AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2105

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2105


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2105] [Q 2105]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2105-01-02T15
** 
S +179.08
2105-01-06T16 Me d −24.36
2105-01-08T16 Ve xd +333.49
2105-01-09T16 Lu a 0.002704
2105-01-09T17 Lu V +215.63
2105-01-13T01 Lu xa +255.15
2105-01-13T06 Lu d −22.62
2105-01-13T15 Ma c +293.28
2105-01-14T03 Ur d +13.72
2105-01-14T09 Me a 1.432
2105-01-15T19 Ur Pg +37.91
2105-01-16T06 Lu c +295.94
2105-01-18T17
** 
B +126.27
2105-01-18T23
** 
b +58.58
2105-01-20T11 Me o +299.99
2105-01-20T13 Pl Pg +37.19
2105-01-23T23 Lu v +42.30
2105-01-24T10 Lu p 0.002474
2105-01-26T05 Lu xd +74.37
2105-01-26T12 Lu +d +22.55
2105-01-30T06 Lu o +130.23
2105-01-31T20
** 
S +166.63
2105-02-03T02 Me v +323.46
2105-02-06T13 Lu a 0.002703
2105-02-06T19 Lu V +224.04
2105-02-07T04 Ve Rg +347.37
2105-02-09T05 Lu xa +253.16
2105-02-09T15 Lu d −22.46
2105-02-14T15 Me xd +342.80
2105-02-14T20 Lu c +325.98
2105-02-16T04
** 
B +119.06
2105-02-17T15 Ve +d +1.20
2105-02-17T21 Lu v +9.57
2105-02-18T12 Lu p 0.002457
2105-02-19T04 Me e +18.09
2105-02-22T06 Lu xd +71.77
2105-02-22T18 Lu +d +22.34
2105-02-23T11
** 
s +63.63
2105-02-25T20 Me Rg +351.99
2105-02-27T08 Ve p 0.2756
2105-02-27T21 Ve V +339.42
2105-02-28T01 Ve c +339.31
2105-02-28T07 Me +d −0.41
2105-02-28T21 Lu o +160.12
2105-03-01T07
** 
S +162.10
2105-03-04T19 Ma v +332.59
2105-03-05T08 Ju c +344.63
2105-03-05T15 Ju a 5.981
2105-03-05T16 Ju v +344.71
2105-03-06T09 Lu a 0.002706
2105-03-06T19 Lu V +231.93
2105-03-06T23 Me c +346.25
2105-03-07T18 Me V +345.46
2105-03-08T08 Lu xa +250.06
2105-03-09T00 Lu d −22.19
2105-03-09T22 Me p 0.6203
2105-03-13T05
** 
b +60.57
2105-03-13T14 Sa d −21.89
2105-03-15T14
** 
B +117.66
2105-03-16T08 Lu c +234.64
2105-03-17T14 Ne V +176.91
2105-03-17T15 Ne o +176.91
2105-03-17T21 Lu v +18.58
2105-03-18T06 Lu p 0.002421
2105-03-18T11 Ne p 29.24
2105-03-20T07 Me Pg +337.80
2105-03-20T18 Ve Pg +331.43
2105-03-21T07 Lu xd +68.85
2105-03-22T00 Lu +d +22.07
2105-03-24T21 Me xa +338.79
2105-03-26T02 Me d −8.30
2105-03-28T21
** 
S +161.36
2105-03-30T13 Lu o +189.74
2105-04-02T23 Lu a 0.002712
2105-04-03T05 Me e −27.78
2105-04-03T13 Lu V +237.36
2105-04-03T21 Ve d −6.06
2105-04-03T23 Sa Rg +265.29
2105-04-04T10 Lu xa +247.49
2105-04-05T07 Lu d −21.94
2105-04-13T00
** 
B +116.61
2105-04-14T17 Lu c +24.61
2105-04-15T07 Lu v +33.82
2105-04-15T13 Lu p 0.002395
2105-04-17T12 Lu xd +66.89
2105-04-18T07 Lu +d +21.88
2105-04-26T20
** 
S +160.03
2105-04-28T22 Pl v +38.64
2105-04-29T06 Lu o +218.81
2105-04-29T12 Pl o +38.65
2105-04-30T05 Ve xa +354.01
2105-04-30T06 Lu a 0.002715
2105-04-30T07 Pl a 50.14
2105-04-30T18 Lu V +236.62
2105-05-01T14 Lu xa +246.31
2105-05-02T08 Ur c +41.87
2105-05-02T12 Ur v +41.88
2105-05-02T13 Lu d −21.82
2105-05-02T19 Ur a 20.76
2105-05-08T21 Ve e −46.08
2105-05-11T19
** 
B +118.49
2105-05-12T13 Me a 1.325
2105-05-13T15 Me xd +52.03
2105-05-13T21 Lu v +50.49
2105-05-13T23 Lu p 0.002388
2105-05-14T01 Lu c +53.22
2105-05-14T12 Me o +53.90
2105-05-14T22 Lu xd +66.26
2105-05-15T16 Lu +d +21.81
2105-05-16T01 Me v +57.26
2105-05-26T15
** 
S +168.49
2105-05-27T09 Lu V +229.03
2105-05-27T09 Lu a 0.002715
2105-05-28T20 Lu xa +246.28
2105-05-28T22 Lu o +247.49
2105-05-29T19 Lu d −21.81
2105-06-01T17 Me +d +25.60
2105-06-03T17 Ne +d +2.93
2105-06-06T02 Ne Pg +175.49
2105-06-09T20
** 
B +128.44
2105-06-11T08 Lu p 0.002400
2105-06-11T09 Lu xd +66.33
2105-06-11T10 Lu v +67.16
2105-06-12T03 Lu +d +21.82
2105-06-12T09 Lu c +81.35
2105-06-13T00 Sa V +262.00
2105-06-13T01 Sa o +261.99
2105-06-13T05 Sa p 9.026
2105-06-15T07 Me e +24.32
2105-06-20T20 Me xa +112.84
2105-06-23T14 Lu V +228.55
2105-06-23T19 Lu a 0.002711
2105-06-24T08
** 
S +178.03
2105-06-25T02 Lu xa +246.27
2105-06-26T01 Lu d −21.82
2105-06-27T13 Lu o +275.83
2105-06-27T15 Pl +d −0.70
2105-06-29T01 Me Rg +115.39
2105-07-02T19
** 
s +144.59
2105-07-08T17 Lu xd +65.79
2105-07-08T18
** 
B +130.18
2105-07-09T12 Lu p 0.002426
2105-07-09T13 Lu +d +21.78
2105-07-09T15 Me p 0.5669
2105-07-09T19 Lu v +81.52
2105-07-11T16 Me V +110.34
2105-07-11T16 Lu c +109.33
2105-07-11T22 Me d +17.19
2105-07-12T08 Me c +109.94
2105-07-15T23
** 
b +143.46
2105-07-21T07 Lu V +233.33
2105-07-21T10 Lu a 0.002704
2105-07-22T07 Lu xa +245.06
2105-07-22T20
** 
S +176.58
2105-07-23T06 Me Pg +105.58
2105-07-23T07 Ma xd +78.11
2105-07-23T09 Lu d −21.73
2105-07-24T22 Ju +d +1.99
2105-07-27T02 Lu o +304.09
2105-07-28T11 Ju Rg +8.29
2105-07-29T23 Sa +d −21.60
2105-08-01T02 Ve +d +22.30
2105-08-02T02 Me e −19.49
2105-08-04T21 Lu xd +63.93
2105-08-05T10
** 
B +134.33
2105-08-05T22 Lu +d +21.65
2105-08-05T23 Lu p 0.002459
2105-08-06T06 Me +d +20.35
2105-08-06T14 Lu v +88.27
2105-08-09T13 Pl Rg +40.13
2105-08-09T14 Me xd +119.99
2105-08-10T01 Lu c +137.44
2105-08-14T01 Ma +d +23.69
2105-08-18T04 Lu V +239.73
2105-08-18T04 Lu a 0.002701
2105-08-18T09 Lu xa +242.59
2105-08-19T18 Lu d −21.54
2105-08-20T14 Ur +d +16.22
2105-08-21T09 Ve xd +119.73
2105-08-21T11 Ur Rg +45.98
2105-08-21T16
** 
S +197.76
2105-08-21T18 Me v +142.93
2105-08-23T02 Sa Pg +258.67
2105-08-25T14 Lu o +332.30
2105-08-27T12 Me o +154.36
2105-08-30T11 Lu v +40.59
2105-08-31T05 Lu p 0.002470
2105-08-31T22 Lu xd +61.05
2105-09-02T04 Lu +d +21.42
2105-09-02T08 Me a 1.376
2105-09-03T04
** 
B +157.64
2105-09-08T12 Lu c +165.73
2105-09-13T04
** 
s +178.11
2105-09-14T11 Lu xa +239.68
2105-09-14T23 Lu a 0.002703
2105-09-15T02 Lu V +246.78
2105-09-16T02 Lu d −21.29
2105-09-16T20 Me xa +190.36
2105-09-20T04 Ne a 31.25
2105-09-20T08
** 
S +248.57
2105-09-20T22 Ne v +178.01
2105-09-21T02 Ne c +178.02
2105-09-24T00 Lu o +0.83
2105-09-25T19 Ju p 3.958
2105-09-26T10 Lu v +35.76
2105-09-26T11 Ju o +3.27
2105-09-26T11 Ju V +3.27
2105-09-26T20 Lu p 0.002441
2105-09-28T00 Lu xd +58.56
2105-09-29T09 Lu +d +21.18
2105-10-03T01
** 
B +186.57
2105-10-08T02 Lu c +194.73
2105-10-11T15 Lu xa +237.71
2105-10-11T16 Me e +25.13
2105-10-12T18 Lu a 0.002710
2105-10-12T23 Lu V +253.48
2105-10-13T09 Lu d −21.09
2105-10-21T03
** 
S +313.80
2105-10-22T09 Me d −20.87
2105-10-23T10 Lu o +29.94
2105-10-23T20 Me Rg +230.50
2105-10-24T16 Lu v +48.71
2105-10-24T20 Lu p 0.002407
2105-10-25T06 Lu xd +57.46
2105-10-26T16 Lu +d +21.03
2105-10-31T13 Pl p 48.24
2105-11-01T11 Pl c +39.13
2105-11-01T21 Pl V +39.12
2105-11-03T03 Me p 0.6719
2105-11-03T22 Me V +222.09
2105-11-04T05 Me c +221.68
2105-11-04T16
** 
B +195.46
2105-11-05T13 Me xd +219.99
2105-11-06T04 Ur p 18.74
2105-11-06T12 Ur V +43.97
2105-11-06T12 Ur o +43.97
2105-11-06T19 Lu c +224.23
2105-11-07T21 Lu xa +237.24
2105-11-09T08 Lu a 0.002716
2105-11-09T12 Lu V +256.69
2105-11-09T16 Lu d −21.01
2105-11-13T07 Me Pg +214.58
2105-11-14T20 Me +d −11.05
2105-11-20T04
** 
S +319.76
2105-11-20T13 Me e −19.37
2105-11-20T15 Ju d −1.98
2105-11-21T17 Lu xd +57.33
2105-11-21T20 Lu o +59.34
2105-11-22T06 Lu p 0.002386
2105-11-22T07 Lu v +66.23
2105-11-23T02 Lu +d +21.02
2105-11-23T15 Ju Pg +358.38
2105-12-05T03 Lu xa +237.33
2105-12-06T04 Lu V +249.49
2105-12-06T12 Lu a 0.002718
2105-12-06T14 Lu c +254.28
2105-12-06T22 Lu d −21.03
2105-12-07T16
** 
B +191.90
2105-12-10T13 Ve v +257.75
2105-12-10T22 Ve xa +258.25
2105-12-12T09 Ve a 1.711
2105-12-12T09 Pl d −1.48
2105-12-12T11 Ve o +260.22
2105-12-13T19 Me xa +251.69
2105-12-19T04 Lu xd +57.12
2105-12-19T13 Sa a 11.03
2105-12-19T15 Sa v +267.70
2105-12-19T19 Sa c +267.72
2105-12-20T14 Lu +d +21.02
2105-12-20T19 Lu p 0.002387
2105-12-21T00 Lu v +84.69
2105-12-21T07 Lu o +89.21
2105-12-22T09
** 
S +267.93
2105-12-23T10 Ve d −23.86
2105-12-23T10 Ve V +274.00
2105-12-27T23 Me a 1.445
2105-12-28T05 Ve v +280.01
2105-12-29T03 Ne d +0.98
2105-12-29T05
** 
b +128.15
2105-12-29T11 Me d −24.83[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2105.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07