AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2104

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2104


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2104] [Q 2104]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2104-01-01T17 Lu p 0.002460
2104-01-01T18 Lu v +333.05
2104-01-09T04
** 
S +214.10
2104-01-09T07 Lu +d +24.33
2104-01-09T13 Me xa +271.12
2104-01-10T08 Ur d +12.34
2104-01-10T12 Lu xd +94.03
2104-01-11T20 Lu o +111.20
2104-01-12T00 Ur Pg +33.83
2104-01-15T10 Me d −23.77
2104-01-16T07 Ma p 0.6450
2104-01-17T12 Lu a 0.002707
2104-01-17T19 Lu V +183.76
2104-01-18T16 Ma V +119.55
2104-01-19T16 Ma o +119.16
2104-01-22T20 Ve d −22.71
2104-01-23T20 Lu d −24.29
2104-01-24T17
** 
B +157.00
2104-01-24T23 Lu xa +273.70
2104-01-27T08 Lu c +307.01
2104-01-28T12 Ju a 6.083
2104-01-29T08 Lu p 0.002423
2104-01-29T08 Lu v +336.88
2104-01-29T12 Ju c +309.20
2104-01-29T20 Ju v +309.27
2104-02-01T15 Me a 1.414
2104-02-05T08 Ve xa +291.72
2104-02-05T13 Lu +d +24.25
2104-02-06T17 Lu xd +93.27
2104-02-08T23 Me o +319.53
2104-02-09T00
** 
S +235.40
2104-02-10T13 Lu o +141.39
2104-02-14T05 Lu a 0.002713
2104-02-14T18 Lu V +191.64
2104-02-15T03 Ma +d +25.81
2104-02-19T18 Me v +339.04
2104-02-20T06 Lu d −24.13
2104-02-21T07 Lu xa +272.11
2104-02-21T20 Ve v +312.28
2104-02-25T05
** 
B +163.93
2104-02-25T19 Lu c +336.78
2104-02-26T15 Lu p 0.002394
2104-02-26T16 Lu v +350.08
2104-02-27T17 Ma Pg +109.92
2104-02-28T07 Me xd +354.38
2104-03-03T19 Lu +d +24.03
2104-03-04T18 Lu xd +91.02
2104-03-07T03 Me e +18.12
2104-03-11T06
** 
S +241.89
2104-03-11T08 Lu o +171.37
2104-03-11T18 Sa d −20.62
2104-03-12T12 Lu a 0.002717
2104-03-13T01 Lu V +191.98
2104-03-14T06 Me Rg +8.97
2104-03-14T17 Ne o +174.72
2104-03-14T22 Ne V +174.72
2104-03-15T13 Ne p 29.24
2104-03-15T22 Me +d +6.58
2104-03-16T09
** 
s +145.95
2104-03-18T13 Lu d −23.86
2104-03-19T09 Lu xa +269.14
2104-03-22T15 Sa Rg +253.86
2104-03-23T18 Me c +3.74
2104-03-23T21
** 
b +145.68
2104-03-24T15 Me V +2.98
2104-03-25T15
** 
B +162.86
2104-03-26T02 Lu v +4.96
2104-03-26T03 Lu p 0.002385
2104-03-26T04 Lu c +118.66
2104-03-27T03 Me p 0.5990
2104-03-31T03 Lu +d +23.75
2104-03-31T19 Lu xd +88.00
2104-04-06T09 Me Pg +356.06
2104-04-06T12 Me xa +356.06
2104-04-08T06 Lu V +179.42
2104-04-08T14 Lu a 0.002717
2104-04-08T19
** 
S +242.01
2104-04-10T01 Lu o +200.78
2104-04-11T18 Me d −2.13
2104-04-14T19 Lu d −23.62
2104-04-15T10 Lu xa +266.37
2104-04-20T13 Me e −27.37
2104-04-23T11 Lu v +19.26
2104-04-23T13
** 
B +166.72
2104-04-23T13 Lu p 0.002397
2104-04-24T12 Lu c +35.01
2104-04-27T02 Ur v +37.76
2104-04-27T10 Ur c +37.78
2104-04-27T12 Lu +d +23.56
2104-04-27T21 Ur a 20.81
2104-04-28T00 Lu xd +85.55
2104-05-05T15 Lu V +180.72
2104-05-05T23 Lu a 0.002713
2104-05-09T10
** 
S +248.76
2104-05-09T17 Lu o +229.75
2104-05-12T00 Lu d −23.51
2104-05-12T13 Lu xa +264.91
2104-05-12T23 Ve o +52.82
2104-05-15T06 Ve a 1.733
2104-05-21T15 Lu v +30.69
2104-05-21T17 Lu p 0.002425
2104-05-23T21 Lu c +63.42
2104-05-24T21
** 
B +165.52
2104-05-24T21 Lu +d +23.50
2104-05-25T09 Lu xd +84.72
2104-05-26T06 Me xd +61.87
2104-05-28T11 Ve xd +71.88
2104-05-28T15 Me a 1.322
2104-05-28T23 Me o +67.85
2104-05-30T02 Me v +70.25
2104-05-31T03 Sa V +250.58
2104-05-31T08 Sa o +250.57
2104-05-31T12 Sa p 8.996
2104-05-31T20 Ne +d +3.75
2104-06-02T12 Lu V +187.65
2104-06-02T15 Lu a 0.002706
2104-06-03T01 Ne Pg +173.31
2104-06-04T03
** 
s +196.85
2104-06-08T06 Lu d −23.50
2104-06-08T07 Lu o +258.17
2104-06-08T19 Lu xa +264.66
2104-06-10T02 Me +d +25.31
2104-06-10T08
** 
S +235.07
2104-06-15T09 Ve +d +24.06
2104-06-16T03 Ju +d −11.66
2104-06-18T01 Lu v +32.11
2104-06-18T04 Lu p 0.002458
2104-06-19T20 Ju Rg +331.90
2104-06-21T07 Lu +d +23.49
2104-06-21T18 Lu xd +84.65
2104-06-22T06 Lu c +91.46
2104-06-25T13
** 
B +157.19
2104-06-30T09 Lu a 0.002702
2104-06-30T12 Lu V +195.66
2104-07-03T02 Me e +25.79
2104-07-03T11 Me xa +128.00
2104-07-05T14 Lu d −23.49
2104-07-06T03 Lu xa +264.71
2104-07-07T19 Lu o +286.33
2104-07-10T18
** 
S +218.57
2104-07-13T01 Lu v +0.01
2104-07-13T12 Lu p 0.002469
2104-07-17T02 Me Rg +134.77
2104-07-18T14 Lu +d +23.47
2104-07-19T01 Lu xd +84.43
2104-07-21T17 Lu c +119.61
2104-07-23T23 Me d +12.60
2104-07-24T21
** 
B +150.89
2104-07-27T12 Sa +d −19.78
2104-07-27T14 Me p 0.5855
2104-07-28T04 Lu a 0.002704
2104-07-28T13 Lu V +203.87
2104-07-30T01 Me V +128.90
2104-07-30T20 Me c +128.31
2104-08-02T00 Lu d −23.41
2104-08-02T11 Lu xa +263.75
2104-08-06T04 Lu o +314.39
2104-08-08T13
** 
S +217.08
2104-08-08T21 Lu v +353.37
2104-08-09T02 Lu p 0.002441
2104-08-10T05 Me Pg +123.60
2104-08-10T12 Sa Pg +247.23
2104-08-14T20 Lu +d +23.33
2104-08-15T05 Lu xd +83.01
2104-08-15T12 Ur +d +14.96
2104-08-16T12 Ur Rg +41.88
2104-08-18T13 Me e −18.63
2104-08-18T22 Me +d +17.47
2104-08-19T06 Ju o +326.95
2104-08-19T09 Ju V +326.93
2104-08-19T13 Ju p 4.024
2104-08-20T05 Lu c +147.90
2104-08-22T05 Me xd +131.87
2104-08-24T00
** 
B +147.96
2104-08-24T21 Lu a 0.002710
2104-08-25T12 Lu V +211.73
2104-08-29T09 Lu d −23.20
2104-08-29T15 Lu xa +261.54
2104-09-04T13 Lu o +342.65
2104-09-05T09 Me v +156.70
2104-09-05T20 Lu v +2.35
2104-09-06T00 Lu p 0.002408
2104-09-06T21
** 
S +195.92
2104-09-11T02 Lu +d +23.08
2104-09-11T05 Lu xd +80.35
2104-09-11T23 Me o +169.44
2104-09-17T00 Ve xa +208.10
2104-09-17T05 Ne a 31.24
2104-09-18T02 Ne c +175.84
2104-09-18T05 Ne v +175.84
2104-09-18T20 Lu c +176.51
2104-09-19T16 Me a 1.397
2104-09-21T06 Ma xa +210.55
2104-09-21T11 Lu a 0.002716
2104-09-22T07 Lu V +217.48
2104-09-23T04
** 
B +129.81
2104-09-25T16 Lu d −22.93
2104-09-25T17 Lu xa +258.58
2104-09-29T11 Me xa +199.85
2104-10-03T21 Lu o +11.31
2104-10-04T04 Lu v +16.09
2104-10-04T09 Lu p 0.002387
2104-10-06T13
** 
S +176.28
2104-10-08T08 Lu xd +77.44
2104-10-08T09 Lu +d +22.84
2104-10-15T19 Ju d −15.22
2104-10-17T14 Ju Pg +322.05
2104-10-18T13 Lu c +205.79
2104-10-18T16 Lu a 0.002718
2104-10-19T08 Lu V +215.50
2104-10-22T10
** 
B +119.70
2104-10-22T19 Lu xa +256.31
2104-10-22T22 Lu d −22.72
2104-10-28T19 Me e +23.86
2104-11-01T06 Ur p 18.78
2104-11-01T14 Ur V +39.87
2104-11-01T16 Ur o +39.86
2104-11-01T17 Lu v +32.07
2104-11-01T20 Lu p 0.002386
2104-11-02T06 Lu o +40.42
2104-11-04T15 Lu xd +75.79
2104-11-04T18 Lu +d +22.69
2104-11-04T19
** 
S +168.11
2104-11-05T16 Me d −23.96
2104-11-08T21 Me Rg +246.39
2104-11-10T13 Ve d −26.00
2104-11-10T16
** 
b +58.47
2104-11-14T19 Lu V +205.62
2104-11-14T19 Lu a 0.002716
2104-11-17T07 Lu c +235.56
2104-11-18T04 Me xd +239.62
2104-11-18T21 Me p 0.6769
2104-11-18T23 Lu xa +255.49
2104-11-19T03 Lu d −22.65
2104-11-19T08
** 
B +118.98
2104-11-19T09 Me V +238.05
2104-11-19T13 Me c +237.80
2104-11-28T20 Me Pg +230.25
2104-11-29T18 Me +d −15.35
2104-11-30T05 Lu v +48.23
2104-11-30T07 Lu p 0.002406
2104-12-01T16 Lu o +70.06
2104-12-02T01 Lu xd +75.48
2104-12-02T05
** 
s +67.63
2104-12-02T05 Lu +d +22.65
2104-12-03T03
** 
S +173.74
2104-12-04T15 Ma a 2.419
2104-12-07T00 Me e −20.46
2104-12-07T16 Sa a 11.01
2104-12-07T21 Sa c +256.35
2104-12-08T08 Sa v +256.40
2104-12-12T07 Lu V +208.16
2104-12-12T08 Lu a 0.002710
2104-12-15T08 Ma d −24.21
2104-12-16T06 Lu xa +255.56
2104-12-16T10 Lu d −22.66
2104-12-17T01 Lu c +265.66
2104-12-18T00 Ve e +47.26
2104-12-18T15
** 
B +120.44
2104-12-26T07 Ne d +1.80
2104-12-26T10 Me xa +261.27
2104-12-28T09 Lu p 0.002441
2104-12-28T12 Lu v +61.32
2104-12-29T11 Lu xd +75.39
2104-12-29T15 Ne Rg +178.28
2104-12-29T15 Lu +d +22.65
2104-12-31T05 Lu o +100.08[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2104.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19