AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2104

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2104


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2104] [Q 2104]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2104-01-02T05 Lu p 0.002460
2104-01-02T06 Lu v +333.07
2104-01-09T19 Lu +d +24.33
2104-01-10T01 Me xa +271.12
2104-01-10T20 Ur d +12.34
2104-01-11T00 Lu xd +93.95
2104-01-11T00
** 
S +256.33
2104-01-12T08 Lu o +111.22
2104-01-12T12 Ur Pg +33.83
2104-01-15T22 Me d −23.77
2104-01-16T19 Ma p 0.6450
2104-01-18T00 Lu a 0.002707
2104-01-18T07 Lu V +183.68
2104-01-19T04 Ma V +119.55
2104-01-20T04 Ma o +119.16
2104-01-20T09 Pl Pg +36.23
2104-01-23T08 Ve d −22.71
2104-01-24T08 Lu d −24.29
2104-01-25T11 Lu xa +273.72
2104-01-27T20 Lu c +306.92
2104-01-28T06
** 
B +172.94
2104-01-29T00 Ju a 6.083
2104-01-29T20 Lu p 0.002423
2104-01-29T20 Lu v +336.90
2104-01-30T00 Ju c +309.20
2104-01-30T08 Ju v +309.27
2104-02-02T03 Me a 1.414
2104-02-05T20 Ve xa +291.71
2104-02-06T01 Lu +d +24.25
2104-02-07T05 Lu xd +93.29
2104-02-09T11 Me o +319.53
2104-02-11T01 Lu o +141.41
2104-02-11T13
** 
S +230.29
2104-02-14T17 Lu a 0.002713
2104-02-15T06 Lu V +191.65
2104-02-15T15 Ma +d +25.81
2104-02-20T06 Me v +339.04
2104-02-20T18 Lu d −24.13
2104-02-21T19 Lu xa +272.13
2104-02-22T08 Ve v +312.28
2104-02-26T07 Lu c +336.80
2104-02-27T03 Lu p 0.002394
2104-02-27T04 Lu v +350.10
2104-02-27T17
** 
B +158.79
2104-02-28T05 Ma Pg +109.92
2104-02-28T18 Me xd +354.38
2104-03-04T07 Lu +d +24.03
2104-03-05T06 Lu xd +91.03
2104-03-07T15 Me e +18.12
2104-03-11T20 Lu o +171.38
2104-03-12T06 Sa d −20.62
2104-03-12T23
** 
S +210.87
2104-03-13T00 Lu a 0.002717
2104-03-13T13 Lu V +192.00
2104-03-14T18 Me Rg +8.97
2104-03-15T05 Ne o +174.72
2104-03-15T10 Ne V +174.72
2104-03-16T01 Ne p 29.24
2104-03-16T10 Me +d +6.58
2104-03-16T20
** 
s +145.95
2104-03-19T01 Lu d −23.86
2104-03-19T21 Lu xa +269.16
2104-03-23T03 Sa Rg +253.86
2104-03-24T06 Me c +3.74
2104-03-24T09
** 
b +145.68
2104-03-25T03 Me V +2.97
2104-03-26T14 Lu v +4.86
2104-03-26T15 Lu p 0.002385
2104-03-26T16 Lu c +118.68
2104-03-27T01
** 
B +152.22
2104-03-27T15 Me p 0.5990
2104-03-31T15 Lu +d +23.75
2104-04-01T07 Lu xd +88.02
2104-04-06T21 Me Pg +356.06
2104-04-07T00 Me xa +356.06
2104-04-08T18 Lu V +179.35
2104-04-09T02 Lu a 0.002717
2104-04-10T05
** 
S +207.45
2104-04-10T13 Lu o +200.80
2104-04-12T06 Me d −2.13
2104-04-15T07 Lu d −23.62
2104-04-15T22 Lu xa +266.38
2104-04-21T01 Me e −27.37
2104-04-23T23 Lu v +19.16
2104-04-24T01 Lu p 0.002397
2104-04-24T14
** 
B +152.41
2104-04-25T00 Lu c +35.03
2104-04-27T11 Pl o +37.67
2104-04-27T12 Pl v +37.67
2104-04-27T14 Ur v +37.76
2104-04-27T22 Ur c +37.78
2104-04-28T00 Lu +d +23.56
2104-04-28T09 Ur a 20.81
2104-04-28T12 Lu xd +85.57
2104-04-29T02 Pl a 50.11
2104-05-06T03 Lu V +180.64
2104-05-06T11 Lu a 0.002713
2104-05-09T18
** 
S +207.65
2104-05-10T05 Lu o +229.76
2104-05-12T12 Lu d −23.51
2104-05-13T01 Lu xa +264.93
2104-05-13T11 Ve o +52.82
2104-05-15T18 Ve a 1.733
2104-05-22T03 Lu v +30.72
2104-05-22T05 Lu p 0.002425
2104-05-24T02
** 
B +153.61
2104-05-24T09 Lu c +63.32
2104-05-25T09 Lu +d +23.50
2104-05-25T21 Lu xd +84.63
2104-05-26T18 Me xd +61.88
2104-05-28T23 Ve xd +71.88
2104-05-29T03 Me a 1.322
2104-05-29T11 Me o +67.85
2104-05-30T14 Me v +70.26
2104-05-31T15 Sa V +250.58
2104-05-31T20 Sa o +250.57
2104-06-01T00 Sa p 8.996
2104-06-01T07 Ne +d +3.75
2104-06-03T00 Lu V +187.57
2104-06-03T03 Lu a 0.002706
2104-06-03T13 Ne Pg +173.31
2104-06-04T15
** 
s +196.85
2104-06-08T18 Lu d −23.50
2104-06-08T19 Lu o +258.19
2104-06-09T07 Lu xa +264.68
2104-06-09T10
** 
S +216.18
2104-06-10T14 Me +d +25.31
2104-06-15T21 Ve +d +24.06
2104-06-16T15 Ju +d −11.66
2104-06-18T13 Lu v +32.13
2104-06-18T16 Lu p 0.002458
2104-06-20T08 Ju Rg +331.91
2104-06-21T18 Lu +d +23.49
2104-06-22T06 Lu xd +84.67
2104-06-22T18 Lu c +91.48
2104-06-23T06
** 
B +161.43
2104-06-26T15 Pl +d −1.05
2104-06-30T21 Lu a 0.002702
2104-07-01T00 Lu V +195.67
2104-07-03T14 Me e +25.79
2104-07-03T23 Me xa +128.00
2104-07-06T02 Lu d −23.49
2104-07-06T15 Lu xa +264.62
2104-07-08T07 Lu o +286.35
2104-07-09T14
** 
S +230.84
2104-07-13T13 Lu v +0.03
2104-07-14T00 Lu p 0.002469
2104-07-17T14 Me Rg +134.77
2104-07-19T02 Lu +d +23.47
2104-07-19T13 Lu xd +84.45
2104-07-22T04 Lu c +119.62
2104-07-23T03
** 
B +167.71
2104-07-24T11 Me d +12.60
2104-07-28T00 Sa +d −19.78
2104-07-28T02 Me p 0.5855
2104-07-28T16 Lu a 0.002704
2104-07-29T01 Lu V +203.88
2104-07-30T13 Me V +128.90
2104-07-31T08 Me c +128.31
2104-08-02T12 Lu d −23.41
2104-08-02T23 Lu xa +263.77
2104-08-06T16 Lu o +314.41
2104-08-07T12
** 
S +245.01
2104-08-08T08 Pl Rg +39.17
2104-08-09T09 Lu v +353.39
2104-08-09T14 Lu p 0.002441
2104-08-10T17 Me Pg +123.60
2104-08-11T00 Sa Pg +247.23
2104-08-15T08 Lu +d +23.33
2104-08-15T17 Lu xd +83.03
2104-08-16T00 Ur +d +14.96
2104-08-17T00 Ur Rg +41.88
2104-08-19T01 Me e −18.63
2104-08-19T10 Me +d +17.47
2104-08-19T18 Ju o +326.95
2104-08-19T21 Ju V +326.94
2104-08-20T01 Ju p 4.024
2104-08-20T17 Lu c +147.82
2104-08-21T22
** 
B +175.34
2104-08-22T17 Me xd +131.86
2104-08-25T09 Lu a 0.002710
2104-08-26T00 Lu V +211.75
2104-08-29T21 Lu d −23.20
2104-08-30T03 Lu xa +261.56
2104-09-05T01 Lu o +342.66
2104-09-05T21 Me v +156.70
2104-09-06T08 Lu v +2.49
2104-09-06T12 Lu p 0.002408
2104-09-06T20
** 
S +242.60
2104-09-11T14 Lu +d +23.08
2104-09-11T17 Lu xd +80.37
2104-09-12T11 Me o +169.44
2104-09-17T12 Ve xa +208.10
2104-09-17T17 Ne a 31.24
2104-09-18T14 Ne c +175.84
2104-09-18T17 Ne v +175.84
2104-09-19T08 Lu c +176.52
2104-09-20T04 Me a 1.397
2104-09-21T18 Ma xa +210.55
2104-09-21T23 Lu a 0.002716
2104-09-22T18 Lu V +217.49
2104-09-23T20
** 
B +163.05
2104-09-26T04 Lu d −22.93
2104-09-26T05 Lu xa +258.50
2104-09-29T23 Me xa +199.85
2104-10-04T09 Lu o +11.33
2104-10-04T17 Lu v +16.23
2104-10-04T21 Lu p 0.002388
2104-10-07T08
** 
S +214.07
2104-10-08T20 Lu xd +77.46
2104-10-08T21 Lu +d +22.84
2104-10-16T07 Ju d −15.22
2104-10-18T02 Ju Pg +322.05
2104-10-19T01 Lu c +205.81
2104-10-19T04 Lu a 0.002718
2104-10-19T21 Lu V +215.70
2104-10-23T07 Lu xa +256.23
2104-10-23T10 Lu d −22.72
2104-10-24T02
** 
B +148.58
2104-10-29T07 Me e +23.86
2104-10-30T06 Pl p 48.21
2104-10-31T06 Pl V +38.17
2104-10-31T12 Pl c +38.17
2104-11-01T18 Ur p 18.78
2104-11-02T02 Ur V +39.87
2104-11-02T04 Ur o +39.86
2104-11-02T05 Lu v +32.09
2104-11-02T08 Lu p 0.002386
2104-11-02T18 Lu o +40.44
2104-11-05T03 Lu xd +75.81
2104-11-05T06 Lu +d +22.69
2104-11-06T00
** 
S +194.96
2104-11-06T04 Me d −23.96
2104-11-09T09 Me Rg +246.39
2104-11-11T01 Ve d −26.00
2104-11-11T04
** 
b +58.47
2104-11-15T07 Lu V +205.73
2104-11-15T07 Lu a 0.002716
2104-11-17T19 Lu c +235.58
2104-11-18T16 Me xd +239.61
2104-11-19T09 Me p 0.6769
2104-11-19T11 Lu xa +255.50
2104-11-19T15 Lu d −22.65
2104-11-19T20 Me V +238.04
2104-11-20T01 Me c +237.80
2104-11-20T23
** 
B +143.76
2104-11-29T08 Me Pg +230.25
2104-11-30T06 Me +d −15.35
2104-11-30T17 Lu v +48.25
2104-11-30T19 Lu p 0.002406
2104-12-02T04 Lu o +70.08
2104-12-02T13 Lu xd +75.50
2104-12-02T17
** 
s +67.63
2104-12-02T17 Lu +d +22.65
2104-12-04T12
** 
S +195.38
2104-12-05T03 Ma a 2.419
2104-12-07T12 Me e −20.46
2104-12-08T04 Sa a 11.01
2104-12-08T09 Sa c +256.35
2104-12-08T20 Sa v +256.40
2104-12-11T14 Pl d −1.84
2104-12-12T18 Lu V +208.08
2104-12-12T20 Lu a 0.002710
2104-12-15T20 Ma d −24.21
2104-12-16T18 Lu xa +255.57
2104-12-16T22 Lu d −22.66
2104-12-17T13 Lu c +265.67
2104-12-18T12 Ve e +47.26
2104-12-20T18
** 
B +137.81
2104-12-26T19 Ne d +1.80
2104-12-26T22 Me xa +261.27
2104-12-28T21 Lu p 0.002441
2104-12-29T00 Lu v +61.45
2104-12-29T23 Lu xd +75.41
2104-12-30T03 Ne Rg +178.28
2104-12-30T03 Lu +d +22.65
2104-12-31T17 Lu o +100.10[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2104.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07