AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2103

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2103


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2103] [Q 2103]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2103-01-01T17 Me Pg +261.71
2103-01-05T16 Ma d −24.03
2103-01-06T14 Ur d +10.90
2103-01-06T20 Lu d −25.88
2103-01-08T07 Ur Pg +29.78
2103-01-08T13
** 
B +133.69
2103-01-08T17 Lu c +287.79
2103-01-09T01 Lu xa +292.36
2103-01-09T17 Lu v +302.27
2103-01-09T17 Lu p 0.002397
2103-01-12T06 Me e −23.28
2103-01-19T03 Pl Pg +35.27
2103-01-19T17 Lu +d +25.88
2103-01-22T10 Lu xd +112.36
2103-01-22T20
** 
S +181.41
2103-01-23T04 Me xa +281.34
2103-01-23T06 Lu o +122.56
2103-01-24T05 Me d −22.95
2103-01-24T16 Lu V +139.28
2103-01-24T18 Lu a 0.002716
2103-02-03T07 Lu d −25.84
2103-02-05T12 Lu xa +292.26
2103-02-06T18
** 
B +133.87
2103-02-07T04 Lu c +317.70
2103-02-07T05 Lu p 0.002385
2103-02-07T09 Lu v +320.32
2103-02-15T23 Lu +d +25.81
2103-02-18T15 Lu xd +111.97
2103-02-20T02 Lu V +129.23
2103-02-20T05 Me a 1.393
2103-02-20T19 Lu a 0.002716
2103-02-21T17
** 
S +183.39
2103-02-22T02 Lu o +152.78
2103-02-27T11 Me o +337.95
2103-03-02T15 Lu d −25.70
2103-03-03T13 Sa d −18.49
2103-03-04T20 Lu xa +290.98
2103-03-06T13 Ve xd +22.11
2103-03-07T17 Lu p 0.002395
2103-03-07T22 Me v +354.01
2103-03-07T23 Lu v +337.39
2103-03-08T00
** 
B +138.53
2103-03-08T15 Lu c +347.33
2103-03-09T10 Ju xa +290.81
2103-03-12T06 Sa Rg +242.33
2103-03-13T13 Ne V +172.54
2103-03-13T18 Ne o +172.54
2103-03-13T21 Me xd +5.40
2103-03-14T13 Ne p 29.23
2103-03-15T06 Lu +d +25.60
2103-03-17T18 Lu xd +110.09
2103-03-19T12 Lu V +131.14
2103-03-20T04 Lu a 0.002713
2103-03-23T18
** 
S +194.61
2103-03-23T20 Lu o +182.56
2103-03-25T06 Me e +18.48
2103-03-29T21 Lu d −25.45
2103-03-31T09 Ma v +336.67
2103-03-31T23 Lu xa +288.40
2103-04-02T08 Me Rg +26.53
2103-04-02T20 Me +d +13.30
2103-04-04T23 Lu p 0.002423
2103-04-05T07 Lu v +351.20
2103-04-06T07
** 
B +146.47
2103-04-07T00 Lu c +16.61
2103-04-11T14 Lu +d +25.34
2103-04-12T07 Me c +21.80
2103-04-13T04 Me V +21.14
2103-04-13T19 Lu xd +107.15
2103-04-15T17 Me p 0.5780
2103-04-16T09 Lu V +137.94
2103-04-16T21 Lu a 0.002706
2103-04-21T01
** 
S +202.52
2103-04-21T03 Me xa +16.08
2103-04-22T11 Lu o +211.72
2103-04-24T12 Ur c +33.71
2103-04-24T14 Ur v +33.72
2103-04-25T01 Ur a 20.85
2103-04-25T22 Me Pg +15.12
2103-04-26T02 Lu d −25.23
2103-04-27T11 Pl o +36.72
2103-04-27T20 Pl v +36.72
2103-04-28T00 Lu xa +285.57
2103-04-28T23 Pl a 50.07
2103-04-30T20 Me d +4.34
2103-05-02T12 Lu p 0.002458
2103-05-03T01 Lu v +357.32
2103-05-04T07
** 
B +153.08
2103-05-06T10 Lu c +45.37
2103-05-07T22 Ve +d +26.60
2103-05-08T23 Lu +d +25.17
2103-05-10T05 Me e −26.33
2103-05-10T23 Lu xd +104.55
2103-05-11T10 Ju +d −20.85
2103-05-12T23 Ve e +45.42
2103-05-14T09 Lu V +145.53
2103-05-14T15 Lu a 0.002702
2103-05-15T10 Ju Rg +297.14
2103-05-20T01
** 
S +215.66
2103-05-20T13 Sa V +239.04
2103-05-20T15 Sa o +239.03
2103-05-20T18 Sa p 8.947
2103-05-21T23 Lu o +240.35
2103-05-23T08 Lu d −25.12
2103-05-25T02 Lu xa +283.75
2103-05-27T18 Lu p 0.002470
2103-05-28T06 Lu v +328.38
2103-05-31T00 Ne +d +4.57
2103-06-02T02 Ne Pg +171.12
2103-06-02T17
** 
B +161.72
2103-06-04T21 Lu c +73.65
2103-06-05T07 Lu +d +25.12
2103-06-07T05 Lu xd +103.33
2103-06-09T21 Me xd +71.76
2103-06-11T08 Lu V +152.97
2103-06-11T10 Lu a 0.002703
2103-06-15T02 Me v +83.14
2103-06-15T12 Me o +84.00
2103-06-15T15 Me a 1.323
2103-06-19T10
** 
S +232.18
2103-06-19T10
** 
s +227.56
2103-06-19T16 Lu d −25.13
2103-06-20T09 Lu o +268.56
2103-06-20T20 Me +d +24.89
2103-06-21T09 Lu xa +283.15
2103-06-23T08 Lu p 0.002442
2103-06-23T09 Lu v +311.78
2103-06-26T03 Ve xa +126.64
2103-06-26T17 Pl +d −1.41
2103-06-30T16 Ve Rg +127.03
2103-07-02T14 Lu +d +25.13
2103-07-03T09
** 
B +169.51
2103-07-04T10 Lu c +101.94
2103-07-04T12 Lu xd +103.20
2103-07-09T03 Lu a 0.002709
2103-07-09T04 Lu V +159.53
2103-07-15T06 Ju o +292.24
2103-07-15T06 Ju V +292.24
2103-07-16T08 Ju p 4.151
2103-07-17T02 Lu d −25.13
2103-07-18T02 Me xa +141.32
2103-07-18T19
** 
S +239.10
2103-07-18T19 Lu xa +283.22
2103-07-19T17 Lu o +296.51
2103-07-20T05 Sa +d −17.14
2103-07-21T06 Lu p 0.002410
2103-07-21T09 Lu v +321.06
2103-07-22T02 Ve p 0.2901
2103-07-22T04 Ve c +118.83
2103-07-22T04 Ve V +118.82
2103-07-22T13 Me e +26.83
2103-07-29T14 Ve d +14.69
2103-07-29T20 Lu +d +25.11
2103-07-30T17 Sa Pg +235.67
2103-07-31T18 Lu xd +103.14
2103-08-01T07
** 
B +169.97
2103-08-03T00 Lu c +130.10
2103-08-05T15 Me Rg +153.39
2103-08-05T16 Lu a 0.002716
2103-08-05T18 Lu V +162.78
2103-08-08T02 Pl Rg +38.21
2103-08-09T16 Me d +6.38
2103-08-12T10 Ur +d +13.63
2103-08-12T20 Ve Pg +110.55
2103-08-13T11 Ur Rg +37.80
2103-08-13T12 Lu d −25.05
2103-08-15T05 Lu xa +282.71
2103-08-15T15
** 
S +231.00
2103-08-16T06 Me p 0.6061
2103-08-18T01 Lu o +324.57
2103-08-18T13 Lu p 0.002389
2103-08-18T16 Me V +146.69
2103-08-18T17 Lu v +334.70
2103-08-19T12 Me c +145.97
2103-08-26T02 Lu +d +24.98
2103-08-27T22 Lu xd +102.08
2103-08-28T21
** 
B +163.40
2103-08-29T09 Me Pg +140.84
2103-09-01T10 Lu V +156.08
2103-09-01T15 Lu c +158.67
2103-09-01T22 Lu a 0.002718
2103-09-01T22 Ve +d +15.90
2103-09-04T05 Me +d +13.39
2103-09-05T08 Ma xd +90.94
2103-09-05T16 Me e −18.08
2103-09-05T20 Me xd +144.62
2103-09-09T20 Lu d −24.85
2103-09-10T22 Ma +d +23.46
2103-09-11T11 Lu xa +280.69
2103-09-13T08
** 
S +230.52
2103-09-13T23 Ju Pg +287.31
2103-09-16T00 Lu p 0.002387
2103-09-16T00 Ju d −22.70
2103-09-16T03 Lu v +349.58
2103-09-16T05 Ne a 31.24
2103-09-16T08 Lu o +223.56
2103-09-17T03 Ne c +173.65
2103-09-17T07 Ne v +173.66
2103-09-22T07 Me v +170.96
2103-09-22T09 Lu +d +24.75
2103-09-23T23 Lu xd +99.59
2103-09-27T07
** 
B +169.85
2103-09-28T06 Lu V +150.88
2103-09-29T02 Lu a 0.002716
2103-10-01T08 Lu c +187.57
2103-10-01T12 Me o +187.85
2103-10-01T14 Ve e −46.13
2103-10-07T02 Lu d −24.59
2103-10-08T13 Lu xa +277.79
2103-10-08T22 Me a 1.417
2103-10-13T14
** 
S +250.48
2103-10-14T02 Me xa +209.17
2103-10-14T09 Lu p 0.002404
2103-10-14T12 Lu v +3.70
2103-10-15T17 Lu o +21.71
2103-10-17T06 Ve xd +157.87
2103-10-19T17 Lu +d +24.49
2103-10-21T01 Lu xd +96.57
2103-10-25T22 Lu V +155.55
2103-10-26T13 Lu a 0.002711
2103-10-28T13
** 
B +178.03
2103-10-29T09 Ur p 18.83
2103-10-29T20 Ur o +35.79
2103-10-29T21 Ur V +35.78
2103-10-30T01 Pl p 48.17
2103-10-31T00 Lu c +216.99
2103-10-31T05 Pl V +37.21
2103-10-31T12 Pl c +37.20
2103-11-03T07 Lu d −24.39
2103-11-04T13 Lu xa +275.19
2103-11-11T12 Lu p 0.002437
2103-11-11T15 Lu v +14.56
2103-11-12T20
** 
S +265.23
2103-11-14T03 Lu o +51.10
2103-11-16T02 Lu +d +24.35
2103-11-16T20 Me e +22.54
2103-11-17T07 Lu xd +94.47
2103-11-20T01 Me d −25.52
2103-11-22T23 Lu V +164.11
2103-11-23T07 Lu a 0.002705
2103-11-26T17 Me Rg +262.21
2103-11-27T15 Sa a 10.97
2103-11-27T19 Sa c +244.89
2103-11-28T00 Sa v +244.92
2103-11-28T11 Ma d +20.51
2103-11-28T16
** 
B +179.41
2103-11-29T16 Lu c +246.77
2103-11-30T13 Lu d −24.33
2103-12-01T17 Lu xa +273.97
2103-12-02T19 Me xd +258.95
2103-12-06T13 Me p 0.6784
2103-12-06T17 Me V +254.01
2103-12-06T18 Me c +253.94
2103-12-08T09 Lu p 0.002471
2103-12-08T15 Lu v +10.25
2103-12-11T01 Ma Rg +129.11
2103-12-11T15
** 
S +252.92
2103-12-11T16 Pl d −2.21
2103-12-13T11 Lu +d +24.33
2103-12-13T16 Lu o +80.99
2103-12-14T15 Lu xd +93.91
2103-12-15T18
** 
b +111.13
2103-12-16T09 Me +d −18.49
2103-12-16T11 Me Pg +245.94
2103-12-21T03 Lu V +173.95
2103-12-21T04 Lu a 0.002703
2103-12-25T11 Ne d +2.62
2103-12-25T19 Me e −21.80
2103-12-27T01
** 
B +176.52
2103-12-27T22 Lu d −24.34
2103-12-28T17 Ne Rg +176.10
2103-12-29T02 Lu xa +274.02
2103-12-29T07 Lu c +276.83[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2103.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07