AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2102

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2102


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2102] [Q 2102]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2102-01-02T07 Ur d +9.42
2102-01-02T16 Lu +d +27.10
2102-01-03T10 Lu a 0.002717
2102-01-03T18 Lu V +95.12
2102-01-03T18
** 
S +271.84
2102-01-04T01 Ur Pg +25.74
2102-01-04T11 Lu o +103.72
2102-01-05T12 Ve Pg +256.32
2102-01-06T18 Lu xd +130.56
2102-01-07T04 Me c +286.43
2102-01-07T10 Me V +286.12
2102-01-07T23 Me p 0.6713
2102-01-09T16 Me +d −19.63
2102-01-13T12 Ve +d −17.58
2102-01-16T11 Ma Pg +71.36
2102-01-16T16 Lu d −27.14
2102-01-17T10
** 
B +179.98
2102-01-17T23 Pl Pg +34.30
2102-01-18T03 Me Pg +277.65
2102-01-18T04 Lu v +285.12
2102-01-18T07 Lu p 0.002393
2102-01-18T07
** 
b +122.27
2102-01-19T02 Lu c +298.60
2102-01-19T21 Lu xa +310.46
2102-01-20T06 Ma d +25.05
2102-01-29T20 Me e −24.79
2102-01-29T22 Lu +d +27.15
2102-01-30T16 Lu V +90.83
2102-01-30T18 Lu a 0.002713
2102-01-31T17
** 
S +262.03
2102-02-02T06 Me d −21.70
2102-02-03T00 Lu xd +130.51
2102-02-03T07 Lu o +134.02
2102-02-05T07 Me xa +292.07
2102-02-13T00 Lu d −27.14
2102-02-15T15 Lu p 0.002421
2102-02-15T16 Lu v +301.07
2102-02-15T19
** 
B +178.12
2102-02-16T08 Lu xa +310.53
2102-02-17T13 Ve d −19.16
2102-02-17T13 Lu c +328.43
2102-02-20T14 Sa d −15.59
2102-02-25T14 Ve e −46.73
2102-02-26T05 Lu +d +27.10
2102-02-27T10 Lu V +96.31
2102-02-27T11 Lu a 0.002707
2102-02-28T08 Sa Rg +230.64
2102-03-02T07 Lu xd +130.35
2102-03-03T08
** 
S +257.48
2102-03-05T00 Lu o +163.98
2102-03-10T10 Me a 1.371
2102-03-11T08 Ne o +170.35
2102-03-11T16 Ne V +170.34
2102-03-12T04 Ne p 29.23
2102-03-12T07 Lu d −27.01
2102-03-14T07 Ma +d +25.70
2102-03-15T06 Lu p 0.002457
2102-03-15T14 Lu v +309.07
2102-03-15T15 Lu xa +309.74
2102-03-16T11 Me o +355.03
2102-03-18T04
** 
B +178.60
2102-03-19T01 Lu c +338.40
2102-03-23T05 Me v +8.41
2102-03-25T14 Lu +d +26.91
2102-03-27T00 Me xd +16.00
2102-03-27T07 Lu a 0.002702
2102-03-27T10 Lu V +103.85
2102-03-29T12 Lu xd +128.81
2102-04-02T17 Ve xa +329.06
2102-04-03T14 Lu o +193.45
2102-04-03T19
** 
S +261.16
2102-04-08T11 Lu v +261.36
2102-04-08T12 Lu d −26.79
2102-04-09T08 Ju d −22.66
2102-04-09T11 Lu p 0.002472
2102-04-10T19 Ju Rg +264.40
2102-04-11T06 Me e +19.20
2102-04-11T17 Lu xa +307.58
2102-04-17T13 Lu c +27.17
2102-04-18T07
** 
B +179.17
2102-04-19T05 Me +d +19.09
2102-04-19T20 Ur v +29.65
2102-04-20T02 Ur c +29.67
2102-04-20T16 Me Rg +44.84
2102-04-20T17 Ur a 20.89
2102-04-21T21 Lu +d +26.69
2102-04-24T02 Lu a 0.002703
2102-04-24T09 Lu V +111.32
2102-04-25T15 Lu xd +126.01
2102-04-25T22 Pl v +35.74
2102-04-26T12 Pl o +35.76
2102-04-27T17 Pl a 50.02
2102-05-01T05 Me c +40.52
2102-05-01T21 Me V +40.08
2102-05-03T00
** 
S +252.76
2102-05-03T01 Lu o +222.23
2102-05-03T23 Me p 0.5608
2102-05-04T06 Me xa +38.55
2102-05-05T12 Lu v +257.62
2102-05-05T18 Lu d −26.60
2102-05-06T00 Lu p 0.002442
2102-05-08T06 Sa o +227.34
2102-05-08T09 Sa p 8.879
2102-05-08T13 Sa V +227.32
2102-05-08T18 Lu xa +304.72
2102-05-14T11 Me Pg +34.93
2102-05-16T19
** 
B +176.47
2102-05-17T02 Lu c +55.90
2102-05-18T16 Me d +10.41
2102-05-19T04 Lu +d +26.54
2102-05-21T20 Lu a 0.002708
2102-05-22T05 Lu V +117.74
2102-05-22T17 Lu xd +123.26
2102-05-25T23
** 
s +263.86
2102-05-28T14 Ne +d +5.38
2102-05-28T16 Me e −24.83
2102-05-30T13 Ne Pg +168.94
2102-06-01T07
** 
S +244.99
2102-06-01T10 Lu o +250.59
2102-06-02T03 Lu d −26.51
2102-06-02T16 Lu v +269.22
2102-06-02T23 Lu p 0.002410
2102-06-04T21 Lu xa +302.39
2102-06-10T17 Ju o +259.53
2102-06-11T05 Ju V +259.46
2102-06-12T05 Ju p 4.292
2102-06-15T10 Lu +d +26.50
2102-06-15T16 Lu c +84.29
2102-06-17T09
** 
B +167.44
2102-06-18T09 Lu a 0.002714
2102-06-18T19 Lu V +121.24
2102-06-18T20 Lu xd +121.70
2102-06-23T00 Me xd +81.75
2102-06-25T16 Pl +d −1.76
2102-06-29T13 Lu d −26.53
2102-06-29T14 Me v +95.98
2102-06-30T09 Me +d +24.38
2102-06-30T11 Me o +97.91
2102-06-30T17 Lu o +278.57
2102-07-01T03 Lu v +284.85
2102-07-01T06 Lu p 0.002391
2102-07-01T18
** 
S +219.90
2102-07-02T04 Me a 1.327
2102-07-02T05 Lu xa +301.52
2102-07-09T15 Sa +d −13.77
2102-07-12T16 Lu +d +26.54
2102-07-15T08 Lu c +112.54
2102-07-15T14 Lu a 0.002717
2102-07-15T18 Lu V +117.79
2102-07-16T02 Lu xd +121.38
2102-07-17T14 Ve +d +23.03
2102-07-18T03
** 
B +152.39
2102-07-18T05 Sa Pg +223.97
2102-07-24T21 Ve xd +103.56
2102-07-26T23 Lu d −26.55
2102-07-29T16 Lu p 0.002388
2102-07-29T16 Lu xa +301.47
2102-07-29T16 Lu v +301.59
2102-07-30T00 Lu o +306.57
2102-07-31T05 Me xa +153.30
2102-07-31T16
** 
S +201.60
2102-08-02T14 Ju +d −22.10
2102-08-06T21 Pl Rg +37.25
2102-08-07T22 Ur +d +12.25
2102-08-08T22 Lu +d +26.55
2102-08-09T02 Ur Rg +33.74
2102-08-09T07 Me e +27.33
2102-08-11T13 Lu V +112.05
2102-08-11T17 Ju Pg +254.55
2102-08-11T19 Lu a 0.002715
2102-08-12T08 Lu xd +121.54
2102-08-13T23 Lu c +140.87
2102-08-16T11
** 
B +143.97
2102-08-23T07 Me Rg +171.22
2102-08-23T08 Lu d −26.49
2102-08-25T17 Me d −0.39
2102-08-26T02 Lu xa +301.21
2102-08-27T00 Lu p 0.002405
2102-08-27T05 Lu v +318.28
2102-08-28T08 Lu o +334.64
2102-08-29T15
** 
S +192.36
2102-09-03T02 Me p 0.6260
2102-09-05T04 Me V +163.80
2102-09-05T05 Lu +d +26.44
2102-09-05T23 Me c +163.05
2102-09-07T22 Lu V +113.60
2102-09-08T06 Lu a 0.002710
2102-09-08T13 Lu xd +120.78
2102-09-12T14 Lu c +169.53
2102-09-13T09
** 
B +141.53
2102-09-13T17 Ne a 31.23
2102-09-14T13 Ne v +171.46
2102-09-14T15 Ne c +171.47
2102-09-15T09 Me Pg +157.49
2102-09-18T23 Me xd +158.48
2102-09-19T14 Lu d −26.32
2102-09-19T14 Me +d +8.40
2102-09-22T02 Me e −17.84
2102-09-22T08 Lu xa +299.79
2102-09-24T02 Lu p 0.002435
2102-09-24T13 Lu v +331.86
2102-09-26T17 Lu o +107.29
2102-09-26T19 Ve a 1.722
2102-09-27T04
** 
S +190.86
2102-09-30T12 Ve o +187.07
2102-10-02T12 Lu +d +26.21
2102-10-05T16 Lu xd +118.60
2102-10-05T18 Lu V +119.52
2102-10-05T23 Lu a 0.002704
2102-10-08T02 Me v +185.77
2102-10-12T04 Lu c +198.50
2102-10-13T06
** 
B +137.30
2102-10-16T19 Lu d −26.08
2102-10-19T09 Lu xa +297.01
2102-10-19T11 Me o +205.67
2102-10-21T03 Lu p 0.002469
2102-10-21T05 Ma a 2.545
2102-10-22T02 Lu v +334.96
2102-10-25T00 Ur p 18.87
2102-10-25T11 Ur V +31.73
2102-10-25T13 Ur o +31.73
2102-10-26T04 Lu o +32.39
2102-10-26T12 Me a 1.434
2102-10-27T02
** 
S +184.00
2102-10-27T05 Me xa +218.41
2102-10-28T19 Pl p 48.13
2102-10-29T21 Lu +d +25.98
2102-10-30T05 Pl V +36.24
2102-10-30T12 Pl c +36.24
2102-11-01T18 Lu xd +115.54
2102-11-02T17 Lu V +126.98
2102-11-02T19 Lu a 0.002702
2102-11-04T19 Ma xa +227.08
2102-11-10T17 Lu c +227.96
2102-11-11T21
** 
B +133.95
2102-11-13T01 Lu d −25.90
2102-11-13T06 Ve v +241.81
2102-11-13T10 Ve xa +242.01
2102-11-14T10 Lu v +279.86
2102-11-15T00 Lu p 0.002464
2102-11-15T10 Lu xa +294.21
2102-11-15T16 Sa v +233.26
2102-11-15T22 Sa a 10.91
2102-11-16T02 Sa c +233.30
2102-11-16T09
** 
b +23.95
2102-11-21T16 Ma c +238.93
2102-11-24T18 Lu o +62.07
2102-11-25T22
** 
S +181.04
2102-11-26T04 Lu +d +25.86
2102-11-28T21 Lu xd +113.10
2102-11-29T18 Me d −25.87
2102-11-30T15 Lu a 0.002706
2102-11-30T17 Lu V +134.64
2102-12-04T04 Me e +21.28
2102-12-07T04 Ju d −23.28
2102-12-08T16 Ve d −24.37
2102-12-10T06 Lu c +257.70
2102-12-10T09 Lu d −25.84
2102-12-10T19 Pl d −2.57
2102-12-11T05
** 
B +132.41
2102-12-12T04 Lu v +286.17
2102-12-12T10 Lu p 0.002427
2102-12-12T15 Lu xa +292.60
2102-12-12T21 Me Rg +278.02
2102-12-15T22 Me xd +277.17
2102-12-22T10 Me c +270.14
2102-12-22T12 Me V +270.02
2102-12-22T17 Me p 0.6766
2102-12-23T04 Ne d +3.44
2102-12-23T11 Lu +d +25.86
2102-12-24T11 Lu o +92.17
2102-12-24T22
** 
S +179.98
2102-12-26T01 Ju a 6.223
2102-12-26T03 Lu xd +112.26
2102-12-26T07 Ne Rg +173.91
2102-12-27T21 Ju c +275.70
2102-12-28T09 Lu a 0.002712
2102-12-28T13 Lu V +140.77
2102-12-29T17 Ju v +276.11
2102-12-30T13 Me +d −20.11[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2102.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07