AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2101

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2101


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2101] [Q 2101]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2101-01-03T02 Lu xa +329.86
2101-01-03T06 Ve v +269.29
2101-01-06T14 Me e +19.28
2101-01-07T07 Ve d −23.33
2101-01-07T20 Ve xa +275.05
2101-01-09T04 Lu V +44.96
2101-01-09T14 Lu a 0.002708
2101-01-10T16 Me xd +309.07
2101-01-12T02
** 
S +170.17
2101-01-12T12 Lu +d +27.99
2101-01-13T14 Me Rg +309.85
2101-01-14T22 Lu o +115.10
2101-01-16T22
** 
s +69.70
2101-01-17T14 Lu xd +149.11
2101-01-19T08 Me +d −16.10
2101-01-22T13 Me c +302.85
2101-01-22T22 Me V +302.36
2101-01-23T21 Me p 0.6621
2101-01-25T05
** 
b +68.69
2101-01-25T12 Lu p 0.002454
2101-01-25T14 Lu v +260.75
2101-01-25T16
** 
B +120.06
2101-01-25T16 Ma d −23.85
2101-01-25T21 Lu d −28.03
2101-01-29T00 Lu c +309.42
2101-01-30T10 Lu xa +328.95
2101-02-03T05 Me Pg +293.85
2101-02-06T07 Lu V +54.65
2101-02-06T10 Lu a 0.002704
2101-02-08T16 Sa d −12.01
2101-02-08T20 Lu +d +28.07
2101-02-09T14
** 
S +177.29
2101-02-13T03 Me d −19.59
2101-02-13T14 Lu o +145.25
2101-02-13T21 Lu xd +148.92
2101-02-15T19 Sa Rg +218.76
2101-02-15T21 Me e −26.14
2101-02-17T22 Me xa +303.52
2101-02-19T19 Lu v +231.70
2101-02-19T20 Lu p 0.002474
2101-02-22T04 Lu d −28.07
2101-02-22T09
** 
B +134.35
2101-02-26T19 Lu xa +329.04
2101-02-27T14 Lu c +339.29
2101-03-02T00 Ve o +341.73
2101-03-05T14 Ju d −17.43
2101-03-05T19 Ve a 1.718
2101-03-06T07 Lu a 0.002704
2101-03-06T12 Lu V +64.50
2101-03-08T04 Ne V +168.16
2101-03-08T04 Lu +d +28.05
2101-03-08T09 Ne o +168.16
2101-03-08T19 Ju Rg +233.33
2101-03-09T04 Ne p 29.22
2101-03-11T04
** 
S +212.20
2101-03-13T06 Lu xd +148.92
2101-03-15T03 Lu o +174.84
2101-03-18T02 Lu v +217.60
2101-03-18T03 Lu p 0.002444
2101-03-21T09 Lu d −27.99
2101-03-23T07
** 
B +163.92
2101-03-26T01 Lu xa +328.57
2101-03-27T23 Me a 1.353
2101-03-29T05 Lu c +104.50
2101-04-01T23 Me o +12.54
2101-04-03T01 Lu a 0.002709
2101-04-03T13 Lu V +73.29
2101-04-04T12 Lu +d +27.89
2101-04-06T19 Me v +22.47
2101-04-08T15 Me xd +26.29
2101-04-09T14 Lu xd +147.66
2101-04-11T08
** 
S +341.56
2101-04-13T14 Lu o +204.04
2101-04-15T02 Lu v +226.63
2101-04-15T03 Lu p 0.002410
2101-04-15T06 Ur c +25.64
2101-04-15T08 Ur v +25.65
2101-04-15T22 Ur a 20.93
2101-04-17T16 Lu d −27.81
2101-04-20T05 Ma v +335.25
2101-04-22T04 Lu xa +326.82
2101-04-25T07 Sa o +215.45
2101-04-25T08 Sa p 8.794
2101-04-25T10 Sa V +215.44
2101-04-27T21 Lu c +37.93
2101-04-28T06 Me e +20.29
2101-04-30T11
** 
B +195.31
2101-04-30T14 Lu a 0.002715
2101-04-30T23 Ve xd +56.14
2101-05-01T07 Lu V +78.91
2101-05-01T19 Lu +d +27.69
2101-05-04T07 Me +d +23.22
2101-05-06T18 Lu xd +145.17
2101-05-08T06
** 
s +249.09
2101-05-08T16 Ju o +228.46
2101-05-08T18 Ju V +228.45
2101-05-09T06 Me Rg +63.98
2101-05-10T02 Ju p 4.402
2101-05-12T22 Lu o +232.55
2101-05-13T09 Lu v +239.84
2101-05-13T11 Lu p 0.002389
2101-05-14T17
** 
S +319.97
2101-05-15T00 Lu d −27.62
2101-05-16T21 Me xa +61.83
2101-05-19T04 Lu xa +323.92
2101-05-20T11 Me c +59.85
2101-05-20T19 Me V +59.65
2101-05-21T20 Me p 0.5507
2101-05-25T18 Ne +d +6.18
2101-05-27T12 Lu c +66.64
2101-05-27T14 Ne Pg +166.74
2101-05-27T19 Lu a 0.002718
2101-05-28T07 Lu V +75.81
2101-05-29T00 Lu +d +27.57
2101-05-30T12
** 
B +179.26
2101-05-31T13 Ve +d +24.59
2101-06-02T02 Me Pg +55.14
2101-06-02T19 Lu xd +142.25
2101-06-04T20 Me d +15.28
2101-06-10T18 Lu v +254.08
2101-06-10T21 Lu p 0.002387
2101-06-11T05 Lu o +260.65
2101-06-11T10 Lu d −27.56
2101-06-12T20
** 
S +258.56
2101-06-15T08 Lu xa +321.29
2101-06-15T18 Me e −23.13
2101-06-23T19 Lu V +67.20
2101-06-23T23 Lu a 0.002717
2101-06-25T05 Lu +d +27.56
2101-06-26T04 Lu c +94.96
2101-06-27T16 Sa +d −9.81
2101-06-29T21 Lu xd +140.29
2101-06-29T22
** 
B +157.38
2101-07-04T23 Sa Pg +212.06
2101-07-05T15 Me xd +91.95
2101-07-05T17 Ju +d −14.84
2101-07-08T20 Lu d −27.59
2101-07-09T02 Lu v +267.56
2101-07-09T05 Lu p 0.002404
2101-07-09T13 Me +d +23.74
2101-07-10T08 Ju Pg +223.45
2101-07-10T12 Lu o +288.69
2101-07-12T07
** 
S +207.23
2101-07-12T15 Lu xa +319.92
2101-07-13T15 Me v +108.86
2101-07-16T00 Me o +113.89
2101-07-18T10 Me a 1.336
2101-07-21T07 Lu V +69.62
2101-07-21T11 Lu a 0.002711
2101-07-22T11 Lu +d +27.63
2101-07-25T18 Lu c +123.20
2101-07-27T02 Lu xd +139.69
2101-07-28T22
** 
B +136.20
2101-08-02T21 Ur +d +10.82
2101-08-04T02 Ur Rg +29.70
2101-08-05T04 Lu d −27.65
2101-08-06T04 Lu v +277.83
2101-08-06T06 Lu p 0.002434
2101-08-08T20 Lu o +316.66
2101-08-09T01 Lu xa +319.78
2101-08-11T00
** 
S +187.03
2101-08-12T20 Me xa +164.36
2101-08-18T03 Lu a 0.002704
2101-08-18T04 Lu V +76.17
2101-08-18T18 Lu +d +27.66
2101-08-20T13 Ve xa +189.59
2101-08-23T09 Lu xd +139.78
2101-08-24T07 Lu c +151.58
2101-08-26T08 Me e +27.27
2101-08-26T11
** 
B +130.95
2101-09-01T11 Lu d −27.63
2101-09-02T02 Lu v +272.37
2101-09-02T07 Lu p 0.002466
2101-09-05T10 Lu xa +319.76
2101-09-07T06 Lu o +344.97
2101-09-08T21
** 
S +185.67
2101-09-09T03 Me Rg +188.35
2101-09-10T09 Me d −7.06
2101-09-10T19 Ne a 31.23
2101-09-10T21
** 
b +108.44
2101-09-11T15 Ne c +169.27
2101-09-12T00 Ne v +169.29
2101-09-14T22 Lu a 0.002702
2101-09-15T02 Lu +d +27.57
2101-09-15T04 Lu V +84.09
2101-09-19T17 Lu xd +139.37
2101-09-19T23 Me p 0.6432
2101-09-21T16 Me V +180.42
2101-09-22T08 Me c +179.70
2101-09-22T19 Lu c +180.16
2101-09-23T03
** 
B +133.26
2101-09-26T20 Lu v +237.01
2101-09-27T08 Lu p 0.002464
2101-09-28T16 Lu d −27.48
2101-10-01T11 Me Pg +173.71
2101-10-01T14 Me xd +173.72
2101-10-02T15 Lu xa +318.73
2101-10-04T15 Me +d +2.89
2101-10-05T11 Ve e +46.59
2101-10-06T16
** 
S +192.83
2101-10-06T19 Lu o +13.83
2101-10-07T17
** 
s +114.61
2101-10-07T21 Me e −17.88
2101-10-12T10 Lu +d +27.37
2101-10-12T17 Lu a 0.002705
2101-10-13T04 Lu V +92.36
2101-10-16T22 Lu xd +137.49
2101-10-17T22 Ma xd +87.34
2101-10-20T04 Ur p 18.91
2101-10-20T18 Ur o +27.69
2101-10-20T19 Ur V +27.69
2101-10-21T14
** 
B +138.97
2101-10-21T18
** 
b +113.87
2101-10-22T06 Lu c +209.23
2101-10-24T02 Me v +201.48
2101-10-24T07 Lu v +238.95
2101-10-24T14 Lu p 0.002430
2101-10-25T22 Lu d −27.27
2101-10-29T16 Lu xa +316.28
2101-11-02T10 Ma Rg +88.96
2101-11-03T11 Sa v +221.52
2101-11-03T12 Sa a 10.84
2101-11-03T15 Sa c +221.53
2101-11-05T00
** 
S +202.09
2101-11-05T10 Lu o +43.31
2101-11-06T23 Me o +224.66
2101-11-07T10 Ve d −28.08
2101-11-08T17 Lu +d +27.17
2101-11-08T20 Me xa +227.62
2101-11-09T11 Lu a 0.002712
2101-11-10T04 Lu V +100.17
2101-11-12T09 Me a 1.446
2101-11-13T01 Lu xd +134.40
2101-11-19T18
** 
B +147.72
2101-11-20T16 Lu c +238.70
2101-11-21T13 Lu v +251.48
2101-11-21T18 Lu p 0.002398
2101-11-22T07 Lu d −27.11
2101-11-23T21 Ju a 6.353
2101-11-25T03 Ve Rg +271.62
2101-11-25T17 Lu xa +313.19
2101-11-25T23 Ju c +244.04
2101-11-26T17 Ju v +244.21
2101-12-04T03 Ma p 0.5494
2101-12-04T07
** 
S +216.72
2101-12-05T04 Lu o +73.32
2101-12-05T23 Lu +d +27.07
2101-12-06T22 Lu a 0.002716
2101-12-07T09 Me d −25.73
2101-12-07T18 Lu V +104.06
2101-12-08T23 Ma V +80.24
2101-12-10T02 Lu xd +131.74
2101-12-11T03 Ma o +79.40
2101-12-11T16 Ve xd +266.30
2101-12-13T03 Ma +d +25.49
2101-12-15T12 Ve p 0.2643
2101-12-15T12 Ve V +264.00
2101-12-15T14 Ve c +263.95
2101-12-18T17
** 
B +155.64
2101-12-19T17 Lu d −27.08
2101-12-20T02 Lu v +267.75
2101-12-20T03 Lu c +268.59
2101-12-20T06 Lu p 0.002384
2101-12-20T08 Ne d +4.26
2101-12-20T19 Me e +20.18
2101-12-22T23 Lu xa +311.04
2101-12-23T09 Ne Rg +171.72
2101-12-27T10
** 
s +128.31
2101-12-28T12 Me Rg +293.89
2101-12-28T13 Me xd +293.88[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2101.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19