AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2101

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2101


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2101] [Q 2101]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2101-01-03T14 Lu xa +329.87
2101-01-03T18 Ve v +269.29
2101-01-07T02 Me e +19.28
2101-01-07T19 Ve d −23.33
2101-01-08T08 Ve xa +275.05
2101-01-09T16 Lu V +44.98
2101-01-10T02 Lu a 0.002708
2101-01-11T04 Me xd +309.07
2101-01-13T00 Lu +d +27.99
2101-01-13T11
** 
S +197.65
2101-01-14T02 Me Rg +309.85
2101-01-15T10 Lu o +115.12
2101-01-16T17 Pl Pg +33.34
2101-01-17T10
** 
s +69.70
2101-01-18T02 Lu xd +149.12
2101-01-19T20 Me +d −16.10
2101-01-23T01 Me c +302.85
2101-01-23T10 Me V +302.36
2101-01-24T09 Me p 0.6621
2101-01-25T17
** 
b +68.69
2101-01-26T00 Lu p 0.002454
2101-01-26T02 Lu v +260.66
2101-01-26T04 Ma d −23.85
2101-01-26T09 Lu d −28.03
2101-01-27T04
** 
B +144.01
2101-01-29T12 Lu c +309.44
2101-01-30T22 Lu xa +328.97
2101-02-03T17 Me Pg +293.85
2101-02-06T19 Lu V +54.66
2101-02-06T22 Lu a 0.002704
2101-02-09T04 Sa d −12.01
2101-02-09T08 Lu +d +28.07
2101-02-11T04
** 
S +199.94
2101-02-13T15 Me d −19.59
2101-02-14T02 Lu o +145.27
2101-02-14T09 Lu xd +148.94
2101-02-16T07 Sa Rg +218.76
2101-02-16T09 Me e −26.14
2101-02-18T10 Me xa +303.52
2101-02-20T07 Lu v +231.83
2101-02-20T08 Lu p 0.002474
2101-02-22T16 Lu d −28.07
2101-02-24T15
** 
B +151.61
2101-02-27T07 Lu xa +328.96
2101-02-28T02 Lu c +339.31
2101-03-02T12 Ve o +341.73
2101-03-06T01 Ju d −17.43
2101-03-06T07 Ve a 1.718
2101-03-06T19 Lu a 0.002704
2101-03-06T23 Lu V +64.51
2101-03-08T16 Ne V +168.16
2101-03-08T16 Lu +d +28.05
2101-03-08T21 Ne o +168.16
2101-03-09T07 Ju Rg +233.33
2101-03-09T16 Ne p 29.22
2101-03-13T06
** 
S +218.56
2101-03-13T18 Lu xd +148.83
2101-03-15T15 Lu o +174.86
2101-03-18T14 Lu v +217.50
2101-03-18T15 Lu p 0.002444
2101-03-21T21 Lu d −27.99
2101-03-26T13 Lu xa +328.59
2101-03-26T18
** 
B +165.68
2101-03-28T11 Me a 1.353
2101-03-29T17 Lu c +104.52
2101-04-02T11 Me o +12.54
2101-04-03T13 Lu a 0.002709
2101-04-04T01 Lu V +73.21
2101-04-05T00 Lu +d +27.89
2101-04-07T07 Me v +22.47
2101-04-09T03 Me xd +26.29
2101-04-10T02 Lu xd +147.68
2101-04-13T11
** 
S +245.35
2101-04-14T02 Lu o +204.06
2101-04-15T14 Lu v +226.53
2101-04-15T15 Lu p 0.002410
2101-04-15T18 Ur c +25.64
2101-04-15T20 Ur v +25.65
2101-04-16T10 Ur a 20.93
2101-04-18T04 Lu d −27.81
2101-04-20T17 Ma v +335.25
2101-04-22T16 Lu xa +326.84
2101-04-25T05 Pl v +34.79
2101-04-25T12 Pl o +34.80
2101-04-25T19 Sa o +215.45
2101-04-25T20 Sa p 8.794
2101-04-25T22 Sa V +215.44
2101-04-26T13 Pl a 49.97
2101-04-28T09 Lu c +37.95
2101-04-28T18 Me e +20.29
2101-04-28T21
** 
B +175.46
2101-05-01T02 Lu a 0.002715
2101-05-01T11 Ve xd +56.14
2101-05-01T19 Lu V +78.92
2101-05-02T07 Lu +d +27.69
2101-05-04T19 Me +d +23.22
2101-05-07T06 Lu xd +145.19
2101-05-08T18
** 
s +249.09
2101-05-09T04 Ju o +228.46
2101-05-09T06 Ju V +228.45
2101-05-09T18 Me Rg +63.98
2101-05-10T14 Ju p 4.402
2101-05-13T10 Lu o +232.58
2101-05-13T19
** 
S +242.36
2101-05-13T21 Lu v +239.86
2101-05-13T23 Lu p 0.002389
2101-05-15T12 Lu d −27.62
2101-05-17T09 Me xa +61.83
2101-05-19T16 Lu xa +323.94
2101-05-20T23 Me c +59.84
2101-05-21T07 Me V +59.65
2101-05-22T08 Me p 0.5507
2101-05-26T06 Ne +d +6.18
2101-05-28T00 Lu c +66.65
2101-05-28T02 Ne Pg +166.74
2101-05-28T07 Lu a 0.002718
2101-05-28T10
** 
B +169.37
2101-05-28T19 Lu V +75.92
2101-05-29T12 Lu +d +27.57
2101-06-01T01 Ve +d +24.59
2101-06-02T14 Me Pg +55.14
2101-06-03T07 Lu xd +142.27
2101-06-05T08 Me d +15.28
2101-06-11T06 Lu v +254.10
2101-06-11T09 Lu p 0.002387
2101-06-11T16
** 
S +231.62
2101-06-11T17 Lu o +260.67
2101-06-11T22 Lu d −27.56
2101-06-15T20 Lu xa +321.30
2101-06-16T06 Me e −23.13
2101-06-24T07 Lu V +67.12
2101-06-24T11 Lu a 0.002717
2101-06-24T16 Pl +d −2.12
2101-06-25T17 Lu +d +27.56
2101-06-26T16 Lu c +94.97
2101-06-27T12
** 
B +162.42
2101-06-28T04 Sa +d −9.81
2101-06-30T09 Lu xd +140.31
2101-07-05T11 Sa Pg +212.06
2101-07-06T03 Me xd +91.95
2101-07-06T05 Ju +d −14.84
2101-07-09T08 Lu d −27.59
2101-07-09T14 Lu v +267.46
2101-07-09T17 Lu p 0.002404
2101-07-10T01 Me +d +23.74
2101-07-10T20 Ju Pg +223.45
2101-07-11T00 Lu o +288.59
2101-07-11T11
** 
S +216.64
2101-07-13T03 Lu xa +319.94
2101-07-14T03 Me v +108.86
2101-07-16T12 Me o +113.89
2101-07-18T22 Me a 1.336
2101-07-21T19 Lu V +69.54
2101-07-21T23 Lu a 0.002711
2101-07-22T23 Lu +d +27.63
2101-07-26T06 Lu c +123.22
2101-07-27T10
** 
B +155.22
2101-07-27T14 Lu xd +139.70
2101-08-03T09 Ur +d +10.82
2101-08-04T14 Ur Rg +29.70
2101-08-05T15 Pl Rg +36.29
2101-08-05T16 Lu d −27.65
2101-08-06T16 Lu v +277.85
2101-08-06T18 Lu p 0.002434
2101-08-09T08 Lu o +316.68
2101-08-09T13 Lu xa +319.69
2101-08-10T11
** 
S +213.66
2101-08-13T08 Me xa +164.36
2101-08-18T15 Lu a 0.002704
2101-08-18T16 Lu V +76.18
2101-08-19T06 Lu +d +27.66
2101-08-21T00 Ve xa +189.59
2101-08-23T21 Lu xd +139.80
2101-08-24T19 Lu c +151.49
2101-08-25T17
** 
B +157.83
2101-08-26T20 Me e +27.27
2101-09-01T23 Lu d −27.63
2101-09-02T14 Lu v +272.39
2101-09-02T19 Lu p 0.002466
2101-09-05T22 Lu xa +319.67
2101-09-07T18 Lu o +344.98
2101-09-08T14
** 
S +220.93
2101-09-09T15 Me Rg +188.35
2101-09-10T21 Me d −7.06
2101-09-11T07 Ne a 31.23
2101-09-11T09
** 
b +108.44
2101-09-12T03 Ne c +169.27
2101-09-12T12 Ne v +169.29
2101-09-15T10 Lu a 0.002702
2101-09-15T14 Lu +d +27.57
2101-09-15T16 Lu V +84.10
2101-09-20T05 Lu xd +139.39
2101-09-20T11 Me p 0.6432
2101-09-22T04 Me V +180.42
2101-09-22T20 Me c +179.71
2101-09-22T20
** 
B +162.41
2101-09-23T07 Lu c +180.18
2101-09-27T08 Lu v +237.02
2101-09-27T20 Lu p 0.002464
2101-09-29T04 Lu d −27.48
2101-10-01T23 Me Pg +173.71
2101-10-02T02 Me xd +173.72
2101-10-03T03 Lu xa +318.75
2101-10-05T03 Me +d +2.89
2101-10-05T23 Ve e +46.59
2101-10-06T09
** 
S +233.03
2101-10-07T06 Lu o +13.85
2101-10-08T04
** 
s +114.61
2101-10-08T09 Me e −17.88
2101-10-12T22 Lu +d +27.37
2101-10-13T05 Lu a 0.002705
2101-10-13T16 Lu V +92.38
2101-10-17T10 Lu xd +137.51
2101-10-18T10 Ma xd +87.34
2101-10-20T16 Ur p 18.91
2101-10-21T06 Ur o +27.69
2101-10-21T07 Ur V +27.69
2101-10-21T12
** 
B +171.41
2101-10-22T06
** 
b +113.87
2101-10-22T18 Lu c +209.25
2101-10-24T14 Me v +201.48
2101-10-24T19 Lu v +238.97
2101-10-25T01 Lu p 0.002430
2101-10-26T10 Lu d −27.27
2101-10-27T12 Pl p 48.08
2101-10-28T11 Pl c +35.29
2101-10-28T12 Pl V +35.29
2101-10-30T04 Lu xa +316.30
2101-11-02T22 Ma Rg +88.96
2101-11-03T23 Sa v +221.52
2101-11-04T00 Sa a 10.84
2101-11-04T03 Sa c +221.53
2101-11-05T11
** 
S +254.70
2101-11-05T22 Lu o +43.32
2101-11-07T11 Me o +224.66
2101-11-07T22 Ve d −28.08
2101-11-09T05 Lu +d +27.17
2101-11-09T07 Me xa +227.63
2101-11-09T23 Lu a 0.002712
2101-11-10T16 Lu V +100.19
2101-11-12T21 Me a 1.446
2101-11-13T13 Lu xd +134.42
2101-11-21T00
** 
B +180.57
2101-11-21T04 Lu c +238.72
2101-11-22T01 Lu v +251.61
2101-11-22T06 Lu p 0.002398
2101-11-22T19 Lu d −27.11
2101-11-24T09 Ju a 6.353
2101-11-25T15 Ve Rg +271.62
2101-11-26T05 Lu xa +313.21
2101-11-26T11 Ju c +244.04
2101-11-27T05 Ju v +244.21
2101-12-04T15 Ma p 0.5494
2101-12-05T16 Lu o +73.33
2101-12-06T03
** 
S +269.27
2101-12-06T10 Lu +d +27.07
2101-12-07T10 Lu a 0.002716
2101-12-07T21 Me d −25.73
2101-12-08T06 Lu V +104.07
2101-12-09T11 Ma V +80.24
2101-12-09T23 Pl d −2.94
2101-12-10T14 Lu xd +131.76
2101-12-11T15 Ma o +79.40
2101-12-12T04 Ve xd +266.30
2101-12-13T15 Ma +d +25.49
2101-12-16T00 Ve p 0.2643
2101-12-16T00 Ve V +264.00
2101-12-16T02 Ve c +263.95
2101-12-20T05 Lu d −27.08
2101-12-20T14 Lu v +267.77
2101-12-20T15 Lu c +268.49
2101-12-20T18 Lu p 0.002384
2101-12-20T19
** 
B +182.88
2101-12-20T20 Ne d +4.26
2101-12-21T07 Me e +20.18
2101-12-23T11 Lu xa +311.06
2101-12-23T21 Ne Rg +171.72
2101-12-27T22
** 
s +128.31
2101-12-29T00 Me Rg +293.89
2101-12-29T01 Me xd +293.88[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2101.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07