AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2100

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2100


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2100] [Q 2100]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2100-01-01T21 Lu xd +169.81
2100-01-03T09 Lu p 0.002476
2100-01-04T08 Lu v +204.57
2100-01-06T05 Me v +296.55
2100-01-08T21 Lu d −28.41
2100-01-10T13 Lu c +290.39
2100-01-15T03 Lu xa +348.63
2100-01-15T11
** 
B +186.08
2100-01-15T12 Pl Pg +32.36
2100-01-17T09 Lu V +14.97
2100-01-17T10 Lu a 0.002703
2100-01-23T07 Lu +d +28.47
2100-01-23T15 Me e +18.61
2100-01-24T07 Me xd +322.94
2100-01-26T02 Lu o +126.18
2100-01-28T10 Sa d −7.88
2100-01-28T22 Lu v +166.83
2100-01-29T00 Lu xd +167.84
2100-01-29T06 Lu p 0.002448
2100-01-30T06 Me Rg +325.97
2100-01-30T11
** 
S +268.09
2100-02-03T04 Ju d −7.70
2100-02-03T04 Me +d −10.75
2100-02-04T02 Sa Rg +206.65
2100-02-05T03 Lu d −28.53
2100-02-06T02 Ve xd +2.31
2100-02-06T11 Ju Rg +203.23
2100-02-08T04 Me c +319.45
2100-02-08T17 Me V +318.79
2100-02-09T04 Lu c +320.54
2100-02-10T03 Me p 0.6489
2100-02-11T09 Lu xa +347.41
2100-02-13T09
** 
B +187.80
2100-02-14T06 Lu a 0.002709
2100-02-14T08 Lu V +22.36
2100-02-19T17 Lu +d +28.60
2100-02-20T13 Me Pg +310.44
2100-02-24T14 Lu o +156.04
2100-02-25T09 Lu xd +167.37
2100-02-26T04 Lu v +179.57
2100-02-26T05 Lu p 0.002412
2100-02-27T22 Me d −16.21
2100-02-28T19
** 
S +284.24
2100-03-01T15 Ve e +46.44
2100-03-03T13 Me xa +315.99
2100-03-04T09 Lu d −28.62
2100-03-05T21 Me e −27.18
2100-03-06T11 Ne o +165.96
2100-03-06T17 Ne V +165.95
2100-03-07T05 Ne p 29.22
2100-03-09T02
** 
s +279.65
2100-03-10T16 Lu xa +347.40
2100-03-10T22 Lu c +350.42
2100-03-13T20 Lu a 0.002715
2100-03-13T22 Lu V +25.84
2100-03-17T18
** 
B +177.23
2100-03-19T01 Lu +d +28.60
2100-03-24T20 Lu xd +167.36
2100-03-26T01 Lu o +185.48
2100-03-26T14 Lu p 0.002389
2100-03-26T17 Lu v +195.93
2100-03-30T00
** 
S +231.74
2100-03-31T15 Lu d −28.56
2100-04-06T22 Lu xa +347.23
2100-04-08T01 Ju o +198.34
2100-04-08T07 Ju V +198.31
2100-04-09T01 Ju p 4.452
2100-04-09T13 Lu V +18.71
2100-04-09T16 Lu c +19.91
2100-04-10T01 Lu a 0.002718
2100-04-11T05 Ur v +21.62
2100-04-11T10 Ur c +21.63
2100-04-12T02 Ur a 20.96
2100-04-13T00 Sa V +203.33
2100-04-13T02 Sa p 8.695
2100-04-13T03 Sa o +203.32
2100-04-15T01 Me a 1.338
2100-04-15T07 Lu +d +28.48
2100-04-15T23
** 
B +152.25
2100-04-18T11 Me o +28.33
2100-04-20T20 Ve +d +26.10
2100-04-20T22 Ma +d +24.92
2100-04-21T03 Ve Rg +60.15
2100-04-21T05 Lu xd +166.66
2100-04-22T04 Me v +36.17
2100-04-22T06 Me xd +36.34
2100-04-23T11 Pl o +33.81
2100-04-23T17 Pl v +33.82
2100-04-24T02 Lu p 0.002386
2100-04-24T06 Lu v +212.41
2100-04-24T09 Lu o +214.32
2100-04-25T09 Pl a 49.92
2100-04-27T21
** 
S +194.23
2100-04-28T00 Lu d −28.42
2100-05-04T01 Lu xa +345.86
2100-05-06T11 Lu V +14.36
2100-05-07T05 Lu a 0.002716
2100-05-09T08 Lu c +48.82
2100-05-12T11 Ve V +51.92
2100-05-12T12 Ve c +51.90
2100-05-12T12 Ve p 0.2867
2100-05-12T13 Lu +d +28.32
2100-05-13T12
** 
B +138.42
2100-05-16T17 Me e +21.73
2100-05-17T16 Me +d +25.23
2100-05-18T10 Lu xd +164.40
2100-05-22T10 Lu p 0.002403
2100-05-22T16 Lu v +227.04
2100-05-23T17 Lu o +242.69
2100-05-23T20 Ne +d +6.98
2100-05-25T09 Lu d −28.28
2100-05-25T13 Ne Pg +164.55
2100-05-26T11
** 
S +187.72
2100-05-28T15 Ve xa +44.23
2100-05-29T05 Me Rg +83.80
2100-05-29T10
** 
b +134.58
2100-05-30T12 Me xa +83.73
2100-05-31T02 Lu xa +343.25
2100-06-02T21 Ve Pg +43.68
2100-06-03T01 Lu V +18.44
2100-06-03T17 Lu a 0.002711
2100-06-06T07 Ju +d −3.95
2100-06-07T23 Lu c +77.38
2100-06-08T18 Lu +d +28.22
2100-06-09T17 Ju Pg +193.30
2100-06-09T19 Me p 0.5499
2100-06-10T01
** 
B +139.18
2100-06-10T03 Me V +79.53
2100-06-10T05 Me c +79.49
2100-06-12T16
** 
s +135.21
2100-06-13T11 Ve d +14.12
2100-06-14T11 Lu xd +161.56
2100-06-16T05 Sa +d −5.38
2100-06-19T12 Lu p 0.002433
2100-06-19T19 Lu v +237.91
2100-06-21T19 Lu d −28.22
2100-06-21T20 Me d +18.19
2100-06-22T01 Lu o +270.83
2100-06-22T03 Me Pg +75.24
2100-06-22T12 Sa Pg +199.91
2100-06-23T02
** 
S +187.90
2100-06-23T17 Pl +d −2.47
2100-06-27T05 Lu xa +340.40
2100-06-30T23 Lu V +25.45
2100-07-01T10 Lu a 0.002704
2100-07-04T14 Me e −21.50
2100-07-06T00 Lu +d +28.24
2100-07-07T12 Lu c +105.48
2100-07-08T12
** 
B +135.41
2100-07-11T12 Lu xd +159.31
2100-07-16T14 Lu p 0.002465
2100-07-17T03 Lu v +238.25
2100-07-19T02 Lu d −28.29
2100-07-19T06 Me xd +102.45
2100-07-19T19 Me +d +22.85
2100-07-21T10 Lu o +298.81
2100-07-21T13
** 
S +177.59
2100-07-21T21 Ve e −45.62
2100-07-24T11 Lu xa +338.72
2100-07-28T18 Me v +121.87
2100-07-28T23 Lu V +33.22
2100-07-29T04 Lu a 0.002702
2100-07-29T22 Ur +d +9.35
2100-07-31T06 Ur Rg +25.68
2100-08-01T12 Me o +129.68
2100-08-02T08 Lu +d +28.33
2100-08-04T10 Pl Rg +35.32
2100-08-05T00 Me a 1.349
2100-08-05T23 Lu c +133.66
2100-08-06T08
** 
B +127.34
2100-08-07T17 Lu xd +158.32
2100-08-10T16 Lu p 0.002464
2100-08-10T21 Lu v +203.11
2100-08-14T13 Ve +d +20.91
2100-08-15T09 Lu d −28.38
2100-08-19T21 Lu o +327.03
2100-08-20T02
** 
S +172.92
2100-08-20T18 Lu xa +338.28
2100-08-25T22 Lu a 0.002705
2100-08-25T22 Lu V +41.07
2100-08-26T11 Me xa +174.76
2100-08-29T17 Lu +d +28.40
2100-09-04T02 Lu xd +158.36
2100-09-04T05
** 
B +127.68
2100-09-04T08 Lu c +161.96
2100-09-06T19 Lu p 0.002432
2100-09-06T21 Lu v +198.83
2100-09-08T18 Ne a 31.22
2100-09-09T08 Ne v +167.07
2100-09-09T15 Ne c +167.08
2100-09-11T14 Lu d −28.38
2100-09-13T09 Me e +26.72
2100-09-17T01 Lu xa +338.29
2100-09-18T03
** 
S +174.97
2100-09-18T11 Lu o +181.31
2100-09-18T18 Ve xd +137.59
2100-09-22T16 Lu a 0.002711
2100-09-22T20 Lu V +48.18
2100-09-23T04 Ma a 2.636
2100-09-26T01 Lu +d +28.34
2100-09-26T17 Me Rg +204.96
2100-09-27T00 Me d −13.19
2100-10-01T12 Lu xd +158.03
2100-10-03T03
** 
B +127.26
2100-10-03T18 Lu c +190.61
2100-10-04T22 Lu p 0.002401
2100-10-05T00 Lu v +210.00
2100-10-07T10 Me p 0.6571
2100-10-08T18 Me V +196.70
2100-10-08T20 Lu d −28.28
2100-10-09T06 Me c +196.09
2100-10-11T07 Ma c +198.08
2100-10-14T06 Lu xa +337.64
2100-10-15T05 Me xd +190.53
2100-10-16T08 Ur p 18.95
2100-10-16T09
** 
S +171.95
2100-10-16T20 Ur V +23.68
2100-10-16T23 Ur o +23.68
2100-10-18T04 Lu o +24.87
2100-10-18T06 Me Pg +189.67
2100-10-20T03 Lu a 0.002716
2100-10-20T07 Lu V +50.40
2100-10-20T17 Me +d −2.75
2100-10-22T20 Sa a 10.74
2100-10-22T20 Sa c +209.54
2100-10-23T05 Sa v +209.58
2100-10-23T07 Lu +d +28.17
2100-10-24T18 Me e −18.23
2100-10-25T06 Ju a 6.435
2100-10-26T07 Pl p 48.03
2100-10-26T23 Ju c +213.63
2100-10-27T11 Pl c +34.32
2100-10-27T21 Pl V +34.31
2100-10-28T18 Ju v +214.02
2100-10-28T20 Lu xd +156.50
2100-10-31T09
** 
B +127.26
2100-11-02T03 Lu c +219.73
2100-11-02T08 Lu p 0.002385
2100-11-02T10 Lu v +224.64
2100-11-05T04 Lu d −28.10
2100-11-10T08 Lu xa +335.52
2100-11-11T06 Me v +218.86
2100-11-12T10
** 
b +12.46
2100-11-15T00
** 
S +176.43
2100-11-15T13 Lu V +38.20
2100-11-16T05 Lu a 0.002717
2100-11-16T22 Lu o +54.61
2100-11-19T13 Lu +d +28.00
2100-11-22T10 Me xa +236.87
2100-11-24T22 Lu xd +153.67
2100-11-28T12 Me o +246.42
2100-11-29T17
** 
B +132.76
2100-11-30T03 Me a 1.451
2100-11-30T20 Lu p 0.002390
2100-11-30T22 Lu v +239.90
2100-12-01T13 Lu c +249.44
2100-12-02T14 Lu d −27.95
2100-12-07T09 Lu xa +332.40
2100-12-07T19 Me V +261.03
2100-12-09T00 Pl d −3.30
2100-12-12T17 Lu V +37.21
2100-12-13T10 Lu a 0.002714
2100-12-14T23
** 
S +185.89
2100-12-15T22 Me d −25.44
2100-12-16T00 Me v +273.87
2100-12-16T17 Lu o +84.82
2100-12-16T18 Lu +d +27.93
2100-12-17T20 Ma xa +244.03
2100-12-18T12 Ne d +5.07
2100-12-21T12 Ne Rg +169.53
2100-12-21T23 Lu xd +150.69
2100-12-29T02
** 
B +141.43
2100-12-29T02 Ur d +7.91
2100-12-29T05 Lu p 0.002416
2100-12-29T06 Lu v +253.66
2100-12-30T01 Lu d −27.96
2100-12-30T20 Ur Pg +21.73
2100-12-30T23 Lu c +279.36[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2100.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07