AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2099

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2099


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2099] [Q 2099]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2099-01-02T04
** 
S +169.60
2099-01-03T03 Me a 1.440
2099-01-03T11 Ju d +3.83
2099-01-05T12 Lu +d +28.37
2099-01-06T13 Lu o +107.04
2099-01-06T20 Ju Rg +173.25
2099-01-07T23 Lu v +128.02
2099-01-07T23 Me o +288.30
2099-01-08T06 Lu p 0.002414
2099-01-12T03 Lu xd +188.94
2099-01-13T22
** 
B +129.99
2099-01-15T20 Sa d −3.34
2099-01-18T10 Lu d −28.41
2099-01-20T21 Lu c +301.61
2099-01-22T03 Sa Rg +194.25
2099-01-23T07 Me v +313.97
2099-01-24T00 Lu a 0.002715
2099-01-24T17 Lu V +347.35
2099-01-26T09 Lu xa +7.27
2099-01-29T10 Ma xa +259.66
2099-01-31T03
** 
S +209.80
2099-02-01T22 Lu +d +28.49
2099-02-04T23 Ve d −21.69
2099-02-05T00 Lu o +137.07
2099-02-05T10 Lu v +143.49
2099-02-05T16 Lu p 0.002389
2099-02-05T22 Me xd +335.75
2099-02-08T07 Lu xd +186.44
2099-02-08T13 Me e +18.21
2099-02-11T19
** 
B +160.81
2099-02-14T15 Lu d −28.57
2099-02-15T02 Me Rg +342.34
2099-02-17T13 Ma d −23.66
2099-02-18T01 Me +d −4.38
2099-02-19T16 Lu c +331.80
2099-02-20T05 Lu a 0.002718
2099-02-20T20 Lu V +345.64
2099-02-22T13 Lu xa +5.76
2099-02-24T03 Me c +336.32
2099-02-24T20 Me V +335.54
2099-02-26T17 Me p 0.6316
2099-02-28T12
** 
S +243.50
2099-03-01T07 Lu +d +28.66
2099-03-03T08 Ne V +163.77
2099-03-03T12 Ne o +163.76
2099-03-04T06 Ne p 29.21
2099-03-04T18 Ve xa +309.67
2099-03-06T02 Lu v +160.97
2099-03-06T05 Lu p 0.002385
2099-03-06T11 Lu o +166.69
2099-03-07T17 Lu xd +185.63
2099-03-08T02 Ju o +168.32
2099-03-08T06 Ju V +168.29
2099-03-08T09 Ju p 4.429
2099-03-09T03 Me Pg +327.56
2099-03-12T16
** 
B +173.54
2099-03-13T21 Lu d −28.69
2099-03-15T08 Me d −11.53
2099-03-16T04 Me xa +329.87
2099-03-19T07 Lu V +336.54
2099-03-19T08 Lu a 0.002717
2099-03-21T10 Lu c +18.54
2099-03-21T18 Lu xa +5.57
2099-03-22T22 Me e −27.73
2099-03-28T14 Lu +d +28.70
2099-03-30T12 Sa V +190.93
2099-03-30T16
** 
S +331.36
2099-03-30T17 Sa p 8.585
2099-03-30T19 Sa o +190.91
2099-04-03T15 Lu p 0.002402
2099-04-03T16 Lu v +178.06
2099-04-04T04 Lu xd +185.56
2099-04-04T20 Lu o +195.84
2099-04-06T14 Ur c +17.63
2099-04-06T16 Ur v +17.64
2099-04-07T09 Ur a 20.99
2099-04-10T05 Lu d −28.67
2099-04-10T08 Ma v +308.85
2099-04-15T17 Lu V +338.27
2099-04-15T20 Lu a 0.002711
2099-04-18T01 Lu xa +5.57
2099-04-20T03 Lu c +30.92
2099-04-21T23 Ve v +8.47
2099-04-22T21
** 
B +195.18
2099-04-24T19 Lu +d +28.61
2099-04-25T05
** 
s +227.43
2099-05-01T03 Ve V +19.68
2099-05-01T13 Lu xd +185.23
2099-05-01T16 Me a 1.329
2099-05-01T17 Lu p 0.002433
2099-05-01T23 Lu v +191.63
2099-05-03T23 Me o +44.31
2099-05-04T06 Lu o +224.58
2099-05-04T21 Me xd +46.28
2099-05-05T21
** 
S +270.85
2099-05-06T10 Me v +49.61
2099-05-06T12 Ju +d +7.83
2099-05-07T14 Lu d −28.57
2099-05-09T01 Ju Pg +163.27
2099-05-13T13 Lu V +344.23
2099-05-13T14 Lu a 0.002704
2099-05-15T06 Lu xa +4.49
2099-05-19T17 Lu c +59.55
2099-05-21T00 Ne +d +7.78
2099-05-22T01 Lu +d +28.50
2099-05-22T13 Ne Pg +162.35
2099-05-23T08 Ve v +46.81
2099-05-23T09
** 
B +156.52
2099-05-25T18 Ve V +49.78
2099-05-26T15 Me +d +25.66
2099-05-28T17 Lu xd +183.50
2099-05-28T19 Lu p 0.002466
2099-05-29T08 Lu v +192.50
2099-06-02T15 Lu o +252.97
2099-06-03T09 Sa +d −0.63
2099-06-03T13 Me e +23.38
2099-06-03T22 Lu d −28.46
2099-06-04T18
** 
S +207.94
2099-06-08T18 Sa Pg +187.48
2099-06-10T09 Lu a 0.002701
2099-06-10T11 Lu V +351.14
2099-06-11T09 Lu xa +2.13
2099-06-12T03 Me xa +102.95
2099-06-17T00 Me Rg +103.86
2099-06-18T04 Lu c +87.77
2099-06-18T08 Lu +d +28.43
2099-06-20T07
** 
B +137.88
2099-06-22T02 Lu v +143.33
2099-06-22T21 Lu p 0.002465
2099-06-24T18 Lu xd +180.74
2099-06-25T21 Ve xd +87.88
2099-06-27T20 Me p 0.5585
2099-06-29T09 Me V +99.20
2099-06-29T20 Me c +98.93
2099-07-01T01 Ve +d +23.56
2099-07-01T06 Lu d −28.43
2099-07-02T02 Lu o +281.06
2099-07-02T22
** 
S +188.14
2099-07-04T19 Me d +18.49
2099-07-08T03 Lu a 0.002703
2099-07-08T08 Lu V +357.78
2099-07-08T11 Lu xa +359.35
2099-07-11T03 Me Pg +94.70
2099-07-15T16 Lu +d +28.48
2099-07-17T13 Lu c +115.84
2099-07-18T00
** 
B +129.52
2099-07-19T14 Lu v +146.15
2099-07-20T01 Lu p 0.002434
2099-07-20T02 Ve a 1.734
2099-07-21T19 Lu xd +178.26
2099-07-21T21 Me e −20.13
2099-07-21T23 Ve o +119.96
2099-07-24T22 Ur +d +7.84
2099-07-26T08 Ur Rg +21.67
2099-07-28T12 Lu d −28.53
2099-07-29T13 Me +d +21.50
2099-07-31T10
** 
S +178.07
2099-07-31T15 Lu o +309.22
2099-07-31T21 Me xd +113.37
2099-08-04T15 Lu xa +357.24
2099-08-04T19 Lu a 0.002709
2099-08-05T03 Lu V +3.31
2099-08-12T01 Me v +135.12
2099-08-12T02 Lu +d +28.62
2099-08-15T19
** 
B +123.40
2099-08-15T20 Lu c +143.90
2099-08-16T21 Lu v +159.46
2099-08-17T00 Me o +145.23
2099-08-17T02 Lu p 0.002404
2099-08-18T01 Lu xd +176.76
2099-08-21T23 Me a 1.365
2099-08-24T17 Lu d −28.66
2099-08-28T06
** 
b +109.57
2099-08-30T06 Lu o +337.71
2099-08-30T09
** 
S +178.15
2099-08-31T20 Lu xa +356.59
2099-09-01T07 Lu a 0.002715
2099-09-01T14 Lu V +5.43
2099-09-05T20 Ne a 31.21
2099-09-06T15 Ne c +164.88
2099-09-07T01 Ne v +164.90
2099-09-08T02 Me xa +184.70
2099-09-08T10 Lu +d +28.71
2099-09-13T11 Ma Rg +32.49
2099-09-13T16
** 
B +130.80
2099-09-14T04 Lu c +172.21
2099-09-14T10 Lu v +176.01
2099-09-14T11 Lu p 0.002388
2099-09-14T11 Lu xd +176.60
2099-09-15T05 Ve v +188.21
2099-09-16T10 Ma +d +8.61
2099-09-20T23 Lu d −28.72
2099-09-24T22 Ju a 6.449
2099-09-25T22 Ju c +183.68
2099-09-26T07 Ju v +183.76
2099-09-28T02 Lu xa +356.62
2099-09-28T06 Lu V +358.37
2099-09-28T10 Lu a 0.002716
2099-09-28T22 Lu o +6.67
2099-09-29T01
** 
S +194.73
2099-09-30T09 Me e +25.79
2099-10-05T17 Lu +d +28.68
2099-10-09T18 Sa c +197.28
2099-10-09T19 Sa a 10.64
2099-10-10T03 Sa v +197.33
2099-10-10T06 Ma p 0.4192
2099-10-11T12 Ur p 18.98
2099-10-11T22 Lu xd +176.51
2099-10-12T04 Ur o +19.67
2099-10-12T05 Ur V +19.67
2099-10-12T08 Me d −18.40
2099-10-12T22 Lu p 0.002392
2099-10-13T00
** 
B +142.99
2099-10-13T01 Lu v +193.64
2099-10-13T02 Me Rg +221.19
2099-10-13T13 Lu c +201.10
2099-10-15T10 Ve xa +225.60
2099-10-15T11 Ma V +26.04
2099-10-17T20 Ma o +25.28
2099-10-18T07 Lu d −28.64
2099-10-23T13 Me p 0.6675
2099-10-24T12 Me V +212.78
2099-10-24T21 Me c +212.30
2099-10-25T04 Lu V +354.72
2099-10-25T08 Lu xa +356.29
2099-10-25T15 Lu a 0.002713
2099-10-27T13
** 
S +206.74
2099-10-27T20 Me xd +208.83
2099-10-28T16 Lu o +36.04
2099-11-01T23 Lu +d +28.55
2099-11-02T20 Me Pg +205.45
2099-11-04T18 Me +d −8.16
2099-11-05T20 Ma d +6.71
2099-11-08T06 Lu xd +175.46
2099-11-09T18 Me e −18.87
2099-11-10T05
** 
B +150.36
2099-11-10T07 Lu p 0.002415
2099-11-10T15 Lu v +210.34
2099-11-11T23 Lu c +230.41
2099-11-14T16 Lu d −28.50
2099-11-17T23 Ma Pg +19.34
2099-11-21T11 Lu xa +354.40
2099-11-21T21 Lu V +359.19
2099-11-22T05 Lu a 0.002707
2099-11-23T02 Ve d −24.99
2099-11-26T01
** 
S +225.31
2099-11-27T09 Lu o +65.92
2099-11-29T04 Lu +d +28.42
2099-11-29T22 Ma xd +20.25
2099-12-05T01 Me xa +246.19
2099-12-05T09 Lu xd +172.81
2099-12-08T05 Lu p 0.002451
2099-12-08T19 Lu v +221.96
2099-12-09T17
** 
B +163.77
2099-12-11T11 Lu c +260.23
2099-12-12T01 Lu d −28.38
2099-12-15T16 Ne d +5.88
2099-12-16T19 Me a 1.449
2099-12-18T13 Lu xa +351.42
2099-12-18T13 Ne Rg +167.34
2099-12-19T00 Me o +268.02
2099-12-19T20 Lu V +6.74
2099-12-20T01 Lu a 0.002703
2099-12-23T14 Me d −25.07
2099-12-24T08 Ur d +6.37
2099-12-26T02 Ur Pg +17.73
2099-12-26T11 Lu +d +28.38
2099-12-26T11
** 
S +268.12
2099-12-27T00 Lu o +96.04[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2099.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19