AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2099

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2099


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2099] [Q 2099]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2099-01-02T20
** 
S +208.21
2099-01-03T15 Me a 1.440
2099-01-03T23 Ju d +3.83
2099-01-06T00 Lu +d +28.37
2099-01-07T01 Lu o +107.06
2099-01-07T08 Ju Rg +173.25
2099-01-08T11 Lu v +128.04
2099-01-08T11 Me o +288.31
2099-01-08T18 Lu p 0.002414
2099-01-12T15 Lu xd +188.85
2099-01-14T07 Pl Pg +31.39
2099-01-15T00
** 
B +162.51
2099-01-16T08 Sa d −3.34
2099-01-18T22 Lu d −28.41
2099-01-21T09 Lu c +301.62
2099-01-22T15 Sa Rg +194.25
2099-01-23T19 Me v +313.97
2099-01-24T12 Lu a 0.002715
2099-01-25T05 Lu V +347.36
2099-01-26T21 Lu xa +7.28
2099-01-29T22 Ma xa +259.66
2099-02-01T15
** 
S +261.16
2099-02-02T10 Lu +d +28.49
2099-02-05T11 Ve d −21.69
2099-02-05T12 Lu o +136.97
2099-02-05T23 Lu v +143.51
2099-02-06T04 Lu p 0.002389
2099-02-06T10 Me xd +335.75
2099-02-08T19 Lu xd +186.46
2099-02-09T01 Me e +18.21
2099-02-15T03 Lu d −28.57
2099-02-15T03
** 
B +188.72
2099-02-15T14 Me Rg +342.34
2099-02-18T01 Ma d −23.66
2099-02-18T13 Me +d −4.38
2099-02-20T04 Lu c +331.82
2099-02-20T17 Lu a 0.002718
2099-02-21T08 Lu V +345.65
2099-02-23T01 Lu xa +5.77
2099-02-24T15 Me c +336.32
2099-02-25T07 Me V +335.54
2099-02-27T05 Me p 0.6316
2099-03-01T19 Lu +d +28.66
2099-03-03T08
** 
S +288.04
2099-03-03T20 Ne V +163.77
2099-03-04T00 Ne o +163.76
2099-03-04T18 Ne p 29.21
2099-03-05T06 Ve xa +309.68
2099-03-06T13 Lu v +160.99
2099-03-06T16 Lu p 0.002385
2099-03-06T23 Lu o +166.71
2099-03-08T04 Lu xd +185.65
2099-03-08T14 Ju o +168.32
2099-03-08T18 Ju V +168.30
2099-03-08T21 Ju p 4.429
2099-03-09T15 Me Pg +327.56
2099-03-14T09 Lu d −28.69
2099-03-15T20 Me d −11.53
2099-03-16T16 Me xa +329.87
2099-03-17T19
** 
B +189.08
2099-03-19T20 Lu V +336.65
2099-03-19T20 Lu a 0.002717
2099-03-21T22 Lu c +18.55
2099-03-22T06 Lu xa +5.59
2099-03-23T10 Me e −27.73
2099-03-29T02 Lu +d +28.70
2099-03-31T00 Sa V +190.93
2099-03-31T05 Sa p 8.585
2099-03-31T07 Sa o +190.91
2099-04-03T21
** 
S +279.30
2099-04-04T03 Lu p 0.002402
2099-04-04T04 Lu v +178.08
2099-04-04T16 Lu xd +185.58
2099-04-05T08 Lu o +195.86
2099-04-07T02 Ur c +17.63
2099-04-07T04 Ur v +17.64
2099-04-07T21 Ur a 20.99
2099-04-10T17 Lu d −28.67
2099-04-10T20 Ma v +308.85
2099-04-16T05 Lu V +338.29
2099-04-16T08 Lu a 0.002711
2099-04-18T13 Lu xa +5.59
2099-04-20T15 Lu c +30.94
2099-04-22T00
** 
B +174.51
2099-04-22T10 Pl v +32.84
2099-04-22T11 Ve v +8.46
2099-04-22T11 Pl o +32.84
2099-04-24T04 Pl a 49.86
2099-04-25T07 Lu +d +28.62
2099-04-25T17
** 
s +227.43
2099-05-01T15 Ve V +19.68
2099-05-02T01 Lu xd +185.14
2099-05-02T04 Me a 1.329
2099-05-02T05 Lu p 0.002433
2099-05-02T11 Lu v +191.77
2099-05-04T11 Me o +44.31
2099-05-04T18 Lu o +224.60
2099-05-05T03
** 
S +225.06
2099-05-05T09 Me xd +46.26
2099-05-06T22 Me v +49.61
2099-05-07T00 Ju +d +7.83
2099-05-08T02 Lu d −28.57
2099-05-09T13 Ju Pg +163.27
2099-05-14T01 Lu V +344.25
2099-05-14T02 Lu a 0.002704
2099-05-15T18 Lu xa +4.51
2099-05-20T05 Lu c +59.56
2099-05-21T12 Ne +d +7.78
2099-05-22T01
** 
B +152.84
2099-05-22T13 Lu +d +28.50
2099-05-23T01 Ne Pg +162.35
2099-05-23T20 Ve v +46.80
2099-05-26T06 Ve V +49.78
2099-05-27T03 Me +d +25.66
2099-05-29T05 Lu xd +183.52
2099-05-29T07 Lu p 0.002466
2099-05-29T20 Lu v +192.52
2099-06-03T03 Lu o +252.99
2099-06-03T21 Sa +d −0.63
2099-06-03T22
** 
S +199.15
2099-06-04T01 Me e +23.38
2099-06-04T10 Lu d −28.46
2099-06-09T06 Sa Pg +187.48
2099-06-10T21 Lu a 0.002701
2099-06-10T23 Lu V +351.06
2099-06-11T21 Lu xa +2.14
2099-06-12T15 Me xa +102.95
2099-06-17T12 Me Rg +103.87
2099-06-18T16 Lu c +87.79
2099-06-18T20 Lu +d +28.43
2099-06-19T12
** 
B +141.24
2099-06-22T14 Lu v +143.35
2099-06-22T16 Pl +d −2.83
2099-06-23T09 Lu p 0.002465
2099-06-25T06 Lu xd +180.76
2099-06-26T09 Ve xd +87.88
2099-06-28T08 Me p 0.5585
2099-06-29T21 Me V +99.20
2099-06-30T08 Me c +98.93
2099-07-01T13 Ve +d +23.56
2099-07-01T18 Lu d −28.43
2099-07-02T04
** 
S +185.98
2099-07-02T14 Lu o +281.08
2099-07-05T07 Me d +18.49
2099-07-08T15 Lu a 0.002703
2099-07-08T20 Lu V +357.80
2099-07-08T23 Lu xa +359.27
2099-07-11T15 Me Pg +94.70
2099-07-16T04 Lu +d +28.48
2099-07-17T03
** 
B +136.05
2099-07-18T01 Lu c +115.86
2099-07-20T02 Lu v +146.17
2099-07-20T12 Lu p 0.002434
2099-07-20T14 Ve a 1.734
2099-07-22T07 Lu xd +178.28
2099-07-22T09 Me e −20.13
2099-07-22T11 Ve o +119.96
2099-07-25T10 Ur +d +7.84
2099-07-26T19 Ur Rg +21.67
2099-07-29T00 Lu d −28.53
2099-07-30T01 Me +d +21.50
2099-07-30T19
** 
S +183.91
2099-08-01T03 Lu o +309.23
2099-08-01T09 Me xd +113.37
2099-08-03T05 Pl Rg +34.35
2099-08-05T03 Lu xa +357.25
2099-08-05T07 Lu a 0.002709
2099-08-05T15 Lu V +3.33
2099-08-12T13 Me v +135.12
2099-08-12T14 Lu +d +28.62
2099-08-14T20
** 
B +138.86
2099-08-16T08 Lu c +143.92
2099-08-17T09 Lu v +159.48
2099-08-17T12 Me o +145.23
2099-08-17T14 Lu p 0.002404
2099-08-18T13 Lu xd +176.78
2099-08-22T11 Me a 1.365
2099-08-25T05 Lu d −28.66
2099-08-28T18
** 
b +109.57
2099-08-29T18
** 
S +197.42
2099-08-30T17 Lu o +337.73
2099-09-01T08 Lu xa +356.61
2099-09-01T19 Lu a 0.002715
2099-09-02T01 Lu V +5.27
2099-09-06T08 Ne a 31.21
2099-09-07T03 Ne c +164.88
2099-09-07T13 Ne v +164.90
2099-09-08T14 Me xa +184.70
2099-09-08T22 Lu +d +28.71
2099-09-12T20
** 
B +154.86
2099-09-13T23 Ma Rg +32.49
2099-09-14T16 Lu c +172.23
2099-09-14T22 Lu v +176.03
2099-09-14T23 Lu p 0.002388
2099-09-14T23 Lu xd +176.62
2099-09-15T17 Ve v +188.21
2099-09-16T22 Ma +d +8.61
2099-09-21T11 Lu d −28.72
2099-09-25T10 Ju a 6.449
2099-09-26T10 Ju c +183.68
2099-09-26T19 Ju v +183.76
2099-09-28T12
** 
S +230.38
2099-09-28T14 Lu xa +356.64
2099-09-28T18 Lu V +358.48
2099-09-28T22 Lu a 0.002716
2099-09-29T10 Lu o +6.68
2099-09-30T21 Me e +25.79
2099-10-06T05 Lu +d +28.68
2099-10-10T06 Sa c +197.28
2099-10-10T07 Sa a 10.64
2099-10-10T15 Sa v +197.33
2099-10-10T18 Ma p 0.4192
2099-10-12T00 Ur p 18.98
2099-10-12T10 Lu xd +176.53
2099-10-12T16 Ur o +19.67
2099-10-12T17 Ur V +19.67
2099-10-12T17
** 
B +174.66
2099-10-12T20 Me d −18.40
2099-10-13T10 Lu p 0.002392
2099-10-13T13 Lu v +193.66
2099-10-13T14 Me Rg +221.19
2099-10-14T01 Lu c +201.00
2099-10-15T22 Ve xa +225.59
2099-10-15T23 Ma V +26.04
2099-10-18T08 Ma o +25.28
2099-10-18T19 Lu d −28.64
2099-10-24T01 Me p 0.6675
2099-10-25T00 Pl p 47.98
2099-10-25T00 Me V +212.78
2099-10-25T09 Me c +212.30
2099-10-25T16 Lu V +354.74
2099-10-25T19 Lu xa +356.30
2099-10-26T03 Lu a 0.002713
2099-10-26T05 Pl V +33.35
2099-10-26T12 Pl c +33.34
2099-10-27T12
** 
S +258.84
2099-10-28T08 Me xd +208.83
2099-10-29T04 Lu o +36.05
2099-11-02T11 Lu +d +28.55
2099-11-03T08 Me Pg +205.45
2099-11-05T06 Me +d −8.16
2099-11-06T08 Ma d +6.71
2099-11-08T18 Lu xd +175.37
2099-11-10T06 Me e −18.87
2099-11-10T11
** 
B +184.91
2099-11-10T19 Lu p 0.002414
2099-11-11T03 Lu v +210.36
2099-11-12T11 Lu c +230.43
2099-11-15T04 Lu d −28.50
2099-11-18T11 Ma Pg +19.34
2099-11-21T23 Lu xa +354.42
2099-11-22T09 Lu V +359.20
2099-11-22T17 Lu a 0.002707
2099-11-23T14 Ve d −24.99
2099-11-27T11
** 
S +299.54
2099-11-27T21 Lu o +65.94
2099-11-29T16 Lu +d +28.42
2099-11-30T09 Ma xd +20.25
2099-12-05T13 Me xa +246.18
2099-12-05T21 Lu xd +172.83
2099-12-08T04 Pl d −3.67
2099-12-08T17 Lu p 0.002451
2099-12-09T07 Lu v +221.98
2099-12-11T23 Lu c +260.25
2099-12-12T13 Lu d −28.38
2099-12-12T22
** 
B +192.40
2099-12-16T04 Ne d +5.88
2099-12-17T07 Me a 1.449
2099-12-19T01 Lu xa +351.34
2099-12-19T01 Ne Rg +167.34
2099-12-19T12 Me o +268.02
2099-12-20T08 Lu V +6.76
2099-12-20T13 Lu a 0.002703
2099-12-24T02 Me d −25.07
2099-12-24T20 Ur d +6.37
2099-12-26T14 Ur Pg +17.73
2099-12-26T23 Lu +d +28.38
2099-12-27T12 Lu o +96.06
2099-12-30T02
** 
S +296.44[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2099.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07