AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2098

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2098


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2098] [Q 2098]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2098-01-01T22 Lu d −27.85
2098-01-02T14 Lu c +282.76
2098-01-03T11 Lu a 0.002718
2098-01-03T16 Lu V +295.47
2098-01-03T22 Sa d +1.45
2098-01-09T13 Me d −24.13
2098-01-09T22 Sa Rg +181.56
2098-01-10T00
** 
B +209.80
2098-01-11T08 Lu xa +29.35
2098-01-12T10 Ma xd +9.62
2098-01-13T01 Pl Pg +30.41
2098-01-15T22 Lu +d +27.90
2098-01-17T06 Lu p 0.002383
2098-01-17T07 Lu v +115.73
2098-01-17T10 Lu o +117.89
2098-01-21T05 Me a 1.425
2098-01-22T04
** 
S +291.82
2098-01-23T17 Lu xd +208.12
2098-01-28T12 Me o +309.16
2098-01-28T20
** 
s +225.19
2098-01-29T03 Lu d −27.95
2098-01-29T20 Lu V +282.64
2098-01-30T12 Lu a 0.002718
2098-02-01T09 Lu c +313.09
2098-02-03T04 Ma v +24.27
2098-02-05T07 Ju p 4.339
2098-02-05T13 Ju V +137.58
2098-02-05T19 Ju o +137.55
2098-02-07T08 Lu xa +26.29
2098-02-09T07 Me v +330.00
2098-02-09T10
** 
B +166.90
2098-02-12T07 Lu +d +28.05
2098-02-14T17 Lu v +130.66
2098-02-14T18 Lu p 0.002398
2098-02-15T21 Lu o +147.70
2098-02-19T13 Me xd +347.72
2098-02-19T21 Lu xd +205.33
2098-02-20T18
** 
S +207.75
2098-02-25T09 Lu d −28.14
2098-02-25T11 Me e +18.06
2098-02-26T12 Lu V +287.55
2098-02-27T00 Lu a 0.002713
2098-03-01T14 Ne o +161.56
2098-03-01T17 Ne V +161.56
2098-03-02T07 Ne p 29.20
2098-03-03T04 Lu c +343.16
2098-03-04T07 Me Rg +359.05
2098-03-06T10 Me +d +2.52
2098-03-06T10 Lu xa +24.35
2098-03-09T00
** 
B +141.83
2098-03-11T14 Lu +d +28.24
2098-03-13T13 Me c +353.53
2098-03-14T09 Me V +352.72
2098-03-14T22 Lu v +142.23
2098-03-14T22 Lu p 0.002431
2098-03-16T17 Me p 0.6114
2098-03-17T07 Lu o +177.32
2098-03-18T03 Sa p 8.472
2098-03-18T05 Sa o +178.19
2098-03-18T06 Sa V +178.18
2098-03-19T05 Lu xd +204.07
2098-03-21T19
** 
S +190.10
2098-03-24T17 Lu d −28.29
2098-03-26T13 Lu V +296.30
2098-03-26T18 Lu a 0.002706
2098-03-27T01 Me Pg +345.36
2098-03-29T19 Me xa +345.72
2098-04-01T15 Me d −5.79
2098-04-01T19 Lu c +12.69
2098-04-02T16 Ur v +13.64
2098-04-02T16 Lu xa +23.94
2098-04-02T20 Ur c +13.65
2098-04-02T23 Ve xd +39.92
2098-04-03T14 Ur a 21.02
2098-04-06T07 Ju +d +17.94
2098-04-06T14
** 
B +134.14
2098-04-07T15 Ju Pg +132.51
2098-04-07T20 Lu +d +28.33
2098-04-10T02 Me e −27.69
2098-04-11T01 Lu v +139.95
2098-04-11T02 Lu p 0.002465
2098-04-15T14 Lu xd +204.02
2098-04-15T19 Lu o +206.37
2098-04-19T01
** 
S +171.77
2098-04-21T01 Lu d −28.32
2098-04-21T12 Pl o +31.88
2098-04-21T15 Pl v +31.88
2098-04-23T00 Pl a 49.80
2098-04-23T14 Lu a 0.002702
2098-04-23T16 Lu V +305.32
2098-04-30T01 Lu xa +24.00
2098-05-01T08 Lu c +41.52
2098-05-05T02 Lu +d +28.29
2098-05-05T03
** 
B +116.16
2098-05-05T21 Lu v +105.45
2098-05-06T03 Lu p 0.002465
2098-05-12T22 Lu xd +203.82
2098-05-14T09 Ma +d +24.56
2098-05-15T07 Lu o +235.04
2098-05-17T07 Ve +d +25.29
2098-05-18T00
** 
S +150.92
2098-05-18T09 Lu d −28.25
2098-05-18T12 Me xd +56.11
2098-05-18T22 Me a 1.323
2098-05-19T03 Ne +d +8.56
2098-05-20T12 Me o +60.41
2098-05-20T14 Ne Pg +160.15
2098-05-21T08 Lu a 0.002704
2098-05-21T13 Me v +62.74
2098-05-21T17 Lu V +313.81
2098-05-22T06 Sa +d +4.26
2098-05-26T17 Sa Pg +174.74
2098-05-27T09 Lu xa +23.35
2098-05-30T18 Lu c +69.94
2098-06-01T09 Lu +d +28.20
2098-06-02T03 Lu v +104.67
2098-06-02T06 Lu p 0.002433
2098-06-02T11
** 
B +102.56
2098-06-04T19 Me +d +25.50
2098-06-09T02 Lu xd +202.63
2098-06-13T20 Lu o +263.40
2098-06-14T16 Lu d −28.16
2098-06-16T14
** 
S +143.90
2098-06-18T00 Lu a 0.002710
2098-06-18T15 Lu V +321.21
2098-06-21T17 Pl +d −3.19
2098-06-22T10 Me e +24.99
2098-06-23T14 Lu xa +21.21
2098-06-25T18 Me xa +119.45
2098-06-28T18 Lu +d +28.17
2098-06-29T02 Lu c +97.93
2098-06-30T05 Lu v +115.01
2098-06-30T07 Lu p 0.002404
2098-06-30T17
** 
B +102.91
2098-07-06T02 Lu xd +200.09
2098-07-06T07 Me Rg +123.62
2098-07-07T05
** 
b +38.86
2098-07-11T21 Lu d −28.18
2098-07-13T10 Lu o +291.67
2098-07-15T04
** 
S +148.14
2098-07-15T11 Lu a 0.002715
2098-07-16T02 Me d +15.56
2098-07-16T06 Lu V +325.31
2098-07-16T19 Me p 0.5743
2098-07-19T02 Me V +118.24
2098-07-19T20 Me c +117.74
2098-07-20T14 Ma V +133.40
2098-07-20T16 Lu xa +18.29
2098-07-21T01 Ur +d +6.31
2098-07-22T12 Ur Rg +17.68
2098-07-23T13 Ve xa +166.90
2098-07-24T09 Ve e +45.62
2098-07-26T04 Lu +d +28.24
2098-07-28T08 Lu c +125.86
2098-07-28T12 Lu v +128.37
2098-07-28T13
** 
B +109.84
2098-07-28T15 Lu p 0.002389
2098-07-30T12 Me Pg +113.25
2098-07-31T14 Ma v +140.38
2098-08-01T23 Pl Rg +33.38
2098-08-02T04 Lu xd +197.30
2098-08-03T00 Ma V +141.92
2098-08-03T18
** 
s +48.46
2098-08-08T02 Lu d −28.31
2098-08-08T16 Me e −19.08
2098-08-10T21 Me +d +19.29
2098-08-11T14 Lu a 0.002716
2098-08-12T01 Lu o +319.94
2098-08-12T01 Lu V +320.03
2098-08-12T04
** 
S +156.27
2098-08-14T12 Me xd +124.85
2098-08-16T17 Lu xa +15.91
2098-08-22T13 Lu +d +28.41
2098-08-25T22 Lu v +142.86
2098-08-25T22 Ju c +153.32
2098-08-25T23 Ju v +153.33
2098-08-26T01 Lu p 0.002392
2098-08-26T02 Ju a 6.392
2098-08-26T05
** 
B +114.93
2098-08-26T15 Lu c +154.02
2098-08-27T11 Me v +148.65
2098-08-29T10 Lu xd +195.41
2098-08-30T05 Ma a 2.675
2098-09-02T11 Me o +160.49
2098-09-03T19 Ne a 31.21
2098-09-04T08 Lu d −28.47
2098-09-04T08 Ne v +162.67
2098-09-04T12 Ma c +162.57
2098-09-04T15 Ne c +162.68
2098-09-07T17 Lu V +312.98
2098-09-07T20 Lu a 0.002713
2098-09-09T05 Me a 1.385
2098-09-10T05
** 
S +161.96
2098-09-10T17 Lu o +348.63
2098-09-11T05 Ve Rg +197.56
2098-09-12T21 Lu xa +14.91
2098-09-17T03
** 
b +27.96
2098-09-17T15 Ve d −13.89
2098-09-18T20 Lu +d +28.54
2098-09-21T17 Me xa +194.33
2098-09-23T06 Lu v +156.91
2098-09-23T09 Lu p 0.002413
2098-09-23T19
** 
B +121.21
2098-09-25T00 Lu c +182.57
2098-09-25T20 Lu xd +194.77
2098-09-26T23 Sa v +184.69
2098-09-27T05 Sa c +184.72
2098-09-27T08 Sa a 10.53
2098-10-01T16 Lu d −28.56
2098-10-02T07 Ve c +189.70
2098-10-02T14 Ve V +189.52
2098-10-03T05 Ve p 0.2790
2098-10-05T07 Lu V +316.51
2098-10-05T09 Lu a 0.002708
2098-10-07T16 Ur p 19.01
2098-10-08T05 Ur V +15.69
2098-10-08T09 Ur o +15.68
2098-10-08T18
** 
S +170.89
2098-10-10T04 Lu xa +14.85
2098-10-10T09 Lu o +17.68
2098-10-16T02 Lu +d +28.56
2098-10-18T11 Me e +24.60
2098-10-21T07 Lu v +166.35
2098-10-21T07 Lu p 0.002448
2098-10-21T21
** 
B +130.08
2098-10-23T06 Lu xd +194.96
2098-10-23T10 Ve Pg +181.64
2098-10-23T18 Pl p 47.92
2098-10-24T10 Lu c +211.58
2098-10-25T02 Pl V +32.37
2098-10-25T12 Pl c +32.37
2098-10-28T03 Me d −22.35
2098-10-29T00 Lu d −28.53
2098-10-29T02
** 
s +47.65
2098-10-30T05 Me Rg +237.18
2098-11-02T03 Lu a 0.002703
2098-11-02T06 Lu V +323.87
2098-11-05T00 Ve +d −3.15
2098-11-05T10
** 
S +178.44
2098-11-06T11 Lu xa +14.72
2098-11-09T00 Lu o +47.11
2098-11-09T09 Me p 0.6744
2098-11-10T01 Me V +228.78
2098-11-10T07 Me c +228.44
2098-11-10T11 Me xd +228.22
2098-11-12T07 Lu +d +28.46
2098-11-13T16 Ve xd +189.30
2098-11-15T11 Lu v +136.97
2098-11-16T08 Lu p 0.002475
2098-11-18T21
** 
B +129.45
2098-11-19T00
** 
b +35.88
2098-11-19T10 Me Pg +221.15
2098-11-19T13 Lu xd +194.16
2098-11-20T17 Me +d −12.97
2098-11-22T23 Lu c +241.20
2098-11-25T09 Lu d −28.42
2098-11-27T01 Me e −19.81
2098-11-30T00 Lu a 0.002703
2098-11-30T08 Lu V +332.40
2098-12-03T17 Lu xa +13.17
2098-12-04T08
** 
S +182.78
2098-12-07T06 Pl d −4.03
2098-12-08T13 Lu o +77.00
2098-12-09T15 Lu +d +28.37
2098-12-11T10 Lu v +118.28
2098-12-11T21 Lu p 0.002451
2098-12-12T19 Ve e −46.81
2098-12-13T21 Ne d +6.68
2098-12-16T15 Lu xd +192.04
2098-12-16T15 Ne Rg +165.14
2098-12-17T02
** 
B +141.54
2098-12-18T16 Me xa +255.65
2098-12-20T15 Ur d +4.81
2098-12-22T10 Ur Pg +13.74
2098-12-22T15 Lu c +271.37
2098-12-22T16 Lu d −28.34
2098-12-27T20 Lu a 0.002709
2098-12-28T09 Lu V +340.97
2098-12-30T20 Lu xa +10.20
2099-01-01T07 Me d −24.65[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2098.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07