AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2097

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2097


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2097] [Q 2097]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2097-01-03T09
** 
B +224.94
2097-01-03T18 Ju p 4.205
2097-01-04T20 Ju V +105.29
2097-01-04T20 Ju o +105.29
2097-01-08T06 Lu xd +230.11
2097-01-08T14 Ve xd +334.67
2097-01-09T02 Lu V +240.14
2097-01-09T15 Lu a 0.002712
2097-01-11T20 Pl Pg +29.43
2097-01-11T23
** 
S +233.26
2097-01-12T06 Lu d −26.95
2097-01-13T14 Lu c +294.22
2097-01-13T22 Me xa +275.32
2097-01-17T19 Me d −23.46
2097-01-21T06
** 
B +222.39
2097-01-22T08 Lu xa +48.55
2097-01-25T15 Lu p 0.002427
2097-01-25T16 Lu +d +27.01
2097-01-26T00 Lu v +102.15
2097-01-27T19 Lu o +128.69
2097-02-01T16
** 
S +311.84
2097-02-04T07 Lu xd +227.22
2097-02-06T00 Lu V +247.28
2097-02-06T09 Lu a 0.002706
2097-02-08T03 Me a 1.405
2097-02-08T12 Lu d −27.09
2097-02-08T14 Ve Rg +349.75
2097-02-12T07 Lu c +324.43
2097-02-14T01
** 
s +233.67
2097-02-15T11 Me o +327.26
2097-02-17T12
** 
B +186.15
2097-02-18T08 Lu xa +45.51
2097-02-18T15 Ve +d +2.24
2097-02-21T23 Lu p 0.002464
2097-02-21T23 Lu +d +27.19
2097-02-22T17 Lu v +107.56
2097-02-25T06 Me v +345.32
2097-02-26T08 Lu o +158.48
2097-02-27T04 Ne o +159.36
2097-02-27T06 Ne V +159.36
2097-02-27T20 Ne p 29.19
2097-02-28T18 Ve p 0.2761
2097-03-01T05 Ve V +341.82
2097-03-01T11 Ve c +341.67
2097-03-01T20
** 
S +256.03
2097-03-03T10 Lu xd +224.28
2097-03-04T16 Me xd +359.04
2097-03-04T19 Sa p 8.360
2097-03-04T22 Sa o +165.15
2097-03-05T03 Sa V +165.13
2097-03-05T09 Ju Pg +100.27
2097-03-06T01 Lu V +255.58
2097-03-06T06 Lu a 0.002702
2097-03-07T20 Lu d −27.31
2097-03-10T12 Ju +d +23.25
2097-03-13T21 Lu c +354.11
2097-03-13T23 Ma xa +269.84
2097-03-13T23 Me e +18.24
2097-03-16T23
** 
B +171.08
2097-03-17T10 Lu xa +43.27
2097-03-18T18 Lu v +62.32
2097-03-18T20 Lu p 0.002468
2097-03-21T05 Lu +d +27.41
2097-03-21T11 Me Rg +16.25
2097-03-22T05 Ve Pg +333.78
2097-03-22T16 Me +d +9.46
2097-03-23T00 Ma d −23.52
2097-03-27T21 Lu o +188.03
2097-03-29T13 Ur c +9.67
2097-03-29T14 Ur v +9.67
2097-03-29T15
** 
S +236.18
2097-03-30T09 Ur a 21.05
2097-03-30T15 Lu xd +222.62
2097-03-31T03 Me c +11.24
2097-04-01T00 Me V +10.51
2097-04-03T01 Lu V +263.33
2097-04-03T02 Lu a 0.002704
2097-04-03T14 Me p 0.5899
2097-04-04T04 Lu d −27.49
2097-04-05T03 Ve d −5.38
2097-04-11T22 Me xa +4.12
2097-04-12T09 Lu c +23.26
2097-04-13T05
** 
B +163.57
2097-04-13T17 Lu xa +42.44
2097-04-13T19 Me Pg +3.96
2097-04-14T20 Lu v +59.20
2097-04-14T22 Lu p 0.002435
2097-04-17T11 Lu +d +27.53
2097-04-19T00 Me d +0.58
2097-04-19T17 Pl v +30.89
2097-04-20T12 Pl o +30.90
2097-04-21T18 Pl a 49.74
2097-04-25T23
** 
S +215.41
2097-04-26T12 Lu o +217.06
2097-04-26T22 Lu xd +222.43
2097-04-28T00 Me e −27.00
2097-04-30T03 Ve xa +354.99
2097-04-30T18 Lu a 0.002709
2097-04-30T20 Lu V +269.17
2097-05-01T12 Lu d −27.55
2097-05-09T08 Sa +d +9.09
2097-05-10T08 Ve e −46.06
2097-05-11T03 Lu xa +42.55
2097-05-11T18 Lu c +51.94
2097-05-11T20
** 
B +148.02
2097-05-12T21 Sa Pg +161.68
2097-05-13T00 Lu p 0.002404
2097-05-13T02 Lu v +72.05
2097-05-14T19 Lu +d +27.53
2097-05-16T18 Ne +d +9.33
2097-05-18T01 Ne Pg +157.95
2097-05-24T05 Lu xd +222.45
2097-05-25T01
** 
S +191.84
2097-05-26T03 Lu o +245.70
2097-05-28T03 Lu V +269.33
2097-05-28T05 Lu a 0.002715
2097-05-28T18 Lu d −27.50
2097-05-31T15 Me xd +65.97
2097-06-04T11 Me a 1.322
2097-06-04T11 Me o +74.37
2097-06-05T02 Me v +75.69
2097-06-07T13 Lu xa +42.10
2097-06-09T12
** 
B +138.15
2097-06-10T02 Lu c +80.05
2097-06-10T09 Lu p 0.002389
2097-06-10T13 Lu v +86.96
2097-06-10T16 Ma +d −20.72
2097-06-11T04 Lu +d +27.48
2097-06-13T20 Me +d +25.15
2097-06-20T09 Lu xd +221.62
2097-06-20T15 Pl +d −3.54
2097-06-23T16 Lu V +260.88
2097-06-23T22
** 
S +187.96
2097-06-24T09 Lu a 0.002716
2097-06-24T19 Lu o +274.12
2097-06-24T23 Lu d −27.45
2097-06-30T22 Ma Rg +313.80
2097-07-04T19 Lu xa +40.40
2097-07-08T06
** 
B +141.16
2097-07-08T14 Lu +d +27.46
2097-07-08T18 Lu p 0.002392
2097-07-08T21 Me xa +133.77
2097-07-08T23 Lu v +101.69
2097-07-09T09 Lu c +107.99
2097-07-10T14 Me e +26.30
2097-07-16T14 Ur +d +4.75
2097-07-17T10 Lu xd +219.40
2097-07-18T02 Ur Rg +13.69
2097-07-20T19 Lu V +259.53
2097-07-21T14 Lu a 0.002713
2097-07-22T05 Lu d −27.49
2097-07-22T12 Ju v +121.47
2097-07-22T17
** 
S +192.23
2097-07-23T18 Ju c +121.74
2097-07-24T09 Lu o +302.37
2097-07-24T14 Me Rg +142.70
2097-07-25T02 Ju a 6.276
2097-07-30T02 Me d +10.11
2097-07-31T03 Ma o +308.78
2097-07-31T15 Ve +d +22.27
2097-07-31T18 Pl Rg +32.41
2097-07-31T21 Lu xa +37.68
2097-08-01T10 Ma V +308.43
2097-08-03T18 Ma p 0.3819
2097-08-04T04 Me p 0.5942
2097-08-04T23 Lu +d +27.57
2097-08-05T21
** 
B +141.58
2097-08-06T01 Lu p 0.002413
2097-08-06T06 Lu v +114.90
2097-08-06T15 Me V +136.47
2097-08-07T11 Me c +135.81
2097-08-07T16 Lu c +136.02
2097-08-13T12 Lu xd +216.46
2097-08-17T13 Lu V +264.96
2097-08-17T15 Me Pg +130.92
2097-08-18T03 Lu a 0.002708
2097-08-18T11 Lu d −27.64
2097-08-19T21 Ma d −25.42
2097-08-20T04
** 
S +191.57
2097-08-21T07 Ve xd +120.22
2097-08-22T23 Lu o +330.76
2097-08-24T21 Me +d +15.89
2097-08-25T11 Me e −18.36
2097-08-27T15 Me xd +137.08
2097-08-27T22 Lu xa +35.02
2097-08-31T06 Ma Pg +303.37
2097-09-01T06 Lu +d +27.75
2097-09-01T09 Ne a 31.20
2097-09-02T02 Ne c +160.48
2097-09-02T11 Ne v +160.50
2097-09-02T22 Lu p 0.002445
2097-09-03T01
** 
B +145.82
2097-09-03T05 Lu v +123.70
2097-09-06T00 Lu c +164.25
2097-09-09T17 Lu xd +214.17
2097-09-11T16 Me v +162.58
2097-09-13T07 Sa v +171.77
2097-09-13T19 Sa c +171.83
2097-09-13T22 Sa a 10.41
2097-09-14T12 Lu V +272.59
2097-09-14T18 Lu d −27.84
2097-09-14T20 Lu a 0.002703
2097-09-19T04
** 
S +208.52
2097-09-19T11 Me o +177.32
2097-09-20T10
** 
b +113.81
2097-09-21T12 Lu o +165.29
2097-09-24T02 Lu xa +33.55
2097-09-27T02 Me a 1.405
2097-09-28T12 Lu +d +27.92
2097-09-29T06 Lu p 0.002472
2097-09-29T19 Lu v +113.92
2097-10-02T06
** 
B +161.69
2097-10-03T09 Ur p 19.03
2097-10-04T02 Ur o +11.70
2097-10-04T03 Ur V +11.70
2097-10-04T20 Me xa +203.75
2097-10-05T11 Lu c +193.04
2097-10-07T00 Lu xd +213.36
2097-10-12T02 Lu d −27.97
2097-10-12T14 Lu V +281.20
2097-10-12T16 Lu a 0.002703
2097-10-19T00
** 
S +243.77
2097-10-21T01 Lu o +28.42
2097-10-21T09 Lu xa +33.34
2097-10-22T12 Pl p 47.86
2097-10-24T03 Pl V +31.39
2097-10-24T12 Pl c +31.39
2097-10-24T15 Lu p 0.002454
2097-10-24T17 Lu v +80.85
2097-10-25T18 Lu +d +27.98
2097-10-31T19
** 
B +183.59
2097-11-03T09 Lu xd +213.46
2097-11-04T02 Lu c +222.50
2097-11-05T01 Me e +23.30
2097-11-08T10 Lu d −27.96
2097-11-09T12 Lu a 0.002709
2097-11-09T16 Lu V +290.17
2097-11-11T07 Me d −24.80
2097-11-15T15 Me Rg +253.03
2097-11-17T17
** 
S +294.96
2097-11-17T19 Lu xa +33.33
2097-11-19T13 Lu o +57.94
2097-11-21T09 Lu p 0.002417
2097-11-21T11 Lu v +86.52
2097-11-22T01 Lu +d +27.93
2097-11-23T14 Me xd +247.83
2097-11-25T14 Me p 0.6779
2097-11-25T22 Me V +244.74
2097-11-26T01 Me c +244.57
2097-11-30T00
** 
B +196.38
2097-11-30T14 Lu xd +213.05
2097-12-03T19 Lu c +252.43
2097-12-04T09 Ju d +14.69
2097-12-05T12 Me Pg +236.82
2097-12-05T17 Lu d −27.88
2097-12-06T01 Me +d −16.83
2097-12-06T08 Pl d −4.40
2097-12-07T04 Lu a 0.002715
2097-12-07T14 Lu V +297.67
2097-12-07T20 Ju Rg +142.55
2097-12-09T01 Ve v +256.46
2097-12-10T20 Ve xa +258.72
2097-12-11T11 Ne d +7.47
2097-12-14T02 Ve a 1.711
2097-12-14T03 Me e −21.01
2097-12-14T04 Ne Rg +162.94
2097-12-14T12 Ve o +263.31
2097-12-15T04 Lu xa +32.19
2097-12-16T02
** 
S +289.26
2097-12-16T09 Ur d +3.23
2097-12-18T04 Ur Pg +9.76
2097-12-19T00 Lu o +87.92
2097-12-19T11 Lu +d +27.85
2097-12-19T17 Lu p 0.002390
2097-12-19T19 Lu v +100.09
2097-12-19T20 Ve V +270.05
2097-12-22T23 Ve d −23.84
2097-12-27T11 Ve v +279.66
2097-12-27T16 Lu xd +211.22
2097-12-31T19 Me xa +265.33[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2097.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07