AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2092

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2092


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2092] [Q 2092]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2092-01-05T04 Me d −24.45
2092-01-06T12 Lu p 0.002436
2092-01-06T13 Lu v +252.13
2092-01-07T15 Pl Pg +24.48
2092-01-08T08 Lu d −19.48
2092-01-09T01 Lu c +288.79
2092-01-11T09 Me a 1.434
2092-01-11T13 Lu xd +323.57
2092-01-13T19
** 
B +132.17
2092-01-17T11 Me o +297.30
2092-01-17T23 Lu V +42.92
2092-01-18T06 Lu a 0.002705
2092-01-22T14 Lu +d +19.46
2092-01-23T04 Ju a 6.096
2092-01-24T08 Ju c +304.35
2092-01-24T14 Lu o +124.57
2092-01-25T08 Ju v +304.58
2092-01-26T01 Lu xa +143.36
2092-01-27T19
** 
S +167.57
2092-01-29T12 Ma v +328.05
2092-01-31T06 Me v +320.88
2092-02-02T08 Lu p 0.002471
2092-02-02T10 Lu v +246.39
2092-02-04T18 Lu d −19.43
2092-02-07T00 Ve xd +2.97
2092-02-07T15 Lu c +318.87
2092-02-07T23 Lu xd +323.30
2092-02-11T17
** 
B +114.79
2092-02-12T07 Me xd +340.84
2092-02-15T03 Lu a 0.002703
2092-02-15T03 Lu V +52.95
2092-02-16T08 Me e +18.10
2092-02-16T20 Ne V +148.38
2092-02-17T01 Ne o +148.38
2092-02-17T14 Ne p 29.14
2092-02-18T23 Lu +d +19.43
2092-02-22T09 Lu xa +143.40
2092-02-22T23 Me Rg +349.31
2092-02-23T05 Lu o +154.58
2092-02-24T11
** 
b +96.29
2092-02-25T13 Me +d −1.52
2092-02-25T21
** 
S +154.62
2092-02-27T04 Lu v +210.96
2092-02-27T06 Lu p 0.002460
2092-03-02T23 Ve e +46.39
2092-03-03T00 Lu d −19.45
2092-03-03T01 Me c +343.50
2092-03-03T07 Sa Pg +92.61
2092-03-03T19 Me V +342.71
2092-03-05T22 Me p 0.6233
2092-03-06T07 Lu xd +323.38
2092-03-08T06 Lu c +348.68
2092-03-09T04 Ur v +349.81
2092-03-09T09 Ur c +349.82
2092-03-10T07
** 
B +112.36
2092-03-10T08 Ur a 21.09
2092-03-13T22 Lu a 0.002707
2092-03-14T06 Lu V +62.33
2092-03-16T07 Me Pg +334.95
2092-03-17T08 Lu +d +19.52
2092-03-20T18 Lu xa +142.86
2092-03-20T21
** 
s +102.03
2092-03-21T13 Me xa +336.25
2092-03-22T05 Me d −9.23
2092-03-23T17 Lu o +184.10
2092-03-24T19
** 
S +155.42
2092-03-25T18 Lu v +214.52
2092-03-25T19 Lu p 0.002424
2092-03-30T05 Me e −27.79
2092-03-30T05 Lu d −19.60
2092-04-02T11 Lu xd +322.28
2092-04-06T21 Lu c +18.12
2092-04-08T04
** 
B +108.63
2092-04-10T14 Lu a 0.002713
2092-04-11T05 Lu V +69.87
2092-04-13T15 Lu +d +19.73
2092-04-14T11 Pl v +25.95
2092-04-14T11 Pl o +25.95
2092-04-16T11 Sa +d +22.77
2092-04-16T17 Pl a 49.35
2092-04-17T00 Lu xa +140.98
2092-04-21T10 Ma c +32.33
2092-04-21T14 Ve +d +26.43
2092-04-22T02 Lu o +212.96
2092-04-22T03
** 
S +147.27
2092-04-22T11 Ve Rg +62.34
2092-04-23T00 Lu v +226.85
2092-04-23T01 Lu p 0.002396
2092-04-26T12 Lu d −19.82
2092-04-29T12 Lu xd +319.79
2092-05-06T04 Ne +d +12.98
2092-05-06T08
** 
B +101.43
2092-05-06T13 Lu c +47.05
2092-05-06T15 Ne Pg +146.96
2092-05-07T22 Lu a 0.002718
2092-05-08T15 Lu V +71.64
2092-05-08T16 Me a 1.326
2092-05-10T07 Me xd +50.38
2092-05-10T07
** 
b +86.02
2092-05-10T11 Me o +50.80
2092-05-10T23 Lu +d +19.96
2092-05-12T11 Me v +55.09
2092-05-13T20 Ve c +54.09
2092-05-13T20 Ve V +54.08
2092-05-13T20 Ve p 0.2870
2092-05-14T03 Lu xa +138.04
2092-05-20T19
** 
S +145.69
2092-05-21T09 Lu v +240.97
2092-05-21T10 Lu o +241.33
2092-05-21T11 Lu p 0.002385
2092-05-22T14 Ma xd +55.26
2092-05-23T22 Lu d −20.02
2092-05-26T13 Lu xd +316.93
2092-05-28T13 Ve xa +46.76
2092-05-30T03 Me +d +25.63
2092-06-02T22
** 
B +108.01
2092-06-04T01 Lu V +62.03
2092-06-04T02 Lu a 0.002718
2092-06-04T05 Ve Pg +45.87
2092-06-05T05 Lu c +75.56
2092-06-07T05 Lu +d +20.09
2092-06-07T09 Ma a 2.472
2092-06-10T04 Lu xa +135.47
2092-06-10T11 Ju +d −13.31
2092-06-11T04 Me e +24.08
2092-06-14T05 Ju Rg +326.94
2092-06-14T16 Ve d +14.53
2092-06-16T12 Pl +d −5.33
2092-06-17T12 Me xa +110.18
2092-06-17T22
** 
S +156.14
2092-06-18T17 Lu v +254.92
2092-06-18T20 Lu p 0.002394
2092-06-19T16 Lu o +269.49
2092-06-20T09 Lu d −20.11
2092-06-22T19 Lu xd +314.83
2092-06-24T17
** 
s +104.31
2092-06-24T21 Me Rg +112.23
2092-06-25T15 Ur +d −3.16
2092-06-27T10 Ur Rg +353.83
2092-07-01T04 Lu V +60.44
2092-07-01T10 Lu a 0.002714
2092-07-01T14
** 
B +113.64
2092-07-04T02 Sa v +103.17
2092-07-04T02 Sa c +103.17
2092-07-04T08 Sa a 10.04
2092-07-04T12 Lu +d +20.12
2092-07-04T20 Lu c +103.91
2092-07-05T12 Me p 0.5646
2092-07-07T07 Lu xa +134.23
2092-07-07T10 Me V +107.29
2092-07-08T00 Me c +106.93
2092-07-09T01 Me d +17.67
2092-07-14T01 Ma +d +23.96
2092-07-14T22
** 
b +101.90
2092-07-15T18
** 
S +157.63
2092-07-16T23 Lu v +267.12
2092-07-17T01 Lu p 0.002420
2092-07-17T20 Lu d −20.10
2092-07-19T00 Lu o +297.36
2092-07-19T02 Me Pg +102.61
2092-07-20T04 Lu xd +314.13
2092-07-23T05 Ve e −45.62
2092-07-26T13 Pl Rg +27.49
2092-07-28T22 Lu V +65.87
2092-07-29T00
** 
B +117.74
2092-07-29T01 Lu a 0.002707
2092-07-29T03 Me e −19.65
2092-07-31T20 Lu +d +20.09
2092-08-03T03 Me +d +20.71
2092-08-03T09 Lu c +132.13
2092-08-03T13 Lu xa +134.21
2092-08-06T06 Me xd +118.07
2092-08-13T14 Ju V +322.00
2092-08-13T15 Lu v +271.94
2092-08-13T16
** 
S +173.48
2092-08-13T17 Ju o +321.99
2092-08-13T17 Lu p 0.002453
2092-08-13T23 Ve +d +20.84
2092-08-14T02 Ju p 4.034
2092-08-14T05 Lu d −20.09
2092-08-16T14 Lu xd +314.21
2092-08-17T09 Lu o +325.47
2092-08-18T04 Me v +140.73
2092-08-20T21 Ne a 31.14
2092-08-21T12 Ne c +149.49
2092-08-21T20 Ne v +149.50
2092-08-23T12 Me o +151.43
2092-08-25T19 Lu a 0.002702
2092-08-25T22 Lu V +73.43
2092-08-26T11
** 
B +139.30
2092-08-28T03 Lu +d +20.11
2092-08-29T07 Me a 1.373
2092-08-30T21 Lu xa +134.08
2092-09-01T22 Lu c +160.54
2092-09-07T16 Lu v +240.42
2092-09-08T07 Lu p 0.002472
2092-09-10T11 Lu d −20.16
2092-09-11T15
** 
S +209.69
2092-09-12T17 Ur p 19.09
2092-09-12T21 Lu xd +313.72
2092-09-13T09 Ur V +351.85
2092-09-13T12 Me xa +188.75
2092-09-13T14 Ur o +351.84
2092-09-15T20 Lu o +354.03
2092-09-18T17 Ve xd +138.14
2092-09-22T14 Lu a 0.002703
2092-09-22T22 Lu V +81.78
2092-09-24T12 Lu +d +20.26
2092-09-25T00
** 
B +166.28
2092-09-27T04 Lu xa +133.02
2092-10-01T09 Lu c +189.20
2092-10-04T03 Lu v +229.13
2092-10-04T11 Lu p 0.002446
2092-10-07T16 Me e +25.31
2092-10-07T16 Lu d −20.35
2092-10-09T23 Lu xd +312.09
2092-10-10T14 Ju d −16.70
2092-10-10T14
** 
S +255.85
2092-10-12T03 Ju Pg +317.09
2092-10-15T06
** 
s +146.06
2092-10-15T10 Lu o +23.09
2092-10-17T02 Pl p 47.48
2092-10-18T11 Pl c +26.48
2092-10-18T17 Me d −20.22
2092-10-18T22 Pl V +26.47
2092-10-19T23 Me Rg +227.91
2092-10-20T09 Lu a 0.002709
2092-10-20T23 Lu V +90.00
2092-10-21T20 Lu +d +20.50
2092-10-24T08 Lu xa +130.41
2092-10-26T11
** 
B +184.30
2092-10-30T08 Me p 0.6709
2092-10-30T19 Lu c +218.41
2092-10-31T03 Me V +219.50
2092-10-31T11 Me c +219.08
2092-10-31T14 Sa d +21.05
2092-11-01T03 Lu v +238.51
2092-11-01T09 Lu p 0.002411
2092-11-02T05 Me xd +216.88
2092-11-03T22 Sa Rg +113.72
2092-11-03T23 Lu d −20.60
2092-11-06T00 Lu xd +309.14
2092-11-08T09
** 
b +137.21
2092-11-08T21
** 
S +269.07
2092-11-09T12 Me Pg +212.04
2092-11-11T04 Me +d −10.27
2092-11-14T03 Lu o +52.79
2092-11-16T16 Me e −19.23
2092-11-16T23 Lu a 0.002715
2092-11-17T18 Lu V +96.29
2092-11-18T03 Lu +d +20.73
2092-11-20T09 Lu xa +127.37
2092-11-24T14
** 
B +193.89
2092-11-26T06 Ur d −4.71
2092-11-28T02 Ur Pg +349.91
2092-11-29T05 Lu c +248.01
2092-11-29T13 Lu v +253.26
2092-11-29T18 Lu p 0.002388
2092-11-30T19 Ne d +11.26
2092-12-01T09 Lu d −20.79
2092-12-02T17 Pl d −6.22
2092-12-02T23 Ne Rg +151.96
2092-12-03T03 Lu xd +306.34
2092-12-10T11 Me xa +250.10
2092-12-12T17
** 
S +291.76
2092-12-13T22 Lu o +82.87
2092-12-14T04 Lu a 0.002717
2092-12-14T21 Lu V +94.33
2092-12-15T10 Lu +d +20.84
2092-12-17T11 Lu xa +125.39
2092-12-23T23 Me a 1.446
2092-12-26T22 Me d −24.90
2092-12-27T12 Me o +276.79
2092-12-28T04 Lu v +270.25
2092-12-28T07 Lu p 0.002386
2092-12-28T16 Lu c +277.88
2092-12-28T21 Lu d −20.84
2092-12-30T11 Lu xd +305.05
2092-12-30T22
** 
B +190.48[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2092.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07