AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2090

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2090


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2090] [Q 2090]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2090-01-03T12
** 
B +150.50
2090-01-04T22 Lu a 0.002712
2090-01-05T02 Pl Pg +22.48
2090-01-05T14 Lu V +338.02
2090-01-07T17 Lu xd +3.00
2090-01-08T06 Me e −23.06
2090-01-14T06 Lu +d +18.38
2090-01-15T23 Ma a 2.376
2090-01-16T03 Lu o +116.42
2090-01-16T23 Lu v +129.07
2090-01-17T05 Lu p 0.002398
2090-01-17T07
** 
S +192.56
2090-01-19T20 Me xa +279.61
2090-01-20T12 Lu xa +181.91
2090-01-21T16 Me d −23.11
2090-01-22T04 Sa d +19.21
2090-01-27T04 Lu d −18.34
2090-01-30T14 Lu c +311.19
2090-02-01T09 Lu a 0.002717
2090-02-02T03 Lu V +341.33
2090-02-02T09
** 
B +133.31
2090-02-03T17 Sa Pg +64.38
2090-02-03T19 Lu xd +0.62
2090-02-08T06 Ma c +319.96
2090-02-10T18 Lu +d +18.24
2090-02-12T01 Ne V +143.98
2090-02-12T05 Ne o +143.97
2090-02-12T17 Ne p 29.12
2090-02-14T13 Lu v +146.00
2090-02-14T13 Lu o +146.36
2090-02-14T17 Lu p 0.002384
2090-02-15T16
** 
S +172.01
2090-02-16T03 Me a 1.396
2090-02-16T19 Lu xa +180.18
2090-02-22T10 Ma v +331.16
2090-02-23T10 Lu d −18.19
2090-02-23T11 Me o +335.09
2090-02-27T06
** 
b +108.71
2090-02-28T10 Lu a 0.002718
2090-02-28T16 Lu V +332.98
2090-03-01T09 Lu c +341.28
2090-03-01T20 Ur v +341.88
2090-03-01T23 Ur c +341.89
2090-03-02T23 Lu xd +359.87
2090-03-02T23 Ur a 21.07
2090-03-03T12
** 
B +120.65
2090-03-04T05 Me v +351.56
2090-03-10T03 Lu +d +18.13
2090-03-10T13 Me xd +3.60
2090-03-15T04 Lu v +163.52
2090-03-15T05 Lu p 0.002392
2090-03-15T23 Lu o +175.94
2090-03-16T06 Lu xa +179.93
2090-03-17T03
** 
S +162.73
2090-03-21T09 Me e +18.40
2090-03-22T17 Lu d −18.12
2090-03-27T16 Lu V +329.68
2090-03-27T19 Lu a 0.002714
2090-03-29T07 Me Rg +23.66
2090-03-29T23 Me +d +12.26
2090-03-30T05 Lu xd +0.03
2090-03-31T03 Lu c +10.91
2090-04-01T02
** 
B +117.83
2090-04-02T18 Ju d −22.29
2090-04-03T21 Ve xd +40.40
2090-04-05T02 Ju Rg +259.83
2090-04-06T09 Lu +d +18.15
2090-04-08T04 Me c +18.86
2090-04-09T01 Me V +18.18
2090-04-11T14 Me p 0.5810
2090-04-12T12 Lu p 0.002418
2090-04-12T15 Lu v +179.33
2090-04-12T16 Lu xa +179.91
2090-04-13T04 Pl v +23.96
2090-04-13T12 Pl o +23.96
2090-04-14T09 Lu o +204.91
2090-04-14T15
** 
S +163.69
2090-04-15T07 Pl a 49.17
2090-04-17T19 Me xa +12.71
2090-04-19T02 Lu d −18.20
2090-04-21T19 Me Pg +12.02
2090-04-24T09 Lu V +334.51
2090-04-24T11 Lu a 0.002707
2090-04-26T12 Lu xd +359.61
2090-04-26T19 Me d +3.30
2090-04-29T01
** 
B +121.91
2090-04-29T19 Lu c +39.95
2090-05-02T13 Ne +d +14.33
2090-05-02T15 Ne Pg +142.56
2090-05-03T15 Lu +d +18.28
2090-05-06T02 Me e −26.52
2090-05-09T23 Lu xa +178.90
2090-05-10T05 Lu p 0.002453
2090-05-10T14 Lu v +188.34
2090-05-13T04
** 
S +169.77
2090-05-13T19 Lu o +233.57
2090-05-16T12 Lu d −18.33
2090-05-17T18 Ve +d +25.27
2090-05-22T05 Lu a 0.002702
2090-05-22T06 Lu V +341.22
2090-05-23T16 Lu xd +357.87
2090-05-28T01
** 
B +127.13
2090-05-29T07 Lu c +68.50
2090-05-30T22 Lu +d +18.40
2090-06-04T00 Lu v +147.80
2090-06-04T06 Sa v +74.71
2090-06-04T21 Lu p 0.002472
2090-06-04T21 Sa c +74.79
2090-06-05T01 Sa a 10.05
2090-06-05T01 Ju o +254.96
2090-06-05T02 Ju V +254.95
2090-06-06T01 Lu xa +176.49
2090-06-06T13 Me xd +70.09
2090-06-06T13 Ju p 4.307
2090-06-11T11 Me o +80.90
2090-06-11T13 Me v +81.03
2090-06-11T16
** 
S +179.33
2090-06-11T19 Me a 1.322
2090-06-12T05 Lu o +261.83
2090-06-12T22 Lu d −18.43
2090-06-15T10 Pl +d −6.05
2090-06-17T20 Ur +d −6.28
2090-06-18T03 Me +d +24.97
2090-06-19T00 Lu a 0.002702
2090-06-19T04 Lu V +348.10
2090-06-19T18 Ur Rg +345.89
2090-06-19T18 Lu xd +355.02
2090-06-26T07
** 
B +139.32
2090-06-27T08 Lu +d +18.43
2090-06-27T17 Lu c +96.64
2090-06-30T10 Lu v +135.80
2090-07-01T00 Lu p 0.002448
2090-07-03T01 Lu xa +173.71
2090-07-05T15 Ma xd +71.92
2090-07-10T07 Lu d −18.42
2090-07-11T04
** 
S +200.09
2090-07-11T17 Lu o +289.91
2090-07-14T18 Me xa +139.23
2090-07-16T17 Lu a 0.002707
2090-07-16T21 Lu xd +352.47
2090-07-17T01 Lu V +354.41
2090-07-18T12 Me e +26.71
2090-07-19T07
** 
s +130.39
2090-07-24T11 Ve xa +167.72
2090-07-24T19 Lu +d +18.36
2090-07-25T00 Pl Rg +25.50
2090-07-25T17
** 
B +153.13
2090-07-26T19 Ve e +45.64
2090-07-27T01 Lu c +124.56
2090-07-28T12 Lu v +146.00
2090-07-28T19 Lu p 0.002416
2090-07-29T13 Ju +d −21.40
2090-07-30T05 Lu xa +171.67
2090-08-01T14 Me Rg +150.47
2090-08-04T16 Ma +d +23.77
2090-08-05T23 Me d +7.43
2090-08-06T03 Ju Pg +249.98
2090-08-06T13 Lu d −18.31
2090-08-08T12
** 
S +213.65
2090-08-10T06 Lu o +318.21
2090-08-12T04 Me p 0.6030
2090-08-13T01 Lu xd +351.12
2090-08-13T08 Lu a 0.002713
2090-08-13T15 Lu V +358.30
2090-08-14T14 Me V +143.90
2090-08-15T01
** 
b +128.98
2090-08-15T11 Me c +143.18
2090-08-16T21 Ne a 31.12
2090-08-17T11 Ne c +145.09
2090-08-17T20 Ne v +145.11
2090-08-21T05 Lu +d +18.25
2090-08-22T21
** 
B +157.03
2090-08-25T03
** 
s +129.24
2090-08-25T08 Lu c +152.71
2090-08-25T09 Me Pg +138.11
2090-08-25T22 Lu v +161.33
2090-08-26T01 Lu p 0.002393
2090-08-26T13 Lu xa +171.01
2090-08-31T14 Me +d +14.13
2090-09-01T20 Me e −18.15
2090-09-02T12 Me xd +142.46
2090-09-02T20 Lu d −18.22
2090-09-05T00 Ur p 19.08
2090-09-05T16
** 
S +221.16
2090-09-05T17 Ur V +343.92
2090-09-05T23 Ur o +343.91
2090-09-08T22 Lu o +346.76
2090-09-09T07 Lu xd +351.00
2090-09-09T14 Lu a 0.002716
2090-09-09T16 Lu V +355.70
2090-09-13T15 Ve Rg +199.85
2090-09-16T19 Sa +d +21.87
2090-09-17T14 Lu +d +18.22
2090-09-18T14 Me v +168.60
2090-09-19T19 Ve d −14.79
2090-09-20T17
** 
B +164.86
2090-09-23T00 Lu xa +170.97
2090-09-23T11 Lu p 0.002388
2090-09-23T13 Lu v +178.69
2090-09-23T17 Lu c +181.18
2090-09-27T12 Me o +185.07
2090-09-29T02
** 
b +123.97
2090-09-30T02 Lu d −18.23
2090-10-04T17 Ve c +192.00
2090-10-04T22 Me a 1.414
2090-10-04T23 Ve V +191.83
2090-10-05T02
** 
S +236.17
2090-10-05T15 Ve p 0.2783
2090-10-06T08 Lu V +348.45
2090-10-06T13 Lu xd +350.93
2090-10-06T17 Lu a 0.002714
2090-10-07T02 Sa Rg +85.43
2090-10-08T15 Lu o +15.90
2090-10-10T18 Me xa +207.62
2090-10-14T20 Lu +d +18.30
2090-10-15T13 Pl p 47.31
2090-10-17T12 Pl c +24.47
2090-10-17T14 Pl V +24.47
2090-10-19T04
** 
B +175.52
2090-10-20T10 Lu xa +170.53
2090-10-21T21 Lu p 0.002402
2090-10-22T03 Lu v +196.13
2090-10-23T02 Lu c +210.21
2090-10-25T19 Ve Pg +183.97
2090-10-27T11 Lu d −18.37
2090-11-02T17 Lu V +349.79
2090-11-02T17 Lu xd +349.97
2090-11-03T00
** 
S +269.25
2090-11-03T03 Lu a 0.002710
2090-11-07T07 Ve +d −3.85
2090-11-07T09 Lu o +45.42
2090-11-11T02 Lu +d +18.47
2090-11-12T20 Me e +22.73
2090-11-14T14 Ve xd +190.71
2090-11-16T15 Lu xa +168.64
2090-11-16T23 Me d −25.36
2090-11-17T10
** 
B +193.69
2090-11-18T18 Ur d −7.79
2090-11-19T02 Lu p 0.002434
2090-11-19T12 Lu v +210.55
2090-11-20T16 Ur Pg +341.98
2090-11-21T10
** 
s +145.63
2090-11-21T12 Lu c +239.73
2090-11-22T21 Me Rg +259.65
2090-11-23T22 Lu d −18.54
2090-11-27T04 Ne d +12.69
2090-11-29T02 Ne Rg +147.56
2090-11-29T11 Me xd +255.91
2090-11-29T20 Lu xd +347.38
2090-11-30T14 Lu V +356.32
2090-11-30T21 Lu a 0.002704
2090-12-01T19 Pl d −6.96
2090-12-02T16
** 
S +291.12
2090-12-02T18 Me p 0.6784
2090-12-02T23 Me V +251.43
2090-12-03T00 Me c +251.34
2090-12-07T01 Lu o +75.44
2090-12-08T10 Lu +d +18.60
2090-12-12T01
** 
b +136.66
2090-12-12T16 Me Pg +243.40
2090-12-12T19 Me +d −18.07
2090-12-13T08 Sa p 8.040
2090-12-13T11 Sa o +81.92
2090-12-13T16 Lu xa +165.68
2090-12-13T16 Sa V +81.90
2090-12-15T05 Ve e −46.82
2090-12-16T05 Lu p 0.002469
2090-12-16T19
** 
B +190.08
2090-12-17T04 Lu v +214.96
2090-12-20T12 Ju a 6.239
2090-12-21T01 Lu c +269.64
2090-12-21T09 Lu d −18.63
2090-12-21T16 Ju d −23.23
2090-12-21T19 Me e −21.59
2090-12-22T10 Ju c +271.06
2090-12-23T11 Ju v +271.30
2090-12-26T22 Lu xd +344.22
2090-12-28T14 Lu V +4.29
2090-12-28T17 Lu a 0.002702[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2090.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07