AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2088

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2088


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2088] [Q 2088]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2088-01-02T21
** 
s +135.41
2088-01-03T13 Pl Pg +20.46
2088-01-04T02 Lu xd +44.24
2088-01-04T05 Me e +19.40
2088-01-06T13 Lu +d +20.08
2088-01-06T19 Lu p 0.002411
2088-01-07T02 Lu v +88.88
2088-01-08T01 Sa Pg +36.75
2088-01-08T09 Lu o +108.11
2088-01-08T20 Me xd +306.70
2088-01-09T09
** 
S +217.06
2088-01-11T07 Me Rg +307.26
2088-01-17T02 Lu xa +223.12
2088-01-17T13 Me +d −16.83
2088-01-18T07 Lu V +236.93
2088-01-18T17 Lu a 0.002709
2088-01-20T06 Lu d −20.02
2088-01-20T07 Me c +300.19
2088-01-20T15 Me V +299.73
2088-01-21T13 Me p 0.6638
2088-01-23T10 Ve d −22.66
2088-01-23T19 Lu c +303.80
2088-01-24T17
** 
B +152.79
2088-01-29T20 Ju d −6.09
2088-01-31T03 Lu xd +41.33
2088-01-31T04
** 
b +128.35
2088-01-31T20 Me Pg +291.21
2088-02-02T04 Ju Rg +198.90
2088-02-02T22 Lu +d +19.91
2088-02-03T17 Lu p 0.002448
2088-02-04T06 Lu v +100.24
2088-02-06T15 Ve xa +292.69
2088-02-06T19
** 
S +201.33
2088-02-06T21 Lu o +138.05
2088-02-08T08 Ne o +139.56
2088-02-08T11 Ne V +139.56
2088-02-08T20 Ne p 29.11
2088-02-11T09 Me d −20.02
2088-02-13T04 Lu xa +219.93
2088-02-13T09 Me e −25.95
2088-02-15T07 Lu V +244.97
2088-02-15T13 Lu a 0.002703
2088-02-16T02 Me xa +301.58
2088-02-16T15 Lu d −19.80
2088-02-20T08 Ve v +309.70
2088-02-22T11 Lu c +333.77
2088-02-22T11 Ur v +333.94
2088-02-22T14 Ur c +333.95
2088-02-23T04
** 
B +141.56
2088-02-23T09
** 
s +128.88
2088-02-23T14 Ur a 21.03
2088-02-27T04 Lu xd +38.53
2088-02-29T14 Lu p 0.002475
2088-03-01T04 Lu +d +19.68
2088-03-01T15 Lu v +87.40
2088-03-07T06
** 
S +183.05
2088-03-07T10 Lu o +167.83
2088-03-11T08 Lu xa +217.56
2088-03-14T07 Lu V +253.04
2088-03-14T10 Lu a 0.002702
2088-03-14T23 Lu d −19.57
2088-03-18T10 Ma v +334.23
2088-03-23T00 Lu c +3.33
2088-03-23T15
** 
B +128.91
2088-03-24T10 Me a 1.355
2088-03-25T08 Lu xd +37.06
2088-03-26T04 Lu v +48.76
2088-03-26T08 Lu p 0.002451
2088-03-28T10 Lu +d +19.49
2088-03-29T11 Me o +9.55
2088-04-02T18 Ju o +194.00
2088-04-02T19 Ju V +194.00
2088-04-03T15 Ju p 4.455
2088-04-03T16 Me v +20.21
2088-04-05T19 Me xd +24.59
2088-04-06T01 Lu o +197.18
2088-04-06T05
** 
S +170.31
2088-04-07T14 Lu xa +216.79
2088-04-10T11 Pl o +21.94
2088-04-11T00 Pl v +21.95
2088-04-11T04 Lu a 0.002707
2088-04-11T05 Lu V +260.00
2088-04-11T07 Lu d −19.45
2088-04-12T21 Pl a 48.97
2088-04-21T10 Lu c +32.26
2088-04-21T17 Lu xd +36.73
2088-04-21T20
** 
B +122.53
2088-04-23T04 Lu p 0.002416
2088-04-23T05 Lu v +58.70
2088-04-24T17 Lu +d +19.43
2088-04-24T17 Me e +20.10
2088-04-27T15 Ne Pg +138.15
2088-04-27T23 Ne +d +15.60
2088-05-01T05 Me +d +22.69
2088-05-04T21 Lu xa +216.84
2088-05-05T10
** 
S +164.87
2088-05-05T11 Me Rg +60.88
2088-05-05T16 Lu o +226.18
2088-05-06T09 Sa c +46.86
2088-05-06T10 Sa v +46.87
2088-05-06T11 Sa a 10.17
2088-05-08T14 Lu d −19.45
2088-05-08T18 Lu a 0.002713
2088-05-08T19 Lu V +263.48
2088-05-14T01 Me xa +58.20
2088-05-16T14 Me c +56.73
2088-05-17T00 Me V +56.51
2088-05-17T12 Ve o +57.62
2088-05-18T05 Me p 0.5517
2088-05-19T00 Ve a 1.733
2088-05-19T04 Lu xd +36.77
2088-05-20T04
** 
B +117.73
2088-05-20T18 Lu c +60.70
2088-05-21T11 Lu p 0.002394
2088-05-21T14 Lu v +73.24
2088-05-22T03 Lu +d +19.47
2088-05-29T08 Me Pg +51.92
2088-05-29T19 Ve xd +72.77
2088-06-01T01 Ju +d −2.24
2088-06-01T03 Lu xa +216.51
2088-06-01T08 Me d +14.62
2088-06-02T21
** 
S +161.83
2088-06-04T08 Lu o +254.76
2088-06-04T08 Ju Pg +188.97
2088-06-04T14 Lu V +257.81
2088-06-04T21 Lu d −19.49
2088-06-05T00 Lu a 0.002716
2088-06-09T01 Ur +d −9.30
2088-06-11T02 Ur Rg +337.96
2088-06-12T02 Me e −23.38
2088-06-13T08 Pl +d −6.76
2088-06-15T12 Lu xd +35.72
2088-06-16T00 Ve +d +24.04
2088-06-17T11
** 
B +118.72
2088-06-18T14 Lu +d +19.48
2088-06-18T21 Lu p 0.002388
2088-06-19T01 Lu v +88.42
2088-06-19T01 Lu c +88.78
2088-06-28T06 Lu xa +214.95
2088-07-01T08 Lu V +252.07
2088-07-02T04 Lu a 0.002715
2088-07-02T04
** 
S +166.87
2088-07-02T04 Lu d −19.48
2088-07-02T19 Me xd +90.23
2088-07-03T23 Lu o +283.04
2088-07-06T23
** 
b +101.69
2088-07-07T07 Me +d +23.86
2088-07-10T14 Me v +106.74
2088-07-12T11 Me o +110.83
2088-07-12T16 Lu xd +33.42
2088-07-15T01 Me a 1.335
2088-07-16T01 Lu +d +19.41
2088-07-16T02
** 
B +128.40
2088-07-17T05 Lu p 0.002402
2088-07-17T10 Lu v +102.54
2088-07-18T08 Lu c +116.69
2088-07-22T11 Pl Rg +23.49
2088-07-25T07 Lu xa +212.19
2088-07-28T21 Lu V +255.09
2088-07-29T12 Lu d −19.34
2088-07-29T13 Lu a 0.002710
2088-07-31T22
** 
S +187.93
2088-08-02T13 Lu o +311.28
2088-08-08T17 Lu xd +30.56
2088-08-10T00 Me xa +162.58
2088-08-11T21 Ne a 31.11
2088-08-12T09 Ne c +140.68
2088-08-12T10 Lu +d +19.23
2088-08-12T18 Ne v +140.69
2088-08-14T00
** 
B +147.95
2088-08-14T08 Lu p 0.002430
2088-08-14T13 Lu v +113.70
2088-08-16T16 Lu c +144.78
2088-08-17T16 Ma xd +86.55
2088-08-21T10 Lu xa +209.52
2088-08-22T20 Me e +27.31
2088-08-25T18 Lu V +262.05
2088-08-25T20 Lu d −19.14
2088-08-26T05 Lu a 0.002705
2088-08-27T07 Ur p 19.04
2088-08-28T00 Ur V +335.98
2088-08-28T06 Ur o +335.97
2088-08-28T11 Ma +d +23.56
2088-08-29T19
** 
S +217.57
2088-08-30T19 Sa +d +17.33
2088-09-01T02 Lu o +339.70
2088-09-04T19 Lu xd +28.41
2088-09-05T16 Me Rg +185.63
2088-09-07T02 Me d −6.01
2088-09-08T01 Sa Rg +57.38
2088-09-08T17 Lu +d +19.03
2088-09-10T15 Lu p 0.002463
2088-09-11T01 Lu v +116.35
2088-09-12T01
** 
B +163.40
2088-09-15T02 Lu c +173.27
2088-09-16T12 Me p 0.6408
2088-09-17T16 Lu xa +207.99
2088-09-18T07 Me V +177.75
2088-09-18T08 Ve xa +209.12
2088-09-18T23 Me c +177.04
2088-09-22T04 Lu d −18.96
2088-09-22T19 Lu V +270.17
2088-09-23T00 Lu a 0.002702
2088-09-26T19
** 
S +234.18
2088-09-28T03 Me Pg +171.11
2088-09-28T18 Me xd +171.16
2088-09-30T15 Lu o +137.83
2088-10-01T10 Me +d +3.81
2088-10-02T01 Lu xd +27.74
2088-10-04T13 Me e −17.86
2088-10-05T15 Lu p 0.002468
2088-10-05T20 Lu v +81.62
2088-10-05T22 Lu +d +18.91
2088-10-09T07
** 
B +177.04
2088-10-12T22 Pl p 47.11
2088-10-14T11 Pl c +22.47
2088-10-14T14 Lu c +202.28
2088-10-14T18 Pl V +22.46
2088-10-15T00 Lu xa +207.74
2088-10-19T12 Lu d −18.90
2088-10-19T23 Ju a 6.442
2088-10-20T16 Me v +198.85
2088-10-20T19 Lu a 0.002706
2088-10-20T21 Lu V +279.07
2088-10-21T16 Ju c +209.28
2088-10-22T06 Ju v +209.40
2088-10-26T13
** 
S +301.85
2088-10-29T10 Lu xd +27.72
2088-10-30T03 Lu o +37.70
2088-11-01T15 Lu p 0.002434
2088-11-01T17 Lu v +75.24
2088-11-02T05 Lu +d +18.91
2088-11-03T11 Me o +222.02
2088-11-06T00 Me xa +226.06
2088-11-08T22 Me a 1.444
2088-11-09T02
** 
B +211.84
2088-11-10T06 Ur d −10.75
2088-11-10T19 Ve d −25.92
2088-11-11T08 Lu xa +207.70
2088-11-12T04 Ur Pg +334.03
2088-11-13T06 Lu c +231.85
2088-11-15T04 Sa V +53.89
2088-11-15T04 Sa p 8.136
2088-11-15T06 Sa o +53.88
2088-11-15T20 Lu d −18.95
2088-11-17T14 Lu a 0.002712
2088-11-17T22 Lu V +287.59
2088-11-22T14 Ne d +14.04
2088-11-24T06 Ne Rg +143.15
2088-11-25T20 Lu xd +27.29
2088-11-28T14 Lu o +67.31
2088-11-29T15 Lu +d +18.97
2088-11-29T19 Lu p 0.002400
2088-11-29T20 Lu v +86.63
2088-11-29T21 Pl d −7.69
2088-12-03T02
** 
S +272.45
2088-12-05T09 Me d −25.77
2088-12-08T11 Lu xa +206.74
2088-12-13T00 Lu c +262.01
2088-12-13T02 Ma d +16.95
2088-12-13T03 Lu d −19.00
2088-12-15T02 Lu a 0.002718
2088-12-15T12 Lu V +291.53
2088-12-17T09 Me e +20.33
2088-12-20T16
** 
B +192.06
2088-12-22T08 Ve e +47.26
2088-12-22T14 Ma Rg +142.58
2088-12-23T02 Lu xd +25.24
2088-12-25T05 Me Rg +291.31
2088-12-25T17 Me xd +291.27
2088-12-27T03 Lu +d +18.98
2088-12-28T00 Lu o +97.23
2088-12-28T06 Lu p 0.002383
2088-12-28T08 Lu v +101.80[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2088.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07