AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2087

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2087


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2087] [Q 2087]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2087-01-01T17 Lu xa +243.87
2087-01-02T07 Pl Pg +19.44
2087-01-02T20 Lu d −21.62
2087-01-03T01 Me v +293.51
2087-01-03T02 Ju Rg +168.90
2087-01-04T22 Lu c +284.73
2087-01-11T16 Lu v +18.37
2087-01-12T00 Ma +d +27.11
2087-01-12T13 Lu p 0.002475
2087-01-12T15
** 
B +161.05
2087-01-14T20 Lu xd +63.05
2087-01-15T23 Lu +d +21.57
2087-01-18T22 Lu o +119.08
2087-01-20T19 Me e +18.70
2087-01-21T23 Me xd +320.77
2087-01-25T02
** 
S +202.14
2087-01-26T00 Lu a 0.002703
2087-01-26T07 Lu V +210.99
2087-01-27T11 Me Rg +323.35
2087-01-28T21 Lu xa +241.89
2087-01-30T06 Lu d −21.48
2087-01-31T14 Me +d −11.69
2087-02-02T00
** 
b +161.93
2087-02-02T08 Ma Pg +87.18
2087-02-03T12 Lu c +314.90
2087-02-05T08 Me c +316.76
2087-02-05T19 Ne V +137.35
2087-02-05T21 Me V +316.13
2087-02-05T22 Ne o +137.35
2087-02-06T08 Ne p 29.10
2087-02-06T09 Lu v +356.20
2087-02-06T22 Lu p 0.002453
2087-02-07T05 Me p 0.6511
2087-02-08T07
** 
B +147.09
2087-02-10T21 Lu xd +60.49
2087-02-12T05 Lu +d +21.38
2087-02-12T20
** 
s +164.08
2087-02-17T13 Lu o +149.12
2087-02-17T15 Me Pg +307.73
2087-02-18T08 Ur v +329.97
2087-02-18T10 Ur c +329.97
2087-02-19T09 Ur a 21.01
2087-02-22T09
** 
S +197.02
2087-02-22T20 Lu a 0.002707
2087-02-23T07 Lu V +218.90
2087-02-25T00 Lu xa +238.77
2087-02-25T07 Me d −16.86
2087-02-26T15 Lu d −21.23
2087-03-01T05 Me xa +313.86
2087-03-02T21 Me e −27.05
2087-03-04T07 Ju o +163.96
2087-03-04T09 Ju V +163.95
2087-03-04T12 Ju p 4.423
2087-03-04T23 Lu c +344.64
2087-03-06T10 Lu v +6.12
2087-03-06T18 Lu p 0.002417
2087-03-07T09 Ve xd +23.18
2087-03-09T05
** 
B +138.10
2087-03-09T22 Lu xd +57.55
2087-03-11T11 Lu +d +21.12
2087-03-19T06 Lu o +178.86
2087-03-22T11 Lu a 0.002712
2087-03-22T21
** 
S +177.22
2087-03-23T01 Lu V +224.45
2087-03-24T01 Lu xa +236.15
2087-03-25T23 Lu d −20.98
2087-04-03T09 Lu c +13.82
2087-04-03T21 Lu v +21.29
2087-04-04T02 Lu p 0.002393
2087-04-06T03 Lu xd +55.58
2087-04-06T16
** 
B +123.10
2087-04-07T18 Lu +d +20.90
2087-04-10T02 Pl v +20.92
2087-04-10T11 Pl o +20.93
2087-04-12T02 Me a 1.340
2087-04-12T14 Pl a 48.87
2087-04-15T11 Me o +25.29
2087-04-17T23 Lu o +208.15
2087-04-18T16 Lu a 0.002716
2087-04-19T04 Lu V +222.45
2087-04-19T14 Me v +33.97
2087-04-19T22 Me xd +34.68
2087-04-20T05 Lu xa +235.09
2087-04-21T01
** 
S +161.75
2087-04-22T05 Lu d −20.84
2087-04-23T03 Sa c +33.26
2087-04-23T04 Sa a 10.26
2087-04-23T13 Sa v +33.31
2087-04-26T04 Ne Pg +135.94
2087-04-26T17 Ne +d +16.20
2087-05-02T11 Lu v +38.38
2087-05-02T13 Lu p 0.002388
2087-05-02T17 Lu c +42.54
2087-05-02T18 Ju +d +9.45
2087-05-03T13 Lu xd +54.96
2087-05-05T02
** 
B +115.77
2087-05-05T03 Lu +d +20.83
2087-05-05T04 Ju Pg +158.91
2087-05-07T10 Ve +d +26.48
2087-05-13T15 Me e +21.49
2087-05-15T16 Me +d +25.03
2087-05-15T18 Lu V +214.75
2087-05-15T19 Lu a 0.002715
2087-05-16T16 Ve e +45.40
2087-05-17T11 Lu xa +235.07
2087-05-17T15 Lu o +237.01
2087-05-19T11 Lu d −20.82
2087-05-19T18
** 
b +85.47
2087-05-20T06
** 
S +161.84
2087-05-25T22 Me Rg +80.62
2087-05-28T04 Me xa +80.43
2087-05-30T22 Lu p 0.002402
2087-05-31T00 Lu v +54.93
2087-05-31T00 Lu xd +55.05
2087-06-01T01 Lu c +70.86
2087-06-01T14 Lu +d +20.83
2087-06-02T03
** 
B +120.58
2087-06-05T14 Ur +d −10.76
2087-06-06T16 Me p 0.5494
2087-06-06T19 Me c +76.37
2087-06-06T19 Me V +76.36
2087-06-07T16 Ur Rg +333.98
2087-06-12T02 Lu V +215.15
2087-06-12T06 Lu a 0.002710
2087-06-13T06 Pl +d −7.12
2087-06-13T18 Lu xa +234.92
2087-06-15T17 Lu d −20.84
2087-06-16T06 Lu o +265.41
2087-06-17T03
** 
S +171.11
2087-06-18T20 Me Pg +72.07
2087-06-19T03 Me d +17.88
2087-06-26T23 Ve xa +130.32
2087-06-27T06
** 
s +96.62
2087-06-27T08 Lu xd +54.47
2087-06-28T00 Lu p 0.002430
2087-06-28T07 Lu v +68.78
2087-06-29T00 Lu +d +20.83
2087-06-30T03
** 
B +128.10
2087-06-30T09 Lu c +98.87
2087-07-01T11 Me e −21.73
2087-07-04T08 Ve Rg +131.33
2087-07-09T19 Lu V +220.35
2087-07-09T22 Lu a 0.002704
2087-07-10T23 Lu xa +233.73
2087-07-13T01 Lu d −20.79
2087-07-15T02
** 
S +176.11
2087-07-15T19 Lu o +293.59
2087-07-16T22 Me xd +100.67
2087-07-18T01 Me +d +23.02
2087-07-22T06 Pl Rg +22.48
2087-07-23T08
** 
b +91.66
2087-07-24T12 Lu xd +52.60
2087-07-25T07 Lu p 0.002463
2087-07-25T18 Ve p 0.2900
2087-07-25T19 Ve c +123.13
2087-07-25T19 Ve V +123.13
2087-07-25T23 Lu v +73.65
2087-07-26T05 Me v +119.71
2087-07-26T09 Lu +d +20.72
2087-07-28T04
** 
B +132.33
2087-07-28T15 Ve d +13.46
2087-07-29T12 Me o +126.67
2087-07-29T18 Lu c +126.89
2087-08-02T01 Me a 1.347
2087-08-06T16 Lu a 0.002701
2087-08-06T16 Lu V +226.91
2087-08-07T01 Lu xa +231.16
2087-08-09T10 Lu d −20.62
2087-08-10T07 Ne a 31.10
2087-08-10T15 Ne v +138.46
2087-08-10T20 Ne c +138.47
2087-08-13T00
** 
S +191.36
2087-08-14T06 Lu o +321.81
2087-08-16T11 Ve Pg +114.84
2087-08-18T04 Sa +d +13.53
2087-08-18T15 Lu v +22.93
2087-08-19T10 Lu p 0.002468
2087-08-20T12 Lu xd +49.74
2087-08-22T16 Lu +d +20.51
2087-08-24T00 Ur p 19.02
2087-08-24T03 Me xa +173.07
2087-08-24T21 Ur o +331.99
2087-08-25T01 Ur V +331.99
2087-08-25T08
** 
B +149.65
2087-08-25T14 Sa Rg +43.65
2087-08-28T05 Lu c +155.20
2087-09-03T03 Lu xa +228.37
2087-09-03T11 Lu a 0.002704
2087-09-03T14 Lu V +233.71
2087-09-04T07 Ve +d +15.16
2087-09-05T19 Lu d −20.38
2087-09-10T09 Me e +26.83
2087-09-10T16
** 
S +220.39
2087-09-12T16 Lu o +350.18
2087-09-14T22 Lu v +22.50
2087-09-15T08 Lu p 0.002437
2087-09-16T15 Lu xd +47.29
2087-09-18T21 Lu +d +20.28
2087-09-21T07 Ju a 6.447
2087-09-22T02 Ju c +179.34
2087-09-23T03 Ju v +179.57
2087-09-23T16
** 
B +165.37
2087-09-23T19 Me Rg +202.31
2087-09-23T20
** 
s +120.26
2087-09-24T05 Me d −12.25
2087-09-26T18 Lu c +183.89
2087-09-30T07 Lu xa +226.46
2087-10-01T05 Lu a 0.002710
2087-10-01T11 Lu V +240.00
2087-10-03T02 Lu d −20.18
2087-10-04T13 Me p 0.6553
2087-10-05T07 Ve e −46.19
2087-10-05T22 Me V +194.08
2087-10-06T11 Me c +193.46
2087-10-09T02
** 
S +231.54
2087-10-11T11
** 
b +117.40
2087-10-12T02 Lu o +19.01
2087-10-12T15 Pl p 47.01
2087-10-12T21 Me xd +187.71
2087-10-13T05 Lu v +36.31
2087-10-13T09 Lu p 0.002404
2087-10-13T21 Lu xd +46.15
2087-10-14T11 Pl c +21.45
2087-10-14T16 Pl V +21.45
2087-10-15T10 Me Pg +187.10
2087-10-16T04 Lu +d +20.13
2087-10-18T00 Me +d −1.84
2087-10-18T02 Ve xd +159.28
2087-10-18T03 Ma xa +220.42
2087-10-21T22 Me e −18.17
2087-10-21T23
** 
B +169.91
2087-10-26T11 Lu c +213.33
2087-10-27T13 Lu xa +226.03
2087-10-28T18 Lu a 0.002716
2087-10-28T23 Lu V +242.98
2087-10-30T09 Lu d −20.09
2087-11-02T03 Sa V +40.18
2087-11-02T07 Sa p 8.217
2087-11-02T08 Sa o +40.16
2087-11-03T06 Ma a 2.498
2087-11-06T23 Ur d −12.17
2087-11-08T03 Me v +215.89
2087-11-08T12
** 
S +256.43
2087-11-08T21 Ur Pg +330.05
2087-11-10T08 Lu xd +46.12
2087-11-10T12 Lu o +48.38
2087-11-10T20 Lu p 0.002386
2087-11-10T20 Lu v +53.73
2087-11-12T13 Lu +d +20.09
2087-11-20T03 Me xa +235.30
2087-11-21T07 Ne d +14.69
2087-11-22T20 Ne Rg +140.95
2087-11-23T19 Lu xa +226.04
2087-11-24T10
** 
B +179.14
2087-11-24T11 Me o +242.24
2087-11-24T14 Lu V +235.16
2087-11-24T22 Lu a 0.002718
2087-11-25T06 Lu c +243.18
2087-11-26T15 Lu d −20.11
2087-11-27T04 Me a 1.451
2087-11-29T21 Pl d −8.05
2087-12-07T19 Lu xd +45.84
2087-12-09T08 Lu p 0.002388
2087-12-09T13 Lu v +72.09
2087-12-09T13 Ma c +257.70
2087-12-09T22 Lu o +78.04
2087-12-10T01 Lu +d +20.12
2087-12-10T01
** 
S +245.86
2087-12-14T10 Me d −25.49
2087-12-21T00 Lu xa +225.37
2087-12-21T13 Lu V +231.62
2087-12-22T02 Lu a 0.002715
2087-12-23T22 Lu d −20.13
2087-12-25T01 Lu c +273.44
2087-12-27T05
** 
B +166.22
2087-12-28T04 Ma d −24.10
2087-12-31T12 Sa d +11.42[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2087.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07