AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2085

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2085


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2085] [Q 2085]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2085-01-02T06
** 
B +173.02
2085-01-07T09 Ve d −23.30
2085-01-07T13 Me d −24.23
2085-01-07T17 Lu +d +24.97
2085-01-08T16 Ve xa +276.00
2085-01-09T05 Ju xd +99.30
2085-01-09T13 Lu xd +101.09
2085-01-10T10 Lu o +111.36
2085-01-11T14 Lu V +124.93
2085-01-11T16 Lu a 0.002716
2085-01-15T09
** 
S +221.64
2085-01-17T17 Me a 1.428
2085-01-19T20 Ve v +290.05
2085-01-22T03 Lu d −24.94
2085-01-23T15 Lu xa +281.02
2085-01-25T00 Me o +306.43
2085-01-25T06 Lu p 0.002385
2085-01-25T08 Lu c +306.62
2085-01-25T10 Lu v +307.93
2085-01-30T12
** 
B +138.93
2085-01-31T07 Ne V +132.92
2085-01-31T14 Ne o +132.92
2085-01-31T21 Ne p 29.08
2085-02-03T23 Lu +d +24.90
2085-02-05T19 Lu xd +100.68
2085-02-06T00 Me v +327.48
2085-02-07T01 Lu V +115.43
2085-02-07T17 Lu a 0.002716
2085-02-09T06 Lu o +141.67
2085-02-09T10 Ur v +321.98
2085-02-09T12 Ur c +321.98
2085-02-10T11 Ur a 20.95
2085-02-13T08
** 
S +177.54
2085-02-16T17 Me xd +345.79
2085-02-18T12 Lu d −24.79
2085-02-19T23 Lu xa +279.80
2085-02-22T03 Me e +18.06
2085-02-22T18 Lu p 0.002397
2085-02-23T00 Lu v +325.10
2085-02-23T18 Lu c +336.32
2085-02-27T14
** 
B +117.24
2085-02-28T03 Ju Pg +95.55
2085-02-28T21 Me Rg +356.33
2085-03-03T03 Me +d +1.40
2085-03-03T06 Lu +d +24.69
2085-03-04T21 Lu xd +98.85
2085-03-06T00 Ve o +346.62
2085-03-06T11 Lu V +117.58
2085-03-07T03 Lu a 0.002712
2085-03-07T03
** 
b +92.23
2085-03-10T00 Ve a 1.719
2085-03-10T02 Me c +350.74
2085-03-10T22 Me V +349.94
2085-03-11T00 Lu o +171.60
2085-03-11T12 Ju +d +23.43
2085-03-13T05 Me p 0.6146
2085-03-14T04
** 
S +166.22
2085-03-17T18 Lu d −24.54
2085-03-19T02 Lu xa +277.16
2085-03-21T16
** 
s +94.12
2085-03-23T00 Lu p 0.002427
2085-03-23T08 Lu v +338.82
2085-03-23T13 Me Pg +342.46
2085-03-25T04 Lu c +115.41
2085-03-26T07 Sa a 10.48
2085-03-26T08 Sa v +6.96
2085-03-26T10 Sa c +6.97
2085-03-26T23 Me xa +343.02
2085-03-27T11
** 
B +115.87
2085-03-29T05 Me d −6.77
2085-03-30T14 Lu +d +24.43
2085-03-31T23 Lu xd +95.78
2085-04-03T09 Lu V +124.69
2085-04-03T20 Lu a 0.002706
2085-04-06T13 Me e −27.73
2085-04-08T14 Ma +d +25.13
2085-04-09T15 Lu o +201.02
2085-04-11T06
** 
S +161.34
2085-04-14T00 Lu d −24.30
2085-04-15T03 Lu xa +274.22
2085-04-19T08 Lu p 0.002462
2085-04-20T00 Lu v +343.22
2085-04-20T16 Ne Pg +131.51
2085-04-21T18 Ne +d +17.34
2085-04-23T15 Lu c +34.62
2085-04-25T09
** 
B +107.64
2085-04-26T22 Lu +d +24.23
2085-04-28T02 Lu xd +93.15
2085-05-01T09 Lu V +132.51
2085-05-01T15 Lu a 0.002702
2085-05-01T19 Ve xd +57.06
2085-05-09T04 Lu o +229.79
2085-05-10T06
** 
S +152.43
2085-05-11T06 Lu d −24.17
2085-05-12T05 Lu xa +272.43
2085-05-14T11 Lu p 0.002468
2085-05-14T17 Lu v +307.85
2085-05-15T14 Me a 1.324
2085-05-15T16 Me xd +54.46
2085-05-16T23 Me o +57.30
2085-05-18T12 Me v +60.60
2085-05-21T08
** 
b +71.67
2085-05-23T02 Lu c +63.15
2085-05-24T05
** 
B +103.52
2085-05-24T06 Lu +d +24.15
2085-05-25T08 Lu xd +92.00
2085-05-27T06 Ur +d −13.53
2085-05-29T08 Lu V +139.96
2085-05-29T10 Lu a 0.002704
2085-05-29T12 Ur Rg +326.00
2085-05-31T15 Ve +d +24.56
2085-06-02T16 Me +d +25.54
2085-06-07T14 Lu o +258.03
2085-06-07T14 Lu d −24.15
2085-06-08T13 Lu xa +271.93
2085-06-08T18
** 
S +155.98
2085-06-10T08 Lu p 0.002438
2085-06-10T08 Lu v +298.07
2085-06-18T19 Me e +24.76
2085-06-20T13 Lu +d +24.16
2085-06-21T15 Lu c +91.46
2085-06-21T16 Lu xd +91.94
2085-06-22T03
** 
B +111.80
2085-06-22T22 Me xa +116.95
2085-06-26T03 Lu a 0.002710
2085-06-26T04 Lu V +146.09
2085-07-02T16 Me Rg +120.51
2085-07-05T00 Lu d −24.16
2085-07-05T23 Lu xa +271.94
2085-07-06T22 Lu o +286.08
2085-07-07T10
** 
S +167.25
2085-07-08T08 Lu p 0.002407
2085-07-08T10 Lu v +308.61
2085-07-13T04 Me p 0.5716
2085-07-13T11 Me d +16.24
2085-07-15T09 Me V +115.25
2085-07-16T02 Me c +114.78
2085-07-17T19 Lu +d +24.14
2085-07-17T21 Ju v +116.97
2085-07-18T12 Ju c +117.12
2085-07-18T22 Lu xd +91.91
2085-07-20T00 Ju a 6.259
2085-07-20T06
** 
B +122.14
2085-07-21T05 Lu c +119.71
2085-07-21T06 Sa +d +4.36
2085-07-23T15 Lu a 0.002716
2085-07-23T15 Lu V +148.47
2085-07-26T21 Me Pg +110.34
2085-07-27T21 Sa Rg +17.01
2085-08-01T10 Lu d −24.08
2085-08-02T08 Lu xa +271.30
2085-08-04T17
** 
S +183.25
2085-08-04T19 Ne a 31.08
2085-08-05T05 Lu o +313.98
2085-08-05T05 Ne c +134.04
2085-08-05T05 Me e −19.22
2085-08-05T06 Ne v +134.04
2085-08-05T15 Lu p 0.002388
2085-08-05T19 Lu v +322.79
2085-08-08T03 Me +d +19.74
2085-08-11T16 Me xd +122.90
2085-08-14T01 Lu +d +24.01
2085-08-14T18 Ur p 18.96
2085-08-15T01 Lu xd +90.74
2085-08-15T15 Ur o +324.01
2085-08-15T18 Ur V +324.01
2085-08-18T05
** 
B +135.93
2085-08-19T06 Lu V +140.68
2085-08-19T20 Lu a 0.002718
2085-08-19T21 Lu c +148.08
2085-08-21T08 Ve xa +190.76
2085-08-24T08 Me v +146.37
2085-08-28T19 Lu d −23.88
2085-08-29T14 Lu xa +269.45
2085-08-29T23 Me o +157.59
2085-09-03T01 Lu p 0.002388
2085-09-03T05 Lu v +337.34
2085-09-03T10
** 
S +204.38
2085-09-03T12 Lu o +342.24
2085-09-05T16 Me a 1.382
2085-09-10T08 Lu +d +23.79
2085-09-11T03 Lu xd +88.31
2085-09-15T05 Lu V +137.23
2085-09-16T00 Lu a 0.002716
2085-09-17T19
** 
B +152.22
2085-09-18T13 Lu c +176.82
2085-09-18T21 Me xa +192.74
2085-09-25T01 Lu d −23.63
2085-09-25T16 Lu xa +266.52
2085-10-01T10 Lu p 0.002407
2085-10-01T13 Lu v +351.41
2085-10-01T15 Ma a 2.606
2085-10-02T20 Lu o +10.89
2085-10-03T13
** 
S +230.59
2085-10-05T14 Sa o +13.56
2085-10-05T15 Sa p 8.423
2085-10-05T18 Sa V +13.54
2085-10-07T16 Lu +d +23.53
2085-10-08T05 Lu xd +85.27
2085-10-09T07 Ve e +46.66
2085-10-12T22 Lu V +142.60
2085-10-13T13 Lu a 0.002710
2085-10-14T23 Me e +24.79
2085-10-18T05 Lu c +206.06
2085-10-19T02
** 
B +163.20
2085-10-22T06 Lu d −23.42
2085-10-22T17 Lu xa +263.93
2085-10-24T23 Ma c +212.77
2085-10-25T00 Me d −21.81
2085-10-26T20 Me Rg +234.60
2085-10-28T20 Ur d −14.85
2085-10-29T11 Lu p 0.002441
2085-10-29T15 Lu v +1.58
2085-10-30T19 Ur Pg +322.07
2085-11-01T07 Lu o +40.13
2085-11-02T01
** 
S +241.70
2085-11-04T01 Lu +d +23.35
2085-11-04T10 Lu xd +83.29
2085-11-06T02 Me p 0.6736
2085-11-06T11 Ve d −27.93
2085-11-06T18 Me V +226.20
2085-11-07T01 Me c +225.83
2085-11-07T15 Me xd +225.07
2085-11-09T23 Lu V +151.03
2085-11-10T07 Lu a 0.002704
2085-11-16T03 Me Pg +218.61
2085-11-16T05 Ne d +15.93
2085-11-16T13
** 
B +166.31
2085-11-16T20 Lu c +235.74
2085-11-17T10 Ne Rg +136.52
2085-11-17T13 Me +d −12.24
2085-11-18T12 Lu d −23.32
2085-11-18T17
** 
s +160.01
2085-11-18T21 Lu xa +262.78
2085-11-23T15 Me e −19.65
2085-11-25T01 Lu p 0.002473
2085-11-25T10 Lu v +354.18
2085-11-29T01 Ve Rg +276.59
2085-11-29T14 Ju d +16.02
2085-11-29T17 Ma xa +237.38
2085-11-30T12
** 
S +242.83
2085-11-30T20 Lu o +69.82
2085-12-01T10 Lu +d +23.31
2085-12-01T19 Lu xd +82.67
2085-12-03T02 Ju Rg +138.06
2085-12-06T13 Sa d +1.67
2085-12-08T03 Lu V +160.51
2085-12-08T03 Lu a 0.002704
2085-12-12T00 Sa Pg +10.19
2085-12-12T12 Ve xd +272.98
2085-12-15T20 Lu d −23.31
2085-12-15T21 Me xa +254.05
2085-12-16T05 Lu xa +262.68
2085-12-16T07
** 
B +161.00
2085-12-16T10 Lu c +265.69
2085-12-19T09 Ve p 0.2643
2085-12-19T14 Ve c +268.91
2085-12-19T15 Ve V +268.89
2085-12-20T03 Lu p 0.002457
2085-12-20T04 Lu v +318.71
2085-12-25T07
** 
b +150.62
2085-12-28T18 Lu +d +23.32
2085-12-29T03 Lu xd +82.75
2085-12-30T00
** 
S +233.29
2085-12-30T07 Me d −24.73
2085-12-30T12 Lu o +99.98
2085-12-31T04 Me a 1.442[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2085.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19