AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2085

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2085


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2085] [Q 2085]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2085-01-03T09
** 
B +157.79
2085-01-07T21 Ve d −23.30
2085-01-08T01 Me d −24.23
2085-01-08T05 Lu +d +24.97
2085-01-09T04 Ve xa +276.00
2085-01-09T17 Ju xd +99.30
2085-01-10T01 Lu xd +101.10
2085-01-10T22 Lu o +111.38
2085-01-12T02 Lu V +124.85
2085-01-12T04 Lu a 0.002716
2085-01-16T05
** 
S +192.19
2085-01-18T05 Me a 1.428
2085-01-20T08 Ve v +290.05
2085-01-22T15 Lu d −24.94
2085-01-24T03 Lu xa +281.04
2085-01-25T12 Me o +306.43
2085-01-25T18 Lu p 0.002385
2085-01-25T20 Lu c +306.52
2085-01-25T22 Lu v +307.95
2085-01-31T04
** 
B +128.56
2085-01-31T19 Ne V +132.92
2085-02-01T02 Ne o +132.92
2085-02-01T09 Ne p 29.08
2085-02-04T11 Lu +d +24.90
2085-02-06T07 Lu xd +100.69
2085-02-06T12 Me v +327.47
2085-02-07T13 Lu V +115.45
2085-02-08T05 Lu a 0.002716
2085-02-09T18 Lu o +141.69
2085-02-09T22 Ur v +321.98
2085-02-10T00 Ur c +321.98
2085-02-10T23 Ur a 20.95
2085-02-13T19
** 
S +160.18
2085-02-17T05 Me xd +345.79
2085-02-19T00 Lu d −24.79
2085-02-20T11 Lu xa +279.81
2085-02-22T15 Me e +18.06
2085-02-23T06 Lu p 0.002397
2085-02-23T12 Lu v +325.00
2085-02-24T06 Lu c +336.34
2085-02-27T22
** 
B +109.75
2085-02-28T15 Ju Pg +95.55
2085-03-01T09 Me Rg +356.33
2085-03-03T15 Me +d +1.40
2085-03-03T18 Lu +d +24.69
2085-03-05T09 Lu xd +98.86
2085-03-06T12 Ve o +346.62
2085-03-06T23 Lu V +117.60
2085-03-07T15 Lu a 0.002712
2085-03-07T15
** 
b +92.23
2085-03-10T12 Ve a 1.719
2085-03-10T14 Me c +350.74
2085-03-11T10 Me V +349.93
2085-03-11T12 Lu o +171.62
2085-03-12T00 Ju +d +23.43
2085-03-13T17 Me p 0.6146
2085-03-14T12
** 
S +151.61
2085-03-18T06 Lu d −24.54
2085-03-19T14 Lu xa +277.18
2085-03-22T04
** 
s +94.12
2085-03-23T12 Lu p 0.002427
2085-03-23T20 Lu v +338.72
2085-03-24T01 Me Pg +342.46
2085-03-25T16 Lu c +115.43
2085-03-26T19 Sa a 10.48
2085-03-26T19 Sa v +6.96
2085-03-26T22 Sa c +6.97
2085-03-27T11 Me xa +343.02
2085-03-27T16
** 
B +108.98
2085-03-29T17 Me d −6.77
2085-03-31T02 Lu +d +24.43
2085-04-01T11 Lu xd +95.79
2085-04-03T21 Lu V +124.70
2085-04-04T08 Lu a 0.002706
2085-04-07T01 Me e −27.73
2085-04-07T18 Pl v +18.88
2085-04-08T12 Pl o +18.90
2085-04-09T02 Ma +d +25.13
2085-04-10T03 Pl a 48.65
2085-04-10T03 Lu o +201.03
2085-04-11T10
** 
S +148.87
2085-04-14T11 Lu d −24.30
2085-04-15T14 Lu xa +274.24
2085-04-19T20 Lu p 0.002462
2085-04-20T12 Lu v +343.23
2085-04-21T04 Ne Pg +131.51
2085-04-22T06 Ne +d +17.34
2085-04-24T03 Lu c +34.64
2085-04-25T06
** 
B +103.90
2085-04-27T10 Lu +d +24.23
2085-04-28T14 Lu xd +93.17
2085-05-01T21 Lu V +132.53
2085-05-02T03 Lu a 0.002702
2085-05-02T07 Ve xd +57.06
2085-05-09T16 Lu o +229.80
2085-05-10T07
** 
S +145.32
2085-05-11T17 Lu d −24.17
2085-05-12T17 Lu xa +272.34
2085-05-14T23 Lu p 0.002468
2085-05-15T05 Lu v +307.75
2085-05-16T01 Me a 1.324
2085-05-16T04 Me xd +54.46
2085-05-17T11 Me o +57.31
2085-05-19T00 Me v +60.60
2085-05-21T20
** 
b +71.67
2085-05-23T14 Lu c +63.17
2085-05-23T15
** 
B +105.33
2085-05-24T18 Lu +d +24.15
2085-05-25T20 Lu xd +92.02
2085-05-27T18 Ur +d −13.53
2085-05-29T20 Lu V +139.97
2085-05-29T22 Lu a 0.002704
2085-05-30T00 Ur Rg +326.00
2085-06-01T03 Ve +d +24.56
2085-06-03T04 Me +d +25.54
2085-06-08T02 Lu o +258.05
2085-06-08T02 Lu d −24.15
2085-06-08T14
** 
S +155.65
2085-06-09T01 Lu xa +271.94
2085-06-10T20 Lu p 0.002438
2085-06-10T20 Lu v +298.08
2085-06-11T03 Pl +d −7.83
2085-06-19T07 Me e +24.76
2085-06-21T01 Lu +d +24.16
2085-06-21T06
** 
B +119.16
2085-06-22T03 Lu c +91.48
2085-06-22T04 Lu xd +91.96
2085-06-23T10 Me xa +116.95
2085-06-26T15 Lu a 0.002710
2085-06-26T16 Lu V +146.10
2085-07-03T04 Me Rg +120.51
2085-07-05T12 Lu d −24.16
2085-07-06T11 Lu xa +271.96
2085-07-07T00
** 
S +172.28
2085-07-07T10 Lu o +286.10
2085-07-08T20 Lu p 0.002407
2085-07-08T22 Lu v +308.62
2085-07-13T16 Me p 0.5716
2085-07-13T23 Me d +16.24
2085-07-15T21 Me V +115.25
2085-07-16T14 Me c +114.78
2085-07-18T07 Lu +d +24.14
2085-07-18T09 Ju v +116.97
2085-07-19T00 Ju c +117.12
2085-07-19T10
** 
B +132.18
2085-07-19T10 Lu xd +91.83
2085-07-19T16 Pl Rg +20.44
2085-07-20T12 Ju a 6.259
2085-07-21T17 Lu c +119.72
2085-07-21T18 Sa +d +4.36
2085-07-24T03 Lu a 0.002716
2085-07-24T03 Lu V +148.39
2085-07-27T09 Me Pg +110.34
2085-07-28T08 Sa Rg +17.01
2085-08-01T22 Lu d −24.08
2085-08-02T20 Lu xa +271.32
2085-08-04T04
** 
S +192.05
2085-08-05T07 Ne a 31.08
2085-08-05T17 Lu o +314.00
2085-08-05T17 Ne c +134.04
2085-08-05T17 Me e −19.22
2085-08-05T18 Ne v +134.04
2085-08-06T03 Lu p 0.002388
2085-08-06T07 Lu v +322.80
2085-08-08T15 Me +d +19.74
2085-08-12T04 Me xd +122.90
2085-08-14T13 Lu +d +24.01
2085-08-15T06 Ur p 18.96
2085-08-15T13 Lu xd +90.76
2085-08-16T03 Ur o +324.01
2085-08-16T06 Ur V +324.01
2085-08-16T10
** 
B +151.46
2085-08-19T18 Lu V +140.60
2085-08-20T08 Lu a 0.002718
2085-08-20T09 Lu c +148.09
2085-08-21T20 Ve xa +190.76
2085-08-24T20 Me v +146.37
2085-08-29T07 Lu d −23.88
2085-08-30T02 Lu xa +269.46
2085-08-30T11 Me o +157.59
2085-09-02T17
** 
S +234.11
2085-09-03T13 Lu p 0.002388
2085-09-03T17 Lu v +337.36
2085-09-04T00 Lu o +342.26
2085-09-06T04 Me a 1.382
2085-09-10T20 Lu +d +23.79
2085-09-11T15 Lu xd +88.32
2085-09-15T17 Lu V +137.24
2085-09-15T23
** 
B +181.36
2085-09-16T12 Lu a 0.002716
2085-09-19T01 Lu c +176.84
2085-09-19T09 Me xa +192.74
2085-09-25T13 Lu d −23.63
2085-09-26T04 Lu xa +266.54
2085-10-01T22 Lu p 0.002407
2085-10-02T01 Lu v +351.31
2085-10-02T03 Ma a 2.606
2085-10-03T08 Lu o +10.90
2085-10-03T20
** 
S +290.14
2085-10-06T02 Sa o +13.56
2085-10-06T03 Sa p 8.423
2085-10-06T06 Sa V +13.54
2085-10-08T04 Lu +d +23.53
2085-10-08T17 Lu xd +85.29
2085-10-09T19 Ve e +46.66
2085-10-10T00 Pl p 46.79
2085-10-12T05 Pl V +19.41
2085-10-12T12 Pl c +19.40
2085-10-13T10 Lu V +142.61
2085-10-14T01 Lu a 0.002710
2085-10-15T11 Me e +24.79
2085-10-18T16 Lu c +206.08
2085-10-21T19
** 
B +194.45
2085-10-22T18 Lu d −23.42
2085-10-23T05 Lu xa +263.94
2085-10-25T11 Ma c +212.77
2085-10-25T12 Me d −21.81
2085-10-27T08 Me Rg +234.60
2085-10-29T08 Ur d −14.85
2085-10-29T23 Lu p 0.002441
2085-10-30T03 Lu v +1.59
2085-10-31T07 Ur Pg +322.07
2085-11-01T19 Lu o +40.03
2085-11-04T08
** 
S +279.06
2085-11-04T13 Lu +d +23.35
2085-11-04T22 Lu xd +83.20
2085-11-06T14 Me p 0.6736
2085-11-06T23 Ve d −27.93
2085-11-07T06 Me V +226.20
2085-11-07T13 Me c +225.84
2085-11-08T03 Me xd +225.07
2085-11-10T11 Lu V +151.05
2085-11-10T19 Lu a 0.002704
2085-11-16T15 Me Pg +218.61
2085-11-16T17 Ne d +15.93
2085-11-17T08 Lu c +235.66
2085-11-17T22 Ne Rg +136.52
2085-11-18T01 Me +d −12.24
2085-11-19T00 Lu d −23.32
2085-11-19T05
** 
s +160.01
2085-11-19T09 Lu xa +262.80
2085-11-19T19
** 
B +192.58
2085-11-24T03 Me e −19.65
2085-11-25T13 Lu p 0.002473
2085-11-25T21 Lu v +353.97
2085-11-27T22 Pl d −8.78
2085-11-29T13 Ve Rg +276.59
2085-11-30T02 Ju d +16.02
2085-11-30T05 Ma xa +237.38
2085-12-01T08 Lu o +69.84
2085-12-01T22 Lu +d +23.31
2085-12-02T07 Lu xd +82.69
2085-12-03T07
** 
S +266.88
2085-12-03T14 Ju Rg +138.06
2085-12-07T01 Sa d +1.67
2085-12-08T15 Lu V +160.52
2085-12-08T15 Lu a 0.002704
2085-12-12T12 Sa Pg +10.19
2085-12-13T00 Ve xd +272.98
2085-12-16T08 Lu d −23.31
2085-12-16T09 Me xa +254.05
2085-12-16T17 Lu xa +262.70
2085-12-16T22 Lu c +265.70
2085-12-19T05
** 
B +174.47
2085-12-19T21 Ve p 0.2643
2085-12-20T02 Ve c +268.91
2085-12-20T03 Ve V +268.89
2085-12-20T15 Lu p 0.002457
2085-12-20T16 Lu v +318.72
2085-12-25T19
** 
b +150.62
2085-12-29T06 Lu +d +23.32
2085-12-29T15 Lu xd +82.77
2085-12-30T19 Me d −24.73
2085-12-31T00 Lu o +99.99
2085-12-31T16 Me a 1.442
2086-01-01T00 Pl Pg +18.42[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2085.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07