AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2084

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2084


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2084] [Q 2084]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2084-01-05T22 Lu d −26.39
2084-01-06T17 Lu v +272.54
2084-01-06T20 Lu p 0.002395
2084-01-07T17 Lu c +287.29
2084-01-08T12 Lu xa +299.22
2084-01-11T19
** 
B +137.58
2084-01-12T15 Me xa +273.64
2084-01-13T06 Ma xa +253.80
2084-01-17T06 Me d −23.59
2084-01-19T02 Lu V +76.92
2084-01-19T05 Lu a 0.002713
2084-01-19T10 Lu +d +26.40
2084-01-19T11 Ju d +19.65
2084-01-22T16 Lu xd +119.28
2084-01-22T23 Lu o +122.86
2084-01-25T09 Ju Pg +61.12
2084-01-25T16
** 
S +172.36
2084-01-30T16 Ne o +130.70
2084-01-30T23 Ne V +130.69
2084-01-30T23 Ne p 29.06
2084-02-02T08 Lu d −26.38
2084-02-04T03 Lu p 0.002424
2084-02-04T05 Lu v +288.18
2084-02-04T23 Lu xa +299.24
2084-02-06T01 Me a 1.408
2084-02-06T04 Lu c +317.29
2084-02-06T16 Ur v +317.96
2084-02-06T19 Ur c +317.97
2084-02-07T17 Ur a 20.91
2084-02-07T21 Ve xd +3.62
2084-02-08T21 Ma d −23.74
2084-02-09T07
** 
B +118.34
2084-02-13T11 Me o +324.45
2084-02-15T17 Lu +d +26.35
2084-02-15T22 Lu V +82.91
2084-02-15T22 Lu a 0.002706
2084-02-18T23 Lu xd +119.12
2084-02-21T16 Lu o +152.95
2084-02-23T12 Me v +342.89
2084-02-23T16
** 
S +154.42
2084-02-29T14 Lu d −26.27
2084-03-02T08 Me xd +357.19
2084-03-02T16 Lu p 0.002461
2084-03-03T00 Lu v +294.70
2084-03-03T06 Lu xa +298.49
2084-03-05T09 Ve e +46.35
2084-03-06T17 Lu c +347.03
2084-03-08T16
** 
B +108.13
2084-03-11T03 Me e +18.19
2084-03-13T13 Sa v +354.26
2084-03-13T18 Sa a 10.59
2084-03-13T22 Sa c +354.31
2084-03-14T01 Lu +d +26.17
2084-03-14T19 Lu a 0.002702
2084-03-14T22 Lu V +90.87
2084-03-17T04 Lu xd +117.52
2084-03-18T11 Me Rg +13.45
2084-03-19T20 Me +d +8.37
2084-03-22T06 Lu o +182.58
2084-03-23T05
** 
S +149.22
2084-03-26T16 Lu v +244.39
2084-03-27T15 Lu p 0.002470
2084-03-27T20 Lu d −26.04
2084-03-28T02 Me c +8.36
2084-03-28T23 Me V +7.62
2084-03-29T19
** 
b +88.07
2084-03-30T08 Lu xa +296.28
2084-03-31T12 Me p 0.5931
2084-04-03T23
** 
s +88.11
2084-04-05T05 Lu c +16.44
2084-04-05T08
** 
B +106.25
2084-04-06T11 Pl o +17.86
2084-04-06T12 Pl v +17.86
2084-04-08T21 Pl a 48.53
2084-04-09T14 Me xa +1.01
2084-04-10T09 Lu +d +25.92
2084-04-10T18 Me Pg +0.94
2084-04-11T14 Lu a 0.002704
2084-04-11T22 Lu V +98.43
2084-04-13T06 Lu xd +114.70
2084-04-16T00 Me d −0.46
2084-04-18T15 Ne Pg +129.29
2084-04-19T19
** 
S +146.82
2084-04-20T01 Ne +d +17.88
2084-04-20T17 Lu o +211.58
2084-04-22T23 Lu v +244.27
2084-04-23T07 Ve +d +26.71
2084-04-23T08 Ma v +326.25
2084-04-23T11 Lu p 0.002438
2084-04-24T02 Lu d −25.83
2084-04-24T18 Ve Rg +64.51
2084-04-24T22 Me e −27.14
2084-04-26T09 Lu xa +293.39
2084-05-03T14
** 
B +100.73
2084-05-04T19 Lu c +45.34
2084-05-07T16 Lu +d +25.74
2084-05-09T07 Lu a 0.002709
2084-05-09T18 Lu V +104.79
2084-05-10T08 Lu xd +111.97
2084-05-16T03 Ve c +56.27
2084-05-16T04 Ve V +56.26
2084-05-16T04 Ve p 0.2871
2084-05-18T00
** 
S +139.03
2084-05-20T02 Lu o +240.07
2084-05-21T05 Lu v +256.90
2084-05-21T10 Lu d −25.70
2084-05-21T12 Lu p 0.002407
2084-05-23T05
** 
b +69.61
2084-05-23T09 Ur +d −14.84
2084-05-23T12 Lu xa +291.06
2084-05-25T17 Ur Rg +321.98
2084-05-29T07 Me xd +64.32
2084-05-29T11 Ve xa +49.35
2084-05-30T23
** 
B +98.19
2084-06-01T15 Me a 1.322
2084-06-02T12 Me o +73.46
2084-06-02T12 Me v +73.55
2084-06-03T10 Lu c +73.83
2084-06-03T22 Lu +d +25.68
2084-06-05T19 Lu a 0.002715
2084-06-06T06 Lu V +107.69
2084-06-06T12 Lu xd +110.36
2084-06-06T14 Ve Pg +48.04
2084-06-10T00 Pl +d −8.19
2084-06-10T23 Ju v +82.86
2084-06-12T03 Me +d +25.21
2084-06-13T11 Ju c +83.44
2084-06-15T16 Ju a 6.114
2084-06-15T16
** 
S +147.17
2084-06-16T21 Ve d +14.92
2084-06-17T20 Lu d −25.70
2084-06-18T10 Lu o +268.09
2084-06-18T17 Lu v +272.60
2084-06-18T20 Lu p 0.002389
2084-06-19T20 Lu xa +290.24
2084-06-27T23
** 
B +111.06
2084-07-01T04 Lu +d +25.70
2084-07-03T00 Lu a 0.002717
2084-07-03T01 Lu c +102.14
2084-07-03T04 Lu V +103.33
2084-07-03T17 Lu xd +110.14
2084-07-06T13 Me xa +131.55
2084-07-07T12 Me e +26.13
2084-07-08T08 Sa +d −0.47
2084-07-13T16
** 
S +159.68
2084-07-14T16 Sa Rg +4.16
2084-07-15T06 Lu d −25.70
2084-07-15T20 Ju +d +23.14
2084-07-17T06 Lu p 0.002390
2084-07-17T06 Lu v +289.57
2084-07-17T07 Lu xa +290.16
2084-07-17T17 Lu o +296.09
2084-07-18T10 Pl Rg +19.42
2084-07-18T20
** 
s +99.45
2084-07-21T12 Me Rg +139.70
2084-07-25T14 Ve e −45.63
2084-07-26T18
** 
B +117.65
2084-07-27T11 Me d +11.08
2084-07-28T10 Lu +d +25.70
2084-07-29T23 Lu V +98.14
2084-07-30T05 Lu a 0.002715
2084-07-31T00 Lu xd +110.20
2084-08-01T01 Me p 0.5912
2084-08-01T17 Lu c +130.41
2084-08-02T19 Ne a 31.07
2084-08-03T02 Ne v +131.82
2084-08-03T04 Ne c +131.82
2084-08-03T12 Me V +133.60
2084-08-04T08 Me c +132.96
2084-08-10T14
** 
S +159.86
2084-08-10T19 Ur p 18.93
2084-08-11T08 Ur V +320.02
2084-08-11T15 Lu d −25.66
2084-08-11T17 Ur o +320.00
2084-08-12T10
** 
b +92.59
2084-08-13T17 Lu xa +289.88
2084-08-14T10 Ve +d +20.77
2084-08-14T14 Lu p 0.002408
2084-08-14T14 Me Pg +128.14
2084-08-14T18 Lu v +305.74
2084-08-16T00 Lu o +324.16
2084-08-22T08 Me +d +16.53
2084-08-22T14 Me e −18.44
2084-08-22T23
** 
B +120.90
2084-08-24T17 Lu +d +25.59
2084-08-25T07 Me xd +135.01
2084-08-26T11 Lu V +100.75
2084-08-26T18 Lu a 0.002709
2084-08-27T05 Lu xd +109.50
2084-08-31T07 Lu c +158.86
2084-09-07T22 Lu d −25.48
2084-09-08T07
** 
S +182.61
2084-09-08T23 Me v +160.23
2084-09-09T23 Lu xa +288.44
2084-09-11T14 Lu p 0.002439
2084-09-12T01 Lu v +318.96
2084-09-14T09 Lu o +211.94
2084-09-16T11 Me o +174.49
2084-09-19T12
** 
B +148.63
2084-09-19T14 Ve xd +138.67
2084-09-21T00 Lu +d +25.38
2084-09-22T18 Sa o +0.73
2084-09-22T21 Sa p 8.536
2084-09-23T00 Sa V +0.71
2084-09-23T07 Lu V +106.73
2084-09-23T08 Lu xd +107.28
2084-09-23T11 Lu a 0.002703
2084-09-24T00 Me a 1.402
2084-09-29T21 Lu c +187.64
2084-10-02T12 Me xa +202.18
2084-10-04T14 Ma Rg +57.27
2084-10-05T03 Lu d −25.24
2084-10-05T12
** 
S +228.93
2084-10-07T00 Lu xa +285.72
2084-10-08T08 Lu p 0.002471
2084-10-08T16 Pl p 46.68
2084-10-09T07 Lu v +317.88
2084-10-10T10 Pl V +18.39
2084-10-10T11 Pl c +18.39
2084-10-13T20 Lu o +21.44
2084-10-16T16
** 
B +178.19
2084-10-17T16 Ma +d +17.88
2084-10-18T08 Lu +d +25.13
2084-10-20T10 Lu xd +104.23
2084-10-21T06 Lu V +114.01
2084-10-21T06 Lu a 0.002702
2084-10-25T00 Ur d −16.10
2084-10-27T00 Ur Pg +318.05
2084-10-28T11 Ju d +22.37
2084-10-29T09 Lu c +216.93
2084-10-30T14
** 
S +268.79
2084-11-01T09 Lu d −25.03
2084-11-01T15 Ju Rg +105.63
2084-11-01T19 Lu v +264.94
2084-11-02T00 Ma p 0.4699
2084-11-02T01 Me e +23.49
2084-11-02T09 Lu p 0.002460
2084-11-03T01 Lu xa +282.91
2084-11-07T11 Ma V +49.79
2084-11-08T22 Me d −24.50
2084-11-10T06 Ma o +48.80
2084-11-11T01
** 
B +189.16
2084-11-12T10 Lu o +51.01
2084-11-12T18 Ma xd +47.91
2084-11-12T19 Me Rg +250.47
2084-11-14T10 Ne d +16.52
2084-11-14T16 Lu +d +24.97
2084-11-15T11 Ne Rg +134.31
2084-11-16T13 Lu xd +101.83
2084-11-18T02 Lu a 0.002706
2084-11-18T05 Lu V +121.52
2084-11-21T06 Me xd +244.72
2084-11-22T19 Me p 0.6776
2084-11-23T04 Me V +242.16
2084-11-23T07 Me c +241.96
2084-11-24T19
** 
S +280.14
2084-11-25T01 Sa d −3.26
2084-11-26T23 Pl d −9.15
2084-11-27T08
** 
s +287.57
2084-11-27T21 Lu c +246.66
2084-11-28T17 Lu d −24.95
2084-11-29T14 Sa Pg +357.38
2084-11-29T17 Lu v +273.17
2084-11-29T22 Lu p 0.002424
2084-11-30T06 Lu xa +281.35
2084-12-02T17 Me Pg +234.29
2084-12-03T09 Me +d −16.28
2084-12-05T04 Ma d +16.54
2084-12-07T13
** 
B +187.33
2084-12-11T04 Me e −20.81
2084-12-11T23 Lu +d +24.95
2084-12-12T03 Lu o +81.05
2084-12-13T07 Ma Pg +41.93
2084-12-13T19 Lu xd +101.06
2084-12-15T20 Lu a 0.002712
2084-12-16T00 Lu V +127.42
2084-12-20T02
** 
S +243.83
2084-12-26T04 Lu d −24.96
2084-12-27T09 Lu c +276.60
2084-12-27T16 Lu xa +281.08
2084-12-28T06 Lu v +289.68
2084-12-28T06 Lu p 0.002395
2084-12-29T12 Me xa +263.70
2084-12-30T02 Ju p 4.186
2084-12-30T17 Pl Pg +17.39
2084-12-30T19 Ne xd +133.76
2084-12-30T21 Ju V +100.62
2084-12-31T07 Ju o +100.56[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2084.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07