AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2083

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2083


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2083] [Q 2083]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2083-01-01T23 Me +d −20.22
2083-01-02T11 Lu +d +27.48
2083-01-04T02 Lu o +103.94
2083-01-05T04 Me Pg +265.79
2083-01-06T17 Lu xd +137.85
2083-01-07T22
** 
S +183.79
2083-01-14T10 Lu p 0.002458
2083-01-14T13 Lu v +246.63
2083-01-15T16 Lu d −27.52
2083-01-16T01 Me e −23.71
2083-01-18T03 Lu c +298.25
2083-01-19T14 Lu xa +317.73
2083-01-22T07
** 
B +127.36
2083-01-25T16 Me d −22.70
2083-01-25T18 Me xa +283.98
2083-01-26T07 Lu V +41.32
2083-01-26T10 Lu a 0.002704
2083-01-28T00 Ne V +128.49
2083-01-28T05 Ne o +128.49
2083-01-28T11 Ne p 29.05
2083-01-29T19 Lu +d +27.55
2083-02-02T11 Ur v +313.92
2083-02-02T14 Ur c +313.93
2083-02-02T18 Lu o +134.12
2083-02-03T00 Lu xd +137.67
2083-02-03T11 Ur a 20.87
2083-02-04T18
** 
S +161.80
2083-02-06T10 Ve d −21.60
2083-02-08T11 Lu p 0.002473
2083-02-08T12 Lu v +214.12
2083-02-11T23 Lu d −27.55
2083-02-15T23 Lu xa +317.72
2083-02-16T18 Lu c +328.29
2083-02-19T14
** 
B +109.00
2083-02-23T07 Lu a 0.002705
2083-02-23T11 Lu V +51.08
2083-02-24T04 Me a 1.387
2083-02-26T03 Lu +d +27.52
2083-03-02T03 Sa a 10.70
2083-03-02T05 Sa v +341.94
2083-03-02T08 Sa c +341.96
2083-03-02T10 Lu xd +137.61
2083-03-03T11 Me o +343.04
2083-03-04T07 Lu o +163.89
2083-03-05T10
** 
S +144.10
2083-03-07T01 Ve xa +310.74
2083-03-07T01 Lu v +203.98
2083-03-07T02 Lu p 0.002440
2083-03-11T02 Me v +357.75
2083-03-11T04 Lu d −27.47
2083-03-15T05 Lu xa +317.39
2083-03-16T11 Me xd +8.08
2083-03-18T10 Lu c +208.90
2083-03-19T21
** 
B +97.78
2083-03-19T21 Ma v +60.19
2083-03-23T01 Lu a 0.002710
2083-03-23T12 Lu V +59.71
2083-03-25T11 Lu +d +27.36
2083-03-28T20 Me e +18.65
2083-03-29T18 Lu xd +136.40
2083-04-02T18 Lu o +193.26
2083-04-03T05
** 
S +138.32
2083-04-04T03 Lu v +214.03
2083-04-04T03 Lu p 0.002406
2083-04-06T06 Me Rg +31.20
2083-04-06T07 Me +d +14.92
2083-04-06T12 Pl o +16.83
2083-04-06T15 Pl v +16.84
2083-04-07T10 Lu d −27.28
2083-04-08T15 Pl a 48.41
2083-04-11T07 Lu xa +315.54
2083-04-16T09 Me c +26.60
2083-04-16T22
** 
B +95.19
2083-04-17T02 Lu c +27.32
2083-04-17T04 Ne Pg +127.08
2083-04-17T04 Me V +26.00
2083-04-18T01
** 
b +65.18
2083-04-18T21 Ne +d +18.38
2083-04-19T13 Lu a 0.002716
2083-04-19T15 Me p 0.5728
2083-04-20T06 Lu V +64.99
2083-04-21T18 Lu +d +27.15
2083-04-23T17 Me xa +21.79
2083-04-25T22 Lu xd +133.76
2083-04-29T22 Me Pg +20.23
2083-05-01T07
** 
S +137.94
2083-05-02T02 Lu o +221.88
2083-05-02T11 Lu v +227.75
2083-05-02T12 Lu p 0.002387
2083-05-04T16 Me d +5.98
2083-05-04T19 Lu d −27.07
2083-05-06T02 Ma +d +24.68
2083-05-07T03 Ju v +47.57
2083-05-08T04 Ju c +47.81
2083-05-08T08 Lu xa +312.59
2083-05-10T09 Ju a 5.996
2083-05-14T04 Me e −25.95
2083-05-14T18
** 
B +97.77
2083-05-16T17 Lu a 0.002718
2083-05-16T18 Lu c +56.08
2083-05-17T01 Lu V +59.87
2083-05-18T23 Lu +d +26.99
2083-05-19T21 Ur +d −16.09
2083-05-22T07 Ur Rg +317.96
2083-05-22T23 Lu xd +130.88
2083-05-29T21
** 
S +143.17
2083-05-30T20 Lu v +241.97
2083-05-30T23 Lu p 0.002388
2083-05-31T09 Lu o +250.20
2083-06-01T04 Lu d −26.97
2083-06-04T11 Lu xa +309.97
2083-06-09T23 Pl +d −8.55
2083-06-12T00
** 
B +107.23
2083-06-12T10 Me xd +74.23
2083-06-12T16 Lu V +52.45
2083-06-12T22 Lu a 0.002716
2083-06-15T04 Lu +d +26.95
2083-06-15T09 Lu c +84.51
2083-06-18T00 Me v +86.38
2083-06-18T11 Me o +87.41
2083-06-19T01 Lu xd +129.04
2083-06-19T03 Me a 1.324
2083-06-22T11 Me +d +24.78
2083-06-26T06 Sa +d −5.17
2083-06-28T02
** 
S +162.57
2083-06-28T04 Lu v +255.25
2083-06-28T05 Ve xd +88.77
2083-06-28T06 Lu p 0.002407
2083-06-28T14 Lu d −26.97
2083-06-29T16 Lu o +278.17
2083-06-30T07 Ma V +125.00
2083-07-01T19 Lu xa +308.61
2083-07-02T07 Sa Rg +351.62
2083-07-02T16 Ve +d +23.54
2083-07-10T06 Lu V +56.12
2083-07-10T11 Lu a 0.002710
2083-07-10T15
** 
B +130.55
2083-07-12T10 Lu +d +26.99
2083-07-14T23 Lu c +112.81
2083-07-16T06 Lu xd +128.51
2083-07-18T02 Pl Rg +18.39
2083-07-20T16 Me xa +144.47
2083-07-24T20 Ve a 1.734
2083-07-25T23 Lu d −27.01
2083-07-26T04 Lu v +264.59
2083-07-26T05 Lu p 0.002438
2083-07-26T10 Me e +27.03
2083-07-26T18
** 
S +194.62
2083-07-27T12 Ve o +124.76
2083-07-29T01 Lu o +306.23
2083-07-29T04 Lu xa +308.54
2083-08-01T07 Ne a 31.06
2083-08-01T14 Ne c +129.60
2083-08-01T22 Ne v +129.62
2083-08-07T03 Lu a 0.002704
2083-08-07T04 Lu V +63.00
2083-08-07T10 Ur p 18.89
2083-08-08T06 Ur o +315.97
2083-08-08T10 Ur V +315.97
2083-08-08T18 Lu +d +27.02
2083-08-09T00
** 
B +153.95
2083-08-09T11 Me Rg +158.09
2083-08-12T13 Lu xd +128.58
2083-08-13T00 Me d +4.64
2083-08-13T12 Lu c +141.03
2083-08-20T04 Me p 0.6118
2083-08-21T17 Lu v +254.29
2083-08-22T01 Lu p 0.002468
2083-08-22T06 Lu d −26.99
2083-08-22T12 Me V +151.17
2083-08-23T08 Me c +150.45
2083-08-23T19
** 
S +219.60
2083-08-25T13 Lu xa +308.38
2083-08-27T11 Lu o +334.41
2083-09-02T01 Me Pg +145.19
2083-09-03T22 Lu a 0.002702
2083-09-04T04 Lu V +71.01
2083-09-05T02 Lu +d +26.93
2083-09-05T18
** 
B +169.62
2083-09-07T08 Me +d +12.19
2083-09-08T07 Ma a 2.666
2083-09-08T10 Me xd +148.05
2083-09-08T21 Lu xd +128.09
2083-09-09T03 Me e −17.99
2083-09-10T16 Sa o +348.21
2083-09-10T19 Sa V +348.20
2083-09-10T20 Sa p 8.648
2083-09-12T00 Lu c +169.50
2083-09-15T02 Ve v +186.09
2083-09-15T18 Lu v +222.85
2083-09-16T04 Lu p 0.002461
2083-09-18T11 Lu d −26.84
2083-09-18T14 Ma c +175.91
2083-09-21T18 Lu xa +307.35
2083-09-21T20
** 
S +284.73
2083-09-25T12 Me v +174.68
2083-09-25T23 Lu o +11.54
2083-09-26T21 Ju +d +21.17
2083-09-29T14 Ju Rg +71.16
2083-10-01T17 Lu a 0.002706
2083-10-02T05 Lu V +79.32
2083-10-02T10 Lu +d +26.72
2083-10-05T12 Me o +192.71
2083-10-06T02 Lu xd +126.18
2083-10-08T09 Pl p 46.56
2083-10-10T11 Pl V +17.36
2083-10-10T12 Pl c +17.36
2083-10-11T10 Lu c +198.29
2083-10-12T18 Me a 1.422
2083-10-13T08 Lu v +226.61
2083-10-13T14 Lu p 0.002426
2083-10-13T23
** 
B +215.23
2083-10-15T17 Lu d −26.61
2083-10-16T15 Me xa +211.47
2083-10-17T06
** 
s +180.12
2083-10-17T18 Ve xa +226.55
2083-10-18T19 Lu xa +304.91
2083-10-21T14 Ur d −17.28
2083-10-23T15 Ur Pg +314.02
2083-10-25T14 Lu o +32.37
2083-10-29T10 Lu a 0.002712
2083-10-29T17 Lu +d +26.50
2083-10-30T03 Lu V +86.91
2083-10-31T07
** 
S +285.22
2083-11-02T04 Lu xd +123.13
2083-11-09T20 Lu c +227.62
2083-11-10T14 Lu v +239.35
2083-11-10T19 Lu p 0.002396
2083-11-12T01 Lu d −26.43
2083-11-13T03 Ne d +17.09
2083-11-13T23 Ne Rg +132.09
2083-11-14T05 Sa d −7.93
2083-11-14T20 Lu xa +301.91
2083-11-16T06
** 
B +172.33
2083-11-18T00 Sa Pg +344.88
2083-11-20T14 Me e +22.18
2083-11-22T01 Me d −25.69
2083-11-24T08 Lu o +62.24
2083-11-24T14 Ve d −24.95
2083-11-25T20 Lu a 0.002716
2083-11-25T22 Lu +d +26.37
2083-11-26T16 Ju p 4.049
2083-11-26T16 Lu V +90.10
2083-11-26T23 Pl d −9.51
2083-11-27T23 Ju V +66.10
2083-11-28T03 Ju o +66.08
2083-11-29T06 Lu xd +120.51
2083-11-30T00
** 
S +217.43
2083-11-30T02 Me Rg +266.27
2083-12-05T09 Me xd +263.80
2083-12-08T15
** 
b +145.66
2083-12-09T03 Lu v +255.40
2083-12-09T06 Lu c +257.31
2083-12-09T07 Lu p 0.002384
2083-12-09T12 Lu d −26.35
2083-12-09T22 Me p 0.6783
2083-12-10T00 Me V +258.12
2083-12-10T00 Me c +258.11
2083-12-12T02 Lu xa +299.87
2083-12-13T10
** 
B +155.81
2083-12-14T21
** 
s +146.11
2083-12-19T09 Me +d −19.07
2083-12-19T21 Me Pg +249.99
2083-12-22T20 Lu a 0.002716
2083-12-23T02 Lu V +80.14
2083-12-23T04 Lu +d +26.36
2083-12-24T03 Lu o +92.53
2083-12-26T09 Lu xd +119.34
2083-12-28T00
** 
S +201.86
2083-12-29T12 Me e −22.20
2083-12-30T11 Pl Pg +16.36[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2083.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07