AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2082

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2082


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2082] [Q 2082]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2082-01-02T07
** 
B +119.28
2082-01-03T19 Lu xa +337.37
2082-01-05T21 Lu V +1.83
2082-01-05T22 Lu a 0.002704
2082-01-10T11 Me c +290.64
2082-01-10T16 Me +d −18.98
2082-01-10T18 Me V +290.29
2082-01-11T09 Me p 0.6691
2082-01-12T16 Lu +d +28.23
2082-01-14T18 Lu o +115.02
2082-01-16T01
** 
S +160.68
2082-01-17T09 Lu v +153.23
2082-01-17T15 Lu xd +156.62
2082-01-17T16 Lu p 0.002445
2082-01-21T14 Me Pg +281.79
2082-01-22T22 Ma v +245.44
2082-01-25T11 Lu d −28.27
2082-01-25T19 Ne o +126.27
2082-01-25T23 Ne V +126.27
2082-01-26T01 Ne p 29.04
2082-01-28T20 Lu c +309.35
2082-01-29T05 Ur v +309.87
2082-01-29T09 Ur c +309.87
2082-01-30T05 Ur a 20.83
2082-01-30T07
** 
B +112.94
2082-01-31T01 Lu xa +336.12
2082-02-02T14 Me e −25.18
2082-02-02T17 Lu a 0.002709
2082-02-02T20 Lu V +9.16
2082-02-04T03 Me d −21.27
2082-02-07T20 Me xa +294.88
2082-02-09T01 Lu +d +28.33
2082-02-13T06 Lu o +144.91
2082-02-13T08
** 
S +150.53
2082-02-14T00 Lu xd +156.05
2082-02-14T17 Lu v +166.55
2082-02-14T18 Lu p 0.002409
2082-02-17T22 Sa a 10.80
2082-02-18T03 Sa c +329.89
2082-02-18T16 Sa v +329.95
2082-02-21T17 Lu d −28.34
2082-02-25T06 Ma xa +266.99
2082-02-27T08 Lu xa +336.14
2082-02-27T14 Lu c +339.42
2082-02-27T21
** 
B +103.34
2082-03-02T07 Lu a 0.002715
2082-03-02T08 Lu V +11.94
2082-03-02T22
** 
b +67.50
2082-03-07T17 Ma d −23.55
2082-03-08T10 Lu +d +28.32
2082-03-13T11 Lu xd +156.11
2082-03-14T06
** 
S +143.72
2082-03-14T09 Me a 1.366
2082-03-14T16 Lu o +174.50
2082-03-15T04 Lu p 0.002388
2082-03-15T07 Lu v +183.64
2082-03-20T11 Me o +180.28
2082-03-20T23 Lu d −28.30
2082-03-26T08 Me v +12.07
2082-03-26T13 Lu xa +335.96
2082-03-28T04
** 
B +102.66
2082-03-28T22 Lu V +3.81
2082-03-29T09 Lu c +9.16
2082-03-29T11 Lu a 0.002718
2082-03-29T14 Me xd +18.58
2082-03-30T04 Ju v +10.75
2082-03-31T07 Ju c +11.02
2082-04-01T13 Ju a 5.950
2082-04-04T17 Pl v +15.78
2082-04-04T17 Lu +d +28.21
2082-04-04T19 Ve xd +40.88
2082-04-05T12 Pl o +15.80
2082-04-07T08 Pl a 48.29
2082-04-09T20 Lu xd +155.25
2082-04-12T05
** 
S +149.98
2082-04-12T15 Lu p 0.002387
2082-04-12T20 Lu v +200.32
2082-04-13T01 Lu o +203.54
2082-04-14T17 Ne Pg +124.86
2082-04-14T23 Me e +19.47
2082-04-16T19 Ne +d +18.86
2082-04-17T07 Lu d −28.14
2082-04-22T14 Me +d +20.35
2082-04-22T17 Lu xa +334.56
2082-04-24T19 Me Rg +49.75
2082-04-24T21 Lu V +0.45
2082-04-25T16 Lu a 0.002716
2082-04-25T20
** 
B +110.19
2082-04-28T02 Lu c +38.26
2082-05-01T22 Lu +d +28.02
2082-05-05T13 Me c +45.51
2082-05-06T03 Me V +45.12
2082-05-06T20 Me xa +44.69
2082-05-07T01 Lu xd +153.02
2082-05-07T23 Me p 0.5571
2082-05-10T00
** 
S +154.15
2082-05-11T00 Lu p 0.002406
2082-05-11T06 Lu v +214.93
2082-05-12T09 Lu o +232.18
2082-05-14T17 Lu d −27.95
2082-05-15T11 Ur +d −17.27
2082-05-18T00 Ur Rg +313.91
2082-05-18T06 Ve +d +25.24
2082-05-18T14 Me Pg +40.19
2082-05-19T18 Lu xa +331.82
2082-05-22T12 Me d +11.83
2082-05-22T14 Lu V +5.49
2082-05-23T05 Lu a 0.002710
2082-05-23T05
** 
B +114.04
2082-05-27T16 Lu c +66.82
2082-05-29T03 Lu +d +27.89
2082-06-01T17 Me e −24.36
2082-06-03T02 Lu xd +150.15
2082-06-07T01
** 
S +163.94
2082-06-07T23 Lu p 0.002438
2082-06-08T08 Lu v +225.30
2082-06-08T20 Pl +d −8.90
2082-06-10T17 Lu o +260.34
2082-06-11T02 Lu d −27.88
2082-06-13T12 Sa +d −9.56
2082-06-15T21 Lu xa +329.06
2082-06-19T04 Sa Rg +339.37
2082-06-19T12 Lu V +12.64
2082-06-19T14
** 
B +128.49
2082-06-19T22 Lu a 0.002704
2082-06-25T10 Lu +d +27.87
2082-06-25T13 Me xd +84.28
2082-06-26T05 Lu c +95.10
2082-06-30T03 Lu xd +147.99
2082-07-02T01 Me +d +24.24
2082-07-02T12 Me v +99.21
2082-07-04T12 Me o +103.48
2082-07-04T19 Lu p 0.002467
2082-07-05T07
** 
S +192.97
2082-07-05T11 Lu v +222.75
2082-07-05T17 Me a 1.329
2082-07-08T10 Lu d −27.91
2082-07-10T03 Lu o +288.35
2082-07-13T02 Lu xa +327.42
2082-07-16T20 Pl Rg +17.36
2082-07-16T23
** 
B +157.06
2082-07-17T11 Lu V +20.21
2082-07-17T16 Lu a 0.002702
2082-07-22T18 Lu +d +27.95
2082-07-22T22 Ma +d −11.24
2082-07-25T09 Ve xa +168.53
2082-07-25T15 Lu c +123.22
2082-07-27T09 Lu xd +147.03
2082-07-29T05 Ve e +45.67
2082-07-29T17 Ne v +127.38
2082-07-29T18 Ne a 31.05
2082-07-30T00 Lu p 0.002461
2082-07-30T01 Ne c +127.39
2082-07-30T03 Lu v +186.62
2082-07-31T13
** 
S +233.53
2082-08-02T04 Ma Rg +344.94
2082-08-02T19 Me xa +156.17
2082-08-02T22 Ur p 18.85
2082-08-03T10 Ur V +311.94
2082-08-03T19 Ur o +311.93
2082-08-04T16 Lu d −27.98
2082-08-08T14 Lu o +316.53
2082-08-09T10 Lu xa +327.02
2082-08-12T15
** 
B +176.07
2082-08-13T02 Me e +27.37
2082-08-14T04
** 
s +222.27
2082-08-14T10 Lu a 0.002705
2082-08-14T10 Lu V +27.72
2082-08-19T02 Lu +d +28.00
2082-08-20T18 Ju +d +11.83
2082-08-23T18 Lu xd +147.01
2082-08-24T01 Lu c +151.37
2082-08-24T02 Ju Rg +34.92
2082-08-25T20
** 
S +243.25
2082-08-26T08 Lu p 0.002428
2082-08-26T10 Lu v +186.12
2082-08-27T01 Me Rg +175.72
2082-08-28T14 Sa V +336.01
2082-08-28T20 Sa o +335.99
2082-08-28T23 Sa p 8.754
2082-08-29T02 Me d −2.14
2082-08-30T18 Ma p 0.3736
2082-08-31T21 Ma V +339.98
2082-08-31T22 Lu d −27.99
2082-09-01T17 Ma o +339.75
2082-09-05T17 Lu xa +327.01
2082-09-06T20 Me p 0.6310
2082-09-07T04 Lu o +345.01
2082-09-07T07
** 
b +211.79
2082-09-08T02
** 
B +176.38
2082-09-08T20 Me V +168.14
2082-09-09T14 Me c +167.39
2082-09-11T03 Lu a 0.002712
2082-09-11T07 Lu V +34.23
2082-09-15T11 Lu +d +27.93
2082-09-16T02 Ve Rg +202.15
2082-09-17T14 Ma d −14.52
2082-09-18T22 Me Pg +161.70
2082-09-20T04 Lu xd +146.85
2082-09-21T13 Me xd +162.26
2082-09-21T22 Ve d −15.68
2082-09-22T04
** 
S +243.14
2082-09-22T10 Lu c +179.91
2082-09-22T19 Me +d +7.03
2082-09-23T11 Lu p 0.002399
2082-09-23T14 Lu v +197.70
2082-09-25T12 Me e −17.82
2082-09-25T16
** 
s +213.14
2082-09-28T04 Lu d −27.88
2082-10-01T04 Ma Pg +334.84
2082-10-02T22 Lu xa +326.40
2082-10-04T16
** 
B +178.04
2082-10-06T20 Lu o +14.04
2082-10-07T00 Pl p 46.44
2082-10-07T03 Ve c +194.31
2082-10-07T08 Ve V +194.19
2082-10-08T01 Ve p 0.2776
2082-10-08T14 Lu a 0.002717
2082-10-08T15 Lu V +35.01
2082-10-09T05 Pl V +16.32
2082-10-09T12 Pl c +16.32
2082-10-11T12 Me v +189.75
2082-10-12T18 Lu +d +27.77
2082-10-17T05 Ur d −18.38
2082-10-17T11 Lu xd +145.19
2082-10-18T08
** 
S +243.34
2082-10-19T06 Ur Pg +309.97
2082-10-21T15 Ju p 3.963
2082-10-21T18 Lu c +208.88
2082-10-21T21 Lu p 0.002385
2082-10-22T00 Lu v +212.34
2082-10-22T13 Ju V +29.90
2082-10-22T19 Ju o +29.86
2082-10-23T11 Me o +210.39
2082-10-25T11 Lu d −27.69
2082-10-28T05 Ve Pg +186.30
2082-10-29T18 Me xa +220.70
2082-10-29T23 Lu xa +324.19
2082-10-30T06 Me a 1.438
2082-10-31T18
** 
B +166.90
2082-11-02T17 Sa d −12.19
2082-11-03T20 Lu V +22.92
2082-11-04T15 Lu a 0.002717
2082-11-05T14 Lu o +43.61
2082-11-05T15 Sa Pg +332.67
2082-11-08T23 Lu +d +27.56
2082-11-09T14 Ve +d −4.54
2082-11-10T22 Ne d +17.63
2082-11-11T13 Ne Rg +129.88
2082-11-13T14 Lu xd +142.32
2082-11-14T01
** 
S +213.81
2082-11-15T12 Ve xd +192.17
2082-11-19T09 Lu p 0.002392
2082-11-19T11 Lu v +227.52
2082-11-20T04 Lu c +238.24
2082-11-21T21 Lu d −27.51
2082-11-25T22 Pl d −9.87
2082-11-26T01 Lu xa +321.06
2082-11-28T01
** 
B +146.66
2082-12-01T02 Me d −25.86
2082-12-01T04 Lu V +23.48
2082-12-01T21 Lu a 0.002713
2082-12-05T08 Lu o +73.68
2082-12-06T04 Lu +d +27.46
2082-12-07T21 Me e +20.96
2082-12-10T14 Lu xd +139.46
2082-12-11T15
** 
S +186.90
2082-12-15T22 Ju d +8.41
2082-12-16T06 Me Rg +282.09
2082-12-17T16 Ve e −46.82
2082-12-17T17 Lu p 0.002420
2082-12-17T19 Lu v +241.00
2082-12-18T11 Me xd +281.62
2082-12-19T07 Lu d −27.47
2082-12-19T15 Lu c +268.10
2082-12-19T16 Ju Pg +24.95
2082-12-21T00
** 
b +125.32
2082-12-23T05 Lu xa +318.63
2082-12-24T10
** 
B +136.17
2082-12-25T17 Me c +274.33
2082-12-25T20 Me V +274.16
2082-12-26T02 Me p 0.6755
2082-12-26T19 Ma xd +8.23
2082-12-29T03 Pl Pg +15.32
2082-12-29T03 Lu V +31.49
2082-12-29T13 Lu a 0.002707
2082-12-31T20
** 
s +127.36[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2082.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07