AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2081

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2081


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2081] [Q 2081]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2081-01-07T19
** 
b +32.83
2081-01-08T07 Lu d −28.45
2081-01-10T01 Lu c +290.48
2081-01-10T10 Ve xd +336.92
2081-01-10T14 Me e +19.07
2081-01-12T22 Lu a 0.002715
2081-01-13T16 Lu V +333.93
2081-01-13T17 Me xd +312.73
2081-01-13T23
** 
B +91.57
2081-01-15T13 Lu xa +356.00
2081-01-17T11 Me Rg +313.98
2081-01-22T14 Me +d −14.84
2081-01-22T17 Lu +d +28.53
2081-01-23T06 Ne V +124.06
2081-01-23T09 Ne o +124.06
2081-01-23T14 Ne p 29.03
2081-01-24T23 Ur v +305.79
2081-01-25T02 Ur c +305.80
2081-01-25T04 Lu o +125.90
2081-01-25T12 Lu v +131.14
2081-01-25T17 Lu p 0.002387
2081-01-25T22 Ur a 20.78
2081-01-26T09 Me c +307.11
2081-01-26T20 Me V +306.57
2081-01-27T15
** 
S +136.74
2081-01-27T22 Me p 0.6588
2081-01-28T10 Lu xd +175.26
2081-02-04T12 Lu d −28.57
2081-02-05T23 Sa a 10.89
2081-02-06T04 Sa c +318.07
2081-02-06T10 Sa v +318.10
2081-02-07T06 Me Pg +298.09
2081-02-07T19 Ma xd +16.18
2081-02-08T20 Lu c +320.71
2081-02-09T03 Lu a 0.002718
2081-02-09T17 Lu V +331.32
2081-02-10T16
** 
B +97.61
2081-02-11T16 Lu xa +354.42
2081-02-13T09 Ve Rg +354.50
2081-02-15T05
** 
s +56.68
2081-02-16T07 Me d −18.86
2081-02-19T02 Lu +d +28.65
2081-02-20T03 Me e −26.47
2081-02-20T23 Me xa +306.56
2081-02-22T05 Ju v +334.43
2081-02-22T08 Ju a 5.995
2081-02-22T10 Ju c +334.47
2081-02-22T14 Ve +d +4.29
2081-02-23T03 Lu v +148.59
2081-02-23T06 Lu p 0.002385
2081-02-23T14 Lu o +155.62
2081-02-24T05
** 
S +138.81
2081-02-24T20 Lu xd +174.31
2081-03-03T19 Lu d −28.69
2081-03-05T15 Ve p 0.2772
2081-03-06T01 Ve V +346.54
2081-03-06T07 Ve c +346.38
2081-03-07T14
** 
b +54.30
2081-03-08T05 Lu V +322.48
2081-03-08T06 Lu a 0.002716
2081-03-10T15 Lu c +350.77
2081-03-10T16
** 
B +94.80
2081-03-10T22 Lu xa +354.31
2081-03-18T10 Lu +d +28.69
2081-03-23T16 Lu p 0.002405
2081-03-23T17 Lu v +165.57
2081-03-24T07 Lu xd +174.34
2081-03-24T11
** 
S +137.70
2081-03-25T00 Lu o +185.08
2081-03-27T02 Ve Pg +338.45
2081-03-31T02 Lu d −28.68
2081-04-01T07 Me a 1.348
2081-04-03T11 Pl o +14.74
2081-04-03T23 Pl v +14.75
2081-04-04T17 Lu V +324.90
2081-04-04T20 Lu a 0.002711
2081-04-05T11 Me o +15.88
2081-04-06T03 Pl a 48.16
2081-04-07T05 Lu xa +354.26
2081-04-07T13
** 
B +98.23
2081-04-09T08 Lu c +20.18
2081-04-09T16 Ve d −4.01
2081-04-10T09 Me v +26.02
2081-04-11T17 Me xd +28.81
2081-04-12T05 Ne Pg +122.65
2081-04-14T15 Lu +d +28.62
2081-04-14T16 Ne +d +19.32
2081-04-20T16 Lu xd +173.84
2081-04-20T17 Lu p 0.002437
2081-04-21T00 Lu v +179.07
2081-04-22T03
** 
S +146.57
2081-04-23T10 Lu o +214.02
2081-04-27T11 Lu d −28.56
2081-05-01T23 Ve xa +356.99
2081-05-02T14 Lu V +331.26
2081-05-02T14 Me e +20.65
2081-05-02T14 Lu a 0.002704
2081-05-04T10 Lu xa +353.22
2081-05-06T04
** 
B +109.06
2081-05-07T16 Me +d +23.94
2081-05-08T22 Lu c +48.99
2081-05-10T21 Ur +d −18.38
2081-05-11T21 Lu +d +28.47
2081-05-13T13 Ur Rg +309.84
2081-05-14T01 Me Rg +69.12
2081-05-15T04 Ve e −46.01
2081-05-17T13 Lu p 0.002468
2081-05-17T19 Lu xd +172.18
2081-05-18T00 Lu v +174.84
2081-05-19T23 Me xa +67.81
2081-05-19T23
** 
s +93.70
2081-05-19T23
** 
S +153.61
2081-05-22T20 Lu o +242.41
2081-05-24T19 Lu d −28.41
2081-05-24T20
** 
b +93.65
2081-05-25T11 Me c +64.97
2081-05-25T16 Me V +64.85
2081-05-26T08 Me p 0.5494
2081-05-27T08 Ma +d +24.42
2081-05-30T09 Lu a 0.002701
2081-05-30T12 Lu V +338.24
2081-05-31T13 Lu xa +350.81
2081-06-01T01 Sa +d −13.48
2081-06-03T05
** 
B +111.46
2081-06-06T08 Sa Rg +327.39
2081-06-06T21 Me Pg +60.44
2081-06-07T08 Lu c +77.34
2081-06-07T17 Pl +d −9.26
2081-06-08T03 Lu +d +28.37
2081-06-08T23 Me d +16.26
2081-06-10T22 Lu v +127.84
2081-06-11T17 Lu p 0.002462
2081-06-13T20 Lu xd +169.44
2081-06-17T03
** 
S +159.28
2081-06-20T06 Me e −22.66
2081-06-21T03 Lu d −28.36
2081-06-21T07 Lu o +270.69
2081-06-27T03 Lu a 0.002704
2081-06-27T09 Lu V +344.90
2081-06-27T15 Lu xa +347.95
2081-06-30T17
** 
B +124.82
2081-07-05T12 Lu +d +28.39
2081-07-06T17 Lu c +105.31
2081-07-08T15 Lu v +133.55
2081-07-08T16 Me xd +94.55
2081-07-09T01 Lu p 0.002429
2081-07-10T22 Lu xd +166.91
2081-07-11T18 Me +d +23.55
2081-07-13T10 Ju +d −2.02
2081-07-15T12 Pl Rg +16.32
2081-07-16T03
** 
S +188.38
2081-07-17T00 Ju Rg +357.99
2081-07-17T02 Me v +112.12
2081-07-18T08 Lu d −28.43
2081-07-19T11 Me o +117.26
2081-07-20T20 Lu o +298.83
2081-07-22T12 Me a 1.339
2081-07-24T18 Lu xa +345.97
2081-07-24T19 Lu a 0.002710
2081-07-25T03 Lu V +350.30
2081-07-27T06 Ne a 31.03
2081-07-27T12 Ne c +125.17
2081-07-27T20 Ne v +125.19
2081-07-28T18
** 
B +157.87
2081-07-29T12 Ur p 18.81
2081-07-30T07 Ur o +307.86
2081-07-30T12 Ur V +307.85
2081-08-01T16 Ve +d +22.22
2081-08-01T21 Lu +d +28.49
2081-08-05T01 Lu c +133.41
2081-08-05T23 Lu v +147.03
2081-08-06T04 Lu p 0.002401
2081-08-07T04 Lu xd +165.54
2081-08-13T01 Ma c +141.04
2081-08-13T07
** 
S +252.55
2081-08-14T14 Lu d −28.53
2081-08-15T22 Me xa +167.03
2081-08-16T01 Sa V +324.04
2081-08-16T01 Ma a 2.672
2081-08-16T04 Sa o +324.03
2081-08-16T08 Sa p 8.849
2081-08-19T11 Lu o +327.16
2081-08-21T00 Lu xa +345.28
2081-08-21T05 Lu a 0.002715
2081-08-21T12 Lu V +351.17
2081-08-23T02 Ve xd +121.17
2081-08-25T19
** 
B +200.93
2081-08-29T06 Lu +d +28.57
2081-08-30T15 Me e +27.16
2081-09-01T19
** 
s +215.25
2081-09-03T09 Lu c +161.55
2081-09-03T12 Lu v +163.80
2081-09-03T13 Lu p 0.002388
2081-09-03T14 Lu xd +165.35
2081-09-09T02
** 
S +248.24
2081-09-10T20 Lu d −28.58
2081-09-13T05 Ma V +160.88
2081-09-13T07 Me Rg +192.69
2081-09-14T07 Me d −8.71
2081-09-14T16 Ju p 3.962
2081-09-14T21 Ju V +353.02
2081-09-15T03 Ju o +352.99
2081-09-15T14
** 
B +242.48
2081-09-17T03 Lu V +344.13
2081-09-17T06 Lu xa +345.42
2081-09-17T08 Lu a 0.002716
2081-09-18T03 Lu o +299.68
2081-09-22T04
** 
S +247.14
2081-09-24T02 Me p 0.6474
2081-09-25T14 Lu +d +28.56
2081-09-25T17 Me V +184.65
2081-09-26T08 Me c +183.96
2081-10-01T01 Lu xd +165.31
2081-10-01T23 Lu p 0.002394
2081-10-02T03 Lu v +181.36
2081-10-02T17 Lu c +190.22
2081-10-04T15 Me xd +177.92
2081-10-05T09 Me Pg +177.85
2081-10-05T16 Pl p 46.31
2081-10-07T11
** 
B +215.45
2081-10-07T11 Pl c +15.29
2081-10-07T12 Pl V +15.29
2081-10-08T03 Lu d −28.51
2081-10-08T09 Me +d +1.45
2081-10-11T19 Me e −17.96
2081-10-12T17 Ur d −19.41
2081-10-14T04 Lu V +341.47
2081-10-14T11 Lu xa +344.97
2081-10-14T14 Lu a 0.002712
2081-10-14T19 Ur Pg +305.90
2081-10-17T20 Lu o +25.16
2081-10-21T19
** 
S +296.95
2081-10-22T16 Sa d −15.87
2081-10-22T19 Lu +d +28.41
2081-10-24T12 Sa Pg +320.72
2081-10-28T06 Me v +205.82
2081-10-28T09 Lu xd +164.15
2081-10-30T07 Lu p 0.002418
2081-10-30T15 Lu v +197.45
2081-11-01T03 Lu c +219.42
2081-11-04T12 Lu d −28.32
2081-11-06T14
** 
B +167.83
2081-11-08T15 Ne d +18.14
2081-11-09T01 Ne Rg +127.67
2081-11-09T19 Ju d −6.01
2081-11-10T15 Lu xa +343.13
2081-11-10T21 Lu V +346.08
2081-11-11T05 Lu a 0.002706
2081-11-11T21 Me xa +229.91
2081-11-12T11 Ju Pg +348.10
2081-11-12T12 Me o +230.86
2081-11-16T13 Lu o +54.87
2081-11-16T14 Me a 1.448
2081-11-19T00 Lu +d +28.24
2081-11-19T16
** 
S +206.13
2081-11-24T11 Lu xd +161.57
2081-11-24T23 Pl d −10.24
2081-11-27T03 Lu p 0.002454
2081-11-27T18 Lu v +208.38
2081-11-30T14 Lu c +249.03
2081-12-01T21 Lu d −28.19
2081-12-05T03
** 
B +137.27
2081-12-07T16 Lu xa +340.13
2081-12-08T20 Lu V +353.61
2081-12-09T00 Lu a 0.002702
2081-12-09T02 Ve v +255.19
2081-12-09T04 Me d −25.67
2081-12-12T16 Ve xa +259.66
2081-12-13T23 Ve V +261.31
2081-12-16T04 Lu o +84.88
2081-12-16T07 Lu +d +28.16
2081-12-18T16
** 
S +172.81
2081-12-19T11 Ve o +268.24
2081-12-19T20 Ve a 1.711
2081-12-21T12 Lu xd +158.53
2081-12-22T11 Lu p 0.002475
2081-12-22T18 Lu v +176.69
2081-12-24T01 Ve d −23.82
2081-12-24T21 Me e +19.91
2081-12-26T18 Ve v +277.39
2081-12-27T20 Pl Pg +14.28
2081-12-29T05 Lu d −28.18
2081-12-30T04 Lu c +279.11
2081-12-31T14 Me xd +297.90
2082-01-01T09 Me Rg +297.98[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2081.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07