AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2080

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2080


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2080] [Q 2080]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2080-01-06T04 Lu +d +28.23
2080-01-06T19 Lu p 0.002383
2080-01-06T20 Lu v +103.36
2080-01-06T22
** 
S +163.43
2080-01-07T01 Lu o +106.60
2080-01-11T04 Me v +301.29
2080-01-13T09 Lu xd +196.91
2080-01-15T13
** 
b +64.61
2080-01-18T07 Ju a 6.114
2080-01-19T05 Lu V +268.10
2080-01-19T14 Ju c +299.43
2080-01-19T14 Lu d −28.26
2080-01-19T23 Lu a 0.002717
2080-01-20T17 Ju v +299.69
2080-01-21T18 Ur v +301.69
2080-01-21T20 Ur c +301.70
2080-01-21T23 Ne o +121.85
2080-01-22T00 Ne V +121.85
2080-01-22T01 Lu c +301.91
2080-01-22T03
** 
B +114.89
2080-01-22T04 Ne p 29.02
2080-01-22T15 Ur a 20.73
2080-01-23T22 Ve d −22.64
2080-01-26T06 Sa a 10.96
2080-01-26T06 Sa v +306.43
2080-01-26T12 Sa c +306.45
2080-01-27T04
** 
s +65.21
2080-01-27T20 Me xd +326.31
2080-01-28T00 Lu xa +15.04
2080-01-28T02 Me e +18.47
2080-02-02T14 Lu +d +28.35
2080-02-03T16 Me Rg +330.18
2080-02-04T07 Lu p 0.002401
2080-02-04T07 Lu v +118.29
2080-02-04T16
** 
S +155.04
2080-02-05T12 Lu o +136.58
2080-02-07T07 Me +d −9.17
2080-02-07T13 Ve xa +293.20
2080-02-09T12 Lu xd +194.07
2080-02-12T14 Me c +323.79
2080-02-13T04 Me V +323.10
2080-02-14T17 Me p 0.6444
2080-02-15T20 Lu d −28.43
2080-02-15T23 Lu V +273.52
2080-02-16T11 Lu a 0.002712
2080-02-19T07
** 
B +106.56
2080-02-19T19 Ve v +308.39
2080-02-20T20 Lu c +332.14
2080-02-24T02 Lu xa +13.11
2080-02-25T04 Me Pg +314.82
2080-02-26T08
** 
b +52.19
2080-02-29T21 Lu +d +28.52
2080-03-03T04 Me d −15.13
2080-03-03T10 Lu v +129.34
2080-03-03T11 Lu p 0.002434
2080-03-03T18
** 
S +147.27
2080-03-05T23 Lu o +166.27
2080-03-06T02 Me xa +319.37
2080-03-07T20 Lu xd +192.76
2080-03-09T15 Me e −27.38
2080-03-14T04 Lu d −28.57
2080-03-15T01 Lu V +282.77
2080-03-15T06 Lu a 0.002706
2080-03-18T08
** 
B +104.11
2080-03-21T12 Lu c +181.77
2080-03-22T08 Lu xa +12.66
2080-03-28T03 Lu +d +28.60
2080-03-30T08 Lu v +123.94
2080-03-30T10 Lu p 0.002468
2080-04-01T12
** 
S +149.31
2080-04-02T05 Pl v +13.69
2080-04-02T11 Pl o +13.70
2080-04-04T06 Lu xd +192.74
2080-04-04T11 Lu o +195.59
2080-04-04T20 Pl a 48.03
2080-04-09T07 Ma xa +266.18
2080-04-09T18 Ne Pg +120.43
2080-04-10T12 Lu d −28.59
2080-04-12T02 Lu a 0.002702
2080-04-12T04 Lu V +292.14
2080-04-12T17 Ne +d +19.74
2080-04-15T10
** 
B +112.55
2080-04-18T16 Lu xa +12.75
2080-04-18T18 Me a 1.335
2080-04-20T01 Lu c +30.85
2080-04-22T12 Me o +33.83
2080-04-24T05 Lu v +90.42
2080-04-24T08 Lu +d +28.56
2080-04-24T09 Lu p 0.002462
2080-04-24T20 Me xd +38.83
2080-04-25T04 Me v +39.62
2080-04-30T11
** 
S +168.99
2080-05-01T13 Lu xd +192.58
2080-05-04T00 Lu o +224.48
2080-05-06T08 Ur +d −19.40
2080-05-07T20 Lu d −28.50
2080-05-09T05 Ur Rg +305.75
2080-05-09T20 Lu a 0.002705
2080-05-10T05 Lu V +300.73
2080-05-13T12
** 
B +136.55
2080-05-14T22 Ma Rg +272.81
2080-05-16T00 Lu xa +11.96
2080-05-19T10 Lu c +59.39
2080-05-19T11 Ve o +59.41
2080-05-19T13 Me +d +25.44
2080-05-19T23 Sa +d −16.81
2080-05-20T16 Me e +22.17
2080-05-21T02 Ve a 1.734
2080-05-21T15 Lu v +91.85
2080-05-21T16 Lu +d +28.45
2080-05-21T18 Lu p 0.002429
2080-05-24T19 Sa Rg +315.64
2080-05-28T01
** 
S +200.90
2080-05-28T17 Lu xd +191.23
2080-05-30T17 Ve xd +73.21
2080-06-02T02 Me xa +89.04
2080-06-02T11 Me Rg +89.05
2080-06-02T13 Lu o +252.99
2080-06-04T02 Lu d −28.40
2080-06-05T06 Ju +d −14.91
2080-06-06T12 Lu a 0.002711
2080-06-06T15 Pl +d −9.62
2080-06-07T03 Lu V +307.98
2080-06-09T00 Ju Rg +321.85
2080-06-10T18
** 
B +155.43
2080-06-12T05 Lu xa +9.84
2080-06-13T20 Me p 0.5514
2080-06-14T13 Me V +84.72
2080-06-14T17 Me c +84.61
2080-06-16T13 Ve +d +24.02
2080-06-16T20 Ma o +266.62
2080-06-17T18 Lu c +87.55
2080-06-18T00 Lu +d +28.38
2080-06-18T18 Lu v +102.79
2080-06-18T21 Lu p 0.002401
2080-06-19T04 Ma V +265.86
2080-06-24T03
** 
S +222.26
2080-06-24T18 Lu xd +188.67
2080-06-24T22 Ma p 0.4450
2080-06-24T23 Me d +18.55
2080-06-26T12 Me Pg +80.40
2080-07-01T08 Lu d −28.38
2080-07-02T04 Lu o +281.21
2080-07-03T21 Lu a 0.002715
2080-07-04T16 Lu V +311.20
2080-07-06T21
** 
B +172.51
2080-07-08T11 Me e −21.09
2080-07-09T07 Lu xa +6.97
2080-07-11T11 Ma d −27.46
2080-07-14T06 Pl Rg +15.28
2080-07-15T10 Lu +d +28.42
2080-07-17T01 Lu c +115.39
2080-07-17T02 Lu v +116.34
2080-07-17T05 Lu p 0.002388
2080-07-20T05
** 
S +275.55
2080-07-20T06
** 
s +222.44
2080-07-21T14 Me +d +22.57
2080-07-21T19 Me xd +105.13
2080-07-21T20 Lu xd +185.94
2080-07-22T16 Ma Pg +259.09
2080-07-24T14 Ne v +122.95
2080-07-24T16 Ne a 31.02
2080-07-24T22 Ne c +122.96
2080-07-24T23 Ur p 18.76
2080-07-25T10 Ur V +303.78
2080-07-25T18 Ur o +303.76
2080-07-28T13 Lu d −28.47
2080-07-31T01 Lu a 0.002716
2080-07-31T08 Lu V +304.07
2080-07-31T18 Me v +125.19
2080-07-31T19 Lu o +309.54
2080-08-01T01
** 
B +194.49
2080-08-03T17 Sa o +312.30
2080-08-03T21 Sa V +312.29
2080-08-03T22 Sa p 8.929
2080-08-04T11 Me o +133.00
2080-08-05T09 Lu xa +4.63
2080-08-08T12 Ju o +316.91
2080-08-08T17 Me a 1.353
2080-08-08T21 Ju V +316.86
2080-08-09T02 Ju p 4.048
2080-08-11T20 Lu +d +28.56
2080-08-12T13
** 
S +273.40
2080-08-14T12 Lu v +130.63
2080-08-14T15 Lu p 0.002394
2080-08-15T08 Lu c +143.43
2080-08-18T02 Lu xd +184.05
2080-08-24T19 Lu d −28.62
2080-08-26T22
** 
B +166.02
2080-08-27T03 Lu V +298.77
2080-08-27T07 Lu a 0.002713
2080-08-29T01 Me xa +177.29
2080-08-30T10 Lu o +338.01
2080-09-01T13 Lu xa +3.64
2080-09-08T01
** 
S +205.31
2080-09-08T03 Lu +d +28.68
2080-09-11T19 Lu v +144.08
2080-09-11T21 Lu p 0.002417
2080-09-13T16 Lu c +171.83
2080-09-14T11 Lu xd +183.63
2080-09-17T03 Me e +26.50
2080-09-19T06 Ve xa +209.63
2080-09-21T02 Lu d −28.71
2080-09-22T22
** 
B +137.80
2080-09-23T19 Lu V +303.18
2080-09-23T21 Lu a 0.002707
2080-09-28T19 Lu xa +3.62
2080-09-29T01 Lu o +6.84
2080-09-30T08 Me d −14.63
2080-09-30T08 Me Rg +209.17
2080-10-04T09 Pl p 46.18
2080-10-05T09 Lu +d +28.69
2080-10-05T21
** 
b +89.19
2080-10-05T22 Ju d −18.10
2080-10-06T09
** 
S +179.26
2080-10-06T11 Pl c +14.24
2080-10-06T19 Pl V +14.23
2080-10-07T04 Ju Pg +312.01
2080-10-08T06 Ur d −20.34
2080-10-09T16 Lu v +151.84
2080-10-09T17 Lu p 0.002451
2080-10-10T09 Ur Pg +301.80
2080-10-10T23 Me p 0.6604
2080-10-11T21 Lu xd +183.62
2080-10-12T03 Sa d −18.86
2080-10-12T04 Me V +200.86
2080-10-12T12 Sa Pg +309.00
2080-10-12T16 Me c +200.28
2080-10-13T02 Lu c +200.72
2080-10-17T18 Me xd +195.13
2080-10-18T10 Lu d −28.67
2080-10-19T22
** 
s +93.36
2080-10-20T08
** 
B +132.30
2080-10-21T15 Me Pg +193.74
2080-10-21T15 Lu a 0.002703
2080-10-21T18 Lu V +310.61
2080-10-23T22 Me +d −4.17
2080-10-26T03 Lu xa +3.43
2080-10-28T05 Me e −18.38
2080-10-28T16 Lu o +36.14
2080-11-01T14 Lu +d +28.59
2080-11-03T00
** 
S +170.84
2080-11-03T13 Lu v +117.84
2080-11-04T10 Lu p 0.002474
2080-11-06T11 Ne d +18.63
2080-11-06T15 Ne Rg +125.46
2080-11-08T04 Lu xd +182.91
2080-11-11T05 Ve d −25.88
2080-11-11T15 Lu c +230.20
2080-11-14T19 Lu d −28.52
2080-11-15T11 Me v +223.92
2080-11-18T12 Lu a 0.002704
2080-11-18T12
** 
B +114.52
2080-11-18T20 Lu V +319.25
2080-11-22T09 Lu xa +1.97
2080-11-23T21 Pl d −10.60
2080-11-25T00 Me xa +239.15
2080-11-27T05 Lu o +65.89
2080-11-28T21 Lu +d +28.47
2080-11-29T22 Lu v +104.88
2080-11-30T08 Lu p 0.002448
2080-12-01T09
** 
S +149.16
2080-12-02T11 Me o +250.95
2080-12-03T19 Me a 1.452
2080-12-05T06 Lu xd +180.72
2080-12-06T08 Me V +257.01
2080-12-11T07 Lu c +260.20
2080-12-12T02 Lu d −28.43
2080-12-16T07 Lu a 0.002709
2080-12-16T20
** 
B +98.94
2080-12-16T21 Lu V +327.86
2080-12-17T06 Me d −25.35
2080-12-19T12 Lu xa +358.99
2080-12-21T15 Me v +281.08
2080-12-24T17 Ve e +47.26
2080-12-26T06 Lu +d +28.42
2080-12-26T13 Pl Pg +13.23
2080-12-26T15 Ma v +344.82
2080-12-26T17 Lu o +95.85
2080-12-28T00 Lu v +115.36
2080-12-28T06 Lu p 0.002411
2080-12-30T01
** 
S +136.52
2081-01-01T06 Lu xd +177.61[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2080.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07