AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2080

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2080


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2080] [Q 2080]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2080-01-05T16 Lu +d +28.23
2080-01-05T16
** 
S +153.52
2080-01-06T07 Lu p 0.002383
2080-01-06T08 Lu v +103.34
2080-01-06T13 Lu o +106.70
2080-01-10T16 Me v +301.28
2080-01-12T21 Lu xd +196.89
2080-01-15T01
** 
b +64.61
2080-01-17T19 Ju a 6.114
2080-01-18T17 Lu V +268.27
2080-01-19T02 Ju c +299.43
2080-01-19T02 Lu d −28.26
2080-01-19T11 Lu a 0.002717
2080-01-20T03
** 
B +104.96
2080-01-20T05 Ju v +299.69
2080-01-21T06 Ur v +301.69
2080-01-21T08 Ur c +301.70
2080-01-21T11 Ne o +121.85
2080-01-21T12 Ne V +121.85
2080-01-21T13 Lu c +301.99
2080-01-21T16 Ne p 29.02
2080-01-22T03 Ur a 20.73
2080-01-23T10 Ve d −22.64
2080-01-25T18 Sa a 10.96
2080-01-25T18 Sa v +306.43
2080-01-26T00 Sa c +306.45
2080-01-26T16
** 
s +65.21
2080-01-27T08 Me xd +326.31
2080-01-27T12 Lu xa +15.03
2080-01-27T14 Me e +18.47
2080-02-02T02 Lu +d +28.35
2080-02-03T04 Me Rg +330.18
2080-02-03T10
** 
S +152.77
2080-02-03T19 Lu p 0.002401
2080-02-03T19 Lu v +118.39
2080-02-05T00 Lu o +136.56
2080-02-06T19 Me +d −9.17
2080-02-07T02 Ve xa +293.20
2080-02-09T00 Lu xd +194.06
2080-02-12T02 Me c +323.79
2080-02-12T16 Me V +323.10
2080-02-14T05 Me p 0.6444
2080-02-15T08 Lu d −28.43
2080-02-15T11 Lu V +273.60
2080-02-15T23 Lu a 0.002712
2080-02-17T19
** 
B +99.92
2080-02-19T07 Ve v +308.39
2080-02-20T08 Lu c +332.12
2080-02-23T14 Lu xa +13.10
2080-02-24T16 Me Pg +314.82
2080-02-25T20
** 
b +52.19
2080-02-29T09 Lu +d +28.52
2080-03-02T15
** 
S +147.30
2080-03-02T16 Me d −15.13
2080-03-02T22 Lu v +129.32
2080-03-02T23 Lu p 0.002434
2080-03-05T11 Lu o +166.36
2080-03-05T14 Me xa +319.38
2080-03-07T08 Lu xd +192.75
2080-03-09T03 Me e −27.38
2080-03-13T16 Lu d −28.57
2080-03-14T13 Lu V +282.76
2080-03-14T18 Lu a 0.002706
2080-03-16T19
** 
B +101.64
2080-03-21T00 Lu c +181.75
2080-03-21T20 Lu xa +12.75
2080-03-27T15 Lu +d +28.60
2080-03-29T21 Lu v +124.03
2080-03-29T22 Lu p 0.002468
2080-03-31T11
** 
S +155.60
2080-04-03T18 Lu xd +192.73
2080-04-03T23 Lu o +195.58
2080-04-08T20 Ma xa +266.18
2080-04-09T06 Ne Pg +120.43
2080-04-10T00 Lu d −28.59
2080-04-11T14 Lu a 0.002702
2080-04-11T16 Lu V +292.22
2080-04-12T05 Ne +d +19.74
2080-04-14T01
** 
B +115.87
2080-04-18T04 Lu xa +12.74
2080-04-18T06 Me a 1.335
2080-04-19T13 Lu c +30.94
2080-04-22T00 Me o +33.83
2080-04-23T18 Lu v +90.40
2080-04-23T20 Lu +d +28.56
2080-04-23T21 Lu p 0.002462
2080-04-24T08 Me xd +38.83
2080-04-24T17 Me v +39.61
2080-04-29T10
** 
S +184.16
2080-05-01T01 Lu xd +192.56
2080-05-03T12 Lu o +224.46
2080-05-05T20 Ur +d −19.40
2080-05-07T08 Lu d −28.50
2080-05-08T17 Ur Rg +305.75
2080-05-09T08 Lu a 0.002705
2080-05-09T17 Lu V +300.81
2080-05-12T06
** 
B +145.93
2080-05-14T10 Ma Rg +272.81
2080-05-15T12 Lu xa +12.04
2080-05-18T22 Lu c +59.37
2080-05-18T23 Ve o +59.40
2080-05-19T01 Me +d +25.44
2080-05-19T11 Sa +d −16.81
2080-05-20T04 Me e +22.17
2080-05-20T14 Ve a 1.734
2080-05-21T03 Lu v +91.83
2080-05-21T04 Lu +d +28.45
2080-05-21T06 Lu p 0.002429
2080-05-24T07 Sa Rg +315.64
2080-05-26T22
** 
S +232.08
2080-05-28T05 Lu xd +191.32
2080-05-30T05 Ve xd +73.21
2080-06-01T14 Me xa +89.04
2080-06-01T23 Me Rg +89.05
2080-06-02T01 Lu o +252.98
2080-06-03T14 Lu d −28.40
2080-06-04T18 Ju +d −14.91
2080-06-06T00 Lu a 0.002711
2080-06-06T15 Lu V +307.97
2080-06-08T12 Ju Rg +321.85
2080-06-09T11
** 
B +169.52
2080-06-11T17 Lu xa +9.83
2080-06-13T08 Me p 0.5514
2080-06-14T01 Me V +84.72
2080-06-14T05 Me c +84.60
2080-06-16T01 Ve +d +24.02
2080-06-16T08 Ma o +266.61
2080-06-17T06 Lu c +87.54
2080-06-17T12 Lu +d +28.38
2080-06-18T06 Lu v +102.77
2080-06-18T09 Lu p 0.002401
2080-06-18T16 Ma V +265.86
2080-06-22T16
** 
S +274.36
2080-06-24T06 Lu xd +188.76
2080-06-24T10 Ma p 0.4450
2080-06-24T11 Me d +18.55
2080-06-26T00 Me Pg +80.40
2080-06-30T20 Lu d −28.38
2080-07-01T16 Lu o +281.19
2080-07-03T09 Lu a 0.002716
2080-07-04T04 Lu V +311.19
2080-07-05T01
** 
B +187.96
2080-07-07T23 Me e −21.09
2080-07-08T19 Lu xa +6.96
2080-07-10T23 Ma d −27.46
2080-07-14T22 Lu +d +28.42
2080-07-16T13 Lu c +115.37
2080-07-16T14 Lu v +116.33
2080-07-16T17 Lu p 0.002388
2080-07-17T08
** 
S +304.24
2080-07-19T18
** 
s +222.44
2080-07-21T02 Me +d +22.57
2080-07-21T07 Me xd +105.13
2080-07-21T08 Lu xd +185.93
2080-07-22T05 Ma Pg +259.09
2080-07-24T02 Ne v +122.95
2080-07-24T04 Ne a 31.02
2080-07-24T10 Ne c +122.96
2080-07-24T11 Ur p 18.76
2080-07-24T22 Ur V +303.78
2080-07-25T06 Ur o +303.76
2080-07-28T01 Lu d −28.47
2080-07-29T04
** 
B +192.59
2080-07-30T13 Lu a 0.002716
2080-07-30T20 Lu V +303.97
2080-07-31T06 Me v +125.19
2080-07-31T07 Lu o +309.53
2080-08-03T05 Sa o +312.30
2080-08-03T09 Sa V +312.29
2080-08-03T10 Sa p 8.929
2080-08-03T23 Me o +133.00
2080-08-04T21 Lu xa +4.62
2080-08-08T00 Ju o +316.91
2080-08-08T05 Me a 1.353
2080-08-08T09 Ju V +316.86
2080-08-08T14 Ju p 4.048
2080-08-09T13
** 
S +260.07
2080-08-11T08 Lu +d +28.56
2080-08-14T00 Lu v +130.62
2080-08-14T03 Lu p 0.002394
2080-08-14T20 Lu c +143.42
2080-08-17T14 Lu xd +184.15
2080-08-24T07 Lu d −28.62
2080-08-24T11
** 
B +150.81
2080-08-26T15 Lu V +298.75
2080-08-26T19 Lu a 0.002713
2080-08-28T13 Me xa +177.28
2080-08-29T22 Lu o +337.99
2080-09-01T01 Lu xa +3.62
2080-09-06T05
** 
S +190.54
2080-09-07T15 Lu +d +28.68
2080-09-11T07 Lu v +144.06
2080-09-11T09 Lu p 0.002417
2080-09-13T04 Lu c +171.81
2080-09-13T23 Lu xd +183.62
2080-09-16T15 Me e +26.50
2080-09-18T18 Ve xa +209.63
2080-09-20T14 Lu d −28.70
2080-09-20T22
** 
B +123.10
2080-09-23T07 Lu V +303.17
2080-09-23T09 Lu a 0.002707
2080-09-28T07 Lu xa +3.61
2080-09-28T13 Lu o +6.83
2080-09-29T20 Me d −14.63
2080-09-29T20 Me Rg +209.17
2080-10-04T20
** 
S +168.11
2080-10-04T21 Lu +d +28.69
2080-10-05T09
** 
b +89.19
2080-10-05T10 Ju d −18.10
2080-10-06T16 Ju Pg +312.01
2080-10-07T18 Ur d −20.34
2080-10-09T04 Lu v +151.83
2080-10-09T05 Lu p 0.002451
2080-10-09T21 Ur Pg +301.80
2080-10-10T11 Me p 0.6604
2080-10-11T09 Lu xd +183.60
2080-10-11T15 Sa d −18.86
2080-10-11T16 Me V +200.86
2080-10-12T00 Sa Pg +309.00
2080-10-12T04 Me c +200.28
2080-10-12T14 Lu c +200.70
2080-10-17T06 Me xd +195.13
2080-10-17T22 Lu d −28.67
2080-10-18T04
** 
B +120.13
2080-10-19T10
** 
s +93.36
2080-10-21T03 Me Pg +193.74
2080-10-21T03 Lu a 0.002703
2080-10-21T06 Lu V +310.60
2080-10-23T10 Me +d −4.17
2080-10-25T15 Lu xa +3.41
2080-10-27T17 Me e −18.38
2080-10-28T04 Lu o +36.12
2080-11-01T02 Lu +d +28.59
2080-11-01T14
** 
S +165.38
2080-11-03T01 Lu v +117.71
2080-11-03T21 Lu p 0.002474
2080-11-05T23 Ne d +18.63
2080-11-06T03 Ne Rg +125.46
2080-11-07T16 Lu xd +183.01
2080-11-10T17 Ve d −25.88
2080-11-11T03 Lu c +230.18
2080-11-14T07 Lu d −28.52
2080-11-14T23 Me v +223.92
2080-11-16T16
** 
B +106.84
2080-11-18T00 Lu a 0.002704
2080-11-18T08 Lu V +319.24
2080-11-21T21 Lu xa +1.95
2080-11-24T12 Me xa +239.15
2080-11-26T17 Lu o +65.88
2080-11-28T09 Lu +d +28.47
2080-11-29T10 Lu v +104.86
2080-11-29T20 Lu p 0.002448
2080-11-30T06
** 
S +148.36
2080-12-01T23 Me o +250.94
2080-12-03T07 Me a 1.452
2080-12-04T18 Lu xd +180.81
2080-12-05T20 Me V +257.00
2080-12-10T19 Lu c +260.19
2080-12-11T14 Lu d −28.43
2080-12-15T06
** 
B +95.35
2080-12-15T20 Lu a 0.002709
2080-12-16T09 Lu V +327.85
2080-12-16T18 Me d −25.35
2080-12-19T00 Lu xa +358.97
2080-12-21T03 Me v +281.07
2080-12-24T05 Ve e +47.26
2080-12-25T18 Lu +d +28.42
2080-12-26T03 Ma v +344.82
2080-12-26T05 Lu o +95.84
2080-12-27T12 Lu v +115.23
2080-12-27T19 Lu p 0.002411
2080-12-29T03
** 
S +140.46
2080-12-31T18 Lu xd +177.60[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2080.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19