AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2079

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2079


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2079] [Q 2079]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2079-01-02T06 Ma v +330.30
2079-01-02T17 Lu d −27.56
2079-01-03T06 Lu c +283.00
2079-01-03T16 Me d −24.53
2079-01-05T09
** 
B +103.39
2079-01-06T07 Ju d −23.17
2079-01-08T09 Me a 1.437
2079-01-11T23 Lu xa +37.33
2079-01-14T12 Me o +294.61
2079-01-14T18 Sa v +294.96
2079-01-14T18 Sa a 11.01
2079-01-15T00 Sa c +294.99
2079-01-15T02 Lu p 0.002431
2079-01-15T12 Lu v +89.15
2079-01-15T23 Lu +d +27.59
2079-01-17T10 Ur v +297.57
2079-01-17T11 Lu o +117.52
2079-01-17T13 Ur c +297.58
2079-01-18T07 Ur a 20.68
2079-01-18T19
** 
S +144.30
2079-01-19T13 Ne o +119.63
2079-01-19T17 Ne V +119.63
2079-01-19T18 Ne p 29.01
2079-01-24T23 Lu xd +215.96
2079-01-26T12 Lu V +234.34
2079-01-26T21 Lu a 0.002705
2079-01-28T09 Me v +318.25
2079-01-29T23 Lu d −27.65
2079-02-01T23 Lu c +313.28
2079-02-03T00
** 
B +102.23
2079-02-07T23 Lu xa +34.21
2079-02-09T23 Me xd +338.87
2079-02-11T07 Lu p 0.002468
2079-02-12T03 Lu v +93.54
2079-02-12T07 Lu +d +27.74
2079-02-13T12 Me e +18.13
2079-02-15T23 Lu o +147.47
2079-02-16T23
** 
S +147.90
2079-02-20T02 Me Rg +346.62
2079-02-21T02 Lu xd +212.94
2079-02-22T19 Me +d −2.62
2079-02-23T13 Lu V +242.52
2079-02-23T18 Lu a 0.002702
2079-02-26T07 Lu d −27.84
2079-03-01T04 Me c +340.74
2079-03-01T21 Me V +339.96
2079-03-03T04
** 
B +108.79
2079-03-03T13 Lu c +343.09
2079-03-03T23 Me p 0.6263
2079-03-07T01 Lu xa +31.93
2079-03-07T21 Lu v +43.70
2079-03-08T02 Lu p 0.002466
2079-03-08T07 Ve xd +23.71
2079-03-11T12 Lu +d +27.93
2079-03-14T08 Me Pg +332.11
2079-03-17T01
** 
S +157.87
2079-03-17T13 Lu o +177.16
2079-03-20T05 Me xa +333.74
2079-03-20T07 Lu xd +211.41
2079-03-20T08 Me d −10.13
2079-03-23T13 Lu V +250.18
2079-03-23T14 Lu a 0.002704
2079-03-23T21 Ma xd +31.54
2079-03-25T15 Lu d −28.03
2079-03-28T04 Me e −27.78
2079-03-31T06
** 
B +119.81
2079-04-02T01 Lu c +12.49
2079-04-02T02 Pl v +12.65
2079-04-02T12 Pl o +12.65
2079-04-03T08 Lu xa +31.22
2079-04-04T08 Lu v +45.86
2079-04-04T09 Lu p 0.002431
2079-04-04T13 Pl a 47.89
2079-04-07T18 Lu +d +28.06
2079-04-08T05 Ne Pg +118.22
2079-04-11T17 Ne +d +20.13
2079-04-14T16
** 
S +172.29
2079-04-16T05 Lu o +206.39
2079-04-16T14 Lu xd +211.15
2079-04-20T06 Lu a 0.002710
2079-04-20T07 Lu V +255.68
2079-04-21T23 Lu d −28.08
2079-04-28T16
** 
B +135.54
2079-04-30T08 Ju +d −22.18
2079-04-30T18 Lu xa +31.24
2079-05-01T10 Lu c +41.23
2079-05-02T13 Lu p 0.002402
2079-05-02T16 Lu v +59.52
2079-05-02T17 Ur +d −20.32
2079-05-04T13 Ju Rg +287.54
2079-05-05T01 Lu +d +28.07
2079-05-05T17 Ur Rg +301.63
2079-05-06T18 Me a 1.327
2079-05-07T16 Ve +d +26.43
2079-05-08T11 Me o +47.71
2079-05-08T23 Me xd +48.73
2079-05-09T07 Sa +d −19.41
2079-05-10T21 Me v +52.92
2079-05-13T12 Sa Rg +304.06
2079-05-13T20 Lu xd +211.20
2079-05-14T04
** 
S +202.96
2079-05-15T21 Lu o +235.22
2079-05-17T12 Lu V +254.67
2079-05-17T16 Lu a 0.002715
2079-05-19T00 Ve e +45.38
2079-05-19T05 Lu d −28.02
2079-05-27T12
** 
B +165.09
2079-05-28T04 Lu xa +30.85
2079-05-29T13 Me +d +25.65
2079-05-30T18 Lu c +69.59
2079-05-30T23 Lu p 0.002388
2079-05-31T03 Lu v +74.95
2079-06-01T10 Lu +d +27.99
2079-06-06T11 Pl +d −9.97
2079-06-09T01 Me e +23.84
2079-06-10T00 Lu xd +210.28
2079-06-12T00
** 
S +262.03
2079-06-13T00 Lu V +245.96
2079-06-13T19 Lu a 0.002716
2079-06-14T12 Lu o +263.72
2079-06-15T11 Lu d −27.94
2079-06-16T04 Me xa +107.49
2079-06-17T03 Ma +d +24.21
2079-06-18T03 Ju xa +284.67
2079-06-22T16 Me Rg +109.07
2079-06-24T10 Lu xa +29.02
2079-06-24T19
** 
s +209.81
2079-06-26T05
** 
B +189.76
2079-06-27T21 Ve xa +132.07
2079-06-28T08 Lu p 0.002394
2079-06-28T13 Lu v +89.56
2079-06-28T20 Lu +d +27.95
2079-06-29T01 Lu c +97.52
2079-07-03T09 Me p 0.5623
2079-07-04T09 Ju o +282.65
2079-07-04T10 Ju V +282.65
2079-07-05T01 Ma c +103.28
2079-07-05T04 Me V +104.23
2079-07-05T15 Ju p 4.185
2079-07-05T17 Me c +103.91
2079-07-06T16 Ve Rg +133.48
2079-07-07T02 Lu xd +208.03
2079-07-08T05 Me d +18.05
2079-07-10T01
** 
S +274.64
2079-07-10T07 Lu V +246.24
2079-07-11T01 Lu a 0.002713
2079-07-12T16 Lu d −27.96
2079-07-13T22 Pl Rg +14.23
2079-07-14T03 Lu o +291.91
2079-07-16T20 Me Pg +99.62
2079-07-21T12 Ur p 18.71
2079-07-21T12 Lu xa +26.27
2079-07-22T05 Ur o +299.65
2079-07-22T12 Ur V +299.64
2079-07-23T04 Ne a 31.01
2079-07-23T09 Sa o +300.74
2079-07-23T09 Ne c +120.75
2079-07-23T14 Sa p 8.990
2079-07-23T16 Sa V +300.72
2079-07-23T18 Ne v +120.76
2079-07-23T21 Ma a 2.624
2079-07-24T08
** 
B +194.57
2079-07-26T06 Lu +d +28.01
2079-07-26T14 Lu p 0.002416
2079-07-26T19 Lu v +102.48
2079-07-27T03 Me e −19.81
2079-07-28T03 Ve p 0.2899
2079-07-28T03 Ve c +125.29
2079-07-28T05 Ve V +125.24
2079-07-28T08 Lu c +125.50
2079-07-29T02 Ve d +12.78
2079-08-02T02 Me +d +21.04
2079-08-03T04 Lu xd +205.15
2079-08-04T22 Me xd +116.19
2079-08-07T01 Lu V +251.72
2079-08-07T15 Lu a 0.002707
2079-08-08T22
** 
S +274.26
2079-08-08T22 Lu d −28.08
2079-08-12T16 Lu o +320.23
2079-08-16T14 Me v +138.54
2079-08-17T13 Lu xa +23.72
2079-08-18T18 Ve Pg +117.00
2079-08-21T11 Me o +148.49
2079-08-22T13 Lu +d +28.17
2079-08-23T09 Lu p 0.002449
2079-08-23T16 Lu v +110.26
2079-08-26T17 Lu c +153.63
2079-08-27T06 Me a 1.370
2079-08-28T21
** 
B +207.65
2079-08-30T09 Lu xd +202.87
2079-09-03T11 Ju Pg +277.71
2079-09-04T00 Lu V +259.41
2079-09-04T08 Lu a 0.002702
2079-09-05T05 Lu d −28.26
2079-09-06T01 Ve +d +14.76
2079-09-11T05 Lu o +348.72
2079-09-11T12 Ju d −23.37
2079-09-12T04 Me xa +187.13
2079-09-13T17 Lu xa +22.29
2079-09-14T06
** 
S +286.59
2079-09-18T08 Lu p 0.002473
2079-09-18T19 Lu +d +28.33
2079-09-18T23 Lu v +96.07
2079-09-25T04 Lu c +182.27
2079-09-26T16 Lu xd +202.12
2079-09-30T02
** 
B +178.58
2079-10-01T13 Sa Pg +297.44
2079-10-02T02 Lu V +267.93
2079-10-02T03 Lu a 0.002703
2079-10-02T13 Lu d −28.38
2079-10-03T16 Sa d −21.04
2079-10-03T23 Pl p 46.05
2079-10-04T16 Ur d −21.17
2079-10-05T16 Me e +25.48
2079-10-05T22 Pl V +13.19
2079-10-06T12 Pl c +13.18
2079-10-06T21 Ur Pg +297.69
2079-10-07T14 Ve e −46.22
2079-10-10T17 Lu o +17.63
2079-10-11T01 Lu xa +22.10
2079-10-13T07
** 
S +234.17
2079-10-14T02 Lu p 0.002450
2079-10-14T04 Lu v +66.89
2079-10-16T00 Lu +d +28.39
2079-10-17T01 Me d −19.54
2079-10-18T02 Me Rg +225.32
2079-10-19T00 Ve xd +159.99
2079-10-24T00 Lu xd +202.15
2079-10-24T18 Lu c +211.50
2079-10-27T14
** 
B +159.22
2079-10-28T12 Me p 0.6697
2079-10-29T09 Me V +216.91
2079-10-29T17 Me c +216.46
2079-10-29T21 Lu d −28.37
2079-10-29T23 Lu a 0.002709
2079-10-30T03 Lu V +276.67
2079-10-31T21 Me xd +213.79
2079-11-05T03 Ne Rg +123.24
2079-11-05T05 Ne d +19.08
2079-11-07T11 Lu xa +22.09
2079-11-07T17 Me Pg +209.49
2079-11-09T04 Lu o +46.90
2079-11-09T11 Me +d −9.46
2079-11-09T22
** 
S +210.02
2079-11-10T22 Lu p 0.002414
2079-11-10T23 Lu v +73.72
2079-11-12T07 Lu +d +28.33
2079-11-14T19 Me e −19.10
2079-11-20T06 Lu xd +201.77
2079-11-23T11 Lu c +241.37
2079-11-23T21 Pl d −10.96
2079-11-25T13
** 
B +142.64
2079-11-26T04 Lu d −28.27
2079-11-26T15 Lu a 0.002716
2079-11-27T00 Lu V +283.76
2079-12-04T19 Lu xa +20.83
2079-12-08T15 Lu o +76.63
2079-12-08T19
** 
S +180.98
2079-12-09T03 Me xa +248.51
2079-12-09T06 Lu p 0.002388
2079-12-09T08 Lu v +87.84
2079-12-09T17 Lu +d +28.23
2079-12-17T08 Lu xd +199.93
2079-12-22T00 Me a 1.448
2079-12-23T06 Lu c +271.57
2079-12-23T09 Lu d −28.20
2079-12-23T21 Lu a 0.002719
2079-12-23T21 Lu V +278.99
2079-12-24T10
** 
B +124.70
2079-12-24T11 Me o +272.58
2079-12-26T05 Pl Pg +12.18
2079-12-26T10 Me d −24.98
2079-12-31T23 Lu xa +18.17[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2079.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07