AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2078

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2078


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2078] [Q 2078]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2078-01-03T10 Sa a 11.04
2078-01-03T14 Sa c +283.62
2078-01-04T00 Sa v +283.67
2078-01-04T09 Me xa +267.80
2078-01-05T16
** 
b +56.69
2078-01-06T08 Lu a 0.002703
2078-01-06T12 Lu V +200.03
2078-01-09T15 Lu xd +237.52
2078-01-11T21 Me d −23.99
2078-01-11T22 Ve Pg +263.77
2078-01-12T03
** 
B +120.77
2078-01-12T21 Lu d −26.51
2078-01-13T05 Ur v +293.43
2078-01-13T05 Ur c +293.43
2078-01-13T23 Ur a 20.62
2078-01-14T01 Lu c +294.30
2078-01-16T23 Ne V +117.42
2078-01-17T03 Ne o +117.41
2078-01-17T06 Ne p 29.00
2078-01-17T23 Lu v +349.61
2078-01-18T05 Ve +d −17.56
2078-01-18T19 Lu p 0.002469
2078-01-22T17 Lu xa +56.41
2078-01-25T16
** 
S +165.95
2078-01-25T19 Lu +d +26.54
2078-01-26T01 Me a 1.420
2078-01-28T01 Lu o +128.57
2078-02-02T11 Me o +314.00
2078-02-03T04 Lu a 0.002705
2078-02-03T14 Lu V +208.57
2078-02-05T19 Lu xd +234.74
2078-02-09T06 Lu d −26.63
2078-02-09T11
** 
B +123.49
2078-02-12T13 Lu c +324.21
2078-02-13T16 Me v +334.05
2078-02-14T13 Lu v +353.48
2078-02-14T23 Lu p 0.002433
2078-02-17T23 Ve d −18.65
2078-02-18T17 Lu xa +53.39
2078-02-22T00 Lu +d +26.72
2078-02-23T02 Me xd +350.63
2078-02-23T11
** 
S +174.51
2078-02-26T17 Lu o +158.49
2078-03-01T22 Me e +18.09
2078-03-02T22 Lu a 0.002710
2078-03-03T11 Lu V +215.58
2078-03-03T20 Ve e −46.68
2078-03-04T20 Lu xd +231.72
2078-03-08T15 Lu d −26.87
2078-03-08T21 Me Rg +3.45
2078-03-10T04
** 
s +96.62
2078-03-10T10
** 
B +130.63
2078-03-10T19 Me +d +4.34
2078-03-14T00 Lu c +345.35
2078-03-14T21 Lu v +7.10
2078-03-15T04 Lu p 0.002401
2078-03-17T20 Lu xa +50.69
2078-03-18T06 Me c +358.08
2078-03-19T03 Me V +357.28
2078-03-21T00 Ma Rg +225.28
2078-03-21T05 Lu +d +26.96
2078-03-21T13 Me p 0.6055
2078-03-23T01
** 
S +174.47
2078-03-23T20 Ma d −14.50
2078-03-24T20
** 
b +93.53
2078-03-28T11 Lu o +188.16
2078-03-28T18 Ju d −21.78
2078-03-30T08 Lu a 0.002715
2078-03-30T23 Lu V +218.04
2078-03-31T11 Pl o +11.58
2078-03-31T12 Ju Rg +255.27
2078-03-31T20 Me Pg +350.12
2078-03-31T23 Lu xd +229.84
2078-03-31T23 Pl v +11.59
2078-04-02T08 Me xa +350.24
2078-04-03T07 Pl a 47.75
2078-04-04T11 Ve xa +330.98
2078-04-04T22 Lu d −27.07
2078-04-05T18 Ne Pg +116.00
2078-04-06T07 Me d −4.18
2078-04-06T17
** 
B +130.13
2078-04-09T20 Ne +d +20.49
2078-04-12T09 Lu c +22.90
2078-04-12T11 Lu v +23.73
2078-04-12T14 Lu p 0.002387
2078-04-14T03 Lu xa +49.52
2078-04-14T22 Me e −27.56
2078-04-17T12 Lu +d +27.11
2078-04-20T18
** 
S +187.67
2078-04-26T10 Lu a 0.002716
2078-04-26T15 Lu V +210.79
2078-04-27T01 Ma o +217.23
2078-04-27T04 Lu o +217.34
2078-04-28T00 Ur +d −21.15
2078-04-28T04 Lu xd +229.44
2078-04-28T10 Sa +d −21.22
2078-04-29T12 Ma V +216.31
2078-05-01T07 Ur Rg +297.50
2078-05-01T10 Sa Rg +292.62
2078-05-02T04 Lu d −27.15
2078-05-04T05 Ma p 0.5739
2078-05-04T05
** 
B +151.71
2078-05-11T00 Lu v +40.74
2078-05-11T01 Lu p 0.002394
2078-05-11T14 Lu xa +49.48
2078-05-11T17 Lu c +51.49
2078-05-14T22 Lu +d +27.15
2078-05-19T11
** 
S +241.20
2078-05-22T02 Me xd +58.56
2078-05-23T09 Ma xa +208.96
2078-05-23T10 Me a 1.322
2078-05-23T14 Lu V +207.25
2078-05-23T17 Lu a 0.002713
2078-05-24T12 Me o +63.83
2078-05-25T11 Lu xd +229.52
2078-05-25T11 Me v +66.01
2078-05-26T20 Lu o +246.04
2078-05-29T10 Lu d −27.12
2078-05-30T02 Ma +d −11.00
2078-05-31T10 Ju o +250.40
2078-05-31T17
** 
B +193.59
2078-05-31T22 Ju V +250.34
2078-06-01T23 Ju p 4.326
2078-06-05T10 Pl +d −10.32
2078-06-06T12 Ma Pg +207.62
2078-06-06T14
** 
s +231.11
2078-06-07T06 Me +d +25.42
2078-06-08T00 Lu xa +49.26
2078-06-08T07 Lu p 0.002417
2078-06-08T11 Lu v +56.10
2078-06-10T01 Lu c +79.66
2078-06-11T07 Lu +d +27.11
2078-06-13T20
** 
S +274.01
2078-06-20T04 Lu V +210.95
2078-06-20T07 Lu a 0.002707
2078-06-21T16 Lu xd +228.88
2078-06-24T23
** 
B +220.65
2078-06-25T10 Lu o +274.31
2078-06-25T16 Lu d −27.08
2078-06-27T09 Me e +25.39
2078-06-29T07 Me xa +123.32
2078-07-05T06 Lu xa +48.08
2078-07-05T09
** 
S +271.49
2078-07-06T01 Lu p 0.002449
2078-07-06T12 Lu v +66.21
2078-07-08T16 Lu +d +27.08
2078-07-09T10 Lu c +107.71
2078-07-11T01 Sa V +289.32
2078-07-11T03 Sa o +289.31
2078-07-11T07 Sa p 9.031
2078-07-11T08 Me Rg +128.67
2078-07-12T15 Pl Rg +13.18
2078-07-16T21 Ur p 18.65
2078-07-17T07 Ur V +295.53
2078-07-17T15 Ur o +295.51
2078-07-18T00 Lu V +217.06
2078-07-18T01 Lu a 0.002702
2078-07-18T06 Ve +d +22.98
2078-07-18T15
** 
B +203.13
2078-07-18T20 Lu xd +226.94
2078-07-19T14 Me d +14.31
2078-07-20T13 Ne v +118.52
2078-07-20T14 Ne a 31.00
2078-07-20T19 Ne c +118.53
2078-07-21T20 Me p 0.5796
2078-07-22T23 Lu d −27.12
2078-07-24T05 Me V +123.06
2078-07-24T22 Lu o +302.45
2078-07-24T23 Me c +122.51
2078-07-25T23 Ju +d −20.56
2078-07-26T15 Ve xd +104.93
2078-07-31T18
** 
S +284.37
2078-08-01T01 Lu v +41.62
2078-08-01T02 Lu p 0.002472
2078-08-01T08 Lu xa +45.59
2078-08-01T16 Ju Pg +245.42
2078-08-04T12 Me Pg +117.91
2078-08-05T00 Lu +d +27.18
2078-08-07T19 Lu c +135.72
2078-08-13T06 Me e −18.85
2078-08-14T13 Me +d +18.55
2078-08-14T20 Lu a 0.002702
2078-08-14T22 Lu V +223.94
2078-08-14T22 Lu xd +224.03
2078-08-16T07
** 
B +185.80
2078-08-18T01 Me xd +127.85
2078-08-19T07 Lu d −27.27
2078-08-23T08 Lu o +330.70
2078-08-26T06 Lu v +12.69
2078-08-26T20 Lu p 0.002452
2078-08-28T02
** 
S +236.54
2078-08-28T09 Lu xa +42.77
2078-08-31T14 Me v +152.18
2078-09-01T05 Lu +d +27.36
2078-09-06T08 Lu c +164.17
2078-09-07T12 Me o +165.62
2078-09-11T01 Lu xd +221.63
2078-09-11T14 Lu a 0.002707
2078-09-11T19 Lu V +230.56
2078-09-13T19
** 
B +149.73
2078-09-14T01 Me a 1.390
2078-09-15T15 Lu d −27.49
2078-09-19T16 Sa Pg +286.01
2078-09-21T17 Lu o +97.56
2078-09-23T07 Lu v +22.44
2078-09-23T13 Lu p 0.002418
2078-09-24T13 Lu xa +40.94
2078-09-25T07 Me xa +196.68
2078-09-25T18
** 
S +187.03
2078-09-27T12 Sa d −22.35
2078-09-28T10 Lu +d +27.56
2078-09-30T04 Ur d −21.89
2078-10-02T10 Ur Pg +293.54
2078-10-02T16 Pl p 45.91
2078-10-03T01 Ve a 1.721
2078-10-04T11 Pl c +12.14
2078-10-04T22 Pl V +12.13
2078-10-05T23 Lu c +193.09
2078-10-06T12 Ve o +193.75
2078-10-08T06 Lu xd +220.49
2078-10-09T06 Lu a 0.002714
2078-10-09T12 Lu V +235.41
2078-10-12T04
** 
B +126.39
2078-10-12T23 Lu d −27.64
2078-10-13T08 Ma d −25.24
2078-10-21T02 Lu o +28.17
2078-10-21T19 Lu v +38.46
2078-10-21T21 Lu p 0.002392
2078-10-21T22 Lu xa +40.47
2078-10-23T06 Me e +24.25
2078-10-24T15
** 
S +163.95
2078-10-25T17 Lu +d +27.65
2078-11-01T03 Me d −23.12
2078-11-02T16 Ne Rg +121.03
2078-11-03T03 Ne d +19.52
2078-11-03T16 Me Rg +241.26
2078-11-04T12 Lu xd +220.42
2078-11-04T16 Lu c +222.73
2078-11-05T14 Lu V +233.05
2078-11-05T14 Lu a 0.002717
2078-11-07T17
** 
b +46.32
2078-11-08T22
** 
B +114.96
2078-11-09T05 Lu d −27.66
2078-11-10T15 Ve v +237.72
2078-11-13T19 Me p 0.6757
2078-11-14T00 Me xd +233.33
2078-11-14T08 Me V +232.88
2078-11-14T13 Me c +232.60
2078-11-15T04 Ve xa +243.42
2078-11-18T09 Lu xa +40.50
2078-11-19T08 Lu p 0.002384
2078-11-19T11 Lu v +56.78
2078-11-19T12 Lu o +57.62
2078-11-19T20 Ve V +249.27
2078-11-22T02
** 
S +160.56
2078-11-22T03 Lu +d +27.64
2078-11-22T20 Pl d −11.32
2078-11-23T19 Me Pg +225.17
2078-11-24T22 Me +d −14.06
2078-11-25T17
** 
s +53.88
2078-12-01T08 Ve v +263.67
2078-12-01T16 Me e −20.11
2078-12-01T18 Lu xd +220.27
2078-12-02T03 Lu V +224.69
2078-12-02T15 Lu a 0.002716
2078-12-04T12 Lu c +252.76
2078-12-06T11 Lu d −27.59
2078-12-07T18
** 
B +112.38
2078-12-09T07 Ve d −24.32
2078-12-15T19 Lu xa +39.66
2078-12-15T21 Ju a 6.258
2078-12-17T21 Lu p 0.002399
2078-12-17T22 Ju c +266.40
2078-12-18T03 Lu v +74.61
2078-12-18T23 Lu o +87.47
2078-12-19T11 Ju v +266.75
2078-12-19T13 Lu +d +27.56
2078-12-20T15
** 
S +150.56
2078-12-22T06 Me xa +258.03
2078-12-23T19 Sa xa +292.39
2078-12-24T22 Pl Pg +11.12
2078-12-28T21 Lu xd +218.87
2078-12-29T14 Lu V +227.06
2078-12-30T02 Lu a 0.002712
2078-12-31T04
** 
b +43.61[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2078.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07