AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2077

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2077


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2077] [Q 2077]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2077-01-05T06 Me e −22.83
2077-01-06T14 Lu xa +76.98
2077-01-08T10 Ve d −23.29
2077-01-08T11 Lu +d +25.09
2077-01-08T14
** 
S +162.06
2077-01-08T18 Ur v +289.26
2077-01-08T21 Ur c +289.26
2077-01-09T04 Lu o +109.57
2077-01-09T14 Ur a 20.56
2077-01-10T02 Ve xa +276.48
2077-01-13T14 Lu a 0.002711
2077-01-14T01 Lu V +167.95
2077-01-14T17 Ne o +115.19
2077-01-14T20 Ne p 28.99
2077-01-14T23 Ne V +115.19
2077-01-17T12 Me xa +277.89
2077-01-19T18 Ve v +288.66
2077-01-20T04 Me d −23.26
2077-01-20T20 Ma v +328.08
2077-01-21T03 Lu xd +256.34
2077-01-22T20 Lu d −25.12
2077-01-23T18
** 
B +117.45
2077-01-24T12 Lu c +305.19
2077-01-25T18 Lu p 0.002402
2077-01-25T19 Lu v +324.14
2077-02-02T17 Lu xa +75.49
2077-02-04T17 Lu +d +25.16
2077-02-07T01
** 
S +163.54
2077-02-07T23 Lu o +139.87
2077-02-10T02 Lu a 0.002716
2077-02-10T16 Lu V +172.13
2077-02-13T01 Me a 1.399
2077-02-17T08 Lu xd +253.87
2077-02-19T06 Lu d −25.26
2077-02-20T11 Me o +332.25
2077-02-21T15
** 
B +123.02
2077-02-22T23 Lu c +334.93
2077-02-23T05 Lu p 0.002385
2077-02-23T05 Lu v +339.13
2077-02-24T06 Ju d −14.96
2077-02-27T12 Ju Rg +224.56
2077-03-01T11 Me v +349.12
2077-03-01T17 Lu xa +72.66
2077-03-03T22 Lu +d +25.36
2077-03-08T05 Me xd +1.80
2077-03-08T11 Ve o +348.44
2077-03-08T22 Lu V +160.10
2077-03-08T23
** 
S +177.15
2077-03-09T03 Lu a 0.002717
2077-03-09T17 Lu o +169.84
2077-03-13T03 Ve a 1.720
2077-03-16T09 Lu xd +250.80
2077-03-18T12 Me e +18.33
2077-03-18T14 Lu d −25.53
2077-03-22T19
** 
B +137.47
2077-03-23T16 Lu v +353.98
2077-03-23T17 Lu p 0.002390
2077-03-24T08 Lu c +237.78
2077-03-26T06 Me Rg +20.82
2077-03-27T03 Me +d +11.21
2077-03-28T20 Lu xa +69.65
2077-03-30T03 Pl v +10.51
2077-03-30T11 Pl o +10.52
2077-03-31T05 Lu +d +25.62
2077-04-01T23 Pl a 47.61
2077-04-03T05 Ne Pg +113.78
2077-04-04T22 Lu V +156.92
2077-04-05T01 Me c +15.95
2077-04-05T09 Lu a 0.002715
2077-04-05T22 Me V +15.25
2077-04-06T12
** 
S +192.74
2077-04-08T01 Ne +d +20.83
2077-04-08T11 Lu o +199.26
2077-04-08T12 Me p 0.5841
2077-04-12T10 Lu xd +248.52
2077-04-14T20 Lu d −25.75
2077-04-15T11 Me xa +9.41
2077-04-18T17 Me Pg +8.95
2077-04-19T11 Sa Rg +281.24
2077-04-19T19 Sa +d −22.14
2077-04-19T22
** 
B +147.69
2077-04-20T23 Lu v +7.00
2077-04-21T00 Lu p 0.002414
2077-04-22T17 Lu c +33.26
2077-04-23T06 Ur +d −21.87
2077-04-23T18 Me d +2.26
2077-04-25T03 Lu xa +68.08
2077-04-26T19 Ur Rg +293.34
2077-04-27T13 Lu +d +25.80
2077-04-29T08 Ju o +219.69
2077-04-29T09 Ju V +219.69
2077-04-30T16 Ju p 4.425
2077-05-02T18 Lu V +163.70
2077-05-02T23 Me e −26.70
2077-05-03T00 Lu a 0.002708
2077-05-03T05 Ve xd +57.51
2077-05-05T13
** 
S +215.82
2077-05-05T22 Ma xd +48.49
2077-05-08T02 Lu o +228.20
2077-05-09T15 Lu xd +247.82
2077-05-12T02 Lu d −25.85
2077-05-15T21 Ma c +55.68
2077-05-18T18 Lu v +13.46
2077-05-18T19 Lu p 0.002448
2077-05-19T02
** 
B +166.63
2077-05-22T02 Lu c +61.66
2077-05-22T13 Lu xa +67.74
2077-05-24T23 Lu +d +25.86
2077-05-26T08
** 
s +193.23
2077-05-30T18 Lu V +171.87
2077-05-30T18 Lu a 0.002703
2077-06-01T16 Ve +d +24.54
2077-06-04T05 Me xd +68.42
2077-06-04T06 Pl +d −10.68
2077-06-05T17
** 
S +257.86
2077-06-05T23 Lu xd +247.82
2077-06-06T15 Lu o +256.54
2077-06-08T09 Lu d −25.85
2077-06-08T11 Me o +77.78
2077-06-08T23 Me a 1.322
2077-06-09T00 Me v +78.94
2077-06-13T11 Lu v +351.73
2077-06-13T20 Lu p 0.002471
2077-06-16T10 Me +d +25.04
2077-06-18T21 Lu xa +67.75
2077-06-20T13 Lu c +89.84
2077-06-21T07 Lu +d +25.84
2077-06-21T12
** 
B +183.28
2077-06-23T12 Ma a 2.523
2077-06-26T21 Ju +d −11.93
2077-06-27T13 Lu a 0.002703
2077-06-27T19 Lu V +180.16
2077-06-28T18 Sa V +277.96
2077-06-29T00 Sa o +277.95
2077-06-29T03 Sa p 9.049
2077-07-01T01 Ju Pg +214.67
2077-07-03T07 Lu xd +247.54
2077-07-05T17 Lu d −25.84
2077-07-06T01 Lu o +284.64
2077-07-06T14 Ma +d +24.03
2077-07-08T12
** 
S +257.23
2077-07-09T09 Lu v +332.47
2077-07-09T14 Lu p 0.002451
2077-07-11T08 Pl Rg +12.12
2077-07-12T09 Ur p 18.59
2077-07-12T10 Me xa +137.12
2077-07-13T01 Ur o +291.36
2077-07-13T08 Ur V +291.35
2077-07-15T11 Me e +26.58
2077-07-16T02 Lu xa +67.04
2077-07-18T02 Ne a 31.00
2077-07-18T06 Ne c +116.31
2077-07-18T09 Ne v +116.31
2077-07-18T14 Lu +d +25.84
2077-07-20T00 Lu c +118.02
2077-07-24T12
** 
B +172.04
2077-07-25T06 Lu a 0.002707
2077-07-25T19 Lu V +188.13
2077-07-29T12 Me Rg +147.52
2077-07-30T13 Lu xd +245.84
2077-08-02T01 Lu d −25.89
2077-08-03T06 Me d +8.47
2077-08-04T09 Lu o +312.70
2077-08-06T03 Lu v +338.45
2077-08-06T07 Lu p 0.002418
2077-08-07T05
** 
S +232.06
2077-08-09T02 Me p 0.5999
2077-08-11T13 Me V +141.07
2077-08-12T04 Lu xa +64.85
2077-08-12T09 Me c +140.37
2077-08-14T19 Lu +d +25.95
2077-08-18T14 Lu c +146.35
2077-08-21T21 Lu a 0.002714
2077-08-21T22
** 
B +166.74
2077-08-22T09 Me Pg +135.36
2077-08-22T15 Lu V +194.78
2077-08-22T18 Ve xa +191.34
2077-08-26T16 Lu xd +243.07
2077-08-28T23 Me +d +14.84
2077-08-29T11 Lu d −26.06
2077-08-29T23 Me e −18.22
2077-08-31T04 Me xd +140.32
2077-09-02T17 Lu o +340.94
2077-09-03T09 Lu v +350.80
2077-09-03T12 Lu p 0.002393
2077-09-04T20
** 
S +220.94
2077-09-07T20 Sa Pg +274.64
2077-09-08T05 Lu xa +61.87
2077-09-11T00 Lu +d +26.17
2077-09-15T20 Me v +166.21
2077-09-17T05 Lu c +175.06
2077-09-18T06 Lu a 0.002718
2077-09-19T01 Lu V +196.71
2077-09-21T12
** 
B +149.94
2077-09-22T17 Lu xd +240.32
2077-09-24T12 Me o +182.28
2077-09-25T12 Ur d −22.51
2077-09-25T19 Lu d −26.32
2077-09-27T20 Ur Pg +289.38
2077-10-01T07 Pl p 45.77
2077-10-01T19 Lu v +5.66
2077-10-01T21 Me a 1.411
2077-10-01T23 Lu p 0.002385
2077-10-02T01 Lu o +9.48
2077-10-03T11 Pl c +11.07
2077-10-03T16 Pl V +11.07
2077-10-04T08
** 
S +193.80
2077-10-05T09 Lu xa +59.60
2077-10-08T07 Lu +d +26.40
2077-10-08T10 Me xa +206.05
2077-10-10T12 Sa d −22.76
2077-10-12T07 Ve e +46.70
2077-10-15T08 Lu a 0.002717
2077-10-15T12 Lu V +186.90
2077-10-16T23 Lu c +204.21
2077-10-19T20 Lu xd +238.83
2077-10-20T10
** 
B +137.01
2077-10-23T01 Lu d −26.49
2077-10-30T07 Lu v +21.47
2077-10-30T10 Lu p 0.002397
2077-10-31T05 Ne Rg +118.81
2077-10-31T10 Lu o +38.67
2077-11-01T00 Ne d +19.92
2077-11-01T18 Lu xa +58.65
2077-11-02T11
** 
S +181.42
2077-11-04T16 Lu +d +26.52
2077-11-06T22 Ve d −27.84
2077-11-09T20 Me e +22.93
2077-11-11T15 Lu V +185.34
2077-11-11T17 Lu a 0.002712
2077-11-14T18 Ju a 6.382
2077-11-14T19 Me d −25.17
2077-11-15T16 Lu c +234.02
2077-11-16T02 Lu xd +238.69
2077-11-16T20 Ju c +235.15
2077-11-17T21
** 
B +130.74
2077-11-18T00 Ju v +235.40
2077-11-19T07 Lu d −26.54
2077-11-20T01 Me Rg +257.10
2077-11-21T19 Pl d −11.68
2077-11-27T03 Me xd +252.86
2077-11-27T16 Lu v +35.75
2077-11-27T16 Lu p 0.002428
2077-11-29T05 Lu xa +58.67
2077-11-29T21 Lu o +68.32
2077-11-29T23 Me p 0.6782
2077-11-30T05 Me V +248.85
2077-11-30T07 Me c +248.73
2077-11-30T14
** 
S +175.49
2077-12-02T01 Ve Rg +279.08
2077-12-02T02 Lu +d +26.54
2077-12-09T11 Lu a 0.002706
2077-12-09T11 Lu V +191.66
2077-12-09T21 Me Pg +240.86
2077-12-10T04 Me +d −17.62
2077-12-13T09 Lu xd +238.66
2077-12-13T22 Ve xd +276.23
2077-12-15T08
** 
B +126.22
2077-12-15T10 Lu c +264.11
2077-12-16T13 Lu d −26.51
2077-12-18T20 Me e −21.38
2077-12-22T08 Ve p 0.2643
2077-12-22T14 Ve c +271.39
2077-12-22T15 Ve V +271.36
2077-12-23T13 Pl Pg +10.06
2077-12-25T01 Lu p 0.002465
2077-12-25T04 Lu v +38.36
2077-12-26T14 Lu xa +58.25
2077-12-28T03
** 
S +167.86
2077-12-29T10 Lu o +98.38
2077-12-29T11 Lu +d +26.50[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2077.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07