AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2076

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2076


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2076] [Q 2076]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2076-01-01T17 Me c +281.16
2076-01-01T21 Me V +280.92
2076-01-02T07 Me p 0.6733
2076-01-04T18
** 
B +150.43
2076-01-05T13 Ur c +285.07
2076-01-05T13 Ur v +285.07
2076-01-05T17 Lu xd +275.46
2076-01-06T04 Lu d −23.48
2076-01-06T04 Ur a 20.49
2076-01-06T10 Lu c +286.00
2076-01-06T18 Lu p 0.002386
2076-01-06T20 Me +d −20.08
2076-01-06T20 Lu v +292.54
2076-01-12T10 Me Pg +272.48
2076-01-13T00 Ne V +112.98
2076-01-13T07 Ne o +112.97
2076-01-13T08 Ne p 28.99
2076-01-18T12
** 
S +211.86
2076-01-19T00 Lu xa +95.45
2076-01-19T14 Lu +d +23.48
2076-01-20T09 Lu V +111.69
2076-01-20T21 Lu a 0.002717
2076-01-21T04 Lu o +121.01
2076-01-23T20 Me e −24.35
2076-01-25T17 Ju d −4.47
2076-01-29T00 Ju Rg +194.64
2076-01-29T20 Me d −22.19
2076-01-31T15 Me xa +288.45
2076-02-01T13
** 
B +162.06
2076-02-02T04 Lu xd +274.97
2076-02-02T15 Lu d −23.52
2076-02-04T07 Lu p 0.002389
2076-02-04T12 Lu v +310.54
2076-02-04T21 Lu c +315.90
2076-02-05T00 Ma d −0.39
2076-02-08T19 Ve xd +4.27
2076-02-09T02 Ma Rg +188.76
2076-02-15T04 Lu xa +94.42
2076-02-15T19 Lu +d +23.57
2076-02-16T10 Lu V +108.79
2076-02-16T15
** 
S +245.90
2076-02-17T02 Lu a 0.002714
2076-02-19T23 Lu o +151.21
2076-02-25T02 Sa d −22.18
2076-02-29T09 Lu xd +273.04
2076-02-29T23 Lu d −23.68
2076-03-01T01
** 
B +187.76
2076-03-03T05 Me a 1.378
2076-03-03T17 Lu p 0.002412
2076-03-04T00 Lu v +326.40
2076-03-05T07 Lu c +345.64
2076-03-07T18 Ve e +46.30
2076-03-10T12 Me o +351.12
2076-03-13T06 Lu xa +91.75
2076-03-14T02 Lu +d +23.79
2076-03-15T04 Lu V +114.51
2076-03-15T17 Lu a 0.002708
2076-03-16T22 Me v +3.76
2076-03-18T09
** 
S +291.90
2076-03-19T08 Ma o +179.64
2076-03-20T13 Ma V +179.17
2076-03-20T16 Lu o +181.01
2076-03-21T08 Me xd +12.49
2076-03-22T14
** 
s +254.08
2076-03-22T22 Ma p 0.6574
2076-03-27T10 Lu xd +270.05
2076-03-28T05 Lu d −23.93
2076-03-29T11 Pl v +9.46
2076-03-29T12 Pl o +9.46
2076-03-29T13 Ju o +189.74
2076-03-29T22 Ju V +189.69
2076-03-30T08 Ju p 4.457
2076-03-31T14 Lu p 0.002447
2076-03-31T17 Pl a 47.46
2076-03-31T18 Ne Pg +111.56
2076-04-01T02 Lu v +336.64
2076-04-03T17 Lu c +14.84
2076-04-04T09 Me e +18.94
2076-04-06T10 Ne +d +21.13
2076-04-07T13 Sa Rg +269.90
2076-04-08T20
** 
B +211.46
2076-04-09T08 Lu xa +88.75
2076-04-10T10 Lu +d +24.05
2076-04-12T03 Lu V +122.15
2076-04-12T11 Lu a 0.002703
2076-04-12T14 Me +d +17.38
2076-04-13T08 Me Rg +38.89
2076-04-18T04
** 
b +206.90
2076-04-18T07 Ur +d −22.47
2076-04-19T06 Lu o +210.15
2076-04-21T20 Ma +d +6.12
2076-04-22T08 Ur Rg +289.16
2076-04-22T19
** 
S +298.65
2076-04-23T11 Lu xd +267.52
2076-04-23T17 Me c +34.46
2076-04-24T11 Me V +33.96
2076-04-24T11 Lu d −24.16
2076-04-24T22 Ve +d +26.97
2076-04-26T16 Lu p 0.002472
2076-04-26T17 Me p 0.5654
2076-04-27T02 Ve Rg +66.68
2076-04-27T14 Lu v +325.80
2076-04-28T14 Me xa +31.25
2076-04-29T20 Ma Pg +169.61
2076-05-03T04 Lu c +43.64
2076-05-05T05
** 
B +210.70
2076-05-06T13 Lu xa +86.83
2076-05-07T02 Me Pg +28.56
2076-05-07T18 Lu +d +24.24
2076-05-10T03 Lu V +129.83
2076-05-10T07 Lu a 0.002702
2076-05-11T14 Me d +8.56
2076-05-17T01
** 
s +219.40
2076-05-18T10 Ve V +58.47
2076-05-18T11 Ve c +58.44
2076-05-18T11 Ve p 0.2873
2076-05-18T17 Lu o +238.68
2076-05-19T08
** 
S +285.53
2076-05-20T16 Lu xd +266.42
2076-05-21T08 Me e −25.31
2076-05-21T18 Lu d −24.29
2076-05-22T07 Lu v +289.76
2076-05-22T08 Lu p 0.002453
2076-05-27T22 Ju +d −0.55
2076-05-30T09 Ve xa +52.02
2076-05-31T02 Ju Pg +184.70
2076-06-01T17 Lu c +72.08
2076-06-02T16
** 
B +207.80
2076-06-02T20 Lu xa +86.31
2076-06-03T03 Pl +d −11.03
2076-06-04T03 Lu +d +24.32
2076-06-07T00 Lu a 0.002707
2076-06-07T01 Lu V +136.83
2076-06-08T22 Ve Pg +50.21
2076-06-16T20 Sa o +266.60
2076-06-16T20 Sa V +266.60
2076-06-17T00 Sa p 9.046
2076-06-17T01 Lu xd +266.36
2076-06-17T02 Lu o +266.82
2076-06-17T08 Me xd +78.38
2076-06-18T02 Lu d −24.31
2076-06-19T00 Lu p 0.002419
2076-06-19T01 Ve d +15.28
2076-06-19T02 Lu v +296.21
2076-06-19T04
** 
S +290.83
2076-06-23T12 Me v +91.76
2076-06-24T12 Me o +93.90
2076-06-25T11 Me a 1.326
2076-06-25T21 Me +d +24.57
2076-06-30T03 Lu xa +86.41
2076-07-01T07 Lu c +100.36
2076-07-01T09 Lu +d +24.31
2076-07-04T15 Lu a 0.002714
2076-07-04T17 Lu V +141.15
2076-07-05T10 Ma xa +189.45
2076-07-07T01
** 
B +186.74
2076-07-07T18 Ur p 18.52
2076-07-08T02 Ur V +287.19
2076-07-08T10 Ur o +287.17
2076-07-09T23 Pl Rg +11.05
2076-07-14T11 Lu xd +266.22
2076-07-15T13 Lu d −24.31
2076-07-15T13 Ne a 30.99
2076-07-15T14 Ne v +114.08
2076-07-15T16 Ne c +114.09
2076-07-15T16 Sa +d −22.09
2076-07-16T10 Lu o +294.75
2076-07-17T06 Lu p 0.002394
2076-07-17T09 Lu v +309.41
2076-07-19T22
** 
S +248.79
2076-07-25T13 Me xa +149.47
2076-07-27T08 Lu xa +85.93
2076-07-28T00 Ve e −45.63
2076-07-28T15 Lu +d +24.32
2076-07-30T22 Lu c +128.64
2076-07-31T17 Lu V +137.98
2076-07-31T23 Lu a 0.002718
2076-08-02T06 Me e +27.24
2076-08-05T08
** 
B +166.87
2076-08-10T19 Lu xd +264.96
2076-08-11T22 Lu d −24.39
2076-08-14T15 Lu p 0.002386
2076-08-14T17 Lu o +322.84
2076-08-14T19 Lu v +324.03
2076-08-14T21 Ve +d +20.70
2076-08-16T06 Me Rg +165.58
2076-08-17T18
** 
S +219.95
2076-08-19T03 Me d +1.80
2076-08-23T10 Lu xa +84.10
2076-08-24T20 Lu +d +24.45
2076-08-26T21 Sa Pg +263.28
2076-08-27T01 Me p 0.6202
2076-08-27T07 Lu V +130.24
2076-08-28T03 Lu a 0.002717
2076-08-29T06 Me V +158.35
2076-08-29T13 Lu c +157.10
2076-08-30T01 Me c +157.60
2076-09-01T16
** 
B +158.11
2076-09-06T23 Lu xd +262.39
2076-09-08T07 Lu d −24.57
2076-09-08T14 Me Pg +152.17
2076-09-12T01 Lu p 0.002396
2076-09-12T04 Lu v +338.50
2076-09-13T00 Lu o +339.95
2076-09-13T05 Me +d +10.11
2076-09-13T07 Me xd +153.83
2076-09-14T16
** 
S +210.13
2076-09-15T10 Me e −17.88
2076-09-19T12 Lu xa +81.15
2076-09-20T12 Ve xd +139.22
2076-09-20T20 Ur d −23.00
2076-09-21T02 Lu +d +24.68
2076-09-23T08 Ur Pg +285.19
2076-09-23T18 Lu V +132.64
2076-09-24T11 Lu a 0.002713
2076-09-28T05 Lu c +185.99
2076-09-29T22 Pl p 45.62
2076-10-01T07
** 
B +143.86
2076-10-01T13 Me v +180.85
2076-10-02T00 Pl V +10.01
2076-10-02T12 Pl c +10.00
2076-10-04T00 Lu xd +259.53
2076-10-05T13 Lu d −24.84
2076-10-10T06 Lu p 0.002425
2076-10-10T10 Lu v +350.83
2076-10-12T09 Lu o +19.99
2076-10-12T12 Me o +200.25
2076-10-13T21
** 
S +184.45
2076-10-15T21 Ju a 6.449
2076-10-16T15 Lu xa +78.53
2076-10-17T11 Ju c +204.99
2076-10-18T10 Lu +d +24.94
2076-10-19T04 Ju v +205.36
2076-10-19T13 Me a 1.429
2076-10-21T13 Me xa +215.31
2076-10-21T16 Lu V +139.98
2076-10-22T03 Lu a 0.002706
2076-10-27T20 Lu c +215.32
2076-10-28T18 Ne Rg +116.59
2076-10-29T23 Ne d +20.29
2076-10-30T04
** 
B +129.01
2076-10-31T02 Lu xd +257.61
2076-11-01T19 Lu d −25.03
2076-11-06T19 Lu p 0.002461
2076-11-07T01 Lu v +355.27
2076-11-07T09 Ma d −24.69
2076-11-10T21 Lu o +49.38
2076-11-12T06
** 
S +170.18
2076-11-12T22 Lu xa +77.22
2076-11-14T19 Lu +d +25.08
2076-11-18T19 Lu V +148.99
2076-11-18T23 Lu a 0.002703
2076-11-20T18 Pl d −12.04
2076-11-25T12 Me d −25.84
2076-11-26T11 Lu c +245.10
2076-11-27T06 Me e +21.64
2076-11-27T08 Lu xd +257.12
2076-11-27T23
** 
B +121.19
2076-11-29T01 Lu d −25.11
2076-12-01T16 Lu p 0.002471
2076-12-01T20 Lu v +320.39
2076-12-06T07 Me Rg +272.91
2076-12-10T06 Me xd +271.47
2076-12-10T07 Lu xa +77.16
2076-12-10T11 Lu o +79.28
2076-12-11T04
** 
S +163.27
2076-12-12T04 Lu +d +25.11
2076-12-15T17 Sa d −22.57
2076-12-15T23 Me c +264.91
2076-12-16T00 Me V +264.85
2076-12-16T02 Me p 0.6775
2076-12-16T11
** 
b +55.71
2076-12-16T19 Lu a 0.002705
2076-12-16T22 Lu V +158.84
2076-12-22T06 Pl Pg +8.98
2076-12-23T02 Sa a 11.05
2076-12-23T06 Sa c +272.30
2076-12-23T12 Sa v +272.33
2076-12-24T18 Lu xd +257.12
2076-12-24T18 Me +d −19.77
2076-12-25T22
** 
B +118.40
2076-12-26T00 Lu c +275.16
2076-12-26T02 Me Pg +256.60
2076-12-26T10 Lu d −25.09
2076-12-28T14 Lu p 0.002436
2076-12-28T15 Lu v +312.91[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2076.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07