AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2075

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2075


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2075] [Q 2075]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2075-01-01T18 Ur a 20.43
2075-01-02T09 Lu o +102.07
2075-01-02T09 Lu +d +21.82
2075-01-03T08 Lu xa +113.61
2075-01-06T12 Me xd +304.28
2075-01-08T12 Me Rg +304.67
2075-01-10T08
** 
s +104.24
2075-01-10T20 Ne o +110.74
2075-01-10T22 Ne p 28.98
2075-01-11T03 Ne V +110.73
2075-01-15T06 Lu v +274.47
2075-01-15T07 Lu p 0.002409
2075-01-15T08 Me +d −17.50
2075-01-15T14
** 
B +140.57
2075-01-15T19 Lu d −21.81
2075-01-16T13 Lu xd +293.68
2075-01-16T18 Lu c +296.81
2075-01-17T13 Me c +297.54
2075-01-17T21 Me V +297.10
2075-01-18T16 Me p 0.6653
2075-01-21T12
** 
b +102.47
2075-01-27T05 Lu V +72.82
2075-01-27T06 Lu a 0.002709
2075-01-29T00 Me Pg +288.58
2075-01-29T16 Lu +d +21.82
2075-01-29T17
** 
S +189.94
2075-01-30T15 Lu xa +113.75
2075-02-01T04 Lu o +132.38
2075-02-06T21 Ve d −21.56
2075-02-09T06 Me d −20.41
2075-02-10T09 Me e −25.76
2075-02-12T04 Lu d −21.85
2075-02-12T07 Lu p 0.002445
2075-02-12T11 Ma v +329.26
2075-02-12T12 Lu v +286.73
2075-02-12T19
** 
B +141.82
2075-02-12T23 Lu xd +293.52
2075-02-13T18 Me xa +299.66
2075-02-15T06 Lu c +326.71
2075-02-24T02 Lu a 0.002704
2075-02-24T04 Lu V +80.35
2075-02-26T00 Lu +d +21.91
2075-02-26T22 Lu xa +112.92
2075-02-28T00 Ju V +159.66
2075-02-28T02 Ju o +159.65
2075-02-28T04 Ju p 4.414
2075-02-28T11
** 
S +196.69
2075-03-02T20 Lu o +162.36
2075-03-07T23 Ve xa +311.28
2075-03-09T07 Ma c +348.86
2075-03-09T21 Lu v +259.91
2075-03-10T13 Lu p 0.002474
2075-03-11T10 Lu d −22.00
2075-03-12T03 Lu xd +291.97
2075-03-14T09
** 
B +147.75
2075-03-15T01 Sa d −21.25
2075-03-16T19 Lu c +356.36
2075-03-22T08 Me a 1.358
2075-03-23T23 Lu a 0.002702
2075-03-24T04 Lu V +88.24
2075-03-25T08 Lu +d +22.13
2075-03-26T01 Lu xa +110.66
2075-03-27T11 Me o +6.56
2075-03-27T18 Sa Rg +258.52
2075-03-28T11 Pl o +8.37
2075-03-28T13 Pl v +8.37
2075-03-30T05 Ne Pg +109.33
2075-03-30T22
** 
S +208.39
2075-03-31T09 Pl a 47.31
2075-04-01T08 Lu o +191.72
2075-04-02T02 Me v +17.96
2075-04-04T08 Lu v +234.61
2075-04-04T11 Me xd +22.86
2075-04-04T23 Lu p 0.002454
2075-04-05T23 Ne +d +21.40
2075-04-07T15 Lu d −22.25
2075-04-08T04 Lu xd +289.26
2075-04-13T19
** 
B +156.85
2075-04-14T02 Ur +d −22.95
2075-04-15T09 Lu c +25.55
2075-04-18T19 Ur Rg +284.96
2075-04-20T17 Lu a 0.002706
2075-04-21T03 Lu V +95.45
2075-04-21T07
** 
s +173.17
2075-04-21T16 Lu +d +22.39
2075-04-22T03 Lu xa +107.63
2075-04-22T17 Me e +19.92
2075-04-24T23 Ma a 2.390
2075-04-28T12 Ju +d +11.01
2075-04-29T14 Me +d +22.12
2075-04-29T22
** 
S +219.23
2075-04-30T18 Lu o +220.55
2075-04-30T20 Ju Pg +154.61
2075-05-02T08 Lu v +243.78
2075-05-02T16 Lu p 0.002419
2075-05-03T05 Me Rg +57.79
2075-05-04T22 Lu d −22.49
2075-05-05T06 Lu xd +286.46
2075-05-12T17 Me xa +54.53
2075-05-13T19
** 
B +157.48
2075-05-14T06 Me c +53.64
2075-05-14T17 Me V +53.36
2075-05-14T23 Lu c +54.34
2075-05-16T02 Me p 0.5528
2075-05-18T08 Lu a 0.002713
2075-05-18T20 Lu V +100.38
2075-05-18T23 Lu +d +22.59
2075-05-19T06 Lu xa +105.35
2075-05-27T01 Me Pg +48.70
2075-05-28T19
** 
S +217.08
2075-05-30T02 Lu o +248.86
2075-05-30T08 Me d +13.91
2075-05-30T17 Lu v +258.44
2075-05-30T22 Lu p 0.002395
2075-06-01T07 Lu d −22.62
2075-06-01T12 Lu xd +284.88
2075-06-03T00 Pl +d −11.38
2075-06-05T17 Sa o +255.23
2075-06-05T21 Sa p 9.021
2075-06-06T00 Sa V +255.21
2075-06-09T22 Me e −23.64
2075-06-12T00
** 
B +158.70
2075-06-13T14 Lu c +82.74
2075-06-14T16 Lu a 0.002717
2075-06-15T01 Lu V +99.69
2075-06-15T06 Lu +d +22.65
2075-06-15T11 Lu xa +104.57
2075-06-18T22 Ma xd +65.43
2075-06-27T17
** 
S +217.79
2075-06-28T06 Lu v +275.08
2075-06-28T08 Lu p 0.002387
2075-06-28T09 Lu o +276.86
2075-06-28T18 Lu d −22.65
2075-06-28T21 Lu xd +284.58
2075-06-29T03 Ve xd +89.21
2075-07-01T11 Me xd +88.51
2075-07-03T06 Ve +d +23.53
2075-07-04T05 Ur p 18.46
2075-07-04T18 Ur o +282.97
2075-07-05T00 Ur V +282.96
2075-07-06T12 Me +d +23.98
2075-07-09T01 Me v +104.59
2075-07-09T16 Pl Rg +9.98
2075-07-11T12 Me o +109.92
2075-07-11T17 Lu V +92.79
2075-07-11T19 Lu a 0.002716
2075-07-12T12 Lu +d +22.65
2075-07-12T17 Lu xa +104.58
2075-07-13T03 Me a 1.333
2075-07-13T06 Lu c +111.04
2075-07-13T17
** 
B +156.08
2075-07-14T00 Ne a 30.98
2075-07-14T01 Ne v +111.86
2075-07-14T02 Ne c +111.86
2075-07-26T04 Lu d −22.65
2075-07-26T08 Lu xd +284.57
2075-07-26T17 Lu p 0.002398
2075-07-26T19 Lu v +291.75
2075-07-27T00 Ve a 1.734
2075-07-27T16 Ma +d +23.85
2075-07-27T16 Lu o +304.80
2075-07-28T07
** 
S +209.76
2075-07-29T11 Ve o +126.54
2075-07-30T08 Sa +d −20.64
2075-08-07T22 Lu V +92.15
2075-08-08T04 Lu a 0.002712
2075-08-08T16 Me xa +160.78
2075-08-08T18 Lu +d +22.67
2075-08-08T23 Lu xa +104.40
2075-08-11T21 Lu c +139.37
2075-08-13T11
** 
B +150.45
2075-08-15T20 Sa Pg +251.89
2075-08-20T20 Me e +27.35
2075-08-22T13 Lu d −22.73
2075-08-22T16 Lu xd +283.74
2075-08-23T21 Lu p 0.002424
2075-08-24T05 Lu v +306.60
2075-08-26T00 Lu o +333.02
2075-08-27T00
** 
S +199.77
2075-09-03T17 Me Rg +182.90
2075-09-04T15 Lu V +97.03
2075-09-04T20 Lu a 0.002705
2075-09-05T01 Lu +d +22.81
2075-09-05T03 Lu xa +102.93
2075-09-05T07 Me d −4.95
2075-09-10T11 Lu c +167.94
2075-09-11T11
** 
B +143.83
2075-09-14T13 Me p 0.6384
2075-09-15T00 Ve v +185.31
2075-09-16T09 Me V +175.09
2075-09-17T00 Ur d −23.36
2075-09-17T02 Me c +174.37
2075-09-17T02 Ju a 6.444
2075-09-17T12 Ju v +175.01
2075-09-17T19 Ju c +175.07
2075-09-18T19 Lu xd +281.54
2075-09-18T20 Lu d −22.92
2075-09-19T17 Ur Pg +280.98
2075-09-20T11 Lu p 0.002459
2075-09-21T03 Lu v +314.80
2075-09-24T10 Lu o +201.28
2075-09-24T12
** 
S +193.09
2075-09-26T07 Me Pg +168.50
2075-09-27T10 Me xd +168.63
2075-09-27T12 Ve V +200.81
2075-09-29T14 Pl p 45.47
2075-09-29T17 Me +d +4.72
2075-10-01T11 Pl c +8.94
2075-10-02T03 Pl V +8.92
2075-10-02T05 Lu xa +100.17
2075-10-02T08 Lu +d +23.05
2075-10-02T12 Lu V +103.76
2075-10-02T14 Lu a 0.002702
2075-10-02T18 Me e −17.84
2075-10-05T11 Ve v +210.64
2075-10-09T23 Lu c +196.87
2075-10-10T01
** 
B +141.00
2075-10-14T22 Lu v +265.67
2075-10-15T14 Lu p 0.002472
2075-10-15T20 Lu xd +278.70
2075-10-16T01 Lu d −23.18
2075-10-18T16 Ve xa +227.03
2075-10-18T19 Me v +196.25
2075-10-21T05
** 
b +77.35
2075-10-23T20
** 
S +188.71
2075-10-23T22 Lu o +30.69
2075-10-27T07 Ne Rg +114.37
2075-10-29T00 Ne d +20.63
2075-10-29T07 Lu xa +97.28
2075-10-29T16 Lu +d +23.30
2075-10-30T10 Lu a 0.002704
2075-10-30T12 Lu V +111.22
2075-11-01T12 Me o +219.37
2075-11-04T16 Me xa +224.53
2075-11-06T23 Me a 1.443
2075-11-08T08
** 
B +139.46
2075-11-08T11 Lu c +226.24
2075-11-10T20 Lu v +260.46
2075-11-11T05 Lu p 0.002440
2075-11-11T22 Lu xd +276.35
2075-11-12T07 Lu d −23.39
2075-11-20T16 Pl d −12.40
2075-11-22T14 Lu o +60.42
2075-11-22T14
** 
S +191.27
2075-11-25T02 Ve d −24.93
2075-11-25T12 Lu xa +95.69
2075-11-26T01 Lu +d +23.46
2075-11-27T05 Lu a 0.002710
2075-11-27T09 Lu V +118.15
2075-12-04T22 Me d −25.80
2075-12-07T09
** 
B +144.84
2075-12-07T23 Lu c +255.96
2075-12-09T05 Lu v +274.64
2075-12-09T06 Lu xd +275.57
2075-12-09T07 Lu p 0.002406
2075-12-09T17 Lu d −23.48
2075-12-12T12 Sa v +260.93
2075-12-12T16 Sa a 11.04
2075-12-12T21 Sa c +260.97
2075-12-15T11 Me e +20.48
2075-12-21T19
** 
S +202.56
2075-12-21T21 Pl Pg +7.91
2075-12-22T08 Lu o +90.61
2075-12-22T18 Lu xa +95.45
2075-12-23T08 Lu +d +23.49
2075-12-23T10 Me Rg +288.74
2075-12-24T09 Me xd +288.64
2075-12-24T19 Lu a 0.002715
2075-12-24T22 Lu V +120.96[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2075.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07