AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2074

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2074


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2074] [Q 2074]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2074-01-04T20 Ma Rg +155.47
2074-01-06T11 Lu V +29.68
2074-01-06T17 Lu a 0.002705
2074-01-08T05 Ne V +108.52
2074-01-08T10 Ne p 28.97
2074-01-08T10 Ne o +108.51
2074-01-11T04
** 
S +277.57
2074-01-12T06 Lu +d +20.26
2074-01-13T06 Lu o +113.47
2074-01-14T16 Lu xa +132.07
2074-01-17T22 Me e +18.79
2074-01-19T15 Me xd +318.54
2074-01-21T13 Lu p 0.002473
2074-01-21T17 Lu v +230.00
2074-01-24T15 Me Rg +320.74
2074-01-25T07 Lu d −20.25
2074-01-25T12
** 
B +198.27
2074-01-27T06 Lu c +307.71
2074-01-27T10 Ju p 4.307
2074-01-27T14 Lu xd +312.09
2074-01-27T23 Ju V +128.60
2074-01-28T03 Ju o +128.58
2074-01-29T00 Me +d −12.61
2074-02-02T13 Me c +314.08
2074-02-03T01 Me V +313.47
2074-02-03T14 Lu a 0.002704
2074-02-03T15 Lu V +39.61
2074-02-04T08 Me p 0.6532
2074-02-08T15 Lu +d +20.25
2074-02-10T05
** 
S +314.81
2074-02-11T01 Lu xa +132.19
2074-02-11T21 Lu o +143.46
2074-02-13T18 Ma p 0.6765
2074-02-14T01 Ma V +145.74
2074-02-14T01 Ma o +145.73
2074-02-14T18 Me Pg +305.04
2074-02-15T14 Lu v +196.51
2074-02-15T14 Lu p 0.002457
2074-02-21T13 Lu d −20.26
2074-02-22T17 Me d −17.46
2074-02-23T22 Lu xd +312.06
2074-02-25T22 Lu c +337.72
2074-02-26T21 Me xa +311.76
2074-02-27T01
** 
B +205.78
2074-02-27T21 Me e −26.91
2074-03-03T10 Lu a 0.002707
2074-03-03T18 Lu V +49.00
2074-03-06T03
** 
s +320.19
2074-03-06T15 Sa d −19.47
2074-03-08T00 Lu +d +20.33
2074-03-10T10 Lu xa +131.62
2074-03-13T08 Lu o +173.17
2074-03-15T07 Lu v +201.85
2074-03-15T07 Lu p 0.002420
2074-03-15T12
** 
S +313.61
2074-03-16T00 Sa Rg +247.06
2074-03-17T06 Ma +d +19.43
2074-03-20T19 Lu d −20.41
2074-03-23T02 Lu xd +311.00
2074-03-26T18 Ma Pg +135.97
2074-03-27T11 Pl v +7.29
2074-03-27T11 Pl o +7.29
2074-03-27T14 Lu c +7.32
2074-03-27T17 Ne Pg +107.10
2074-03-28T21 Ju +d +20.09
2074-03-29T15 Ju Pg +123.54
2074-03-30T02 Pl a 47.16
2074-03-31T01 Lu a 0.002714
2074-03-31T16 Lu V +56.30
2074-04-01T17
** 
B +179.65
2074-04-04T09 Lu +d +20.54
2074-04-04T18 Ne +d +21.63
2074-04-05T17 Ve xd +41.36
2074-04-06T16 Lu xa +129.62
2074-04-08T08 Ur +d −23.31
2074-04-09T02 Me a 1.342
2074-04-11T18 Lu o +202.29
2074-04-12T13 Lu v +214.66
2074-04-12T14 Lu p 0.002393
2074-04-13T12 Me o +24.33
2074-04-14T07 Ur Rg +280.73
2074-04-14T19
** 
S +237.55
2074-04-17T00 Me v +31.78
2074-04-17T01 Lu d −20.65
2074-04-17T14 Me xd +32.98
2074-04-19T03 Lu xd +308.50
2074-04-26T06 Lu c +36.40
2074-04-27T09 Lu a 0.002718
2074-04-28T00 Lu V +57.17
2074-05-01T16 Lu +d +20.80
2074-05-01T17
** 
B +158.71
2074-05-03T18 Lu xa +126.68
2074-05-10T13 Me e +21.27
2074-05-10T23 Lu v +228.85
2074-05-11T00 Lu p 0.002385
2074-05-11T02 Lu o +230.76
2074-05-13T13 Me +d +24.80
2074-05-14T10 Lu d −20.88
2074-05-14T18
** 
S +211.82
2074-05-16T05 Lu xd +305.57
2074-05-18T18 Ve +d +25.22
2074-05-22T15 Me Rg +77.44
2074-05-24T08 Lu V +46.45
2074-05-24T12 Lu a 0.002718
2074-05-24T13 Sa o +243.77
2074-05-24T14 Sa V +243.76
2074-05-24T15 Sa p 8.975
2074-05-25T20 Me xa +77.05
2074-05-25T22 Lu c +65.08
2074-05-28T22 Lu +d +20.97
2074-05-30T00
** 
B +153.87
2074-05-30T01
** 
b +115.17
2074-05-30T19 Lu xa +124.13
2074-06-01T20 Pl +d −11.73
2074-06-03T09 Me c +73.23
2074-06-03T11 Me V +73.19
2074-06-03T13 Me p 0.5491
2074-06-08T07 Lu v +242.79
2074-06-08T10 Lu p 0.002397
2074-06-09T09 Lu o +258.99
2074-06-10T21 Lu d −21.00
2074-06-12T02
** 
s +116.19
2074-06-12T10 Lu xd +303.59
2074-06-12T13
** 
S +214.27
2074-06-15T12 Me Pg +68.89
2074-06-16T08 Me d +17.51
2074-06-20T15 Lu V +46.66
2074-06-20T22 Lu a 0.002713
2074-06-24T13 Lu c +93.49
2074-06-25T05 Lu +d +21.02
2074-06-26T23 Lu xa +122.96
2074-06-28T08
** 
B +155.55
2074-06-28T09 Me e −21.96
2074-06-29T13 Ur p 18.39
2074-06-29T19 Ur V +278.75
2074-06-30T02 Ur o +278.74
2074-07-06T12 Lu v +254.38
2074-07-06T14 Lu p 0.002423
2074-07-08T08 Lu d −21.02
2074-07-08T08 Pl Rg +8.90
2074-07-08T17 Lu o +286.89
2074-07-09T19 Lu xd +302.82
2074-07-11T10
** 
S +204.77
2074-07-11T12 Ne a 30.98
2074-07-11T12 Ne c +109.63
2074-07-11T18 Ne v +109.64
2074-07-14T14 Me xd +98.91
2074-07-16T06 Me +d +23.19
2074-07-18T11 Lu V +52.79
2074-07-18T13 Lu a 0.002706
2074-07-22T12 Lu +d +21.01
2074-07-23T02 Sa +d −18.32
2074-07-23T15 Me v +117.55
2074-07-24T03 Lu c +121.69
2074-07-24T05 Lu xa +122.89
2074-07-26T07 Ve xa +169.32
2074-07-26T11 Me o +123.64
2074-07-28T02
** 
B +141.71
2074-07-30T02 Me a 1.344
2074-07-31T14 Ve e +45.70
2074-08-03T00 Lu v +257.20
2074-08-03T02 Lu p 0.002457
2074-08-03T15 Sa Pg +240.42
2074-08-04T17 Lu d −21.00
2074-08-06T05 Lu xd +302.99
2074-08-07T02 Lu o +314.96
2074-08-10T05
** 
S +184.62
2074-08-15T07 Lu a 0.002702
2074-08-15T10 Lu V +60.43
2074-08-16T23 Ju c +144.50
2074-08-17T05 Ju v +144.56
2074-08-17T12 Ju a 6.367
2074-08-18T11 Ma xa +198.83
2074-08-18T20 Lu +d +21.03
2074-08-20T13 Lu xa +122.84
2074-08-21T19 Me xa +171.37
2074-08-22T14 Lu c +149.96
2074-08-25T22
** 
B +132.77
2074-08-27T21 Lu v +223.42
2074-08-28T11 Lu p 0.002470
2074-08-31T23 Lu d −21.07
2074-09-02T12 Lu xd +302.48
2074-09-05T13 Lu o +343.40
2074-09-07T09 Me e +26.93
2074-09-08T14
** 
S +177.18
2074-09-11T20 Ur d −23.59
2074-09-12T01 Lu a 0.002704
2074-09-12T10 Lu V +68.52
2074-09-14T20
** 
b +60.39
2074-09-15T03 Ur Pg +276.74
2074-09-15T04 Lu +d +21.16
2074-09-16T20 Lu xa +121.72
2074-09-18T14 Ve Rg +204.46
2074-09-20T21 Me Rg +199.66
2074-09-21T01 Lu c +178.49
2074-09-21T11 Me d −11.29
2074-09-23T02
** 
B +130.54
2074-09-23T16 Lu v +216.34
2074-09-23T23 Lu p 0.002442
2074-09-24T01 Ve d −16.55
2074-09-28T04 Pl p 45.32
2074-09-28T04 Lu d −21.26
2074-09-29T14 Lu xd +300.78
2074-09-30T06 Pl V +7.85
2074-09-30T11 Pl c +7.85
2074-10-01T15 Me p 0.6533
2074-10-03T02 Me V +191.47
2074-10-03T15 Me c +190.82
2074-10-05T02 Lu o +12.29
2074-10-06T12
** 
S +178.74
2074-10-09T13 Ve c +196.64
2074-10-09T16 Ve V +196.55
2074-10-09T20 Lu a 0.002710
2074-10-10T10 Lu V +76.60
2074-10-10T11 Ve p 0.2770
2074-10-10T13 Me xd +184.94
2074-10-12T12 Lu +d +21.41
2074-10-12T15 Me Pg +184.53
2074-10-14T00 Lu xa +119.08
2074-10-15T07 Me +d −0.92
2074-10-19T02 Me e −18.10
2074-10-20T11 Lu c +207.50
2074-10-20T12
** 
B +134.24
2074-10-21T17 Lu v +226.13
2074-10-21T22 Lu p 0.002408
2074-10-24T19 Ne Rg +112.14
2074-10-25T11 Lu d −21.52
2074-10-26T15 Lu xd +297.81
2074-10-27T02 Ne d +20.94
2074-10-30T15 Ve Pg +188.64
2074-11-03T11
** 
S +182.02
2074-11-03T19 Lu o +41.71
2074-11-05T01 Me v +213.05
2074-11-06T10 Lu a 0.002715
2074-11-07T05 Lu V +82.68
2074-11-08T20 Lu +d +21.66
2074-11-10T01 Lu xa +116.09
2074-11-11T21 Ve +d −5.24
2074-11-16T10 Ve xd +193.68
2074-11-17T19 Me xa +233.76
2074-11-18T07
** 
B +135.40
2074-11-18T20 Lu c +236.93
2074-11-19T03 Lu v +240.99
2074-11-19T07 Lu p 0.002387
2074-11-19T15 Pl d −12.76
2074-11-21T12 Me o +239.63
2074-11-21T20 Lu d −21.73
2074-11-22T18 Lu xd +295.09
2074-11-24T05 Me a 1.450
2074-11-29T15 Ma d −24.39
2074-12-01T06 Sa a 11.00
2074-12-01T06 Sa v +249.57
2074-12-01T10 Sa c +249.58
2074-12-02T20
** 
S +185.15
2074-12-03T13 Lu a 0.002717
2074-12-03T14 Lu o +71.77
2074-12-04T05 Lu V +79.35
2074-12-06T03 Lu +d +21.80
2074-12-07T03 Lu xa +114.06
2074-12-12T22 Me d −25.54
2074-12-17T09
** 
B +138.86
2074-12-17T17 Lu v +257.66
2074-12-17T20 Lu p 0.002387
2074-12-18T07 Lu c +266.70
2074-12-19T07 Lu d −21.82
2074-12-20T02 Lu xd +293.85
2074-12-20T04 Ve e −46.83
2074-12-20T13 Pl Pg +6.83
2074-12-26T12 Ju d +7.11
2074-12-29T22 Ju Rg +164.60
2074-12-30T15 Lu V +69.50
2074-12-30T16 Lu a 0.002715
2075-01-01T00 Ur v +280.85
2075-01-01T04 Ur c +280.86
2075-01-01T08 Me e +19.52
2075-01-01T09
** 
S +191.74[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2074.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07