AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2073

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2073


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2073] [Q 2073]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2073-01-05T23 Ne p 28.96
2073-01-06T00 Ne o +106.28
2073-01-06T03 Ne V +106.27
2073-01-07T10 Lu d −19.07
2073-01-08T08 Lu c +288.65
2073-01-10T12
** 
B +153.75
2073-01-11T08 Ve xd +338.00
2073-01-11T18 Lu xd +330.98
2073-01-14T02 Lu a 0.002707
2073-01-14T03 Lu V +359.17
2073-01-17T21 Me v +308.52
2073-01-21T22 Lu +d +19.03
2073-01-23T20 Lu o +124.43
2073-01-25T10
** 
S +204.98
2073-01-25T14 Lu xa +150.57
2073-01-25T17 Lu v +152.41
2073-01-25T21 Lu p 0.002424
2073-01-29T17
** 
s +146.33
2073-02-01T18 Me xd +331.65
2073-02-03T09 Me e +18.29
2073-02-03T18 Lu d −19.00
2073-02-07T01 Lu c +318.88
2073-02-08T00 Lu xd +330.48
2073-02-09T02
** 
B +147.60
2073-02-09T22 Me Rg +337.03
2073-02-10T19 Lu a 0.002713
2073-02-10T22 Lu V +4.87
2073-02-13T03 Me +d −6.51
2073-02-15T18 Ve Rg +356.85
2073-02-18T09 Lu +d +18.98
2073-02-18T21 Me c +330.85
2073-02-19T13 Me V +330.11
2073-02-21T07 Me p 0.6371
2073-02-22T01 Lu xa +150.56
2073-02-22T07 Lu o +154.33
2073-02-22T16
** 
S +199.02
2073-02-23T05 Lu p 0.002394
2073-02-23T06 Lu v +168.71
2073-02-23T20 Ju Pg +90.80
2073-02-24T02 Sa d −16.88
2073-02-24T14 Ve +d +5.30
2073-03-01T06 Ju xd +90.85
2073-03-02T23 Lu d −18.99
2073-03-03T18 Me Pg +321.99
2073-03-04T03 Sa Rg +235.48
2073-03-06T22 Ma v +331.25
2073-03-07T07 Lu xd +330.58
2073-03-08T02 Ve p 0.2778
2073-03-08T08
** 
B +144.91
2073-03-08T12 Ve V +348.85
2073-03-08T16 Ve c +348.73
2073-03-08T20 Lu c +348.85
2073-03-09T22 Lu V +1.87
2073-03-10T03 Lu a 0.002717
2073-03-10T05 Me d −13.18
2073-03-12T00 Me xa +325.16
2073-03-17T09 Me e −27.62
2073-03-17T17 Lu +d +19.05
2073-03-19T08
** 
b +140.34
2073-03-21T12 Lu xa +150.27
2073-03-22T12
** 
S +195.07
2073-03-23T16 Lu p 0.002385
2073-03-23T17 Lu o +183.66
2073-03-23T20 Lu v +185.93
2073-03-25T05 Ne Pg +104.87
2073-03-26T08 Pl v +6.21
2073-03-26T12 Pl o +6.21
2073-03-27T12 Ju +d +23.46
2073-03-28T19 Pl a 47.00
2073-03-29T12 Ve Pg +340.78
2073-03-30T06 Lu d −19.11
2073-03-31T21 Ur +d −23.53
2073-04-03T11 Lu xd +329.89
2073-04-03T22 Ne +d +21.83
2073-04-05T11 Lu V +353.64
2073-04-05T16
** 
B +143.11
2073-04-06T05 Lu a 0.002717
2073-04-07T14 Lu c +18.39
2073-04-09T17 Ur Rg +276.48
2073-04-11T23 Ve d −3.32
2073-04-14T00 Lu +d +19.24
2073-04-17T19 Lu xa +148.71
2073-04-20T16
** 
S +195.94
2073-04-21T03 Lu p 0.002395
2073-04-21T09 Lu v +201.87
2073-04-22T01 Lu o +212.54
2073-04-26T08 Me a 1.331
2073-04-26T14 Lu d −19.32
2073-04-29T12 Me o +40.29
2073-04-30T13 Lu xd +327.71
2073-04-30T17 Me xd +42.94
2073-05-01T19 Me v +45.24
2073-05-02T21 Ve xa +358.03
2073-05-02T22 Lu V +355.69
2073-05-03T15 Lu a 0.002713
2073-05-05T07
** 
B +146.71
2073-05-07T06 Lu c +47.30
2073-05-09T08
** 
s +145.71
2073-05-11T06 Lu +d +19.45
2073-05-12T01 Sa V +232.19
2073-05-12T06 Sa o +232.18
2073-05-12T07 Sa p 8.911
2073-05-14T21 Lu xa +145.99
2073-05-17T13 Ve e −45.98
2073-05-19T08 Lu p 0.002423
2073-05-19T15 Lu v +214.68
2073-05-20T10
** 
S +204.49
2073-05-21T10 Lu o +241.00
2073-05-23T21 Me +d +25.62
2073-05-24T01 Lu d −19.52
2073-05-27T15 Lu xd +324.78
2073-05-28T19 Me e +22.87
2073-05-30T19 Lu V +2.35
2073-05-31T07 Lu a 0.002706
2073-05-31T17 Pl +d −12.08
2073-06-04T17
** 
B +149.84
2073-06-05T19 Lu c +75.80
2073-06-07T13 Lu +d +19.59
2073-06-07T23 Me xa +97.14
2073-06-10T22 Lu xa +143.31
2073-06-11T00 Me Rg +97.49
2073-06-15T20 Lu p 0.002456
2073-06-16T08 Lu v +220.18
2073-06-18T04
** 
S +199.69
2073-06-19T18 Lu o +269.09
2073-06-20T11 Lu d −19.61
2073-06-22T00 Me p 0.5549
2073-06-23T06 Me V +92.99
2073-06-23T14 Me c +92.78
2073-06-23T19 Lu xd +322.37
2073-06-24T22 Ur p 18.32
2073-06-25T09 Ur o +274.48
2073-06-25T15 Ur V +274.47
2073-06-27T18 Lu V +9.89
2073-06-28T01 Lu a 0.002702
2073-07-01T02 Me d +18.72
2073-07-03T09
** 
B +143.09
2073-07-04T22 Lu +d +19.61
2073-07-05T02 Me Pg +88.59
2073-07-05T07 Lu c +103.96
2073-07-07T00 Pl Rg +7.82
2073-07-08T01 Lu xa +141.76
2073-07-08T15 Ne v +107.38
2073-07-08T22 Ne c +107.39
2073-07-08T22 Ne a 30.97
2073-07-11T07 Lu p 0.002470
2073-07-11T20 Lu v +195.40
2073-07-12T04 Ju v +112.02
2073-07-13T00 Sa +d −15.24
2073-07-14T06 Ju c +112.49
2073-07-15T20 Ju a 6.238
2073-07-16T09 Me e −20.51
2073-07-16T23
** 
S +192.73
2073-07-17T20 Lu d −19.59
2073-07-19T05 Lu o +297.15
2073-07-21T02 Lu xd +321.42
2073-07-22T07 Sa Pg +228.81
2073-07-25T17 Lu V +17.53
2073-07-25T19 Lu a 0.002703
2073-07-26T06 Me +d +22.02
2073-07-27T17 Me xd +109.69
2073-08-01T00 Ma xd +81.15
2073-08-01T07 Lu +d +19.56
2073-08-01T17
** 
B +141.39
2073-08-02T05 Ve +d +22.19
2073-08-03T17 Lu c +132.02
2073-08-04T08 Lu xa +141.44
2073-08-06T17 Lu p 0.002444
2073-08-06T19 Lu v +176.43
2073-08-07T08 Me v +130.70
2073-08-11T11 Me o +139.30
2073-08-14T03 Lu d −19.56
2073-08-16T00
** 
S +193.68
2073-08-16T10 Me a 1.360
2073-08-17T10 Lu xd +321.47
2073-08-17T17 Lu o +325.46
2073-08-18T19 Ma +d +23.65
2073-08-22T13 Lu a 0.002709
2073-08-22T15 Lu V +24.54
2073-08-24T00 Ve xd +121.67
2073-08-28T17 Lu +d +19.58
2073-08-31T13
** 
B +144.36
2073-08-31T18 Lu xa +141.46
2073-09-02T01 Lu c +160.25
2073-09-03T15 Lu p 0.002411
2073-09-03T17 Lu v +185.05
2073-09-03T22 Me xa +181.43
2073-09-04T19 Ur d −23.69
2073-09-09T15
** 
b +93.96
2073-09-10T08 Lu d −19.61
2073-09-10T10 Ur Pg +272.48
2073-09-13T16 Lu xd +321.31
2073-09-14T19
** 
S +198.54
2073-09-16T08 Lu o +219.18
2073-09-19T02 Lu a 0.002715
2073-09-19T06 Lu V +28.78
2073-09-24T21 Me e +26.10
2073-09-25T00
** 
s +94.22
2073-09-25T01 Lu +d +19.70
2073-09-26T20 Pl p 45.16
2073-09-28T03 Lu xa +140.61
2073-09-29T08 Pl V +6.76
2073-09-29T12 Pl c +6.76
2073-09-29T23
** 
B +147.31
2073-10-01T10 Lu c +188.85
2073-10-01T23 Lu p 0.002389
2073-10-02T01 Lu v +198.86
2073-10-07T09 Me d −16.83
2073-10-07T14 Lu d −19.77
2073-10-07T19 Me Rg +215.98
2073-10-10T19 Lu xd +319.84
2073-10-13T13
** 
S +197.59
2073-10-15T21 Lu V +21.09
2073-10-16T01 Lu o +23.31
2073-10-16T08 Lu a 0.002717
2073-10-18T08 Me p 0.6648
2073-10-19T10 Me V +207.62
2073-10-19T20 Me c +207.08
2073-10-22T08 Lu +d +19.92
2073-10-22T09 Ne Rg +109.91
2073-10-23T16 Me xd +202.82
2073-10-25T07 Ne d +21.22
2073-10-25T08 Lu xa +138.34
2073-10-27T14
** 
b +84.76
2073-10-28T06
** 
B +143.02
2073-10-28T19 Me Pg +200.36
2073-10-30T10 Lu p 0.002387
2073-10-30T12 Lu v +213.85
2073-10-30T19 Lu c +218.04
2073-10-30T20 Me +d −6.45
2073-11-03T23 Lu d −20.02
2073-11-04T13 Me e −18.64
2073-11-06T20 Lu xd +317.11
2073-11-11T14
** 
S +198.30
2073-11-11T14 Lu V +14.81
2073-11-12T10 Lu a 0.002715
2073-11-14T19 Lu o +53.04
2073-11-18T14 Pl d −13.11
2073-11-18T15 Lu +d +20.15
2073-11-19T17 Sa a 10.94
2073-11-19T19 Sa c +238.08
2073-11-20T05 Sa v +238.13
2073-11-21T10 Lu xa +135.17
2073-11-24T22 Me v +233.57
2073-11-25T18 Ju d +17.25
2073-11-25T23
** 
B +152.23
2073-11-27T20 Lu p 0.002405
2073-11-27T22 Lu v +228.44
2073-11-29T05 Lu c +247.59
2073-11-29T06 Ju Rg +133.59
2073-11-30T22 Me xa +243.04
2073-12-01T10 Lu d −20.21
2073-12-03T22 Lu xd +314.09
2073-12-08T00 Me V +254.18
2073-12-09T09 Lu V +20.44
2073-12-09T22 Lu a 0.002710
2073-12-11T09 Me a 1.451
2073-12-11T15
** 
S +221.18
2073-12-12T12 Me o +261.23
2073-12-13T14 Ve xa +260.13
2073-12-14T13 Lu o +83.22
2073-12-15T22 Lu +d +20.27
2073-12-18T11 Lu xa +132.91
2073-12-19T05 Pl Pg +5.74
2073-12-21T02 Me d −25.20
2073-12-22T12 Ve o +271.34
2073-12-22T15 Ve a 1.711
2073-12-24T14 Ve d −23.80
2073-12-25T03
** 
B +171.72
2073-12-25T23 Lu p 0.002440
2073-12-26T01 Lu v +239.18
2073-12-26T04 Ve v +275.99
2073-12-27T18 Ur c +276.62
2073-12-27T18 Ur v +276.62
2073-12-28T06 Ur a 20.36
2073-12-28T07 Ma d +12.68
2073-12-28T16 Lu c +277.61
2073-12-28T22 Lu d −20.27
2073-12-30T18 Me v +290.30
2073-12-31T05 Lu xd +312.34[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2073.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07