AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2071

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2071


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2071] [Q 2071]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2071-01-01T12 Lu c +281.13
2071-01-02T00 Ne p 28.94
2071-01-02T02 Ne V +101.81
2071-01-02T03 Ne o +101.81
2071-01-02T15
** 
B +142.59
2071-01-08T19 Lu xd +10.82
2071-01-09T14 Ma d −23.99
2071-01-10T07 Me xa +271.95
2071-01-14T05 Lu +d +18.51
2071-01-15T08 Lu p 0.002390
2071-01-15T09 Lu v +104.95
2071-01-15T18 Me d −23.72
2071-01-16T02 Lu o +116.04
2071-01-16T13
** 
S +188.14
2071-01-21T06 Lu xa +189.69
2071-01-27T06 Lu V +263.08
2071-01-27T15 Lu d −18.46
2071-01-27T21 Lu a 0.002715
2071-01-31T07 Lu c +311.53
2071-02-01T05
** 
B +136.65
2071-02-02T04 Sa d −9.67
2071-02-02T23 Me a 1.411
2071-02-04T20 Lu xd +8.21
2071-02-09T00 Sa Rg +211.74
2071-02-10T11 Me o +321.65
2071-02-10T15 Lu +d +18.36
2071-02-12T16 Lu v +118.29
2071-02-12T17 Lu p 0.002418
2071-02-14T13 Lu o +145.99
2071-02-15T05
** 
S +183.82
2071-02-17T12 Lu xa +187.55
2071-02-20T19 Me v +340.48
2071-02-23T22 Lu d −18.29
2071-02-24T05 Lu V +271.40
2071-02-24T14 Lu a 0.002708
2071-03-01T00 Me xd +355.35
2071-03-02T00 Lu c +341.53
2071-03-02T16
** 
B +136.67
2071-03-04T00 Lu xd +7.12
2071-03-09T05 Ve xd +24.24
2071-03-09T06 Me e +18.15
2071-03-09T22 Lu +d +18.22
2071-03-12T10 Lu p 0.002455
2071-03-12T10 Lu v +123.84
2071-03-16T01 Lu o +175.55
2071-03-16T12 Me Rg +10.66
2071-03-16T16
** 
S +187.65
2071-03-16T21 Lu xa +187.05
2071-03-18T00 Me +d +7.26
2071-03-21T06 Ne Pg +100.40
2071-03-23T07 Lu d −18.20
2071-03-24T09 Lu V +280.83
2071-03-24T10 Lu a 0.002703
2071-03-24T11 Pl o +4.00
2071-03-24T17 Pl v +4.01
2071-03-26T01 Me c +5.50
2071-03-26T22 Me V +4.74
2071-03-27T04 Pl a 46.67
2071-03-29T11 Me p 0.5963
2071-03-31T01 Ma v +333.22
2071-03-31T05
** 
B +140.07
2071-03-31T08 Lu xd +7.15
2071-03-31T15 Lu c +11.00
2071-04-01T14 Ur Rg +267.87
2071-04-05T06 Ne +d +22.14
2071-04-06T03 Lu +d +18.20
2071-04-06T14 Lu v +94.06
2071-04-06T18 Lu p 0.002472
2071-04-08T06 Me xa +357.95
2071-04-08T16 Me Pg +357.93
2071-04-13T06 Lu xa +187.15
2071-04-14T00 Me d −1.51
2071-04-14T00
** 
S +194.28
2071-04-14T14 Lu o +204.77
2071-04-18T07 Sa o +208.41
2071-04-18T08 Sa p 8.734
2071-04-18T12 Sa V +208.39
2071-04-19T15 Lu d −18.24
2071-04-20T17 Ur d −23.56
2071-04-21T05 Lu a 0.002703
2071-04-21T11 Lu V +289.91
2071-04-22T21 Me e −27.27
2071-04-25T07
** 
s +140.20
2071-04-27T16 Lu xd +6.84
2071-04-29T03
** 
B +145.07
2071-04-30T02 Lu c +39.85
2071-04-30T23 Ju v +42.13
2071-05-02T21 Ju c +42.58
2071-05-03T00 Lu v +82.07
2071-05-03T03 Lu p 0.002444
2071-05-03T10 Lu +d +18.29
2071-05-04T22 Ju a 5.981
2071-05-07T23 Ve +d +26.37
2071-05-10T11 Lu xa +186.42
2071-05-13T06
** 
S +199.08
2071-05-14T03 Lu o +233.45
2071-05-17T00 Lu d −18.36
2071-05-18T22 Lu a 0.002708
2071-05-19T11 Lu V +297.91
2071-05-21T09 Ve e +45.37
2071-05-24T23 Lu xd +5.42
2071-05-27T23 Me xd +62.67
2071-05-28T18
** 
B +147.68
2071-05-29T11 Lu c +68.24
2071-05-30T08 Pl +d −12.78
2071-05-30T19 Me a 1.322
2071-05-30T20 Lu +d +18.40
2071-05-30T23 Lu v +90.54
2071-05-31T01 Lu p 0.002412
2071-05-31T12 Me o +70.36
2071-05-31T23 Me v +71.41
2071-06-06T13 Lu xa +184.46
2071-06-11T11 Me +d +25.28
2071-06-12T12
** 
S +205.11
2071-06-12T17 Lu o +261.89
2071-06-13T07 Lu d −18.44
2071-06-15T11 Lu a 0.002714
2071-06-16T05 Lu V +303.55
2071-06-16T14 Ur p 18.19
2071-06-16T21 Ur o +265.87
2071-06-17T01 Ur V +265.87
2071-06-21T02 Lu xd +2.80
2071-06-21T05 Sa +d −7.27
2071-06-27T07 Lu +d +18.42
2071-06-27T10
** 
B +152.20
2071-06-27T18 Lu c +96.27
2071-06-27T21 Sa Pg +205.00
2071-06-28T05 Lu v +103.41
2071-06-28T07 Lu p 0.002391
2071-06-28T19 Ve xa +133.75
2071-07-03T14 Lu xa +181.63
2071-07-04T08 Ne v +102.91
2071-07-04T18 Ne c +102.92
2071-07-04T20 Ne a 30.95
2071-07-05T05 Me xa +129.32
2071-07-05T07 Pl Rg +5.63
2071-07-05T10 Me e +25.95
2071-07-08T23 Ve Rg +135.64
2071-07-10T15 Lu d −18.41
2071-07-11T10
** 
S +207.18
2071-07-12T08 Lu o +290.15
2071-07-12T16 Lu a 0.002716
2071-07-13T07 Lu V +301.46
2071-07-18T04 Lu xd +0.03
2071-07-19T10 Me Rg +136.69
2071-07-24T18 Lu +d +18.35
2071-07-25T21 Me d +12.02
2071-07-25T23
** 
B +147.11
2071-07-26T14 Lu v +117.48
2071-07-26T17 Lu p 0.002389
2071-07-27T00 Lu c +124.16
2071-07-29T20 Ve d +12.04
2071-07-29T22 Me p 0.5881
2071-07-30T11 Ve c +127.46
2071-07-30T12 Ve p 0.2898
2071-07-30T15 Ve V +127.35
2071-07-30T18 Lu xa +179.16
2071-08-01T10 Me V +130.71
2071-08-02T05 Me c +130.10
2071-08-06T22 Lu d −18.29
2071-08-07T15
** 
S +192.98
2071-08-08T18 Lu V +292.26
2071-08-08T20 Lu a 0.002715
2071-08-10T23 Lu o +318.45
2071-08-12T13 Me Pg +125.33
2071-08-14T06 Lu xd +358.37
2071-08-20T17 Me e −18.54
2071-08-20T20 Me +d +17.14
2071-08-21T01 Ve Pg +119.17
2071-08-21T04 Lu +d +18.21
2071-08-22T00
** 
B +140.75
2071-08-23T07
** 
b +102.54
2071-08-23T22 Me xd +132.94
2071-08-23T22 Lu v +131.39
2071-08-24T01 Lu p 0.002405
2071-08-25T08 Lu c +152.23
2071-08-27T02 Lu xa +178.13
2071-09-01T18 Ur +d −23.46
2071-09-02T00 Ur Pg +263.86
2071-09-03T05 Lu d −18.17
2071-09-05T04 Lu V +293.54
2071-09-05T07 Lu a 0.002710
2071-09-05T14
** 
S +197.04
2071-09-07T08 Me v +157.98
2071-09-07T21 Ve +d +14.34
2071-09-09T14 Lu o +347.05
2071-09-10T11 Lu xd +357.98
2071-09-14T01 Ma xd +92.35
2071-09-14T11 Me o +171.65
2071-09-17T11 Lu +d +18.14
2071-09-19T02 Ma +d +23.44
2071-09-19T11
** 
B +151.87
2071-09-21T02 Lu v +142.71
2071-09-21T03 Lu p 0.002435
2071-09-21T19 Ju +d +20.30
2071-09-21T23 Me a 1.399
2071-09-23T12 Lu xa +178.02
2071-09-23T17 Lu c +180.83
2071-09-24T15 Ju Rg +66.09
2071-09-25T00 Pl p 44.84
2071-09-27T06 Pl V +4.57
2071-09-27T11 Pl c +4.57
2071-09-30T13 Lu d −18.15
2071-10-01T04 Me xa +200.60
2071-10-02T23 Lu a 0.002704
2071-10-03T00 Lu V +300.03
2071-10-05T00
** 
S +221.61
2071-10-07T19 Lu xd +358.04
2071-10-09T05 Lu o +16.08
2071-10-09T21 Ve e −46.25
2071-10-14T17 Lu +d +18.20
2071-10-17T23 Lu v +136.67
2071-10-18T04 Lu p 0.002469
2071-10-18T08
** 
B +168.77
2071-10-18T09 Ne Rg +105.45
2071-10-19T22 Ve xd +160.72
2071-10-20T21 Lu xa +177.82
2071-10-23T04 Lu c +209.89
2071-10-23T06 Ne d +21.68
2071-10-27T13 Sa v +214.52
2071-10-27T19 Sa a 10.78
2071-10-27T21 Sa c +214.56
2071-10-27T22 Lu d −18.26
2071-10-30T19 Lu a 0.002702
2071-10-31T01 Lu V +308.35
2071-10-31T01 Me e +23.69
2071-11-03T06
** 
S +256.77
2071-11-04T02 Lu xd +357.31
2071-11-07T13 Me d −24.17
2071-11-07T18 Lu o +45.46
2071-11-10T23 Me Rg +247.91
2071-11-10T23 Lu +d +18.34
2071-11-11T12 Lu v +98.44
2071-11-12T01 Lu p 0.002464
2071-11-12T07
** 
s +147.27
2071-11-16T04 Ma d +22.18
2071-11-17T01 Lu xa +176.43
2071-11-17T08
** 
B +180.54
2071-11-17T10 Pl d −13.82
2071-11-19T22 Me xd +241.59
2071-11-21T00 Me p 0.6772
2071-11-21T10 Me V +239.58
2071-11-21T14 Me c +239.36
2071-11-21T18 Ju p 4.030
2071-11-21T19 Lu c +239.61
2071-11-22T20 Ju V +61.04
2071-11-23T05 Ju o +61.00
2071-11-24T07 Lu d −18.41
2071-11-27T04
** 
b +142.07
2071-11-27T16 Lu a 0.002706
2071-11-28T03 Lu V +317.04
2071-11-30T22 Me Pg +231.75
2071-12-01T07 Lu xd +354.98
2071-12-01T18 Me +d −15.70
2071-12-02T01 Ma Rg +120.59
2071-12-02T05
** 
S +262.47
2071-12-07T06 Lu o +75.26
2071-12-08T09 Lu +d +18.45
2071-12-09T03 Lu v +102.77
2071-12-09T06 Me e −20.62
2071-12-09T11 Lu p 0.002426
2071-12-14T01 Lu xa +173.58
2071-12-15T02
** 
B +189.44
2071-12-17T12 Pl Pg +3.54
2071-12-19T20 Ur c +268.05
2071-12-19T22 Ur v +268.05
2071-12-20T05 Ur a 20.22
2071-12-21T11 Lu c +269.68
2071-12-21T16 Lu d −18.48
2071-12-25T10 Lu a 0.002713
2071-12-26T02 Lu V +324.94
2071-12-28T04 Me xa +262.07
2071-12-28T08 Lu xd +351.79[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2071.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07