AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2070

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2070


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2070] [Q 2070]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2070-01-01T20 Ma d +22.81
2070-01-02T08 Me Pg +263.22
2070-01-04T08 Ma Pg +61.12
2070-01-05T18 Lu xa +211.85
2070-01-06T19 Lu V +223.83
2070-01-07T05 Lu a 0.002708
2070-01-09T17
** 
s +168.56
2070-01-10T00 Lu d −19.32
2070-01-12T11 Lu c +292.54
2070-01-13T01 Me e −23.48
2070-01-13T15
** 
B +171.43
2070-01-14T10 Ve Pg +266.24
2070-01-19T18 Lu xd +30.05
2070-01-19T22 Ve +d −17.48
2070-01-21T05 Sa d −5.29
2070-01-23T04 Lu p 0.002452
2070-01-23T10 Me xa +282.22
2070-01-23T11 Lu +d +19.23
2070-01-23T18 Lu v +86.96
2070-01-24T03 Me d −22.87
2070-01-26T13 Lu o +126.94
2070-01-26T22
** 
S +235.18
2070-01-27T17 Sa Rg +199.50
2070-02-01T20 Lu xa +208.66
2070-02-03T19 Lu V +231.82
2070-02-04T01 Lu a 0.002703
2070-02-06T10 Lu d −19.13
2070-02-11T02 Lu c +322.68
2070-02-11T21
** 
B +163.68
2070-02-15T19 Lu xd +27.23
2070-02-17T15 Lu p 0.002475
2070-02-18T12 Lu v +65.76
2070-02-18T13 Ve d −18.46
2070-02-19T18 Lu +d +19.02
2070-02-21T01 Me a 1.390
2070-02-25T02 Lu o +156.86
2070-02-25T11
** 
S +220.52
2070-02-28T11 Me o +340.16
2070-03-01T00 Lu xa +206.34
2070-03-03T20 Lu V +239.97
2070-03-03T22 Lu a 0.002703
2070-03-05T19 Lu d −18.92
2070-03-06T06 Ve e −46.67
2070-03-08T10 Me v +355.34
2070-03-12T15 Lu c +352.36
2070-03-13T10
** 
B +157.60
2070-03-14T03 Me xd +6.30
2070-03-14T23 Lu xd +25.79
2070-03-15T14 Lu v +34.49
2070-03-15T18 Lu p 0.002447
2070-03-18T18 Ne Pg +98.17
2070-03-19T00 Lu +d +18.85
2070-03-22T19 Pl v +2.88
2070-03-23T12 Pl o +2.90
2070-03-24T20 Ju v +5.42
2070-03-25T19 Pl a 46.50
2070-03-25T22 Me e +18.56
2070-03-26T00 Ju c +5.70
2070-03-26T04 Ma +d +25.43
2070-03-26T17 Lu o +186.44
2070-03-27T02 Ju a 5.949
2070-03-27T10
** 
S +214.62
2070-03-28T00 Ur Rg +263.52
2070-03-28T06 Lu xa +205.50
2070-03-31T16 Lu a 0.002708
2070-03-31T17 Lu V +246.77
2070-04-02T02 Lu d −18.79
2070-04-02T13 Ur d −23.36
2070-04-03T04 Me Rg +28.31
2070-04-03T11 Me +d +13.93
2070-04-05T09 Ve xa +331.63
2070-04-05T13 Sa p 8.629
2070-04-05T14 Sa o +196.15
2070-04-05T19 Sa V +196.13
2070-04-07T11 Ne +d +22.23
2070-04-11T02 Lu c +21.53
2070-04-11T07
** 
B +153.98
2070-04-11T08 Lu xd +25.57
2070-04-12T17 Lu p 0.002413
2070-04-12T17 Lu v +45.76
2070-04-13T05 Me c +23.64
2070-04-14T01 Me V +23.01
2070-04-15T06 Lu +d +18.79
2070-04-16T13 Me p 0.5756
2070-04-21T09 Me xa +18.32
2070-04-24T13 Lu xa +205.57
2070-04-24T15
** 
S +208.82
2070-04-25T09 Lu o +215.55
2070-04-26T18 Me Pg +17.11
2070-04-28T05 Lu a 0.002713
2070-04-28T06 Lu V +249.46
2070-04-29T10 Lu d −18.80
2070-05-01T15 Me d +4.97
2070-05-08T19 Lu xd +25.43
2070-05-09T15
** 
B +151.87
2070-05-10T11 Lu c +50.12
2070-05-11T01 Lu p 0.002392
2070-05-11T01 Me e −26.16
2070-05-11T04 Lu v +61.14
2070-05-12T15 Lu +d +18.82
2070-05-21T18 Lu xa +205.25
2070-05-23T20
** 
S +205.22
2070-05-24T22 Lu V +242.60
2070-05-25T01 Lu o +244.27
2070-05-25T10 Lu a 0.002716
2070-05-26T16 Lu d −18.87
2070-05-29T04 Pl +d −13.12
2070-06-05T03 Lu xd +24.48
2070-06-08T04
** 
B +149.19
2070-06-08T10 Lu p 0.002389
2070-06-08T15 Lu v +76.40
2070-06-08T18 Lu c +78.31
2070-06-09T01 Sa +d −2.64
2070-06-09T03 Lu +d +18.89
2070-06-10T02 Me xd +72.57
2070-06-11T20 Ur p 18.12
2070-06-11T20 Ur V +261.53
2070-06-12T02 Ur o +261.52
2070-06-14T18 Sa Pg +192.72
2070-06-15T11 Me v +84.26
2070-06-15T11 Me o +84.31
2070-06-16T06 Me a 1.323
2070-06-17T21 Lu xa +203.58
2070-06-20T18 Me +d +24.86
2070-06-20T19 Lu V +238.15
2070-06-21T14 Lu a 0.002715
2070-06-22T23 Lu d −18.90
2070-06-23T11
** 
S +204.62
2070-06-23T16 Lu o +272.57
2070-07-02T04 Ne c +100.69
2070-07-02T07 Lu xd +22.06
2070-07-02T08 Ne a 30.94
2070-07-02T13 Ne v +100.70
2070-07-03T23 Pl Rg +4.52
2070-07-06T14 Lu +d +18.86
2070-07-06T18 Lu p 0.002405
2070-07-07T00 Lu v +90.43
2070-07-07T23
** 
B +151.77
2070-07-08T01 Lu c +106.32
2070-07-14T23 Lu xa +200.90
2070-07-18T08 Me xa +142.45
2070-07-18T09 Lu V +242.14
2070-07-18T20 Ve +d +22.96
2070-07-19T01 Lu a 0.002710
2070-07-20T07 Lu d −18.81
2070-07-23T07 Lu o +300.79
2070-07-23T09 Me e +26.93
2070-07-23T12
** 
S +210.41
2070-07-27T12 Ve xd +105.38
2070-07-29T08 Lu xd +19.25
2070-08-03T00 Lu +d +18.72
2070-08-03T19 Lu p 0.002434
2070-08-04T02 Lu v +101.22
2070-08-06T08 Lu c +134.33
2070-08-06T10
** 
B +153.96
2070-08-06T10 Me Rg +155.21
2070-08-10T06 Me d +5.72
2070-08-11T02 Lu xa +198.22
2070-08-15T07 Lu V +249.06
2070-08-15T10 Ju +d +9.99
2070-08-15T17 Lu a 0.002704
2070-08-16T16 Lu d −18.64
2070-08-17T02 Me p 0.6088
2070-08-18T19 Ju Rg +29.62
2070-08-19T08
** 
b +113.51
2070-08-19T11 Me V +148.41
2070-08-20T07 Me c +147.68
2070-08-21T07
** 
S +210.88
2070-08-21T19 Lu o +329.13
2070-08-25T10 Lu xd +17.18
2070-08-27T07 Ur +d −23.13
2070-08-28T07 Ur Pg +259.50
2070-08-30T02 Me Pg +142.48
2070-08-30T07 Lu +d +18.55
2070-08-30T22 Lu p 0.002466
2070-08-31T09 Lu v +101.09
2070-09-03T17
** 
B +156.18
2070-09-04T17 Me +d +12.96
2070-09-04T18 Lu c +162.61
2070-09-06T01 Me xd +145.83
2070-09-06T07 Me e −18.03
2070-09-07T08 Lu xa +196.73
2070-09-11T11
** 
s +115.61
2070-09-12T07 Lu V +257.08
2070-09-12T12 Lu a 0.002702
2070-09-13T00 Lu d −18.47
2070-09-19T23
** 
S +217.89
2070-09-20T07 Lu o +242.37
2070-09-21T01
** 
b +115.52
2070-09-21T16 Lu xd +16.45
2070-09-22T19 Me v +172.29
2070-09-23T15 Pl p 44.67
2070-09-24T22 Lu p 0.002465
2070-09-25T02 Lu v +65.06
2070-09-26T10 Pl V +3.46
2070-09-26T12 Pl c +3.45
2070-09-26T12 Lu +d +18.43
2070-10-02T12 Me o +189.96
2070-10-04T07 Lu c +191.44
2070-10-04T16 Lu xa +196.44
2070-10-04T16
** 
B +158.44
2070-10-05T09 Ve a 1.720
2070-10-08T11 Ve o +195.57
2070-10-09T17 Me a 1.419
2070-10-10T07 Lu a 0.002706
2070-10-10T08 Lu d −18.42
2070-10-10T08 Lu V +265.64
2070-10-13T04 Ma a 2.569
2070-10-14T07 Me xa +209.92
2070-10-15T01 Sa v +202.39
2070-10-15T10 Sa a 10.68
2070-10-15T10 Sa c +202.44
2070-10-15T20 Ne Rg +103.22
2070-10-16T11 Ju p 3.954
2070-10-17T05 Ju V +24.61
2070-10-17T14 Ju o +24.56
2070-10-19T01 Lu xd +16.56
2070-10-19T18 Lu o +26.73
2070-10-20T15
** 
S +214.74
2070-10-22T03
** 
s +116.23
2070-10-22T03 Lu p 0.002430
2070-10-22T05 Lu v +62.35
2070-10-22T06 Ne d +21.86
2070-10-23T19 Lu +d +18.43
2070-10-31T23 Lu xa +196.52
2070-11-02T22 Lu c +220.83
2070-11-05T02
** 
B +153.55
2070-11-06T16 Lu d −18.48
2070-11-07T01 Lu a 0.002713
2070-11-07T08 Lu V +273.65
2070-11-10T01 Ve v +236.32
2070-11-10T18 Ma c +228.72
2070-11-13T13 Ma xa +230.65
2070-11-15T11 Lu xd +16.07
2070-11-16T02 Ve xa +243.89
2070-11-16T07 Pl d −14.17
2070-11-17T14 Me e +22.37
2070-11-17T20 Ve V +246.11
2070-11-18T05 Lu o +56.20
2070-11-19T07 Lu p 0.002398
2070-11-19T10 Lu v +74.26
2070-11-19T16
** 
S +202.43
2070-11-20T03 Me d −25.58
2070-11-20T04 Lu +d +18.52
2070-11-27T07 Me Rg +263.72
2070-11-28T03 Lu xa +195.46
2070-11-30T12 Ve v +261.95
2070-12-02T16 Lu c +250.82
2070-12-03T01 Me xd +260.82
2070-12-03T23 Lu d −18.58
2070-12-04T11
** 
B +145.94
2070-12-04T13 Lu a 0.002718
2070-12-04T21 Lu V +276.62
2070-12-05T23
** 
b +112.71
2070-12-07T03 Me p 0.6784
2070-12-07T06 Me V +255.54
2070-12-07T06 Me c +255.50
2070-12-09T20 Ve d −24.31
2070-12-10T19 Ju d +6.40
2070-12-12T17 Lu xd +14.03
2070-12-14T10 Ju Pg +19.65
2070-12-15T02 Ur v +263.70
2070-12-15T09 Ur c +263.72
2070-12-15T15 Ur a 20.16
2070-12-16T02 Pl Pg +2.43
2070-12-16T19 Me +d −18.71
2070-12-17T02 Me Pg +247.44
2070-12-17T16 Lu o +86.07
2070-12-17T16 Lu +d +18.58
2070-12-17T19 Lu p 0.002383
2070-12-17T21 Lu v +89.43
2070-12-18T06
** 
S +197.38
2070-12-25T04 Lu xa +192.87
2070-12-26T12 Me e −21.98
2070-12-30T22 Lu V +262.40
2070-12-31T07 Lu d −18.58
2070-12-31T14 Lu a 0.002718[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2070.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07