AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2069

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2069


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2069] [Q 2069]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2069-01-03T11 Lu xd +51.83
2069-01-05T11 Lu +d +20.64
2069-01-06T15
** 
S +177.71
2069-01-07T13 Lu o +107.89
2069-01-07T17 Me c +288.01
2069-01-07T23 Me V +287.69
2069-01-08T13 Me p 0.6703
2069-01-08T23 Ve d −23.27
2069-01-09T01 Sa d −0.59
2069-01-09T06 Me +d −19.41
2069-01-10T23 Ve xa +276.96
2069-01-12T00
** 
b +88.90
2069-01-14T12 Lu a 0.002703
2069-01-14T19 Lu V +197.85
2069-01-15T04 Sa Rg +186.96
2069-01-17T13 Lu xa +230.57
2069-01-18T18 Me Pg +279.19
2069-01-19T04 Ve v +287.23
2069-01-19T21 Lu d −20.57
2069-01-21T15
** 
B +130.09
2069-01-23T03 Lu c +303.69
2069-01-25T20 Lu v +342.48
2069-01-26T08 Lu p 0.002450
2069-01-30T10 Ma d −23.81
2069-01-30T12 Lu xd +49.28
2069-01-30T14 Me e −24.97
2069-02-01T18 Lu +d +20.48
2069-02-02T07 Me d −21.56
2069-02-04T10
** 
S +176.87
2069-02-05T13 Me xa +293.03
2069-02-06T05 Lu o +138.05
2069-02-11T08 Lu a 0.002708
2069-02-11T20 Lu V +205.87
2069-02-13T15 Lu xa +227.52
2069-02-16T07 Lu d −20.33
2069-02-17T02 Ju a 6.009
2069-02-17T09 Ju c +329.28
2069-02-18T03 Ju v +329.46
2069-02-19T21
** 
B +131.53
2069-02-21T15 Lu c +333.54
2069-02-22T22 Lu v +353.32
2069-02-23T06 Lu p 0.002413
2069-02-26T13 Lu xd +46.18
2069-03-01T00 Lu +d +20.23
2069-03-06T05
** 
S +180.68
2069-03-07T22 Lu o +167.98
2069-03-10T21 Lu a 0.002713
2069-03-11T07 Me a 1.369
2069-03-11T12 Ve o +351.51
2069-03-11T13 Lu V +211.00
2069-03-12T17 Lu xa +224.83
2069-03-15T15 Lu d −20.10
2069-03-15T16 Ve a 1.720
2069-03-16T07 Ne Pg +95.94
2069-03-17T11 Me o +357.33
2069-03-21T08
** 
B +137.56
2069-03-21T11 Pl o +1.77
2069-03-21T19 Pl v +1.78
2069-03-23T01 Lu c +3.05
2069-03-23T08 Ur Rg +259.14
2069-03-23T10 Lu v +9.11
2069-03-23T13 Sa p 8.519
2069-03-23T14 Sa V +183.60
2069-03-23T15 Sa o +183.60
2069-03-23T15 Lu p 0.002391
2069-03-23T17 Me v +9.74
2069-03-24T11 Pl a 46.33
2069-03-25T18 Lu xd +44.27
2069-03-25T23 Ur d −23.01
2069-03-27T06 Me xd +16.86
2069-03-28T06 Lu +d +20.02
2069-04-05T11
** 
S +193.49
2069-04-06T16 Lu o +197.49
2069-04-07T02 Lu a 0.002716
2069-04-07T13 Lu V +208.10
2069-04-08T21 Lu xa +223.79
2069-04-11T21 Lu d −19.95
2069-04-12T00 Me e +19.33
2069-04-12T11 Ne +d +22.30
2069-04-18T11 Ma v +329.94
2069-04-19T20 Me +d +19.59
2069-04-20T02
** 
s +140.73
2069-04-20T02
** 
B +145.75
2069-04-21T00 Lu v +26.16
2069-04-21T02 Lu p 0.002388
2069-04-21T10 Lu c +31.86
2069-04-21T14 Me Rg +46.73
2069-04-22T04 Lu xd +43.81
2069-04-24T15 Lu +d +19.92
2069-05-02T05 Me c +42.45
2069-05-02T21 Me V +42.03
2069-05-04T03
** 
S +197.31
2069-05-04T03 Ve xd +57.97
2069-05-04T04 Lu V +200.57
2069-05-04T06 Lu a 0.002715
2069-05-04T12 Me xa +41.00
2069-05-04T20 Me p 0.5590
2069-05-06T03 Lu xa +223.76
2069-05-06T09 Lu o +226.45
2069-05-07T06
** 
b +139.00
2069-05-09T03 Lu d −19.93
2069-05-15T09 Me Pg +36.99
2069-05-18T07
** 
B +146.89
2069-05-19T11 Me d +10.97
2069-05-19T11 Lu p 0.002405
2069-05-19T13 Lu v +42.60
2069-05-19T15 Lu xd +43.78
2069-05-20T18 Lu c +60.36
2069-05-22T02 Lu +d +19.94
2069-05-27T12 Sa +d +2.20
2069-05-27T23 Pl +d −13.47
2069-05-29T13 Me e −24.61
2069-05-31T14 Lu V +202.03
2069-05-31T17 Lu a 0.002709
2069-06-01T09 Sa Pg +180.15
2069-06-02T04
** 
S +205.10
2069-06-02T05 Ve +d +24.53
2069-06-02T10 Lu xa +223.66
2069-06-05T00 Lu o +254.99
2069-06-05T10 Lu d −19.96
2069-06-07T02 Ur p 18.06
2069-06-07T06 Ur o +257.13
2069-06-07T09 Ur V +257.13
2069-06-15T23 Lu xd +43.16
2069-06-16T04
** 
B +155.92
2069-06-16T13 Lu p 0.002434
2069-06-16T20 Lu v +55.94
2069-06-18T12 Lu +d +19.95
2069-06-19T02 Lu c +88.42
2069-06-23T05 Me xd +82.58
2069-06-28T08 Lu V +207.45
2069-06-28T10 Lu a 0.002703
2069-06-29T06 Ne v +98.44
2069-06-29T14 Ne c +98.46
2069-06-29T14 Lu xa +222.43
2069-06-29T18 Ne a 30.93
2069-06-29T23 Me v +97.08
2069-06-30T07 Me +d +24.34
2069-07-01T12 Me o +100.39
2069-07-02T14 Pl Rg +3.41
2069-07-02T15
** 
S +230.13
2069-07-02T18 Lu d −19.94
2069-07-02T20 Me a 1.328
2069-07-04T13 Lu o +283.22
2069-07-08T01 Ju +d −4.07
2069-07-11T15 Ju Rg +352.68
2069-07-13T03 Lu xd +41.27
2069-07-13T14 Lu p 0.002465
2069-07-14T05 Lu v +57.04
2069-07-15T22 Lu +d +19.89
2069-07-16T01
** 
B +174.94
2069-07-18T11 Lu c +116.42
2069-07-26T04 Lu a 0.002701
2069-07-26T05 Lu V +214.10
2069-07-26T17 Lu xa +219.82
2069-07-30T03 Lu d −19.80
2069-07-31T11 Me xa +154.30
2069-08-02T03
** 
S +280.76
2069-08-02T23 Lu o +311.31
2069-08-06T22 Lu v +6.66
2069-08-07T17 Lu p 0.002465
2069-08-09T03 Lu xd +38.43
2069-08-10T01 Me e +27.36
2069-08-12T05 Lu +d +19.71
2069-08-16T02
** 
B +192.48
2069-08-16T22 Lu c +144.66
2069-08-22T05 Ur +d −22.65
2069-08-22T19 Lu xa +217.04
2069-08-22T23 Lu a 0.002704
2069-08-23T03 Lu V +220.92
2069-08-23T10 Ur Pg +255.11
2069-08-23T16 Ve xa +191.91
2069-08-24T01 Me Rg +172.94
2069-08-26T07 Me d −1.05
2069-08-26T12 Lu d −19.59
2069-08-31T22
** 
S +294.30
2069-09-01T09 Lu o +339.50
2069-09-03T11 Lu v +10.01
2069-09-03T20 Me p 0.6283
2069-09-03T20 Lu p 0.002433
2069-09-05T06 Lu xd +36.03
2069-09-05T21 Me V +165.44
2069-09-06T16 Me c +164.69
2069-09-08T10 Lu +d +19.50
2069-09-09T12 Ju p 3.968
2069-09-09T18 Ju o +347.69
2069-09-09T22 Ju V +347.66
2069-09-13T12
** 
B +198.32
2069-09-15T11 Lu c +173.22
2069-09-16T01 Me Pg +159.07
2069-09-18T23 Lu xa +215.20
2069-09-19T04 Me xd +159.85
2069-09-19T16 Lu a 0.002711
2069-09-19T23 Lu V +226.98
2069-09-20T03 Me +d +7.91
2069-09-22T04 Pl p 44.50
2069-09-22T16 Me e −17.83
2069-09-22T20 Lu d −19.39
2069-09-24T10 Pl V +2.35
2069-09-24T11 Pl c +2.35
2069-09-30T13
** 
S +293.61
2069-09-30T18 Lu o +95.40
2069-10-01T19 Lu v +23.79
2069-10-01T23 Lu p 0.002402
2069-10-02T12 Lu xd +34.93
2069-10-02T15 Sa c +190.04
2069-10-02T17 Sa a 10.57
2069-10-02T21 Sa v +190.08
2069-10-05T17 Lu +d +19.33
2069-10-06T23
** 
s +186.23
2069-10-08T17 Me v +187.25
2069-10-13T09 Ne Rg +100.98
2069-10-14T19 Ve e +46.73
2069-10-15T04 Lu c +202.42
2069-10-16T05 Lu xa +214.73
2069-10-17T04 Lu a 0.002716
2069-10-17T09 Lu V +228.82
2069-10-19T07
** 
B +198.89
2069-10-20T03 Lu d −19.30
2069-10-20T12 Me o +207.70
2069-10-21T16 Ne d +22.00
2069-10-23T06 Ma Rg +78.07
2069-10-27T01 Ma xd +77.96
2069-10-27T06 Me a 1.436
2069-10-27T10 Me xa +219.15
2069-10-29T23 Lu xd +34.78
2069-10-30T03 Lu o +37.28
2069-10-30T09 Lu p 0.002385
2069-10-30T10 Lu v +41.44
2069-11-02T01 Lu +d +19.30
2069-11-02T13
** 
S +272.98
2069-11-04T18 Ju d −8.04
2069-11-06T20 Ve d −27.76
2069-11-07T07 Ju Pg +342.80
2069-11-12T11 Lu xa +214.85
2069-11-12T23 Lu V +220.74
2069-11-13T07 Lu a 0.002717
2069-11-13T22 Lu c +232.16
2069-11-15T05 Pl d −14.52
2069-11-16T09 Lu d −19.33
2069-11-20T02
** 
B +177.76
2069-11-22T02 Ma +d +23.51
2069-11-22T19 Ma p 0.5222
2069-11-26T10 Lu xd +34.57
2069-11-27T21 Lu p 0.002390
2069-11-27T21 Ma V +69.74
2069-11-28T02 Lu v +59.72
2069-11-28T13 Lu o +66.96
2069-11-29T13 Lu +d +19.34
2069-11-29T14 Me d −25.87
2069-11-30T10 Ma o +68.79
2069-12-02T12
** 
S +235.63
2069-12-04T13 Ve Rg +281.55
2069-12-04T22 Me e +21.14
2069-12-09T16 Lu xa +214.15
2069-12-10T00 Lu V +218.01
2069-12-10T13 Lu a 0.002714
2069-12-10T20 Ur c +259.35
2069-12-10T23 Ur v +259.36
2069-12-11T01 Ur a 20.09
2069-12-13T11 Me Rg +279.53
2069-12-13T16 Lu d −19.38
2069-12-13T17 Lu c +262.30
2069-12-14T17 Pl Pg +1.31
2069-12-14T20 Ve xd +279.40
2069-12-15T06
** 
b +163.11
2069-12-16T03 Me xd +278.86
2069-12-17T08
** 
B +166.87
2069-12-22T23 Me c +271.70
2069-12-23T02 Me V +271.56
2069-12-23T07 Me p 0.6762
2069-12-23T17 Lu xd +33.05
2069-12-24T18 Ve p 0.2644
2069-12-25T02 Ve c +273.86
2069-12-25T02 Ve V +273.86
2069-12-26T07 Lu p 0.002415
2069-12-26T15 Lu v +76.10
2069-12-27T01 Lu +d +19.35
2069-12-28T00 Lu o +96.90
2069-12-29T22
** 
S +241.83
2069-12-30T13 Ne p 28.93
2069-12-30T16 Ne o +99.57
2069-12-30T19 Me +d −20.17
2069-12-30T20 Ne V +99.57[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2069.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07