AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2068

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2068


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2068] [Q 2068]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2068-01-02T18 Lu xa +251.25
2068-01-03T05 Lu d −22.27
2068-01-03T08 Sa Rg +174.12
2068-01-05T02 Lu c +284.55
2068-01-06T20 Lu p 0.002416
2068-01-06T21 Lu v +311.26
2068-01-07T16
** 
B +148.76
2068-01-08T17 Me e +19.18
2068-01-12T09 Me xd +310.41
2068-01-13T09 Ju a 6.135
2068-01-14T21 Ju c +294.52
2068-01-15T11 Lu xd +70.81
2068-01-15T12 Ju v +294.67
2068-01-15T16 Me Rg +311.39
2068-01-16T01 Lu +d +22.24
2068-01-19T09 Lu o +119.11
2068-01-21T04 Me +d −15.63
2068-01-22T10
** 
S +205.70
2068-01-22T15 Lu a 0.002714
2068-01-23T04 Lu V +164.09
2068-01-24T15 Me c +304.45
2068-01-25T00 Me V +303.94
2068-01-26T01 Me p 0.6606
2068-01-30T02 Lu xa +249.58
2068-01-30T17 Lu d −22.15
2068-02-03T13 Lu c +314.52
2068-02-04T05 Lu p 0.002390
2068-02-04T06 Lu v +325.36
2068-02-04T17
** 
B +157.57
2068-02-05T09 Me Pg +295.44
2068-02-09T17 Ve xd +4.92
2068-02-11T13 Lu xd +68.55
2068-02-12T07 Lu +d +22.06
2068-02-14T23 Me d −19.34
2068-02-18T03 Me e −26.30
2068-02-18T04 Lu o +149.36
2068-02-18T20 Lu a 0.002717
2068-02-19T03 Lu V +160.59
2068-02-19T16 Me xa +304.59
2068-02-19T21
** 
S +219.56
2068-02-26T04 Lu xa +246.67
2068-02-27T02 Lu d −21.89
2068-02-28T14
** 
s +164.85
2068-03-03T17 Lu v +340.50
2068-03-03T18 Lu p 0.002385
2068-03-03T23 Lu c +344.22
2068-03-05T09
** 
B +159.45
2068-03-09T14 Lu xd +65.36
2068-03-10T04 Ve e +46.26
2068-03-10T05 Sa V +170.75
2068-03-10T08 Sa p 8.409
2068-03-10T11 Sa o +170.73
2068-03-10T14 Lu +d +21.78
2068-03-13T18 Ne Pg +93.71
2068-03-16T09 Lu V +148.85
2068-03-16T22 Lu a 0.002716
2068-03-18T16 Ur Rg +254.72
2068-03-18T22 Lu o +179.14
2068-03-20T00 Ur d −22.52
2068-03-20T09 Pl v +0.65
2068-03-20T12 Pl o +0.65
2068-03-20T17
** 
S +216.30
2068-03-23T03 Pl a 46.16
2068-03-24T05 Lu xa +243.74
2068-03-25T08 Lu d −21.63
2068-03-29T06 Me a 1.351
2068-04-01T03 Lu v +354.78
2068-04-01T04 Lu p 0.002402
2068-04-02T08 Lu c +13.51
2068-04-03T12 Me o +14.92
2068-04-04T05
** 
B +155.56
2068-04-05T19 Lu xd +62.95
2068-04-06T23 Lu +d +21.56
2068-04-07T18 Me v +23.74
2068-04-09T09 Me xd +27.12
2068-04-13T00 Lu V +152.92
2068-04-13T10 Lu a 0.002711
2068-04-17T15 Lu o +208.50
2068-04-19T21
** 
S +211.32
2068-04-20T08 Lu xa +242.35
2068-04-21T13 Lu d −21.48
2068-04-22T14 Ne +d +22.33
2068-04-26T05 Ma +d +24.82
2068-04-26T12 Ve +d +27.19
2068-04-29T05 Lu v +5.28
2068-04-29T06 Lu p 0.002433
2068-04-29T10 Ve Rg +68.87
2068-04-29T13 Me e +20.45
2068-05-01T18 Lu c +42.21
2068-05-03T04 Lu xd +62.19
2068-05-03T09
** 
B +154.47
2068-05-04T08 Lu +d +21.46
2068-05-05T05 Me +d +23.51
2068-05-05T05
** 
b +139.35
2068-05-10T18 Me Rg +65.98
2068-05-11T00 Lu V +160.95
2068-05-11T03 Lu a 0.002705
2068-05-14T17 Sa +d +7.07
2068-05-17T05 Lu o +237.21
2068-05-17T14 Lu xa +242.16
2068-05-17T15 Me xa +64.23
2068-05-18T01
** 
S +213.97
2068-05-18T17 Sa Pg +167.27
2068-05-18T19 Lu d −21.45
2068-05-20T16 Ve V +60.69
2068-05-20T19 Ve p 0.2875
2068-05-20T19 Ve c +60.62
2068-05-22T02 Me c +61.84
2068-05-22T08 Me V +61.69
2068-05-23T05 Me p 0.5501
2068-05-26T05 Lu v +1.12
2068-05-26T08 Lu p 0.002465
2068-05-26T19 Pl +d −13.81
2068-05-30T12
** 
B +158.32
2068-05-30T13 Lu xd +62.12
2068-05-30T21 Ju +d −16.40
2068-05-31T04 Lu c +70.57
2068-05-31T07 Ve xa +54.77
2068-05-31T17 Lu +d +21.45
2068-06-02T06 Ur V +252.72
2068-06-02T07 Ur p 17.99
2068-06-02T09 Ur o +252.71
2068-06-03T14 Me Pg +57.23
2068-06-03T16 Ju Rg +316.76
2068-06-06T01 Me d +15.68
2068-06-07T22 Lu a 0.002702
2068-06-08T01 Lu V +169.46
2068-06-11T07 Ve Pg +52.38
2068-06-13T23 Lu xa +242.11
2068-06-14T12
** 
S +222.91
2068-06-15T03 Lu d −21.45
2068-06-15T16 Lu o +265.39
2068-06-17T03 Me e −22.91
2068-06-18T19
** 
s +151.86
2068-06-20T04 Lu v +328.50
2068-06-20T11 Lu p 0.002464
2068-06-21T05 Ve d +15.63
2068-06-26T20 Lu xd +61.88
2068-06-27T00 Ne c +96.22
2068-06-27T04 Ne v +96.23
2068-06-27T06 Ne a 30.92
2068-06-28T00
** 
B +163.91
2068-06-28T01 Lu +d +21.45
2068-06-29T15 Lu c +98.68
2068-07-01T05 Pl Rg +2.29
2068-07-05T16 Lu a 0.002705
2068-07-06T01 Lu V +177.70
2068-07-06T08 Me xd +92.82
2068-07-10T00 Me +d +23.68
2068-07-11T06 Lu xa +241.22
2068-07-12T13 Lu d −21.41
2068-07-14T10
** 
S +232.24
2068-07-14T13 Me v +110.00
2068-07-15T02 Lu o +293.42
2068-07-17T10 Lu v +327.85
2068-07-17T12 Me o +116.34
2068-07-17T14 Lu p 0.002432
2068-07-19T15 Me a 1.337
2068-07-23T23 Lu xd +60.37
2068-07-25T08 Lu +d +21.35
2068-07-29T03 Lu c +126.89
2068-07-29T06
** 
B +167.12
2068-07-30T10 Ve e −45.64
2068-08-02T08 Lu a 0.002711
2068-08-03T00 Lu V +185.29
2068-08-03T06 Ju V +311.83
2068-08-03T07 Ju o +311.82
2068-08-03T23 Ju p 4.066
2068-08-07T10 Lu xa +238.81
2068-08-08T23 Lu d −21.24
2068-08-13T09 Lu o +321.45
2068-08-13T14 Me xa +165.27
2068-08-13T22
** 
S +231.41
2068-08-14T12 Lu v +338.18
2068-08-14T15 Lu p 0.002402
2068-08-15T07 Ve +d +20.63
2068-08-17T04 Ur +d −22.03
2068-08-18T14 Ur Pg +250.68
2068-08-19T23 Lu xd +57.68
2068-08-21T14 Lu +d +21.14
2068-08-27T15 Me e +27.22
2068-08-27T18 Lu c +155.35
2068-08-29T09
** 
B +161.80
2068-08-29T20 Lu a 0.002717
2068-08-30T16 Lu V +189.76
2068-09-03T12 Lu xa +235.93
2068-09-05T08 Lu d −20.98
2068-09-10T09 Me Rg +190.00
2068-09-11T12 Me d −7.68
2068-09-11T17 Lu o +349.76
2068-09-11T20 Lu v +351.91
2068-09-12T00 Lu p 0.002386
2068-09-12T05
** 
S +215.10
2068-09-16T02 Lu xd +54.86
2068-09-16T14 Ma a 2.649
2068-09-17T21 Lu +d +20.89
2068-09-19T10 Sa c +177.33
2068-09-19T13 Sa a 10.46
2068-09-19T20 Sa v +177.39
2068-09-20T19 Pl p 44.32
2068-09-21T04 Me p 0.6452
2068-09-21T10 Ve xd +139.78
2068-09-22T20 Me V +182.00
2068-09-23T11 Pl V +1.22
2068-09-23T12 Pl c +1.22
2068-09-23T12 Me c +181.30
2068-09-26T00 Lu a 0.002718
2068-09-26T10 Lu c +184.22
2068-09-26T12 Lu V +184.96
2068-09-26T19
** 
B +151.51
2068-09-30T14 Lu xa +233.72
2068-10-01T05 Ju d −19.36
2068-10-01T22 Ma c +189.57
2068-10-02T03 Ju Pg +306.91
2068-10-02T07 Me xd +175.28
2068-10-02T14 Me Pg +175.26
2068-10-02T15 Lu d −20.77
2068-10-05T16 Me +d +2.37
2068-10-09T00 Me e −17.93
2068-10-10T08 Lu v +7.40
2068-10-10T11 Lu p 0.002389
2068-10-10T15
** 
S +201.47
2068-10-10T21 Ne Rg +98.75
2068-10-11T01 Lu o +18.58
2068-10-13T09 Lu xd +53.27
2068-10-15T05 Lu +d +20.71
2068-10-16T05 Ur xa +252.09
2068-10-22T02 Ne d +22.11
2068-10-23T03 Lu V +177.36
2068-10-23T05 Lu a 0.002715
2068-10-25T07 Me v +203.09
2068-10-26T04 Lu c +213.60
2068-10-26T11
** 
B +142.39
2068-10-27T18 Lu xa +232.98
2068-10-29T20 Lu d −20.66
2068-11-07T18 Lu v +22.55
2068-11-07T20 Lu p 0.002412
2068-11-08T11 Me o +226.63
2068-11-09T06
** 
S +188.04
2068-11-09T11 Lu o +47.95
2068-11-09T13 Me xa +228.35
2068-11-09T19 Lu xd +53.02
2068-11-11T15 Lu +d +20.65
2068-11-13T15 Me a 1.447
2068-11-14T03 Pl d −14.87
2068-11-19T18 Lu V +181.30
2068-11-19T19 Lu a 0.002709
2068-11-23T09
** 
b +86.05
2068-11-24T01 Lu xa +233.09
2068-11-24T21 Lu c +243.47
2068-11-25T00
** 
B +135.53
2068-11-26T02 Lu d −20.67
2068-12-05T19 Lu p 0.002449
2068-12-05T21 Lu v +33.24
2068-12-05T23 Ur v +254.93
2068-12-06T06 Ur c +254.95
2068-12-06T09 Ur a 20.02
2068-12-07T06 Lu xd +52.95
2068-12-07T16 Me d −25.71
2068-12-08T20
** 
S +181.90
2068-12-08T23 Lu o +77.77
2068-12-09T01 Lu +d +20.68
2068-12-13T08 Pl Pg +0.19
2068-12-17T15 Lu a 0.002704
2068-12-17T17 Lu V +189.16
2068-12-21T08 Lu xa +232.59
2068-12-21T23 Me e +20.06
2068-12-23T11 Lu d −20.67
2068-12-24T10
** 
B +133.27
2068-12-24T13 Lu c +273.57
2068-12-26T14 Ma xa +247.48
2068-12-27T21
** 
s +91.69
2068-12-28T01 Ne V +97.35
2068-12-28T01 Ne p 28.92
2068-12-28T06 Ne o +97.34
2068-12-29T06 Me xd +295.38
2068-12-29T14 Me Rg +295.41
2068-12-30T14 Lu v +357.18
2068-12-31T14 Lu p 0.002476[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2068.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07