AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2067

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2067


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2067] [Q 2067]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2067-01-01T14 Lu a 0.002716
2067-01-08T02 Me v +298.42
2067-01-12T16
** 
B +138.67
2067-01-12T23 Lu d −23.96
2067-01-13T18 Lu xa +269.74
2067-01-15T07 Lu p 0.002385
2067-01-15T11 Lu c +295.34
2067-01-15T11 Lu v +295.46
2067-01-22T15 Ju d −23.11
2067-01-25T06 Me e +18.54
2067-01-25T12 Me xd +324.15
2067-01-26T00 Lu +d +23.92
2067-01-26T22 Lu xd +89.41
2067-01-27T05
** 
S +193.97
2067-01-27T23 Lu V +101.30
2067-01-28T15 Lu a 0.002716
2067-01-30T10 Lu o +130.60
2067-01-31T20 Me Rg +327.55
2067-02-01T09
** 
s +109.27
2067-02-04T15 Me +d −10.16
2067-02-07T09 Ve d −21.51
2067-02-08T15 Ma xa +262.46
2067-02-09T09 Lu d −23.82
2067-02-09T18 Me c +321.08
2067-02-10T02 Lu xa +268.50
2067-02-10T08 Me V +320.42
2067-02-11T04
** 
B +139.85
2067-02-11T19 Me p 0.6468
2067-02-12T19 Lu p 0.002399
2067-02-13T02 Lu v +312.74
2067-02-13T21 Lu c +325.25
2067-02-17T18
** 
b +104.40
2067-02-22T06 Me Pg +312.09
2067-02-22T07 Lu +d +23.73
2067-02-23T01 Lu xd +87.55
2067-02-24T08 Ma d −23.63
2067-02-24T12 Lu V +104.60
2067-02-24T17
** 
S +187.57
2067-02-25T02 Lu a 0.002711
2067-02-25T22 Sa V +157.56
2067-02-25T22 Sa p 8.305
2067-02-26T02 Sa o +157.55
2067-03-01T04 Lu o +160.67
2067-03-01T11 Me d −15.83
2067-03-04T18 Me xa +317.20
2067-03-07T15 Me e −27.28
2067-03-08T16 Lu d −23.58
2067-03-08T21 Ve xa +311.82
2067-03-09T05 Lu xa +265.93
2067-03-11T06
** 
B +140.73
2067-03-12T08 Ne Pg +91.47
2067-03-13T00 Lu p 0.002431
2067-03-13T09 Lu v +326.14
2067-03-14T16 Ma v +285.50
2067-03-14T23 Ur Rg +250.26
2067-03-15T08 Lu c +225.51
2067-03-15T14 Ur d −21.88
2067-03-19T15 Pl v +359.51
2067-03-20T12 Pl o +359.53
2067-03-21T15 Lu +d +23.46
2067-03-22T03 Lu xd +84.55
2067-03-22T18 Pl a 45.98
2067-03-24T10 Lu V +111.74
2067-03-24T20 Lu a 0.002705
2067-03-26T14
** 
S +196.58
2067-03-30T20 Lu o +190.18
2067-04-04T21 Lu d −23.33
2067-04-05T05 Lu xa +262.90
2067-04-09T05 Lu p 0.002465
2067-04-09T11
** 
B +151.28
2067-04-09T23 Lu v +329.62
2067-04-13T19 Lu c +23.99
2067-04-16T19 Me a 1.337
2067-04-17T23 Lu +d +23.24
2067-04-18T06 Lu xd +81.92
2067-04-20T12 Me o +30.77
2067-04-21T10 Lu V +119.63
2067-04-21T15 Lu a 0.002702
2067-04-23T12 Me xd +37.17
2067-04-23T14 Me v +37.40
2067-04-25T02 Ju +d −22.61
2067-04-26T03
** 
S +221.02
2067-04-29T08 Lu o +219.14
2067-04-29T15 Ju Rg +282.77
2067-05-02T03 Lu d −23.17
2067-05-02T08 Lu xa +261.15
2067-05-02T19 Sa +d +11.74
2067-05-04T05 Lu p 0.002466
2067-05-04T07 Lu v +288.44
2067-05-05T19 Sa Pg +154.07
2067-05-09T09
** 
B +170.64
2067-05-11T15 Ne +d +22.33
2067-05-13T07 Lu c +52.70
2067-05-15T07 Lu +d +23.14
2067-05-15T12 Lu xd +80.69
2067-05-18T14 Me e +21.93
2067-05-18T17 Me +d +25.32
2067-05-19T09 Lu V +126.89
2067-05-19T10 Lu a 0.002704
2067-05-26T01
** 
S +251.14
2067-05-26T10
** 
s +192.39
2067-05-26T13 Pl +d −14.15
2067-05-28T18 Lu o +247.59
2067-05-29T11 Lu d −23.12
2067-05-29T11 Ur p 17.92
2067-05-29T12 Ur o +248.26
2067-05-29T13 Ur V +248.25
2067-05-29T16 Lu xa +260.66
2067-05-31T05 Me Rg +85.87
2067-05-31T07 Lu p 0.002433
2067-05-31T08 Lu v +284.71
2067-05-31T18 Me xa +85.85
2067-06-08T20
** 
B +176.77
2067-06-11T14 Lu +d +23.13
2067-06-11T17 Me p 0.5505
2067-06-11T19 Lu xd +80.60
2067-06-11T20 Lu c +81.08
2067-06-12T05 Me V +81.57
2067-06-12T08 Me c +81.50
2067-06-16T02 Lu a 0.002711
2067-06-16T04 Lu V +132.78
2067-06-23T08 Me d +18.35
2067-06-24T03
** 
S +249.33
2067-06-24T04 Me Pg +77.27
2067-06-25T05 Ne v +93.98
2067-06-25T10 Ne c +93.99
2067-06-25T16 Ne a 30.91
2067-06-25T21 Lu d −23.14
2067-06-26T02 Lu xa +260.67
2067-06-26T14
** 
b +184.36
2067-06-27T02 Lu o +275.56
2067-06-28T09 Lu p 0.002404
2067-06-28T12 Lu v +296.29
2067-06-29T12 Ju o +277.88
2067-06-29T22 Ju V +277.82
2067-06-30T01 Ve xd +89.66
2067-06-30T20 Ju p 4.208
2067-06-30T21 Pl Rg +1.17
2067-07-02T17
** 
s +184.43
2067-07-03T19 Ve +d +23.51
2067-07-06T10 Me e −21.31
2067-07-07T14
** 
B +180.31
2067-07-08T20 Lu +d +23.12
2067-07-09T01 Lu xd +80.62
2067-07-11T11 Lu c +109.25
2067-07-13T12 Lu V +133.72
2067-07-13T14 Lu a 0.002716
2067-07-20T11 Me xd +103.36
2067-07-20T19 Me +d +22.76
2067-07-23T08 Lu d −23.06
2067-07-23T11 Lu xa +260.09
2067-07-25T01
** 
S +276.44
2067-07-26T09 Lu o +303.52
2067-07-26T17 Lu p 0.002387
2067-07-26T21 Lu v +310.67
2067-07-29T07 Ve a 1.733
2067-07-30T04 Me v +123.05
2067-07-31T11 Ve o +128.32
2067-08-02T11 Me o +129.99
2067-08-05T02 Lu +d +23.02
2067-08-05T05 Lu xd +79.44
2067-08-06T18 Me a 1.351
2067-08-08T16 Ju xa +273.62
2067-08-09T01 Lu V +125.30
2067-08-09T18 Lu a 0.002718
2067-08-10T02 Lu c +137.60
2067-08-10T13
** 
B +186.93
2067-08-13T04 Ur +d −21.27
2067-08-14T16 Ur Pg +246.22
2067-08-19T17 Lu xa +258.08
2067-08-19T17 Lu d −22.90
2067-08-24T03 Lu p 0.002390
2067-08-24T07 Lu v +325.36
2067-08-24T16 Lu o +331.69
2067-08-26T04
** 
S +275.65
2067-08-27T17 Me xa +175.61
2067-08-29T11 Ma +d +1.67
2067-08-29T19 Ju Pg +272.93
2067-08-31T00 Ma Rg +16.10
2067-09-01T06 Lu xd +76.97
2067-09-01T09 Lu +d +22.80
2067-09-05T04 Lu V +123.69
2067-09-06T00 Lu a 0.002715
2067-09-06T19 Sa c +164.30
2067-09-06T22 Sa v +164.31
2067-09-06T23 Sa a 10.36
2067-09-08T18 Lu c +166.21
2067-09-12T11
** 
B +179.26
2067-09-15T03 Me e +26.62
2067-09-15T06 Ve v +184.95
2067-09-15T19 Lu xa +255.20
2067-09-16T00 Lu d −22.64
2067-09-19T05 Ju d −23.46
2067-09-20T08 Pl p 44.14
2067-09-21T11 Lu p 0.002410
2067-09-21T14 Lu v +338.81
2067-09-22T22 Pl V +0.10
2067-09-23T00 Lu o +346.05
2067-09-23T12 Pl c +0.09
2067-09-23T13 Ve V +195.21
2067-09-25T21
** 
S +246.80
2067-09-26T12 Ma p 0.3967
2067-09-28T09 Lu xd +74.01
2067-09-28T10 Me Rg +206.53
2067-09-28T13 Me d −13.73
2067-09-28T17 Lu +d +22.53
2067-10-01T07 Ma V +10.17
2067-10-02T19 Ma o +9.70
2067-10-02T22 Lu V +129.20
2067-10-03T12 Lu a 0.002709
2067-10-05T13 Ve v +210.08
2067-10-07T12
** 
b +143.57
2067-10-08T09 Lu c +195.16
2067-10-09T02 Me p 0.6587
2067-10-09T08 Ne Rg +96.52
2067-10-10T09 Me V +198.26
2067-10-10T21 Me c +197.65
2067-10-11T02
** 
B +171.49
2067-10-12T20 Lu xa +252.60
2067-10-13T05 Lu d −22.41
2067-10-16T10 Me xd +192.26
2067-10-18T22
** 
s +145.00
2067-10-19T06 Ma d −0.58
2067-10-19T10 Lu p 0.002445
2067-10-19T14 Ve xa +227.52
2067-10-19T14 Lu v +348.06
2067-10-19T20 Me Pg +191.18
2067-10-22T05 Me +d −3.27
2067-10-22T11 Lu o +29.15
2067-10-24T14
** 
S +240.43
2067-10-25T08 Ne d +22.18
2067-10-25T14 Lu xd +71.94
2067-10-26T02 Lu +d +22.35
2067-10-26T09 Me e −18.29
2067-10-30T23 Lu V +137.70
2067-10-31T06 Lu a 0.002704
2067-11-02T02 Ma Pg +4.27
2067-11-07T00 Lu c +224.62
2067-11-09T00 Lu xa +251.50
2067-11-09T11 Lu d −22.29
2067-11-10T03
** 
B +162.41
2067-11-13T04 Me v +220.73
2067-11-13T23 Pl d −15.21
2067-11-14T16 Lu p 0.002474
2067-11-15T02 Lu v +336.81
2067-11-20T23 Lu o +58.71
2067-11-21T22 Lu xd +71.37
2067-11-22T10 Lu +d +22.29
2067-11-23T11
** 
S +214.05
2067-11-23T16 Me xa +237.59
2067-11-25T14 Ve d −24.90
2067-11-28T02 Lu V +147.18
2067-11-28T03 Lu a 0.002704
2067-11-30T12 Me o +248.34
2067-12-01T20 Me a 1.451
2067-12-02T15 Ur c +250.51
2067-12-02T17 Ur a 19.96
2067-12-02T21 Ur v +250.53
2067-12-05T14
** 
b +130.58
2067-12-06T08 Lu xa +251.48
2067-12-06T14 Lu c +254.52
2067-12-06T19 Lu d −22.29
2067-12-06T21 Me V +258.41
2067-12-09T08
** 
B +152.04
2067-12-10T01 Lu p 0.002453
2067-12-10T02 Lu v +304.47
2067-12-10T03 Ma xd +12.45
2067-12-12T22 Pl Pg +359.06
2067-12-16T18 Me d −25.41
2067-12-18T20 Me v +277.16
2067-12-19T07 Lu xd +71.50
2067-12-19T18 Lu +d +22.29
2067-12-20T15 Lu o +88.81
2067-12-23T15
** 
S +202.89
2067-12-25T23 Lu a 0.002708
2067-12-26T05 Lu V +156.69
2067-12-26T15 Ne p 28.92
2067-12-26T20 Ne o +95.11
2067-12-27T01 Ne V +95.10
2067-12-28T12 Sa d +4.25[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2067.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07