AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2066

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2066


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2066] [Q 2066]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2066-01-02T03 Me d −24.61
2066-01-05T09 Me a 1.439
2066-01-07T14 Lu V +63.38
2066-01-07T16 Lu a 0.002712
2066-01-08T22 Lu +d +25.54
2066-01-10T11 Me o +290.30
2066-01-11T07 Lu xd +108.04
2066-01-11T15 Lu o +111.75
2066-01-11T18 Ma v +4.15
2066-01-12T03
** 
S +223.68
2066-01-22T04 Ma xd +11.39
2066-01-22T15 Lu d −25.53
2066-01-23T15 Lu p 0.002428
2066-01-23T17 Lu v +275.08
2066-01-24T14 Lu xa +288.05
2066-01-25T11 Me v +315.59
2066-01-25T20 Lu c +306.16
2066-01-26T16
** 
B +163.65
2066-02-04T10 Lu a 0.002706
2066-02-04T10 Lu V +69.78
2066-02-05T06 Lu +d +25.50
2066-02-07T14 Lu xd +107.84
2066-02-07T15 Me xd +336.84
2066-02-10T08 Lu o +141.91
2066-02-10T16 Me e +18.16
2066-02-12T01
** 
S +227.40
2066-02-12T08 Sa p 8.212
2066-02-12T11 Sa o +144.07
2066-02-12T13 Sa V +144.06
2066-02-17T05 Me Rg +343.95
2066-02-18T22 Lu d −25.42
2066-02-20T00 Lu p 0.002464
2066-02-20T02 Me +d −3.72
2066-02-20T07 Lu v +278.69
2066-02-20T21 Lu xa +287.25
2066-02-24T08 Lu c +336.10
2066-02-25T10
** 
B +165.77
2066-02-26T06 Me c +337.98
2066-02-27T00 Me V +337.21
2066-02-28T23 Me p 0.6292
2066-03-04T06 Lu a 0.002702
2066-03-04T10 Lu V +77.80
2066-03-04T14 Lu +d +25.31
2066-03-06T20 Lu xd +106.25
2066-03-09T19 Ne Pg +89.24
2066-03-10T06 Ur Rg +245.77
2066-03-10T09 Ur d −21.11
2066-03-11T09 Me Pg +329.29
2066-03-11T22 Lu o +171.72
2066-03-12T21
** 
S +237.91
2066-03-15T23 Lu v +228.18
2066-03-16T20 Lu p 0.002468
2066-03-17T12 Me d −11.02
2066-03-17T21 Me xa +331.28
2066-03-18T04 Lu d −25.19
2066-03-18T11 Pl o +358.37
2066-03-18T21 Pl v +358.38
2066-03-19T23 Lu xa +284.98
2066-03-20T03
** 
s +183.27
2066-03-21T10 Pl a 45.79
2066-03-23T23 Ju d −21.14
2066-03-25T04 Me e −27.76
2066-03-25T22 Lu c +30.92
2066-03-26T21 Ju Rg +250.77
2066-03-27T06
** 
B +170.80
2066-03-31T22 Lu +d +25.06
2066-04-01T02 Lu a 0.002704
2066-04-01T10 Lu V +85.46
2066-04-02T22 Lu xd +103.38
2066-04-06T15 Ve xd +41.84
2066-04-10T10 Lu o +200.82
2066-04-11T21
** 
S +232.88
2066-04-12T12 Lu v +231.48
2066-04-12T22 Lu p 0.002434
2066-04-14T10 Lu d −24.95
2066-04-16T00 Lu xa +282.09
2066-04-19T22 Sa +d +15.94
2066-04-21T15 Sa Pg +140.58
2066-04-24T12 Lu c +34.66
2066-04-28T01
** 
B +161.33
2066-04-28T05 Lu +d +24.85
2066-04-28T19 Lu a 0.002710
2066-04-29T06 Lu V +91.76
2066-04-30T00 Lu xd +100.59
2066-05-03T20 Me a 1.328
2066-05-06T12 Me o +46.79
2066-05-06T15 Me xd +47.07
2066-05-08T07 Me v +50.75
2066-05-09T18 Lu o +229.47
2066-05-10T18 Lu v +244.48
2066-05-11T01 Lu p 0.002404
2066-05-11T18 Lu d −24.80
2066-05-12T05
** 
S +210.55
2066-05-13T03 Lu xa +279.88
2066-05-19T05 Ve +d +25.19
2066-05-19T15 Ma +d +24.51
2066-05-24T03 Lu c +63.37
2066-05-24T14 Ur V +243.77
2066-05-24T14 Ur o +243.77
2066-05-24T15 Ur p 17.86
2066-05-25T08 Pl +d −14.49
2066-05-25T10 Lu +d +24.76
2066-05-26T06 Lu a 0.002715
2066-05-26T18 Lu V +94.23
2066-05-26T19 Ju o +245.91
2066-05-27T00 Ju V +245.88
2066-05-27T04 Lu xd +99.11
2066-05-27T23 Me +d +25.66
2066-05-28T08 Ju p 4.344
2066-05-28T17
** 
B +146.86
2066-06-05T20 Ne +d +22.31
2066-06-05T22 Me e +23.59
2066-06-08T02 Lu o +257.73
2066-06-08T04 Lu d −24.77
2066-06-08T07 Lu v +260.58
2066-06-08T10 Lu p 0.002388
2066-06-09T12 Lu xa +278.93
2066-06-11T01
** 
S +193.96
2066-06-13T21 Me xa +104.72
2066-06-19T11 Me Rg +105.90
2066-06-21T16 Lu +d +24.77
2066-06-22T10 Lu a 0.002717
2066-06-22T13 Lu V +88.97
2066-06-22T19 Lu c +91.73
2066-06-22T19 Ne v +91.76
2066-06-22T20 Ne c +91.76
2066-06-23T03 Ne a 30.90
2066-06-23T09 Lu xd +98.83
2066-06-26T07
** 
B +140.47
2066-06-28T23
** 
b +96.80
2066-06-29T10 Pl Rg +0.04
2066-06-30T05 Me p 0.5601
2066-07-01T22 Me V +101.16
2066-07-02T09 Me c +100.87
2066-07-05T14 Lu d −24.78
2066-07-06T08 Me d +18.35
2066-07-06T19 Lu p 0.002391
2066-07-06T20 Lu v +277.33
2066-07-06T22 Lu xa +278.86
2066-07-07T09 Lu o +285.60
2066-07-09T16
** 
S +192.06
2066-07-11T03
** 
s +97.57
2066-07-13T14 Me Pg +96.61
2066-07-18T22 Lu +d +24.77
2066-07-19T11 Lu V +84.76
2066-07-19T16 Lu a 0.002714
2066-07-20T16 Lu xd +98.95
2066-07-22T04 Ju +d −19.61
2066-07-22T10 Lu c +119.95
2066-07-24T04 Me e −19.98
2066-07-25T02
** 
B +140.23
2066-07-27T04 Ve xa +170.10
2066-07-28T03 Ju Pg +240.91
2066-07-31T03 Me +d +21.35
2066-08-01T23 Lu d −24.73
2066-08-02T14 Me xd +114.33
2066-08-02T23 Ve e +45.72
2066-08-03T08 Lu xa +278.66
2066-08-04T02 Lu p 0.002411
2066-08-04T08 Lu v +293.31
2066-08-05T17 Lu o +313.64
2066-08-07T06
** 
S +184.46
2066-08-07T11 Ma V +141.81
2066-08-08T04 Ur +d −20.37
2066-08-09T18 Ur Pg +241.72
2066-08-13T23 Me v +136.30
2066-08-15T05 Lu +d +24.67
2066-08-15T23 Lu V +87.61
2066-08-16T05 Lu a 0.002708
2066-08-16T21 Lu xd +98.11
2066-08-18T11 Me o +145.54
2066-08-21T00 Lu c +148.38
2066-08-23T09
** 
B +130.55
2066-08-23T10 Sa v +150.91
2066-08-23T17 Sa c +150.95
2066-08-23T21 Sa a 10.26
2066-08-24T05 Me a 1.368
2066-08-25T00 Ma a 2.676
2066-08-27T10 Ma c +154.50
2066-08-29T07 Lu d −24.56
2066-08-30T14 Lu xa +277.12
2066-09-01T01 Lu p 0.002443
2066-09-01T12 Lu v +305.27
2066-09-04T01 Lu o +341.90
2066-09-05T16
** 
S +174.86
2066-09-09T20 Me xa +185.51
2066-09-11T13 Lu +d +24.45
2066-09-12T19 Lu V +93.75
2066-09-12T23 Lu a 0.002703
2066-09-13T00 Lu xd +95.96
2066-09-18T22 Pl p 43.96
2066-09-19T13 Lu c +176.93
2066-09-20T23
** 
B +127.23
2066-09-21T01 Ve Rg +206.78
2066-09-21T09 Pl V +358.97
2066-09-21T11 Pl c +358.96
2066-09-25T12 Lu d −24.31
2066-09-26T04 Ve d −17.40
2066-09-26T15 Lu xa +274.44
2066-09-27T12 Lu p 0.002472
2066-09-28T08 Lu v +298.83
2066-09-28T09
** 
b +64.01
2066-10-02T16 Me e +25.65
2066-10-03T12 Lu o +10.66
2066-10-04T08
** 
S +173.35
2066-10-06T21 Ne Rg +94.29
2066-10-08T21 Lu +d +24.19
2066-10-10T02 Lu xd +92.92
2066-10-10T18 Lu a 0.002702
2066-10-10T18 Lu V +101.03
2066-10-11T22
** 
s +64.35
2066-10-11T23 Ve c +198.96
2066-10-12T02 Ve V +198.88
2066-10-12T21 Ve p 0.2763
2066-10-14T08 Me d −18.83
2066-10-15T06 Me Rg +222.73
2066-10-18T22
** 
B +127.09
2066-10-19T01 Lu c +205.99
2066-10-22T05 Lu v +250.77
2066-10-22T18 Lu d −24.09
2066-10-22T19 Lu p 0.002457
2066-10-23T16 Lu xa +271.59
2066-10-25T16 Me p 0.6686
2066-10-26T14 Me V +214.32
2066-10-26T23 Me c +213.85
2066-10-29T13 Me xd +210.73
2066-10-31T11 Ne d +22.21
2066-10-31T17
** 
S +172.53
2066-11-02T00 Ve Pg +190.98
2066-11-02T02 Lu o +39.97
2066-11-02T09
** 
b +61.23
2066-11-04T22 Me Pg +206.95
2066-11-05T05 Lu +d +24.02
2066-11-06T05 Lu xd +90.58
2066-11-06T18 Me +d −8.64
2066-11-07T14 Lu a 0.002707
2066-11-07T17 Lu V +108.30
2066-11-11T22 Me e −18.98
2066-11-12T21 Pl d −15.56
2066-11-14T04 Ve +d −5.92
2066-11-15T13
** 
B +127.11
2066-11-17T08 Ve xd +195.24
2066-11-17T13 Lu c +235.53
2066-11-19T02 Lu d −23.98
2066-11-19T05 Lu v +260.39
2066-11-19T10 Lu p 0.002420
2066-11-19T21 Lu xa +270.10
2066-11-27T17 Ur v +246.03
2066-11-27T23 Ur a 19.89
2066-11-27T23 Ur c +246.04
2066-11-29T09
** 
S +175.04
2066-12-01T19 Lu o +69.91
2066-12-02T11 Lu +d +23.96
2066-12-03T11 Lu xd +89.77
2066-12-05T07 Lu a 0.002713
2066-12-05T11 Lu V +113.70
2066-12-06T19 Me xa +246.94
2066-12-11T11 Ju a 6.280
2066-12-11T13 Pl Pg +357.92
2066-12-13T12 Ju c +261.80
2066-12-14T13
** 
B +130.86
2066-12-15T05 Ju v +262.19
2066-12-15T16 Sa d +9.01
2066-12-16T12 Lu d −23.97
2066-12-17T00 Lu c +265.40
2066-12-17T07 Lu xa +269.77
2066-12-17T18 Lu v +277.10
2066-12-17T19 Lu p 0.002393
2066-12-19T01 Me a 1.449
2066-12-21T04 Sa Rg +160.96
2066-12-21T12 Me o +269.96
2066-12-22T15 Ve e −46.84
2066-12-24T02 Ne V +92.89
2066-12-24T03 Ne p 28.91
2066-12-24T09 Ne o +92.88
2066-12-24T22 Me d −25.04
2066-12-28T20
** 
S +182.25
2066-12-29T17 Lu +d +23.97
2066-12-30T17 Lu xd +89.83
2066-12-31T14 Lu o +100.19
2067-01-01T11 Lu V +110.34[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2066.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07