AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2065

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2065


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2065] [Q 2065]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2065-01-02T01 Me xa +266.14
2065-01-02T19 Lu p 0.002461
2065-01-02T23 Lu v +232.84
2065-01-03T07
** 
B +165.71
2065-01-04T23 Lu d −26.86
2065-01-06T19 Lu c +287.04
2065-01-08T05 Lu xa +306.42
2065-01-09T07 Ne d +22.15
2065-01-10T09 Me d −24.09
2065-01-12T05 Ve xd +339.06
2065-01-14T19 Lu V +27.89
2065-01-14T21 Lu a 0.002703
2065-01-19T05 Lu +d +26.88
2065-01-19T16
** 
S +251.07
2065-01-22T09 Lu o +122.98
2065-01-22T16 Lu xd +126.46
2065-01-23T00 Me a 1.423
2065-01-27T16 Lu p 0.002471
2065-01-27T16 Lu v +197.08
2065-01-29T12 Sa p 8.136
2065-01-29T16 Sa o +130.31
2065-01-29T22 Sa V +130.29
2065-01-30T12 Me o +311.24
2065-02-01T06 Lu d −26.89
2065-02-02T05
** 
B +182.71
2065-02-04T14 Lu xa +306.54
2065-02-05T10 Lu c +317.17
2065-02-10T22 Me v +331.53
2065-02-11T18 Lu a 0.002705
2065-02-11T23 Lu V +37.83
2065-02-15T14 Lu +d +26.86
2065-02-18T02 Ve Rg +359.21
2065-02-19T01 Lu xd +126.37
2065-02-19T04
** 
S +297.27
2065-02-19T22 Ju d −13.61
2065-02-20T18 Me xd +348.73
2065-02-20T23 Lu o +152.91
2065-02-23T05 Ju Rg +220.24
2065-02-23T13 Lu p 0.002436
2065-02-23T13 Lu v +190.68
2065-02-26T15 Ve +d +6.30
2065-02-27T02 Me e +18.07
2065-02-28T12 Lu d −26.80
2065-02-28T12
** 
s +204.68
2065-03-03T20 Lu xa +306.07
2065-03-05T05
** 
B +189.88
2065-03-05T07 Ur d −20.19
2065-03-05T11 Ur Rg +241.26
2065-03-05T23 Me Rg +0.71
2065-03-07T02 Lu c +347.05
2065-03-07T08 Ne Pg +87.00
2065-03-08T00 Me +d +3.21
2065-03-10T13 Ve p 0.2783
2065-03-10T23 Ve V +351.16
2065-03-11T02 Ve c +351.08
2065-03-11T12 Lu a 0.002711
2065-03-12T00 Lu V +46.59
2065-03-14T23 Lu +d +26.70
2065-03-15T07 Me c +355.27
2065-03-16T03 Me V +354.46
2065-03-16T19 Pl v +357.22
2065-03-17T12 Pl o +357.24
2065-03-18T09 Lu xd +125.14
2065-03-18T12 Me p 0.6087
2065-03-18T20
** 
S +270.55
2065-03-20T01 Pl a 45.61
2065-03-22T09 Lu o +182.36
2065-03-23T16 Ma xa +269.87
2065-03-23T16 Lu v +201.54
2065-03-23T16 Lu p 0.002403
2065-03-27T18 Lu d −26.60
2065-03-28T19 Me Pg +347.19
2065-03-30T05
** 
b +179.57
2065-03-30T22 Lu xa +304.25
2065-03-31T00 Me xa +347.42
2065-03-31T14
** 
B +178.20
2065-03-31T22 Ve Pg +343.11
2065-04-03T08 Me d −5.19
2065-04-05T19 Lu c +16.59
2065-04-07T07 Sa Pg +126.83
2065-04-07T11 Sa +d +19.36
2065-04-07T23 Lu a 0.002717
2065-04-08T12 Ma d −23.60
2065-04-08T16 Lu V +50.98
2065-04-11T05 Lu +d +26.46
2065-04-11T21 Me e −27.63
2065-04-14T07 Ve d −2.62
2065-04-14T13 Lu xd +122.52
2065-04-16T05
** 
S +263.32
2065-04-20T18 Lu o +211.22
2065-04-21T01 Lu v +215.64
2065-04-21T02 Lu p 0.002386
2065-04-24T02 Lu d −26.38
2065-04-25T00 Ju o +215.37
2065-04-25T11 Ju V +215.30
2065-04-26T07 Ju p 4.434
2065-04-26T23 Lu xa +301.28
2065-04-29T12
** 
B +186.90
2065-05-03T19 Ve xa +359.10
2065-05-05T03 Lu a 0.002718
2065-05-05T07 Lu V +43.46
2065-05-05T11 Lu c +45.50
2065-05-08T11 Lu +d +26.27
2065-05-11T14 Lu xd +119.57
2065-05-13T01 Ma +d −23.36
2065-05-17T17
** 
S +284.41
2065-05-19T09
** 
s +234.74
2065-05-19T10 Lu v +229.95
2065-05-19T12 Lu p 0.002389
2065-05-19T15 Ur V +239.25
2065-05-19T16 Ur o +239.25
2065-05-19T18 Me xd +56.91
2065-05-19T18 Ur p 17.79
2065-05-19T21 Ve e −45.96
2065-05-20T02 Lu o +239.62
2065-05-20T14 Me a 1.323
2065-05-21T11 Lu d −26.24
2065-05-21T11 Me o +60.72
2065-05-22T22 Me v +63.89
2065-05-24T02 Lu xa +298.69
2065-05-24T04 Pl +d −14.83
2065-06-01T01 Lu V +37.77
2065-06-01T09 Lu a 0.002716
2065-06-04T03 Lu c +74.05
2065-06-04T11
** 
B +197.74
2065-06-04T16 Lu +d +26.21
2065-06-05T15 Me +d +25.47
2065-06-07T16 Lu xd +117.72
2065-06-12T19 Ma Rg +297.38
2065-06-16T17 Lu v +242.93
2065-06-16T19 Lu p 0.002410
2065-06-17T22 Lu d −26.22
2065-06-18T09 Lu o +267.75
2065-06-19T18
** 
S +285.66
2065-06-20T06 Ne c +89.52
2065-06-20T10 Ne v +89.53
2065-06-20T10 Lu xa +297.37
2065-06-20T14 Ne a 30.90
2065-06-22T18 Ju +d −10.41
2065-06-24T06 Me e +25.18
2065-06-26T18 Ju Pg +210.34
2065-06-27T00 Me xa +120.92
2065-06-28T02 Pl Rg +358.89
2065-06-28T18 Lu V +42.60
2065-06-28T23 Lu a 0.002709
2065-07-01T22 Lu +d +26.23
2065-07-03T06 Ne +d +22.27
2065-07-03T17 Lu c +102.35
2065-07-04T21 Lu xd +117.23
2065-07-06T09
** 
B +183.98
2065-07-08T05 Me Rg +125.59
2065-07-13T20 Ma o +292.03
2065-07-14T15 Lu v +251.00
2065-07-14T17 Lu p 0.002442
2065-07-15T06 Lu d −26.24
2065-07-15T08 Ma V +291.61
2065-07-17T07 Me d +15.09
2065-07-17T17 Lu o +295.72
2065-07-17T20 Lu xa +297.16
2065-07-18T16 Me p 0.5767
2065-07-18T22
** 
S +251.89
2065-07-19T19 Ma p 0.3996
2065-07-21T00 Me V +120.10
2065-07-21T18 Me c +119.58
2065-07-26T16 Lu a 0.002703
2065-07-26T16 Lu V +49.91
2065-07-29T05 Lu +d +26.24
2065-08-01T05 Lu xd +117.23
2065-08-01T09 Me Pg +115.04
2065-08-02T05 Lu c +130.57
2065-08-02T17 Ve +d +22.16
2065-08-03T04 Ur +d −19.34
2065-08-03T09
** 
B +172.06
2065-08-04T19 Ur Pg +237.20
2065-08-05T09 Ma d −28.35
2065-08-08T16 Sa v +137.22
2065-08-09T07 Sa c +137.30
2065-08-09T11 Sa a 10.17
2065-08-09T19 Lu v +235.42
2065-08-10T05 Lu p 0.002470
2065-08-10T08 Me e −18.97
2065-08-11T14 Lu d −26.21
2065-08-12T05 Me +d +19.04
2065-08-14T04 Lu xa +297.21
2065-08-15T14 Ma Pg +285.92
2065-08-15T17 Me xd +125.88
2065-08-16T03 Lu o +323.84
2065-08-16T13
** 
S +230.71
2065-08-23T10 Lu a 0.002702
2065-08-23T16 Lu V +57.92
2065-08-24T22 Ve xd +122.14
2065-08-25T14 Lu +d +26.16
2065-08-28T12 Lu xd +116.72
2065-08-28T22 Me v +149.89
2065-08-31T16 Lu c +158.89
2065-09-02T01
** 
B +157.30
2065-09-04T05 Lu v +209.10
2065-09-04T12 Me o +162.74
2065-09-04T13 Lu p 0.002457
2065-09-07T19 Lu d −26.07
2065-09-10T09 Lu xa +296.14
2065-09-11T00 Me a 1.387
2065-09-14T16 Lu o +352.40
2065-09-15T18
** 
S +209.53
2065-09-17T12 Pl p 43.78
2065-09-20T05 Lu a 0.002706
2065-09-20T08 Pl V +357.81
2065-09-20T12 Pl c +357.81
2065-09-20T17 Lu V +66.08
2065-09-21T22 Lu +d +25.95
2065-09-22T23 Me xa +195.10
2065-09-24T18 Lu xd +114.80
2065-09-30T02 Lu c +187.53
2065-10-01T05
** 
B +151.05
2065-10-01T21 Lu v +214.01
2065-10-02T02 Lu p 0.002422
2065-10-04T08 Ne Rg +92.06
2065-10-05T01 Lu d −25.85
2065-10-05T08
** 
b +109.29
2065-10-07T10 Lu xa +293.71
2065-10-14T07 Lu o +21.51
2065-10-15T14
** 
S +206.18
2065-10-17T21 Lu a 0.002713
2065-10-18T15 Lu V +73.36
2065-10-19T05 Lu +d +25.71
2065-10-20T06 Me e +24.44
2065-10-21T20 Lu xd +111.85
2065-10-29T11 Lu c +216.63
2065-10-29T14 Me d −22.64
2065-10-30T04 Lu v +227.07
2065-10-30T06
** 
B +151.39
2065-10-30T08 Lu p 0.002394
2065-10-31T20 Me Rg +238.70
2065-11-01T08 Lu d −25.63
2065-11-03T11 Lu xa +290.66
2065-11-10T13 Ju a 6.396
2065-11-10T23 Me p 0.6750
2065-11-11T14 Me V +230.31
2065-11-11T16 Me xd +230.19
2065-11-11T17 Pl d −15.90
2065-11-11T20 Me c +230.00
2065-11-12T14 Ju c +230.76
2065-11-13T00 Lu o +51.15
2065-11-13T06
** 
S +208.55
2065-11-14T02 Ju v +231.10
2065-11-14T06 Lu a 0.002717
2065-11-15T02 Lu V +76.04
2065-11-15T10 Lu +d +25.55
2065-11-17T21 Lu xd +109.16
2065-11-19T15 Ne d +22.21
2065-11-21T00 Me Pg +222.64
2065-11-22T05 Me +d −13.38
2065-11-23T06 Ur a 19.83
2065-11-23T07 Ur c +241.54
2065-11-23T15 Ur v +241.56
2065-11-27T08
** 
B +155.45
2065-11-27T16 Lu v +243.02
2065-11-27T20 Lu p 0.002385
2065-11-27T21 Lu c +246.25
2065-11-28T18 Me e −19.94
2065-11-28T19 Lu d −25.52
2065-11-30T17 Lu xa +288.60
2065-12-02T12 Sa d +13.45
2065-12-07T18 Sa Rg +147.49
2065-12-10T02 Pl Pg +356.77
2065-12-11T06 Lu a 0.002716
2065-12-11T11 Lu V +65.34
2065-12-12T12
** 
S +216.82
2065-12-12T16 Lu +d +25.51
2065-12-12T19 Lu o +81.34
2065-12-14T12 Ve xa +260.60
2065-12-15T01 Lu xd +108.01
2065-12-19T22 Me xa +256.43
2065-12-21T17 Ne p 28.90
2065-12-21T23 Ne o +90.64
2065-12-22T05 Ne V +90.64
2065-12-24T11 Ve o +273.18
2065-12-25T03 Ve d −23.79
2065-12-25T08 Ve a 1.711
2065-12-25T09 Ve v +274.31
2065-12-26T05 Lu d −25.53
2065-12-26T06 Lu v +259.96
2065-12-26T08 Lu p 0.002397
2065-12-27T03
** 
B +159.69
2065-12-27T08 Lu c +276.09
2065-12-28T03 Lu xa +288.01[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2065.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07