AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2064

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2064


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2064] [Q 2064]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2064-01-01T19
** 
S +263.17
2064-01-03T00 Lu +d +27.82
2064-01-03T06 Me e −22.61
2064-01-04T09 Lu o +103.80
2064-01-06T20 Lu v +139.33
2064-01-07T03 Lu p 0.002441
2064-01-07T06 Lu xd +145.35
2064-01-15T20
** 
B +185.65
2064-01-15T20 Lu d −27.85
2064-01-16T04 Me xa +276.18
2064-01-16T13 Sa p 8.081
2064-01-16T16 Sa o +116.35
2064-01-16T18 Sa V +116.34
2064-01-18T12 Lu c +298.19
2064-01-19T15 Me d −23.40
2064-01-20T17 Lu xa +324.86
2064-01-21T10 Ju d −2.81
2064-01-23T05 Lu a 0.002710
2064-01-23T07 Lu V +355.83
2064-01-24T19 Ju Rg +190.35
2064-01-25T00 Ve d −22.60
2064-01-29T20 Ne d +22.04
2064-01-30T10 Lu +d +27.89
2064-02-02T17
** 
S +283.12
2064-02-02T21 Lu o +133.86
2064-02-03T15 Lu xd +144.82
2064-02-04T05 Lu v +153.82
2064-02-04T06 Lu p 0.002406
2064-02-09T09 Ve xa +294.19
2064-02-10T23 Me a 1.402
2064-02-12T02 Lu d −27.92
2064-02-12T12
** 
s +202.72
2064-02-16T23 Lu xa +324.89
2064-02-17T07 Lu c +328.43
2064-02-18T11 Me o +329.42
2064-02-19T11 Ve v +306.68
2064-02-19T18 Lu a 0.002716
2064-02-19T19 Lu V +358.09
2064-02-20T11
** 
B +180.85
2064-02-26T19 Lu +d +27.91
2064-02-27T18 Me v +346.72
2064-02-29T06 Ur d −19.15
2064-02-29T16 Ur Rg +236.71
2064-03-02T02 Lu xd +144.84
2064-03-03T08 Lu o +163.57
2064-03-03T17 Lu p 0.002386
2064-03-03T20 Lu v +171.13
2064-03-04T19 Ne Pg +84.77
2064-03-05T12
** 
S +237.58
2064-03-05T21 Me xd +359.98
2064-03-06T04 Ma xd +25.10
2064-03-10T08 Lu d −27.87
2064-03-15T05 Lu xa +324.74
2064-03-15T11 Pl o +356.07
2064-03-15T15 Me e +18.28
2064-03-15T20 Pl v +356.07
2064-03-17T07 Lu V +349.19
2064-03-17T21 Lu a 0.002718
2064-03-18T01 Lu c +331.55
2064-03-18T16 Pl a 45.42
2064-03-22T07
** 
B +159.42
2064-03-23T06 Me Rg +17.99
2064-03-23T20 Sa Pg +112.87
2064-03-24T07 Me +d +10.14
2064-03-25T02 Lu +d +27.77
2064-03-25T05 Ju V +185.45
2064-03-25T07 Ju o +185.44
2064-03-25T23 Ju p 4.455
2064-03-27T20 Sa +d +21.70
2064-03-29T11 Lu xd +144.01
2064-04-01T05 Lu p 0.002388
2064-04-01T10 Lu v +188.11
2064-04-01T17 Lu o +192.82
2064-04-01T23 Me c +13.05
2064-04-02T20 Me V +12.33
2064-04-03T21
** 
S +211.44
2064-04-05T10 Me p 0.5872
2064-04-06T15 Lu d −27.68
2064-04-11T08 Lu xa +323.26
2064-04-13T03 Me xa +6.17
2064-04-13T09 Lu V +347.05
2064-04-14T02 Lu a 0.002716
2064-04-15T15 Me Pg +5.90
2064-04-16T19 Lu c +27.59
2064-04-19T16
** 
B +150.95
2064-04-20T18 Me d +1.22
2064-04-21T08 Lu +d +27.56
2064-04-25T16 Lu xd +141.74
2064-04-29T13 Lu p 0.002409
2064-04-29T20 Lu v +202.73
2064-04-29T21 Me e −26.86
2064-05-01T02 Lu o +221.52
2064-05-02T12
** 
S +195.11
2064-05-04T00 Lu d −27.49
2064-05-08T10 Lu xa +320.52
2064-05-11T02 Lu V +352.27
2064-05-11T16 Lu a 0.002709
2064-05-14T16 Ur o +234.70
2064-05-14T19 Ur V +234.69
2064-05-14T20 Ur p 17.73
2064-05-16T09 Lu c +56.32
2064-05-18T13 Lu +d +27.41
2064-05-19T04
** 
B +134.32
2064-05-22T16 Lu xd +138.83
2064-05-22T21 Pl +d −15.16
2064-05-23T16 Ju +d +1.16
2064-05-24T12 Ve o +64.20
2064-05-25T07 Ve a 1.734
2064-05-26T17 Ju Pg +180.40
2064-05-27T12 Lu p 0.002442
2064-05-27T21 Lu v +212.59
2064-05-30T10 Lu o +249.84
2064-05-31T09 Lu d −27.38
2064-05-31T19
** 
S +171.93
2064-06-01T13 Ve xd +74.10
2064-06-01T21 Me xd +66.77
2064-06-04T13 Lu xa +317.73
2064-06-06T02 Me a 1.322
2064-06-06T11 Me v +76.82
2064-06-06T12 Me o +76.88
2064-06-08T00 Lu V +359.55
2064-06-08T09 Lu a 0.002703
2064-06-08T18 Ma +d +24.29
2064-06-14T17 Me +d +25.12
2064-06-14T19 Lu +d +27.37
2064-06-14T22 Lu c +84.64
2064-06-17T03
** 
B +119.35
2064-06-17T10 Ne v +87.27
2064-06-17T16 Ve +d +24.00
2064-06-17T16 Ne c +87.28
2064-06-18T00 Ne a 30.89
2064-06-18T18 Lu xd +136.68
2064-06-23T00 Lu p 0.002470
2064-06-23T18 Lu v +206.94
2064-06-26T16 Pl Rg +357.75
2064-06-27T18 Lu d −27.37
2064-06-28T20 Lu o +277.96
2064-06-30T12
** 
S +160.68
2064-07-01T18 Lu xa +316.09
2064-07-06T00 Lu V +7.20
2064-07-06T04 Lu a 0.002702
2064-07-10T03 Me xa +134.99
2064-07-12T03 Lu +d +27.41
2064-07-12T09 Me e +26.43
2064-07-14T08 Lu c +112.78
2064-07-15T19
** 
B +115.45
2064-07-16T00 Lu xd +135.83
2064-07-18T09 Lu p 0.002458
2064-07-18T11 Lu v +171.00
2064-07-20T10 Ma c +118.52
2064-07-25T00 Lu d −27.44
2064-07-25T03 Sa v +123.35
2064-07-25T13 Sa c +123.40
2064-07-25T17 Sa a 10.11
2064-07-26T10 Me Rg +144.56
2064-07-28T07 Lu o +306.02
2064-07-29T02 Lu xa +315.69
2064-07-29T03 Ur +d −18.18
2064-07-29T10
** 
S +158.94
2064-07-29T11 Ne +d +22.21
2064-07-30T20 Ur Pg +232.64
2064-07-31T14 Me d +9.48
2064-08-01T16 Ma a 2.650
2064-08-02T18
** 
b +45.08
2064-08-02T22 Lu a 0.002706
2064-08-02T23 Lu V +14.64
2064-08-06T00 Me p 0.5969
2064-08-08T11 Me V +138.23
2064-08-08T12 Lu +d +27.46
2064-08-09T07 Me c +137.55
2064-08-12T09 Lu xd +135.76
2064-08-12T17 Lu c +140.83
2064-08-12T20
** 
B +116.16
2064-08-14T20 Lu p 0.002425
2064-08-14T22 Lu v +173.17
2064-08-19T09 Me Pg +132.61
2064-08-21T06 Lu d −27.44
2064-08-25T09 Lu xa +315.82
2064-08-26T09 Me +d +15.53
2064-08-26T18
** 
S +162.89
2064-08-26T21 Lu o +334.42
2064-08-27T03 Me e −18.29
2064-08-28T20 Me xd +138.20
2064-08-30T14 Lu a 0.002712
2064-08-30T17 Lu V +20.37
2064-09-04T21 Lu +d +27.39
2064-09-08T19 Lu xd +135.48
2064-09-10T12
** 
B +120.38
2064-09-11T02 Lu c +169.20
2064-09-12T01 Lu p 0.002397
2064-09-12T04 Lu v +185.50
2064-09-13T04 Me v +163.87
2064-09-16T00 Pl p 43.59
2064-09-17T12 Lu d −27.32
2064-09-18T09 Pl V +356.67
2064-09-18T11 Pl c +356.67
2064-09-21T02 Ve xa +210.64
2064-09-21T12 Me o +179.48
2064-09-21T13 Lu xa +315.13
2064-09-25T07
** 
S +169.80
2064-09-25T13 Lu o +157.99
2064-09-26T22 Lu V +19.62
2064-09-26T23 Lu a 0.002717
2064-09-28T20 Me a 1.408
2064-10-01T22 Ne Rg +89.82
2064-10-02T04 Lu +d +27.20
2064-10-06T02 Me xa +204.49
2064-10-06T02 Lu xd +133.94
2064-10-09T11
** 
B +129.89
2064-10-10T10 Lu c +197.88
2064-10-10T11 Lu p 0.002386
2064-10-10T14 Lu v +200.16
2064-10-11T18 Ju a 6.453
2064-10-13T05 Ju c +200.70
2064-10-13T17 Ju v +200.80
2064-10-14T19 Lu d −27.11
2064-10-18T15 Lu xa +312.88
2064-10-23T05 Lu V +8.29
2064-10-24T01 Lu a 0.002716
2064-10-24T20
** 
S +186.13
2064-10-25T07 Lu o +32.69
2064-10-29T10 Lu +d +26.98
2064-11-02T05 Lu xd +131.05
2064-11-06T20 Me e +23.13
2064-11-07T11
** 
B +144.01
2064-11-07T22 Lu p 0.002395
2064-11-08T00 Lu v +215.27
2064-11-08T19 Lu c +227.15
2064-11-10T14 Pl d −16.24
2064-11-11T04 Lu d −26.92
2064-11-12T00 Ve d −25.80
2064-11-12T14 Me d −24.94
2064-11-14T16 Lu xa +309.82
2064-11-17T06 Me Rg +254.54
2064-11-18T06 Ur v +236.99
2064-11-18T09 Ur a 19.76
2064-11-18T13 Ur c +237.01
2064-11-19T05 Sa d +17.27
2064-11-19T15 Lu V +10.11
2064-11-20T08 Lu a 0.002713
2064-11-22T09
** 
S +203.06
2064-11-24T00 Lu o +62.52
2064-11-24T00 Sa Rg +133.76
2064-11-24T19 Me xd +249.78
2064-11-25T15 Lu +d +26.85
2064-11-27T04 Me p 0.6780
2064-11-27T11 Me V +246.27
2064-11-27T13 Me c +246.12
2064-11-29T05 Lu xd +128.20
2064-12-05T15
** 
B +151.43
2064-12-06T05 Lu p 0.002423
2064-12-06T07 Lu v +228.23
2064-12-07T02 Me Pg +238.32
2064-12-07T12 Me +d −17.13
2064-12-08T06 Lu c +256.98
2064-12-08T14 Lu d −26.82
2064-12-08T16 Pl Pg +355.62
2064-12-11T21 Lu xa +307.38
2064-12-15T21 Me e −21.18
2064-12-17T15 Lu V +18.17
2064-12-18T01 Lu a 0.002707
2064-12-19T05 Ne p 28.90
2064-12-19T07 Ne V +88.41
2064-12-19T12 Ne o +88.41
2064-12-20T21
** 
S +218.05
2064-12-22T21 Lu +d +26.84
2064-12-23T18 Lu o +92.70
2064-12-26T08 Lu xd +126.68
2064-12-29T09 Ve e +47.24[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2064.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07