AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2063

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2063


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2063] [Q 2063]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2063-01-02T09 Lu a 0.002716
2063-01-02T10 Sa p 8.052
2063-01-02T11 Sa V +102.25
2063-01-02T14 Sa o +102.24
2063-01-03T04 Lu V +320.59
2063-01-05T02 Me +d −20.19
2063-01-05T05 Lu xa +344.76
2063-01-09T14 Me Pg +269.89
2063-01-09T23
** 
S +305.49
2063-01-12T23 Lu +d +28.38
2063-01-14T19 Lu o +114.66
2063-01-15T01 Lu v +118.72
2063-01-15T06 Lu p 0.002386
2063-01-18T01 Lu xd +163.94
2063-01-20T19 Me e −24.12
2063-01-21T20
** 
B +203.76
2063-01-25T23 Lu d −28.43
2063-01-28T04 Me d −22.41
2063-01-29T07 Me xa +286.65
2063-01-29T12 Lu c +309.61
2063-01-29T12 Lu a 0.002718
2063-01-30T03 Lu V +316.81
2063-02-01T08 Lu xa +343.21
2063-02-05T11 Ne d +21.89
2063-02-09T09 Lu +d +28.48
2063-02-12T16 Lu v +136.15
2063-02-12T19 Lu p 0.002386
2063-02-13T05 Lu o +144.53
2063-02-14T11 Lu xd +163.07
2063-02-15T13
** 
S +260.77
2063-02-19T03
** 
s +363.14
2063-02-22T05 Lu d −28.53
2063-02-23T19 Ju p 4.401
2063-02-23T20 Ju o +155.26
2063-02-23T23 Ju V +155.24
2063-02-24T06 Ur d −17.97
2063-02-24T21 Ur Rg +232.13
2063-02-25T15 Lu V +308.31
2063-02-25T17 Lu a 0.002716
2063-02-28T07 Lu c +339.74
2063-02-28T14 Lu xa +343.05
2063-03-01T03 Me a 1.381
2063-03-03T07 Ne Pg +82.52
2063-03-07T09
** 
B +195.30
2063-03-08T12 Me o +348.20
2063-03-08T17 Lu +d +28.54
2063-03-10T03 Ve xd +24.76
2063-03-10T09 Sa Pg +98.77
2063-03-13T05 Lu p 0.002407
2063-03-13T06 Lu v +153.06
2063-03-13T22 Lu xd +163.05
2063-03-14T16 Lu o +174.14
2063-03-15T06 Me v +1.41
2063-03-15T09 Pl v +354.91
2063-03-15T12 Pl o +354.91
2063-03-18T07 Pl a 45.22
2063-03-19T07
** 
S +257.79
2063-03-20T00 Me xd +10.75
2063-03-21T12 Lu d −28.50
2063-03-25T05 Lu V +311.51
2063-03-25T07 Lu a 0.002710
2063-03-27T20 Lu xa +343.03
2063-03-28T21 Sa +d +22.74
2063-03-30T00 Lu c +9.38
2063-04-02T11 Me e +18.83
2063-04-04T23 Lu +d +28.44
2063-04-05T00
** 
B +166.67
2063-04-09T06 Ma Rg +241.61
2063-04-10T05 Lu p 0.002442
2063-04-10T07 Lu xd +162.65
2063-04-10T11 Lu v +165.54
2063-04-10T18 Me +d +16.47
2063-04-11T05 Me Rg +35.95
2063-04-13T02 Lu o +203.24
2063-04-17T20 Lu d −28.37
2063-04-17T22
** 
S +226.58
2063-04-19T23
** 
b +149.54
2063-04-21T12 Me c +31.45
2063-04-22T02 Lu a 0.002703
2063-04-22T02 Lu V +318.24
2063-04-22T06 Me V +30.92
2063-04-22T13 Ma d −19.68
2063-04-24T02 Lu xa +341.92
2063-04-24T06 Ju +d +12.54
2063-04-24T14 Me p 0.5679
2063-04-26T05
** 
s +149.73
2063-04-26T10 Ju Pg +150.21
2063-04-27T06 Me xa +27.65
2063-04-28T14 Lu c +38.38
2063-05-02T04 Lu +d +28.27
2063-05-02T21
** 
B +164.29
2063-05-04T22 Me Pg +25.40
2063-05-06T17 Ma xa +236.97
2063-05-06T18 Lu p 0.002471
2063-05-06T22 Lu v +153.50
2063-05-07T10 Lu xd +160.85
2063-05-08T06 Ve +d +26.32
2063-05-09T12 Me d +7.59
2063-05-10T14 Ur V +230.12
2063-05-10T17 Ur o +230.12
2063-05-10T22 Ur p 17.67
2063-05-12T13 Lu o +231.86
2063-05-14T22 Ma o +234.18
2063-05-15T05 Lu d −28.21
2063-05-16T09
** 
S +219.77
2063-05-17T18 Ma V +233.16
2063-05-19T05 Me e −25.54
2063-05-19T21 Lu a 0.002701
2063-05-20T01 Lu V +325.42
2063-05-21T05 Lu xa +339.48
2063-05-22T17 Pl +d −15.49
2063-05-23T01 Ma p 0.5264
2063-05-23T18 Ve e +45.36
2063-05-28T01 Lu c +66.83
2063-05-29T11 Lu +d +28.14
2063-05-31T09 Lu v +113.87
2063-06-01T01 Lu p 0.002458
2063-06-01T04
** 
B +151.00
2063-06-03T11 Lu xd +158.06
2063-06-11T00 Lu o +260.21
2063-06-11T12 Lu d −28.11
2063-06-14T02
** 
S +192.05
2063-06-15T22 Ma +d −18.12
2063-06-15T23 Me xd +76.70
2063-06-16T02 Ne c +85.04
2063-06-16T08 Ne v +85.05
2063-06-16T11 Ne a 30.89
2063-06-16T15 Lu a 0.002705
2063-06-16T22 Lu V +332.11
2063-06-17T07 Lu xa +336.58
2063-06-21T23 Me v +89.65
2063-06-22T11 Me o +90.81
2063-06-23T04 Ma Pg +225.09
2063-06-23T14 Me a 1.325
2063-06-25T03 Me +d +24.66
2063-06-25T19 Lu +d +28.13
2063-06-26T06 Pl Rg +356.59
2063-06-26T10 Lu c +94.92
2063-06-28T04 Lu v +120.86
2063-06-28T13 Lu p 0.002426
2063-06-29T13
** 
B +133.51
2063-06-29T17 Ve xa +135.38
2063-06-30T13 Lu xd +155.55
2063-07-08T18 Lu d −28.15
2063-07-10T13 Lu o +288.40
2063-07-11T07 Ve Rg +137.78
2063-07-11T13 Sa c +109.32
2063-07-11T13 Sa v +109.32
2063-07-11T18 Sa a 10.06
2063-07-13T12
** 
S +177.33
2063-07-14T06 Lu a 0.002711
2063-07-14T10 Lu xa +334.60
2063-07-14T15 Lu V +336.99
2063-07-18T07
** 
b +80.70
2063-07-23T05 Lu +d +28.20
2063-07-24T06 Me xa +147.53
2063-07-25T02 Ur +d −16.91
2063-07-25T17 Lu c +122.87
2063-07-26T13 Lu v +134.97
2063-07-26T17 Lu p 0.002399
2063-07-26T19 Ur Pg +228.05
2063-07-27T08
** 
B +131.45
2063-07-27T19 Lu xd +154.23
2063-07-30T20 Ve d +11.28
2063-07-31T06 Me e +27.18
2063-08-01T19 Ve c +129.61
2063-08-01T20 Ve p 0.2896
2063-08-01T23 Ve V +129.49
2063-08-04T23 Lu d −28.24
2063-08-09T04 Lu o +316.69
2063-08-10T15 Lu a 0.002715
2063-08-10T15 Lu xa +334.00
2063-08-10T16
** 
S +182.75
2063-08-10T22 Lu V +337.31
2063-08-14T06 Me Rg +162.73
2063-08-17T08 Me d +2.89
2063-08-18T22 Ne +d +22.13
2063-08-19T14 Lu +d +28.29
2063-08-23T09 Ve Pg +121.33
2063-08-23T22
** 
B +137.74
2063-08-24T01 Lu c +150.98
2063-08-24T02 Lu v +151.63
2063-08-24T02 Lu p 0.002388
2063-08-24T06 Lu xd +154.06
2063-08-25T00 Me p 0.6173
2063-08-27T06 Me V +155.61
2063-08-28T02 Me c +154.87
2063-09-01T05 Lu d −28.29
2063-09-06T13 Lu V +330.04
2063-09-06T16 Me Pg +149.49
2063-09-06T18 Lu a 0.002715
2063-09-06T18
** 
S +189.71
2063-09-06T22 Lu xa +334.10
2063-09-07T20 Lu o +345.31
2063-09-09T18 Ve +d +13.90
2063-09-11T13 Me +d +10.94
2063-09-11T23 Me xd +151.53
2063-09-12T23 Ju a 6.436
2063-09-13T11 Ju c +170.73
2063-09-13T14 Me e −17.91
2063-09-14T12 Ju v +170.96
2063-09-15T14 Pl p 43.40
2063-09-15T22 Lu +d +28.25
2063-09-18T12 Pl c +355.50
2063-09-18T12 Pl V +355.50
2063-09-20T16 Lu xd +153.93
2063-09-20T18
** 
B +142.55
2063-09-21T13 Lu p 0.002396
2063-09-21T16 Lu v +168.89
2063-09-22T09 Lu c +179.43
2063-09-28T12 Lu d −28.19
2063-09-29T18 Me v +178.41
2063-09-30T09 Ne Rg +87.58
2063-09-30T18 Ma d −25.65
2063-10-03T16 Lu V +328.28
2063-10-04T01 Lu a 0.002711
2063-10-04T03 Lu xa +333.72
2063-10-05T20
** 
S +199.62
2063-10-07T13 Lu o +14.33
2063-10-10T12 Me o +197.53
2063-10-12T04 Ve e −46.28
2063-10-13T04 Lu +d +28.10
2063-10-17T13 Me a 1.427
2063-10-18T00 Lu xd +152.84
2063-10-19T16
** 
B +152.34
2063-10-19T19 Lu p 0.002422
2063-10-20T04 Lu v +184.82
2063-10-20T05 Me xa +213.76
2063-10-20T20 Ve xd +161.46
2063-10-21T18 Lu c +208.44
2063-10-25T21 Lu d −28.02
2063-10-31T07 Lu xa +331.85
2063-10-31T09 Lu V +333.19
2063-10-31T16 Lu a 0.002706
2063-11-04T12
** 
S +220.66
2063-11-06T05 Lu o +43.84
2063-11-06T23 Sa d +20.17
2063-11-09T09 Lu +d +27.90
2063-11-10T11 Pl d −16.57
2063-11-11T00 Sa Rg +119.81
2063-11-14T02 Lu xd +150.34
2063-11-14T14 Ur a 19.70
2063-11-14T19 Ur c +232.45
2063-11-15T04 Ur v +232.47
2063-11-16T12 Lu p 0.002458
2063-11-17T05 Lu v +194.56
2063-11-17T22
** 
B +167.22
2063-11-19T02 Sa xd +119.75
2063-11-20T06 Lu c +237.94
2063-11-22T06 Lu d −27.85
2063-11-24T20 Me d −25.80
2063-11-25T07 Me e +21.83
2063-11-27T08 Lu xa +328.84
2063-11-28T08 Lu V +340.65
2063-11-28T12 Lu a 0.002702
2063-12-04T00
** 
S +249.09
2063-12-04T12 Me Rg +270.35
2063-12-05T20 Lu o +73.71
2063-12-06T15 Lu +d +27.80
2063-12-08T06 Pl Pg +354.46
2063-12-08T22 Me xd +268.58
2063-12-09T01
** 
s +148.13
2063-12-11T02 Lu xd +147.31
2063-12-11T05 Lu v +148.64
2063-12-11T14 Lu p 0.002474
2063-12-14T06 Me c +262.29
2063-12-14T07 Me V +262.26
2063-12-14T07 Me p 0.6778
2063-12-15T22
** 
b +147.56
2063-12-17T04
** 
B +174.26
2063-12-17T18 Ne p 28.89
2063-12-18T01 Ne o +86.17
2063-12-18T03 Ne V +86.16
2063-12-19T14 Lu d −27.79
2063-12-19T20 Lu c +267.98
2063-12-23T07 Me +d −19.54
2063-12-24T06 Me Pg +254.05
2063-12-24T11 Lu xa +326.10
2063-12-26T06 Ma v +331.77
2063-12-26T09 Lu V +348.70
2063-12-26T09 Lu a 0.002704[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2063.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07