AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2061

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2061


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2061] [Q 2061]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2061-01-03T03
** 
B +232.51
2061-01-03T14 Lu p 0.002435
2061-01-04T01 Lu v +76.46
2061-01-05T06 Lu +d +28.03
2061-01-06T02 Lu o +106.28
2061-01-08T16
** 
s +333.42
2061-01-09T12 Ve d −23.26
2061-01-11T22 Ve xa +277.44
2061-01-13T00
** 
S +279.61
2061-01-13T15 Lu xd +204.63
2061-01-15T00 Lu V +221.12
2061-01-15T02 Me e +18.88
2061-01-15T08 Lu a 0.002705
2061-01-17T07 Me xd +316.30
2061-01-18T05 Ve v +285.37
2061-01-19T10 Lu d −28.06
2061-01-21T15 Lu c +302.09
2061-01-21T20 Me Rg +318.14
2061-01-25T09 Sa d +20.41
2061-01-26T11 Me +d −13.49
2061-01-26T23
** 
B +197.06
2061-01-27T14 Lu xa +22.94
2061-01-30T14 Lu p 0.002470
2061-01-30T18 Me c +311.40
2061-01-31T05 Me V +310.81
2061-01-31T12 Lu v +78.49
2061-02-01T10 Me p 0.6552
2061-02-01T14 Lu +d +28.14
2061-02-04T15 Lu o +136.35
2061-02-08T13
** 
S +307.75
2061-02-09T00 Ne d +21.48
2061-02-09T18 Lu xd +201.67
2061-02-09T18 Sa Pg +70.50
2061-02-11T20 Me Pg +302.36
2061-02-12T02 Lu V +229.46
2061-02-12T05 Lu a 0.002702
2061-02-14T07 Ur d −15.29
2061-02-15T04 Ur Rg +222.91
2061-02-15T17 Lu d −28.24
2061-02-18T22 Ju Pg +85.87
2061-02-20T04 Me d −18.04
2061-02-20T05 Lu c +332.12
2061-02-20T12 Ma d −5.79
2061-02-22T22 Ma Rg +202.07
2061-02-23T16 Lu xa +20.66
2061-02-24T02 Lu v +26.83
2061-02-24T09
** 
B +183.17
2061-02-24T09 Lu p 0.002463
2061-02-24T13 Me xa +309.71
2061-02-24T22 Me e −26.76
2061-02-26T06 Ne Pg +78.03
2061-02-28T19 Lu +d +28.32
2061-03-06T05 Lu o +166.20
2061-03-08T23 Lu xd +200.11
2061-03-09T07
** 
S +239.78
2061-03-12T01 Lu a 0.002705
2061-03-12T01 Lu V +237.17
2061-03-12T11 Pl o +352.55
2061-03-12T18 Pl v +352.56
2061-03-13T11 Ve o +353.32
2061-03-15T02 Lu d −28.41
2061-03-15T12 Pl a 44.83
2061-03-18T03 Ve a 1.721
2061-03-21T17 Lu c +101.45
2061-03-22T23 Lu xa +19.94
2061-03-23T19 Lu v +32.41
2061-03-23T21 Lu p 0.002427
2061-03-25T14
** 
B +156.18
2061-03-28T01 Lu +d +28.45
2061-04-02T12 Ma o +193.31
2061-04-04T05 Ma V +192.66
2061-04-04T21 Lu o +195.66
2061-04-05T06 Lu xd +199.92
2061-04-06T02 Me a 1.344
2061-04-07T13 Ma p 0.6320
2061-04-07T18
** 
S +194.18
2061-04-08T17 Lu a 0.002711
2061-04-08T19 Lu V +242.24
2061-04-10T12 Me o +21.30
2061-04-11T10 Lu d −28.45
2061-04-14T10 Me v +29.52
2061-04-15T06 Me xd +31.31
2061-04-19T09 Lu xa +19.99
2061-04-20T03 Lu c +30.58
2061-04-21T03 Lu p 0.002399
2061-04-21T05 Lu v +47.11
2061-04-21T10 Ju +d +23.42
2061-04-22T04 Ju xd +91.55
2061-04-23T13
** 
B +131.64
2061-04-24T08 Lu +d +28.45
2061-04-30T13 Ur V +220.89
2061-04-30T17 Ur o +220.88
2061-05-01T01 Ur p 17.56
2061-05-02T12 Lu xd +199.94
2061-05-04T14 Lu o +224.65
2061-05-05T01 Ve xd +58.42
2061-05-05T21 Lu V +239.97
2061-05-06T02 Lu a 0.002715
2061-05-06T04 Ma +d −0.08
2061-05-07T11 Me e +21.04
2061-05-07T15
** 
S +170.23
2061-05-08T16 Lu d −28.39
2061-05-11T08 Me +d +24.51
2061-05-13T21 Ma Pg +183.32
2061-05-16T19 Lu xa +19.50
2061-05-19T08 Me Rg +74.27
2061-05-19T11 Lu c +59.02
2061-05-19T12 Lu p 0.002388
2061-05-19T16 Lu v +62.71
2061-05-20T04 Pl +d −16.15
2061-05-21T14
** 
B +122.35
2061-05-21T17 Lu +d +28.34
2061-05-23T12 Me xa +73.61
2061-05-26T00
** 
b +81.41
2061-05-29T16 Lu xd +198.96
2061-05-30T23 Me c +70.09
2061-05-31T02 Me V +70.02
2061-05-31T09 Me p 0.5490
2061-06-01T10 Lu V +231.82
2061-06-02T05 Lu a 0.002716
2061-06-02T18 Ve +d +24.51
2061-06-03T06 Lu o +253.23
2061-06-04T21 Lu d −28.29
2061-06-05T04
** 
S +167.89
2061-06-10T21 Ne c +80.54
2061-06-11T06 Ne v +80.56
2061-06-11T07 Sa c +80.95
2061-06-11T09 Ne a 30.88
2061-06-11T12 Sa a 10.06
2061-06-11T19 Sa v +81.01
2061-06-12T05 Me Pg +65.69
2061-06-13T01 Lu xa +17.75
2061-06-13T12 Me d +17.08
2061-06-16T22 Lu p 0.002396
2061-06-17T03 Lu v +77.66
2061-06-17T18 Lu c +87.09
2061-06-18T03 Lu +d +28.28
2061-06-18T13
** 
B +125.16
2061-06-18T19 Ma xa +190.29
2061-06-22T16
** 
s +85.75
2061-06-23T10 Pl Rg +354.25
2061-06-25T06 Me e −22.20
2061-06-25T18 Lu xd +196.67
2061-06-28T19 Lu V +232.80
2061-06-29T12 Lu a 0.002712
2061-07-02T03 Lu d −28.27
2061-07-02T20 Lu o +281.52
2061-07-03T14
** 
S +171.29
2061-07-08T17 Ju v +107.55
2061-07-09T08 Ju c +107.69
2061-07-10T03 Lu xa +14.99
2061-07-11T03 Ju a 6.215
2061-07-12T05 Me xd +97.15
2061-07-14T11 Me +d +23.34
2061-07-14T23 Ur +d −14.03
2061-07-15T03 Lu p 0.002420
2061-07-15T08 Lu v +90.11
2061-07-15T12 Lu +d +28.30
2061-07-16T07
** 
b +83.69
2061-07-16T17 Ur Pg +218.81
2061-07-17T01 Lu c +115.04
2061-07-17T08
** 
B +127.07
2061-07-21T01 Me v +115.38
2061-07-22T20 Lu xd +193.77
2061-07-23T11 Me o +120.60
2061-07-26T14 Lu V +238.88
2061-07-27T03 Lu a 0.002706
2061-07-27T03 Me a 1.342
2061-07-29T09 Lu d −28.36
2061-08-01T10 Lu o +309.70
2061-08-02T06
** 
S +178.40
2061-08-06T04 Lu xa +12.40
2061-08-11T19 Lu p 0.002453
2061-08-11T20 Lu +d +28.44
2061-08-12T04 Lu v +96.82
2061-08-15T04
** 
B +138.11
2061-08-15T09 Lu c +143.12
2061-08-19T00 Lu xd +191.60
2061-08-19T11 Me xa +169.65
2061-08-22T08 Sa +d +22.23
2061-08-23T13 Lu V +246.45
2061-08-23T20 Lu a 0.002702
2061-08-24T14 Ve xa +192.48
2061-08-25T16 Lu d −28.52
2061-08-30T22 Lu o +338.08
2061-08-31T14
** 
S +200.01
2061-09-02T08 Lu xa +11.07
2061-09-03T06 Ne +d +21.88
2061-09-04T09 Me e +27.02
2061-09-06T10 Lu p 0.002472
2061-09-07T01 Lu v +77.12
2061-09-08T02 Lu +d +28.58
2061-09-12T15 Pl p 43.00
2061-09-13T05
** 
B +155.41
2061-09-13T20 Lu c +171.57
2061-09-15T06 Pl V +353.16
2061-09-15T08 Lu xd +190.84
2061-09-15T12 Pl c +353.16
2061-09-17T23 Me Rg +196.99
2061-09-18T16 Me d −10.31
2061-09-20T14 Lu V +254.71
2061-09-20T15 Lu a 0.002704
2061-09-22T00 Lu d −28.63
2061-09-25T09 Ne Rg +83.09
2061-09-28T17 Me p 0.6513
2061-09-28T21
** 
S +224.47
2061-09-29T09 Lu o +6.77
2061-09-29T16 Lu xa +10.84
2061-09-30T05 Me V +188.85
2061-09-30T19 Me c +188.18
2061-10-02T13 Lu p 0.002447
2061-10-02T15 Lu v +53.19
2061-10-05T07 Lu +d +28.64
2061-10-08T05 Me xd +182.20
2061-10-09T19 Me Pg +181.95
2061-10-10T19
** 
B +170.94
2061-10-12T14 Me +d +0.00
2061-10-12T16 Lu xd +190.89
2061-10-13T06 Sa Rg +91.57
2061-10-13T10 Lu c +200.65
2061-10-16T06 Me e −18.04
2061-10-17T08 Ve e +46.77
2061-10-18T10 Lu a 0.002710
2061-10-18T14 Lu V +262.99
2061-10-19T08 Lu d −28.61
2061-10-27T02 Lu xa +10.81
2061-10-27T16
** 
S +268.54
2061-10-28T20 Lu o +35.92
2061-10-29T14 Ma d −24.86
2061-10-30T10 Lu p 0.002411
2061-10-30T13 Lu v +61.31
2061-11-01T14 Lu +d +28.56
2061-11-02T00 Me v +210.25
2061-11-03T14 Sa d +22.17
2061-11-04T19 Ur a 19.58
2061-11-05T03 Ur c +223.24
2061-11-05T13 Ur v +223.27
2061-11-06T18 Ve d −27.67
2061-11-08T04 Pl d −17.23
2061-11-08T21 Lu xd +190.53
2061-11-10T13
** 
B +195.24
2061-11-12T03 Lu c +230.26
2061-11-15T01 Lu a 0.002716
2061-11-15T09 Lu V +269.15
2061-11-15T11 Me xa +232.19
2061-11-15T15 Lu d −28.50
2061-11-17T11 Me o +235.43
2061-11-21T06 Me a 1.450
2061-11-21T06 Ju d +18.43
2061-11-23T11 Lu xa +9.62
2061-11-24T21 Ju Rg +128.98
2061-11-27T06 Lu o +65.55
2061-11-27T20 Lu p 0.002387
2061-11-27T22 Lu v +75.47
2061-11-28T23 Lu +d +28.45
2061-11-29T06
** 
S +296.08
2061-12-05T09 Pl Pg +352.10
2061-12-05T23 Lu xd +188.71
2061-12-07T01 Ve Rg +284.04
2061-12-11T11 Me d −25.59
2061-12-11T22 Lu c +260.43
2061-12-12T02 Lu V +262.19
2061-12-12T07 Lu a 0.002719
2061-12-12T19 Ne p 28.88
2061-12-12T20 Lu d −28.39
2061-12-12T23
** 
s +202.01
2061-12-13T02 Ne V +81.68
2061-12-13T04 Ne o +81.68
2061-12-15T18 Ve xd +282.50
2061-12-17T01
** 
B +192.31
2061-12-19T05 Sa V +88.10
2061-12-19T07 Sa p 8.050
2061-12-19T11 Sa o +88.08
2061-12-20T14 Lu xa +6.84
2061-12-23T20
** 
b +201.65
2061-12-26T08 Lu p 0.002384
2061-12-26T09 Lu +d +28.39
2061-12-26T10 Lu v +91.10
2061-12-26T16 Lu o +95.42
2061-12-27T04 Ve p 0.2645
2061-12-27T11 Ve V +276.39
2061-12-27T14 Ve c +276.34
2061-12-29T11 Me e +19.65
2061-12-30T11
** 
S +286.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2061.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07