AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2060

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2060


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2060] [Q 2060]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2060-01-03T06 Lu d −27.19
2060-01-03T16 Lu c +283.04
2060-01-07T09 Lu v +335.62
2060-01-08T02 Lu p 0.002466
2060-01-09T14
** 
B +135.05
2060-01-10T03 Ju d +17.04
2060-01-12T08 Lu xa +45.16
2060-01-15T02 Ju Pg +50.82
2060-01-15T22 Me v +305.78
2060-01-16T03 Lu +d +27.22
2060-01-17T06 Sa d +17.36
2060-01-17T17 Lu o +117.33
2060-01-22T06
** 
S +168.54
2060-01-23T16 Lu a 0.002705
2060-01-24T02 Lu V +195.53
2060-01-26T11 Lu xd +223.49
2060-01-27T16 Sa Pg +56.50
2060-01-30T15 Lu d −27.29
2060-01-31T10 Me xd +329.56
2060-02-01T13 Me e +18.34
2060-02-02T02 Ma v +327.03
2060-02-02T05 Lu c +313.11
2060-02-04T02 Lu v +340.49
2060-02-04T10 Lu p 0.002429
2060-02-06T11
** 
B +114.72
2060-02-08T02 Me Rg +334.39
2060-02-08T08 Lu xa +42.13
2060-02-09T18 Ne d +21.22
2060-02-10T06 Ur d −13.79
2060-02-10T15 Ve xd +5.54
2060-02-11T06 Ur Rg +218.26
2060-02-11T10 Me +d −7.54
2060-02-12T09 Lu +d +27.36
2060-02-12T13
** 
b +74.61
2060-02-16T10 Lu o +147.50
2060-02-17T01 Me c +328.13
2060-02-17T16 Me V +327.41
2060-02-19T09 Me p 0.6397
2060-02-20T09 Lu a 0.002711
2060-02-20T14
** 
S +158.54
2060-02-21T00 Lu V +202.67
2060-02-22T12 Lu xd +220.39
2060-02-24T20 Ne Pg +75.78
2060-02-27T00 Lu d −27.49
2060-02-28T07
** 
s +78.40
2060-02-29T19 Me Pg +319.23
2060-03-02T16 Lu c +342.87
2060-03-03T11 Lu v +354.72
2060-03-03T17 Lu p 0.002399
2060-03-05T09
** 
B +114.81
2060-03-06T11 Lu xa +39.46
2060-03-07T11 Me d −13.96
2060-03-09T16 Me xa +322.89
2060-03-10T14 Lu +d +27.57
2060-03-10T17 Pl v +351.35
2060-03-11T12 Pl o +351.37
2060-03-12T12 Ve e +46.22
2060-03-14T01 Pl a 44.63
2060-03-14T09 Me e −27.55
2060-03-17T03 Lu o +177.34
2060-03-18T18 Lu a 0.002715
2060-03-19T10 Lu V +204.15
2060-03-19T11
** 
S +154.26
2060-03-20T15 Lu xd +218.54
2060-03-25T08 Lu d −27.68
2060-04-01T00 Lu v +11.36
2060-04-01T01 Lu c +12.13
2060-04-01T04 Lu p 0.002387
2060-04-02T19 Lu xa +38.22
2060-04-03T00
** 
B +105.80
2060-04-06T04 Ma c +17.15
2060-04-06T21 Lu +d +27.74
2060-04-14T20 Lu a 0.002716
2060-04-15T00 Lu V +196.15
2060-04-15T21 Lu o +206.67
2060-04-16T20 Lu xd +218.10
2060-04-17T04
** 
S +143.12
2060-04-21T14 Lu d −27.78
2060-04-23T10 Me a 1.332
2060-04-25T16 Ur o +216.23
2060-04-25T23 Ur V +216.22
2060-04-26T03 Ur p 17.51
2060-04-26T12 Me o +37.22
2060-04-28T01 Ve +d +27.37
2060-04-28T09 Me xd +41.29
2060-04-29T05 Me v +43.04
2060-04-29T14 Lu v +28.41
2060-04-29T14 Lu p 0.002395
2060-04-30T05 Lu xa +38.20
2060-04-30T10 Lu c +40.84
2060-05-01T12
** 
B +96.83
2060-05-01T18 Ve Rg +71.03
2060-05-04T05 Lu +d +27.78
2060-05-12T00 Lu V +193.50
2060-05-12T04 Lu a 0.002712
2060-05-14T03 Lu xd +218.23
2060-05-14T06
** 
b +19.43
2060-05-15T13 Lu o +235.48
2060-05-16T03
** 
S +138.36
2060-05-18T20 Lu d −27.74
2060-05-18T22 Pl +d −16.47
2060-05-22T05 Me +d +25.57
2060-05-22T23 Ve V +62.86
2060-05-23T02 Ve p 0.2877
2060-05-23T03 Ve c +62.78
2060-05-25T16 Me e +22.62
2060-05-26T21 Ma a 2.442
2060-05-27T08 Sa c +66.83
2060-05-27T12 Sa a 10.09
2060-05-27T13 Sa v +66.86
2060-05-27T15 Lu xa +37.96
2060-05-27T20 Lu p 0.002420
2060-05-28T01 Lu v +43.74
2060-05-29T12
** 
B +97.09
2060-05-29T18 Lu c +69.17
2060-05-31T15 Lu +d +27.70
2060-05-31T22 Ju v +72.84
2060-06-01T05 Ve xa +57.56
2060-06-01T07 Ma xd +58.81
2060-06-03T03 Ju c +73.37
2060-06-05T10 Ju a 6.073
2060-06-05T15 Me xa +94.12
2060-06-07T00
** 
s +26.43
2060-06-07T18 Me Rg +94.30
2060-06-07T22 Ne v +78.28
2060-06-08T07 Ne c +78.29
2060-06-08T17 Lu V +197.93
2060-06-08T19 Ne a 30.88
2060-06-08T19 Lu a 0.002706
2060-06-10T08 Lu xd +217.59
2060-06-12T21
** 
S +139.50
2060-06-13T15 Ve Pg +54.54
2060-06-14T03 Lu o +263.85
2060-06-15T02 Lu d −27.67
2060-06-18T21 Me p 0.5535
2060-06-19T22 Me V +89.87
2060-06-20T05 Me c +89.69
2060-06-22T00 Pl Rg +353.06
2060-06-23T08 Ve d +15.95
2060-06-23T21 Lu xa +36.70
2060-06-24T12 Lu p 0.002453
2060-06-25T00 Lu v +52.71
2060-06-26T07
** 
B +96.39
2060-06-28T00 Lu +d +27.67
2060-06-28T03 Lu c +97.21
2060-06-28T18 Me d +18.72
2060-07-01T19 Me Pg +85.50
2060-07-06T13 Lu a 0.002701
2060-07-06T13 Lu V +204.25
2060-07-07T12 Lu xd +215.57
2060-07-08T01
** 
b +17.58
2060-07-09T20 Ur +d −12.45
2060-07-10T21
** 
S +138.60
2060-07-11T15 Ur Pg +214.15
2060-07-12T09 Lu d −27.67
2060-07-13T08 Me e −20.70
2060-07-13T15 Lu o +292.00
2060-07-19T00 Ma +d +23.93
2060-07-19T13 Lu v +14.31
2060-07-20T04 Lu p 0.002472
2060-07-20T22 Lu xa +34.23
2060-07-24T05
** 
B +98.55
2060-07-24T10 Me +d +22.26
2060-07-25T07 Lu +d +27.73
2060-07-25T08 Me xd +107.86
2060-07-27T12 Lu c +125.29
2060-08-01T19 Ve e −45.65
2060-08-03T08 Lu a 0.002702
2060-08-03T11 Lu V +211.04
2060-08-03T14 Lu xd +212.70
2060-08-04T17 Me v +128.52
2060-08-08T11 Me o +136.31
2060-08-08T17 Lu d −27.81
2060-08-09T02
** 
S +147.18
2060-08-12T00 Lu o +320.11
2060-08-13T10 Me a 1.357
2060-08-14T18 Lu v +359.28
2060-08-15T07 Lu p 0.002448
2060-08-15T18 Ve +d +20.55
2060-08-16T23 Lu xa +31.44
2060-08-21T12
** 
B +112.15
2060-08-21T13 Lu +d +27.88
2060-08-23T22 Ju +d +23.01
2060-08-26T00 Lu c +153.58
2060-08-30T17 Lu xd +210.29
2060-08-31T01 Lu a 0.002708
2060-08-31T08 Lu V +217.52
2060-09-01T14 Me xa +179.77
2060-09-04T22 Ne +d +21.70
2060-09-05T01 Lu d −27.99
2060-09-06T21
** 
S +166.05
2060-09-10T09 Lu o +348.49
2060-09-11T04 Pl p 42.80
2060-09-11T20 Lu v +9.93
2060-09-12T02 Lu p 0.002414
2060-09-13T04 Lu xa +29.69
2060-09-14T04 Pl V +351.97
2060-09-14T12 Pl c +351.96
2060-09-17T05 Sa +d +21.10
2060-09-17T18 Lu +d +28.06
2060-09-18T22
** 
B +129.30
2060-09-21T21 Me e +26.25
2060-09-22T08 Ve xd +140.32
2060-09-22T21 Ne Rg +80.84
2060-09-24T15 Lu c +182.38
2060-09-26T22 Lu xd +209.21
2060-09-27T17 Lu a 0.002715
2060-09-28T00 Lu V +222.10
2060-09-28T17 Sa Rg +77.44
2060-10-02T09 Lu d −28.13
2060-10-04T15 Me d −16.00
2060-10-04T22 Me Rg +213.37
2060-10-05T03
** 
S +184.63
2060-10-09T09
** 
s +99.86
2060-10-09T18 Lu o +17.23
2060-10-10T08 Lu v +26.22
2060-10-10T10 Lu p 0.002390
2060-10-10T13 Lu xa +29.18
2060-10-15T01 Lu +d +28.17
2060-10-15T11 Me p 0.6633
2060-10-16T14 Me V +205.02
2060-10-17T01 Me c +204.46
2060-10-17T18 Ju d +22.91
2060-10-18T00
** 
B +137.35
2060-10-20T16
** 
b +97.76
2060-10-21T08 Me xd +199.85
2060-10-23T09 Ju Rg +95.94
2060-10-24T04 Lu xd +209.18
2060-10-24T09 Lu c +211.76
2060-10-24T23 Lu V +218.71
2060-10-25T00 Lu a 0.002717
2060-10-26T00 Me Pg +197.81
2060-10-28T03 Me +d −5.57
2060-10-29T16 Lu d −28.16
2060-10-30T19 Ur a 19.53
2060-10-30T23 Ur v +218.59
2060-10-31T06 Ur c +218.61
2060-11-01T16 Me e −18.55
2060-11-02T18
** 
S +194.86
2060-11-06T23 Pl d −17.56
2060-11-07T00 Lu xa +29.17
2060-11-07T22 Lu p 0.002385
2060-11-08T00 Lu v +44.39
2060-11-08T04 Lu o +46.53
2060-11-11T09 Lu +d +28.14
2060-11-13T21
** 
B +156.68
2060-11-20T10 Lu xd +209.06
2060-11-20T14 Lu V +211.18
2060-11-21T02 Lu a 0.002716
2060-11-21T02 Me v +229.63
2060-11-23T04 Lu c +241.66
2060-11-25T21 Lu d −28.08
2060-11-28T14 Me xa +241.47
2060-12-01T07
** 
S +256.20
2060-12-03T21 Pl Pg +350.91
2060-12-04T10 Lu xa +28.37
2060-12-05T03 Sa V +73.96
2060-12-05T04 Sa p 8.074
2060-12-05T07 Sa o +73.95
2060-12-06T09 Lu p 0.002401
2060-12-06T15 Lu v +61.92
2060-12-07T04 Me V +254.97
2060-12-07T14 Lu o +76.25
2060-12-08T11 Me a 1.451
2060-12-08T11 Me o +257.05
2060-12-08T20 Lu +d +28.04
2060-12-10T07 Ne p 28.88
2060-12-10T17 Ne o +79.43
2060-12-10T21 Ne V +79.42
2060-12-11T22
** 
B +198.29
2060-12-17T13 Lu xd +207.58
2060-12-18T02 Lu V +213.79
2060-12-18T13 Lu a 0.002711
2060-12-19T14 Me d −25.27
2060-12-20T15 Ju p 4.141
2060-12-21T18 Ju V +90.90
2060-12-21T23 Ju o +90.87
2060-12-22T22 Lu c +271.87
2060-12-23T03 Lu d −28.01
2060-12-26T13
** 
S +247.88
2060-12-27T09 Me v +287.01
2060-12-31T13 Lu xa +26.06[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2060.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07