AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2059

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2059


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2059] [Q 2059]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2059-01-02T13 Lu a 0.002712
2059-01-02T23 Lu V +153.91
2059-01-05T03 Sa d +13.38
2059-01-05T12 Me d −24.41
2059-01-06T16
** 
B +220.10
2059-01-07T15
** 
S +220.12
2059-01-10T06 Lu xd +245.05
2059-01-11T14 Ma d +7.92
2059-01-12T16 Me a 1.432
2059-01-12T16 Lu d −25.99
2059-01-13T08 Sa Pg +42.69
2059-01-13T15 Lu c +293.96
2059-01-14T18 Lu p 0.002399
2059-01-14T20 Lu v +311.79
2059-01-17T10
** 
B +215.74
2059-01-17T17 Ma Rg +168.16
2059-01-18T23 Me o +299.32
2059-01-22T20 Lu xa +64.28
2059-01-25T16 Lu +d +26.02
2059-01-28T03 Lu o +128.72
2059-01-30T00 Lu a 0.002716
2059-01-30T13 Lu V +157.58
2059-02-01T09 Me v +322.41
2059-02-01T15
** 
S +340.03
2059-02-04T19 Ur d −12.20
2059-02-05T22 Ur Rg +213.59
2059-02-06T11 Lu xd +242.62
2059-02-07T08 Ve d −21.46
2059-02-08T13 Ne d +20.93
2059-02-09T02 Lu d −26.12
2059-02-12T02 Lu c +323.85
2059-02-12T06 Lu p 0.002384
2059-02-12T06 Lu v +326.73
2059-02-13T01 Me xd +341.88
2059-02-17T02
** 
B +173.79
2059-02-17T11 Me e +18.10
2059-02-18T21 Lu xa +61.38
2059-02-21T19 Ne Pg +73.53
2059-02-21T21 Lu +d +26.20
2059-02-24T02 Me Rg +350.93
2059-02-25T15 Lu V +143.78
2059-02-26T01 Lu a 0.002717
2059-02-26T14 Me +d −0.84
2059-02-26T17 Ma o +158.62
2059-02-26T22 Lu o +158.82
2059-02-27T03 Ma V +158.46
2059-02-27T22 Ma p 0.6768
2059-03-02T19
** 
S +238.55
2059-03-05T06 Me c +345.18
2059-03-05T12 Lu xd +239.48
2059-03-06T00 Me V +344.39
2059-03-08T04 Me p 0.6207
2059-03-08T11 Lu d −26.34
2059-03-09T07 Ve xa +312.36
2059-03-12T17 Lu v +341.90
2059-03-12T18 Lu p 0.002392
2059-03-13T12 Lu c +352.00
2059-03-16T11
** 
B +157.67
2059-03-18T00 Lu xa +58.41
2059-03-18T13 Me Pg +336.71
2059-03-21T04 Lu +d +26.43
2059-03-23T07 Me xa +337.77
2059-03-24T10 Me d −8.68
2059-03-24T20 Lu V +143.08
2059-03-25T08 Lu a 0.002714
2059-03-28T15 Lu o +188.49
2059-03-30T13
** 
S +209.34
2059-03-31T02 Ma +d +14.87
2059-04-01T12 Me e −27.79
2059-04-01T14 Lu xd +237.28
2059-04-04T17 Lu d −26.56
2059-04-08T21 Ma Pg +148.70
2059-04-10T00 Lu v +354.53
2059-04-10T01 Lu p 0.002418
2059-04-11T21 Lu c +22.50
2059-04-14T07 Lu xa +56.78
2059-04-14T11
** 
B +135.02
2059-04-17T12 Lu +d +26.63
2059-04-20T22 Ur V +211.57
2059-04-21T03 Ur o +211.56
2059-04-21T15 Ur p 17.46
2059-04-21T18 Lu V +150.26
2059-04-22T00 Lu a 0.002708
2059-04-25T00 Ju v +36.78
2059-04-26T23 Ju c +37.24
2059-04-27T07 Lu o +217.57
2059-04-28T09
** 
S +175.19
2059-04-28T19 Lu xd +236.54
2059-04-28T23 Ju a 5.973
2059-05-01T23 Lu d −26.67
2059-05-07T17 Lu v +359.78
2059-05-07T18 Lu p 0.002452
2059-05-10T19 Me a 1.325
2059-05-11T07 Lu c +51.13
2059-05-11T16 Lu xa +56.54
2059-05-12T00 Me xd +51.17
2059-05-12T20 Sa v +52.85
2059-05-13T00 Me o +53.29
2059-05-13T02 Sa c +52.88
2059-05-13T05 Sa a 10.15
2059-05-13T06
** 
B +114.01
2059-05-14T08 Me v +56.27
2059-05-14T21 Lu +d +26.69
2059-05-19T18 Lu a 0.002703
2059-05-19T19 Lu V +158.76
2059-05-24T13
** 
b +85.86
2059-05-26T02 Lu xd +236.59
2059-05-26T20 Lu o +246.11
2059-05-27T23
** 
S +157.63
2059-05-29T05 Lu d −26.68
2059-05-31T11 Me +d +25.62
2059-06-02T02 Lu v +333.46
2059-06-02T10 Lu p 0.002471
2059-06-06T05 Ne c +76.04
2059-06-06T10 Ne v +76.05
2059-06-06T18 Ne a 30.87
2059-06-08T01 Lu xa +56.55
2059-06-09T18 Lu c +79.41
2059-06-10T20
** 
B +107.03
2059-06-11T05 Lu +d +26.65
2059-06-13T13 Me e +24.29
2059-06-16T13 Lu a 0.002703
2059-06-16T19 Lu V +167.09
2059-06-19T06 Me xa +111.82
2059-06-22T11 Lu xd +236.23
2059-06-25T06 Lu o +274.23
2059-06-25T13 Lu d −26.64
2059-06-25T16
** 
S +154.97
2059-06-27T07 Me Rg +114.25
2059-06-28T08 Lu v +318.94
2059-06-28T13 Lu p 0.002447
2059-06-30T11 Ve xd +90.11
2059-07-03T21 Ve +d +23.50
2059-07-05T05 Lu xa +55.65
2059-07-05T07 Ur +d −10.79
2059-07-07T01 Ur Pg +209.47
2059-07-07T21 Me p 0.5666
2059-07-08T12 Lu +d +26.64
2059-07-08T22
** 
B +106.44
2059-07-09T06 Lu c +107.60
2059-07-09T22 Me V +109.22
2059-07-10T12 Me d +17.37
2059-07-10T13 Me c +108.82
2059-07-14T06 Lu a 0.002708
2059-07-14T19 Lu V +174.96
2059-07-19T17 Lu xd +234.57
2059-07-21T12 Me Pg +104.47
2059-07-22T22 Lu d −26.66
2059-07-23T19
** 
S +157.65
2059-07-24T14 Lu o +302.24
2059-07-26T04 Lu v +326.07
2059-07-26T08 Lu p 0.002414
2059-07-30T23 Ve a 1.733
2059-07-31T08 Me e −19.51
2059-08-01T07 Ma xa +193.93
2059-08-01T07 Lu xa +53.48
2059-08-03T00 Ve o +131.34
2059-08-04T18 Lu +d +26.72
2059-08-04T19 Me +d +20.52
2059-08-05T19
** 
B +112.55
2059-08-07T19 Lu c +135.82
2059-08-07T23 Me xd +119.07
2059-08-10T20 Lu a 0.002715
2059-08-11T15 Lu V +181.38
2059-08-15T19 Lu xd +231.76
2059-08-19T07 Lu d −26.83
2059-08-20T02 Me v +141.94
2059-08-21T20
** 
S +171.06
2059-08-22T21 Lu o +330.34
2059-08-23T10 Lu v +338.62
2059-08-23T14 Lu p 0.002391
2059-08-26T00 Me o +153.72
2059-08-28T08 Lu xa +50.56
2059-08-31T14 Me a 1.376
2059-08-31T22 Lu +d +26.91
2059-09-03T08
** 
B +130.34
2059-09-05T16 Ne +d +21.49
2059-09-06T01 Sa +d +18.72
2059-09-06T11 Lu c +164.39
2059-09-07T04 Lu a 0.002718
2059-09-07T22 Lu V +181.64
2059-09-11T21 Lu xd +229.04
2059-09-14T16 Sa Rg +63.43
2059-09-15T05 Me xa +189.53
2059-09-15T16 Lu d −27.04
2059-09-15T19 Ve v +185.56
2059-09-16T01 Ju +d +19.22
2059-09-19T01 Ju Rg +60.85
2059-09-19T18 Ve V +190.46
2059-09-20T04
** 
S +206.25
2059-09-20T20 Ne Rg +78.60
2059-09-20T21 Lu v +353.49
2059-09-21T00 Lu p 0.002385
2059-09-21T05 Lu o +98.60
2059-09-24T13 Lu xa +48.29
2059-09-28T05 Lu +d +27.12
2059-10-02T12
** 
B +160.29
2059-10-04T06 Lu a 0.002717
2059-10-04T08 Lu V +171.78
2059-10-04T15 Ve v +208.92
2059-10-06T03 Lu c +193.41
2059-10-09T00 Lu xd +227.58
2059-10-09T23 Me e +25.15
2059-10-12T23 Lu d −27.21
2059-10-19T08 Lu v +8.80
2059-10-19T10 Lu p 0.002400
2059-10-19T13
** 
S +273.90
2059-10-20T00 Ve xa +227.99
2059-10-20T14 Lu o +27.73
2059-10-20T17 Me d −20.60
2059-10-21T22 Lu xa +47.43
2059-10-22T03 Me Rg +229.44
2059-10-25T13 Lu +d +27.26
2059-10-26T08 Ur a 19.48
2059-10-26T20 Ur c +213.94
2059-10-27T07 Ur v +213.97
2059-10-31T14 Lu V +171.67
2059-10-31T17 Lu a 0.002712
2059-11-01T10 Me p 0.6717
2059-11-02T04
** 
B +187.60
2059-11-02T05 Me V +221.03
2059-11-02T13 Me c +220.62
2059-11-03T23 Me xd +218.82
2059-11-04T21 Lu c +222.97
2059-11-05T05 Lu xd +227.37
2059-11-09T04 Lu d −27.28
2059-11-11T03
** 
s +217.54
2059-11-11T14 Me Pg +213.53
2059-11-13T04 Me +d −10.72
2059-11-16T04 Ju p 4.015
2059-11-16T15 Lu v +22.37
2059-11-16T15 Lu p 0.002431
2059-11-17T05 Ju V +55.82
2059-11-17T14 Ju o +55.77
2059-11-18T05
** 
S +290.45
2059-11-18T08 Lu xa +47.39
2059-11-18T20 Me e −19.35
2059-11-19T01 Lu o +57.19
2059-11-21T06 Ma d −24.50
2059-11-21T15 Sa p 8.123
2059-11-21T17 Sa o +59.93
2059-11-21T21 Sa V +59.92
2059-11-21T22 Lu +d +27.27
2059-11-25T15 Ve d −24.88
2059-11-28T10 Lu a 0.002705
2059-11-28T11 Lu V +178.33
2059-12-02T13 Lu xd +227.36
2059-12-04T13 Lu c +252.94
2059-12-06T10 Lu d −27.23
2059-12-08T06 Ne p 28.87
2059-12-08T12 Ne V +77.19
2059-12-08T18 Ne o +77.18
2059-12-10T22
** 
B +186.86
2059-12-12T05 Me xa +250.86
2059-12-13T20 Lu v +20.90
2059-12-13T21 Lu p 0.002468
2059-12-15T17 Lu xa +47.05
2059-12-18T14 Lu o +87.16
2059-12-19T08 Lu +d +27.20
2059-12-23T11
** 
S +248.38
2059-12-26T05 Me a 1.445
2059-12-26T07 Lu a 0.002703
2059-12-26T13 Lu V +186.92
2059-12-28T07 Me d −24.88
2059-12-29T19 Lu xd +226.25
2059-12-29T23 Me o +278.75[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2059.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19