AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2058

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2058


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2058] [Q 2058]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2058-01-07T16 Lu xa +84.22
2058-01-07T23 Me xa +270.27
2058-01-08T19 Lu V +97.23
2058-01-09T03 Lu +d +24.49
2058-01-09T07 Lu a 0.002716
2058-01-09T20 Lu o +109.82
2058-01-12T01
** 
S +170.74
2058-01-14T06 Me d −23.83
2058-01-21T19 Lu xd +263.74
2058-01-22T23 Lu d −24.52
2058-01-23T20 Lu p 0.002390
2058-01-23T20 Ma c +304.10
2058-01-24T01 Lu v +298.17
2058-01-24T12 Lu c +304.76
2058-01-27T04
** 
B +115.07
2058-01-30T21 Me a 1.414
2058-01-31T06 Ur d −10.53
2058-02-01T11 Ur Rg +208.90
2058-02-03T20 Lu xa +83.11
2058-02-04T21 Lu V +95.18
2058-02-05T09 Lu +d +24.55
2058-02-05T12 Lu a 0.002714
2058-02-07T11 Me o +318.87
2058-02-07T21 Ne d +20.61
2058-02-08T15 Lu o +140.11
2058-02-10T10
** 
S +149.84
2058-02-18T00 Lu xd +261.75
2058-02-18T01 Me v +338.03
2058-02-19T08 Lu d −24.64
2058-02-19T20 Ne Pg +71.28
2058-02-21T05 Lu p 0.002415
2058-02-21T13 Lu v +313.80
2058-02-22T22 Lu c +334.57
2058-02-24T00 Ma v +328.61
2058-02-24T21
** 
B +101.43
2058-02-26T16 Me xd +353.48
2058-03-02T22 Lu xa +80.46
2058-03-04T15 Lu +d +24.74
2058-03-04T16 Lu V +101.34
2058-03-05T04 Lu a 0.002708
2058-03-06T10 Me e +18.12
2058-03-09T01 Pl v +348.95
2058-03-09T12 Pl o +348.96
2058-03-10T08 Lu o +170.02
2058-03-11T17
** 
S +141.18
2058-03-12T05 Pl a 44.21
2058-03-13T13 Me Rg +7.89
2058-03-15T05 Me +d +6.15
2058-03-17T01 Lu xd +258.76
2058-03-18T14 Lu d −24.88
2058-03-20T06
** 
b +32.58
2058-03-20T16 Ju v +0.35
2058-03-20T17 Ju c +0.37
2058-03-21T01 Lu p 0.002451
2058-03-21T13 Lu v +323.37
2058-03-21T15 Ju a 5.956
2058-03-23T00 Me c +2.65
2058-03-23T21 Me V +1.88
2058-03-24T09 Lu c +214.97
2058-03-25T00
** 
B +98.09
2058-03-26T09 Me p 0.5995
2058-03-30T00 Lu xa +77.46
2058-03-31T23 Lu +d +25.01
2058-04-01T16 Lu V +109.17
2058-04-01T23 Lu a 0.002703
2058-04-05T15 Me Pg +354.94
2058-04-05T22 Me xa +354.95
2058-04-07T13 Ve xd +42.31
2058-04-08T22 Lu o +199.39
2058-04-08T23
** 
S +141.99
2058-04-11T00 Me d −2.54
2058-04-13T02 Lu xd +256.26
2058-04-14T20 Lu d −25.12
2058-04-15T18 Lu p 0.002473
2058-04-16T14 Ur o +206.86
2058-04-16T16 Lu v +306.74
2058-04-16T22 Ur V +206.85
2058-04-17T04 Ur p 17.42
2058-04-19T19 Me e −27.38
2058-04-22T09
** 
B +99.95
2058-04-22T21 Lu c +33.04
2058-04-26T05 Lu xa +75.50
2058-04-28T07 Lu +d +25.21
2058-04-28T17 Sa v +39.09
2058-04-29T04 Sa c +39.14
2058-04-29T06 Sa a 10.23
2058-04-29T16 Lu V +116.83
2058-04-29T19 Lu a 0.002703
2058-05-07T16
** 
S +143.41
2058-05-08T10 Lu o +228.08
2058-05-10T07 Lu xd +255.18
2058-05-11T16 Lu v +275.06
2058-05-11T18 Lu p 0.002449
2058-05-12T02 Lu d −25.26
2058-05-17T08 Pl +d −17.11
2058-05-19T17 Ve +d +25.17
2058-05-20T22
** 
B +103.28
2058-05-22T10 Lu c +61.64
2058-05-23T12 Lu xa +75.02
2058-05-25T15 Me xd +61.01
2058-05-25T15 Lu +d +25.28
2058-05-27T13 Lu a 0.002708
2058-05-27T13 Lu V +123.49
2058-05-27T22 Me a 1.322
2058-05-28T11 Me o +67.25
2058-05-29T10 Me v +69.28
2058-06-03T19 Ne v +73.78
2058-06-04T02 Ne c +73.79
2058-06-04T17 Ne a 30.86
2058-06-05T23
** 
S +153.42
2058-06-06T17 Lu xd +255.04
2058-06-06T19 Lu o +256.35
2058-06-08T10 Lu d −25.28
2058-06-08T13 Lu p 0.002416
2058-06-08T15 Lu v +283.58
2058-06-09T19 Me +d +25.34
2058-06-18T09
** 
B +118.00
2058-06-19T19 Lu xa +75.07
2058-06-20T03 Pl Rg +350.67
2058-06-21T00 Lu c +89.93
2058-06-21T22 Lu +d +25.27
2058-06-24T02 Lu a 0.002714
2058-06-24T03 Lu V +127.30
2058-06-30T14 Ur +d −9.06
2058-07-02T08 Me e +25.76
2058-07-02T10 Ur Pg +204.77
2058-07-02T21 Me xa +127.04
2058-07-04T03 Lu xd +254.92
2058-07-04T13
** 
S +173.20
2058-07-05T20 Lu d −25.27
2058-07-06T02 Lu o +284.36
2058-07-06T19 Lu p 0.002392
2058-07-06T23 Lu v +297.29
2058-07-15T07 Ma xd +75.18
2058-07-16T08 Me Rg +133.66
2058-07-16T23 Lu xa +74.58
2058-07-17T03
** 
B +132.54
2058-07-19T04 Lu +d +25.27
2058-07-20T15 Lu c +118.20
2058-07-21T00 Lu V +122.50
2058-07-21T10 Lu a 0.002718
2058-07-23T09 Me d +12.92
2058-07-26T20 Me p 0.5851
2058-07-28T02 Ve xa +170.87
2058-07-29T07 Me V +127.81
2058-07-30T02 Me c +127.23
2058-07-31T11 Lu xd +253.65
2058-08-01T05
** 
S +183.63
2058-08-02T06 Lu d −25.31
2058-08-04T05 Lu p 0.002386
2058-08-04T09 Lu v +312.07
2058-08-04T09 Lu o +312.31
2058-08-05T07 Ve e +45.75
2058-08-09T11 Me Pg +122.52
2058-08-10T01 Ju +d +8.05
2058-08-10T01 Ma +d +23.74
2058-08-13T02 Lu xa +72.73
2058-08-13T11
** 
B +139.79
2058-08-13T11 Ju Rg +24.25
2058-08-15T09 Lu +d +25.37
2058-08-16T17 Lu V +116.23
2058-08-17T13 Lu a 0.002717
2058-08-17T20 Me e −18.65
2058-08-18T08 Me +d +17.72
2058-08-19T07 Lu c +146.59
2058-08-21T14 Me xd +130.93
2058-08-24T01 Sa +d +15.29
2058-08-27T14 Lu xd +251.08
2058-08-29T13
** 
S +205.32
2058-08-29T15 Lu d −25.49
2058-08-31T18 Sa Rg +49.59
2058-09-01T14 Lu p 0.002399
2058-09-01T18 Lu v +326.18
2058-09-02T16 Lu o +340.49
2058-09-04T16 Me v +155.72
2058-09-05T13 Ne +d +21.24
2058-09-09T03 Lu xa +69.85
2058-09-09T04 Pl p 42.38
2058-09-10T02
** 
B +163.69
2058-09-11T11 Me o +168.80
2058-09-11T15 Lu +d +25.58
2058-09-12T05 Pl V +349.57
2058-09-12T12 Pl c +349.56
2058-09-13T06 Lu V +119.44
2058-09-13T23 Lu a 0.002712
2058-09-17T22 Lu c +175.30
2058-09-18T19 Ne Rg +76.35
2058-09-18T22 Me a 1.396
2058-09-23T11 Ve Rg +209.11
2058-09-23T15 Lu xd +248.18
2058-09-25T22 Lu d −25.73
2058-09-26T14
** 
S +251.62
2058-09-28T07 Ve d −18.23
2058-09-28T20 Me xa +199.02
2058-09-29T18 Lu p 0.002428
2058-09-29T23 Lu v +338.15
2058-10-02T01 Lu o +9.12
2058-10-06T07 Lu xa +67.22
2058-10-08T18
** 
B +189.28
2058-10-08T22 Lu +d +25.83
2058-10-11T04 Lu V +126.79
2058-10-11T07 Ju p 3.954
2058-10-11T15 Lu a 0.002706
2058-10-12T06 Ju V +19.20
2058-10-12T06 Ju o +19.20
2058-10-14T09 Ve c +201.31
2058-10-14T13 Ve V +201.21
2058-10-15T08 Ve p 0.2756
2058-10-17T13 Lu c +204.42
2058-10-20T17 Lu xd +246.32
2058-10-21T19 Ur a 19.44
2058-10-22T03 Ur v +209.25
2058-10-22T09 Ur c +209.26
2058-10-23T03 Lu d −25.93
2058-10-23T19
** 
S +272.57
2058-10-27T03 Lu p 0.002464
2058-10-27T10 Lu v +340.48
2058-10-28T01 Me e +23.89
2058-10-31T12 Lu o +38.39
2058-11-02T14 Lu xa +65.95
2058-11-04T09 Ve Pg +193.34
2058-11-04T22
** 
B +205.96
2058-11-05T01 Me d −23.79
2058-11-05T07 Lu +d +25.99
2058-11-05T15 Pl d −18.20
2058-11-08T03 Me Rg +245.34
2058-11-08T04 Sa p 8.191
2058-11-08T06 Sa o +46.10
2058-11-08T06 Lu V +135.74
2058-11-08T10 Lu a 0.002703
2058-11-08T11 Sa V +46.09
2058-11-10T16
** 
s +227.40
2058-11-16T03 Lu c +234.04
2058-11-16T11 Ve +d −6.60
2058-11-16T23 Lu xd +245.84
2058-11-17T13 Me xd +238.46
2058-11-18T04 Me p 0.6768
2058-11-18T06 Ve xd +196.87
2058-11-18T16 Me V +237.00
2058-11-18T20 Me c +236.76
2058-11-19T10 Lu d −26.01
2058-11-20T23 Lu p 0.002468
2058-11-21T02 Lu v +303.76
2058-11-21T06
** 
S +278.53
2058-11-25T15
** 
b +216.06
2058-11-28T03 Me Pg +229.21
2058-11-29T02 Me +d −15.09
2058-11-29T23 Lu xa +65.87
2058-11-30T03 Lu o +68.19
2058-12-01T22 Pl Pg +348.51
2058-12-02T15 Lu +d +26.01
2058-12-03T14
** 
B +217.57
2058-12-05T17 Ju d +4.32
2058-12-06T07 Me e −20.44
2058-12-06T07 Lu a 0.002706
2058-12-06T07 Ne p 28.87
2058-12-06T10 Lu V +145.24
2058-12-06T19 Ne o +74.93
2058-12-07T00 Ne V +74.92
2058-12-09T04 Ju Pg +14.30
2058-12-14T09 Lu xd +245.94
2058-12-15T06
** 
S +235.92
2058-12-15T16 Lu c +263.92
2058-12-16T18 Lu d −26.00
2058-12-18T01 Lu p 0.002432
2058-12-18T02 Lu v +299.71
2058-12-20T19
** 
s +244.87
2058-12-21T19
** 
B +230.38
2058-12-25T01 Ve e −46.85
2058-12-25T20 Me xa +260.44
2058-12-27T05 Lu xa +65.79
2058-12-29T20 Lu o +98.36
2058-12-29T23 Lu +d +25.98[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2058.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07