AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2058

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2058


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2058] [Q 2058]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2058-01-07T04 Lu xa +84.21
2058-01-07T11 Me xa +270.28
2058-01-08T07 Lu V +97.31
2058-01-08T15 Lu +d +24.49
2058-01-08T19 Lu a 0.002716
2058-01-09T08 Lu o +109.85
2058-01-11T02
** 
S +188.46
2058-01-13T18 Me d −23.83
2058-01-21T07 Lu xd +263.73
2058-01-22T11 Lu d −24.51
2058-01-23T08 Lu p 0.002390
2058-01-23T08 Ma c +304.10
2058-01-23T14 Lu v +298.28
2058-01-24T00 Lu c +304.75
2058-01-26T09
** 
B +123.55
2058-01-30T09 Me a 1.414
2058-01-30T18 Ur d −10.53
2058-01-31T23 Ur Rg +208.90
2058-02-03T08 Lu xa +83.10
2058-02-04T09 Lu V +95.17
2058-02-04T21 Lu +d +24.55
2058-02-05T00 Lu a 0.002714
2058-02-06T23 Me o +318.87
2058-02-07T09 Ne d +20.61
2058-02-08T03 Lu o +140.15
2058-02-09T21
** 
S +164.73
2058-02-17T12 Lu xd +261.74
2058-02-17T13 Me v +338.03
2058-02-18T20 Lu d −24.64
2058-02-19T08 Ne Pg +71.28
2058-02-20T17 Lu p 0.002415
2058-02-21T01 Lu v +313.91
2058-02-22T10 Lu c +334.56
2058-02-23T12 Ma v +328.61
2058-02-24T15
** 
B +108.21
2058-02-26T04 Me xd +353.47
2058-03-02T10 Lu xa +80.49
2058-03-04T03 Lu +d +24.74
2058-03-04T04 Lu V +101.33
2058-03-04T16 Lu a 0.002708
2058-03-05T22 Me e +18.12
2058-03-09T20 Lu o +170.06
2058-03-11T12
** 
S +152.25
2058-03-13T01 Me Rg +7.89
2058-03-14T17 Me +d +6.15
2058-03-16T13 Lu xd +258.75
2058-03-18T02 Lu d −24.88
2058-03-19T18
** 
b +32.58
2058-03-20T04 Ju v +0.35
2058-03-20T05 Ju c +0.37
2058-03-20T13 Lu p 0.002451
2058-03-21T02 Lu v +323.36
2058-03-21T03 Ju a 5.956
2058-03-22T12 Me c +2.65
2058-03-23T09 Me V +1.88
2058-03-23T21 Lu c +214.96
2058-03-24T22
** 
B +102.52
2058-03-25T21 Me p 0.5995
2058-03-29T12 Lu xa +77.45
2058-03-31T11 Lu +d +25.01
2058-04-01T04 Lu V +109.16
2058-04-01T11 Lu a 0.002703
2058-04-05T03 Me Pg +354.94
2058-04-05T10 Me xa +354.95
2058-04-07T01 Ve xd +42.31
2058-04-08T10 Lu o +199.37
2058-04-08T21
** 
S +151.24
2058-04-10T12 Me d −2.54
2058-04-12T14 Lu xd +256.25
2058-04-14T08 Lu d −25.12
2058-04-15T06 Lu p 0.002473
2058-04-16T02 Ur o +206.86
2058-04-16T04 Lu v +306.84
2058-04-16T10 Ur V +206.85
2058-04-16T16 Ur p 17.42
2058-04-19T07 Me e −27.38
2058-04-22T09 Lu c +33.02
2058-04-22T16
** 
B +101.52
2058-04-25T17 Lu xa +75.54
2058-04-27T19 Lu +d +25.21
2058-04-28T05 Sa v +39.09
2058-04-28T16 Sa c +39.14
2058-04-28T18 Sa a 10.23
2058-04-29T04 Lu V +116.87
2058-04-29T07 Lu a 0.002703
2058-05-07T17
** 
S +147.52
2058-05-07T22 Lu o +228.12
2058-05-09T19 Lu xd +255.16
2058-05-11T05 Lu v +275.11
2058-05-11T06 Lu p 0.002449
2058-05-11T14 Lu d −25.26
2058-05-19T05 Ve +d +25.17
2058-05-21T14
** 
B +98.69
2058-05-21T22 Lu c +61.63
2058-05-23T00 Lu xa +75.00
2058-05-25T03 Me xd +61.01
2058-05-25T03 Lu +d +25.28
2058-05-27T01 Lu a 0.002708
2058-05-27T01 Lu V +123.48
2058-05-27T10 Me a 1.322
2058-05-27T23 Me o +67.25
2058-05-28T22 Me v +69.27
2058-06-03T07 Ne v +73.78
2058-06-03T14 Ne c +73.79
2058-06-04T05 Ne a 30.86
2058-06-06T04
** 
S +149.99
2058-06-06T05 Lu xd +255.08
2058-06-06T07 Lu o +256.33
2058-06-07T23 Lu d −25.28
2058-06-08T01 Lu p 0.002416
2058-06-08T03 Lu v +283.57
2058-06-09T07 Me +d +25.34
2058-06-19T07 Lu xa +75.11
2058-06-19T08
** 
B +107.07
2058-06-20T12 Lu c +89.97
2058-06-21T10 Lu +d +25.27
2058-06-23T14 Lu a 0.002714
2058-06-23T16 Lu V +127.33
2058-06-30T02 Ur +d −9.06
2058-07-01T20 Me e +25.76
2058-07-01T22 Ur Pg +204.77
2058-07-02T09 Me xa +127.04
2058-07-03T15 Lu xd +254.90
2058-07-04T22
** 
S +163.14
2058-07-05T08 Lu d −25.27
2058-07-05T14 Lu o +284.35
2058-07-06T07 Lu p 0.002392
2058-07-06T11 Lu v +297.27
2058-07-14T19 Ma xd +75.18
2058-07-15T20 Me Rg +133.66
2058-07-16T11 Lu xa +74.57
2058-07-18T02
** 
B +117.32
2058-07-18T16 Lu +d +25.27
2058-07-20T03 Lu c +118.23
2058-07-20T12 Lu V +122.62
2058-07-20T22 Lu a 0.002718
2058-07-22T21 Me d +12.92
2058-07-26T08 Me p 0.5851
2058-07-27T14 Ve xa +170.87
2058-07-28T19 Me V +127.81
2058-07-29T14 Me c +127.23
2058-07-30T23 Lu xd +253.64
2058-08-01T18 Lu d −25.31
2058-08-01T19
** 
S +170.37
2058-08-03T17 Lu p 0.002386
2058-08-03T21 Lu v +312.06
2058-08-03T21 Lu o +312.30
2058-08-04T19 Ve e +45.75
2058-08-08T23 Me Pg +122.52
2058-08-09T13 Ju +d +8.05
2058-08-09T13 Ma +d +23.74
2058-08-12T14 Lu xa +72.72
2058-08-12T23 Ju Rg +24.25
2058-08-14T11
** 
B +123.66
2058-08-14T21 Lu +d +25.37
2058-08-16T05 Lu V +116.22
2058-08-17T01 Lu a 0.002717
2058-08-17T08 Me e −18.65
2058-08-17T20 Me +d +17.72
2058-08-18T19 Lu c +146.57
2058-08-21T02 Me xd +130.93
2058-08-23T13 Sa +d +15.29
2058-08-27T02 Lu xd +251.06
2058-08-29T03 Lu d −25.49
2058-08-30T06
** 
S +187.47
2058-08-31T06 Sa Rg +49.59
2058-09-01T02 Lu p 0.002399
2058-09-01T06 Lu v +326.23
2058-09-02T04 Lu o +340.47
2058-09-04T04 Me v +155.72
2058-09-05T01 Ne +d +21.24
2058-09-08T15 Lu xa +69.84
2058-09-10T23 Me o +168.80
2058-09-11T03 Lu +d +25.58
2058-09-11T17
** 
B +143.44
2058-09-12T18 Lu V +119.43
2058-09-13T11 Lu a 0.002712
2058-09-17T10 Lu c +175.29
2058-09-18T07 Ne Rg +76.35
2058-09-18T10 Me a 1.396
2058-09-22T23 Ve Rg +209.11
2058-09-23T03 Lu xd +248.16
2058-09-25T10 Lu d −25.73
2058-09-27T18
** 
S +221.49
2058-09-27T19 Ve d −18.23
2058-09-28T08 Me xa +199.03
2058-09-29T06 Lu p 0.002428
2058-09-29T11 Lu v +338.13
2058-10-01T13 Lu o +9.16
2058-10-05T19 Lu xa +67.21
2058-10-08T10 Lu +d +25.83
2058-10-10T16 Lu V +126.73
2058-10-10T19 Ju p 3.954
2058-10-10T19
** 
B +162.98
2058-10-11T03 Lu a 0.002706
2058-10-11T18 Ju V +19.20
2058-10-11T18 Ju o +19.20
2058-10-13T21 Ve c +201.31
2058-10-14T01 Ve V +201.21
2058-10-14T20 Ve p 0.2756
2058-10-17T01 Lu c +204.41
2058-10-20T05 Lu xd +246.30
2058-10-21T07 Ur a 19.44
2058-10-21T15 Ur v +209.24
2058-10-21T21 Ur c +209.26
2058-10-22T15 Lu d −25.93
2058-10-25T14
** 
S +251.67
2058-10-26T15 Lu p 0.002464
2058-10-26T22 Lu v +340.52
2058-10-27T13 Me e +23.89
2058-10-31T01 Lu o +38.37
2058-11-02T02 Lu xa +65.94
2058-11-03T21 Ve Pg +193.34
2058-11-04T13 Me d −23.79
2058-11-04T19 Lu +d +25.99
2058-11-07T15 Me Rg +245.34
2058-11-07T16 Sa p 8.191
2058-11-07T18 Sa o +46.10
2058-11-07T18 Lu V +135.72
2058-11-07T22 Lu a 0.002703
2058-11-07T23 Sa V +46.09
2058-11-08T05
** 
B +176.00
2058-11-10T04
** 
s +227.40
2058-11-15T15 Lu c +234.02
2058-11-16T00 Ve +d −6.60
2058-11-16T11 Lu xd +245.88
2058-11-17T02 Me xd +238.46
2058-11-17T16 Me p 0.6768
2058-11-17T18 Ve xd +196.87
2058-11-18T04 Me V +237.00
2058-11-18T08 Me c +236.75
2058-11-18T22 Lu d −26.01
2058-11-20T11 Lu p 0.002468
2058-11-20T14 Lu v +303.70
2058-11-22T13
** 
S +262.28
2058-11-25T03
** 
b +216.06
2058-11-27T15 Me Pg +229.21
2058-11-28T14 Me +d −15.09
2058-11-29T11 Lu xa +65.91
2058-11-29T15 Lu o +68.17
2058-12-02T04 Lu +d +26.01
2058-12-05T05 Ju d +4.32
2058-12-05T19 Me e −20.44
2058-12-05T19 Lu a 0.002706
2058-12-05T19 Ne p 28.87
2058-12-05T22 Lu V +145.23
2058-12-05T22
** 
B +179.59
2058-12-06T07 Ne o +74.93
2058-12-06T12 Ne V +74.92
2058-12-08T16 Ju Pg +14.30
2058-12-13T21 Lu xd +245.92
2058-12-15T04 Lu c +263.96
2058-12-16T06 Lu d −26.00
2058-12-17T13 Lu p 0.002432
2058-12-17T15 Lu v +299.70
2058-12-20T07
** 
s +244.87
2058-12-21T18
** 
S +312.17
2058-12-24T13 Ve e −46.85
2058-12-25T08 Me xa +260.44
2058-12-26T17 Lu xa +65.77
2058-12-29T08 Lu o +98.35
2058-12-29T11 Lu +d +25.98[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2058.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19