AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2055

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2055


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2055] [Q 2055]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2055-01-03T05
** 
B +148.67
2055-01-03T13 Lu a 0.002707
2055-01-03T15 Lu V +345.91
2055-01-05T20 Me e +19.30
2055-01-10T01 Me xd +308.07
2055-01-12T12 Lu +d +19.74
2055-01-12T21 Me Rg +308.80
2055-01-13T11 Lu o +113.25
2055-01-15T05 Lu v +139.31
2055-01-15T05 Lu xa +139.37
2055-01-15T09 Lu p 0.002420
2055-01-16T10
** 
S +194.38
2055-01-17T05 Ur d −5.14
2055-01-17T23
** 
b +117.43
2055-01-18T16 Ur Rg +194.69
2055-01-18T19 Me +d −16.38
2055-01-21T20 Me c +301.79
2055-01-22T05 Me V +301.31
2055-01-23T04 Me p 0.6623
2055-01-23T09 Ma Pg +77.89
2055-01-25T10 Lu d −19.72
2055-01-27T17 Lu c +307.77
2055-01-28T16 Lu xd +319.19
2055-01-30T08
** 
B +144.19
2055-01-31T06 Lu a 0.002714
2055-01-31T09 Lu V +351.20
2055-02-02T12 Me Pg +292.80
2055-02-04T02 Ne d +19.44
2055-02-06T12
** 
s +121.27
2055-02-08T23 Lu +d +19.70
2055-02-09T08 Ju d −23.05
2055-02-09T14 Ma d +25.98
2055-02-11T16 Lu xa +139.24
2055-02-11T22 Lu o +143.17
2055-02-12T16 Me d −19.79
2055-02-12T18 Lu p 0.002392
2055-02-12T19 Lu v +156.06
2055-02-13T09 Ne Pg +64.55
2055-02-13T11
** 
S +194.17
2055-02-15T03 Me e −26.12
2055-02-17T08 Me xa +302.62
2055-02-21T16 Lu d −19.71
2055-02-24T04 Ma +d +25.99
2055-02-24T23 Lu xd +319.33
2055-02-26T12 Lu c +337.89
2055-02-27T07 Lu V +347.25
2055-02-27T13 Lu a 0.002717
2055-02-28T11
** 
B +139.95
2055-03-05T10 Pl v +345.26
2055-03-05T11 Pl o +345.26
2055-03-06T02
** 
b +119.17
2055-03-08T09 Lu +d +19.76
2055-03-08T19 Pl a 43.57
2055-03-11T01 Ve xd +25.28
2055-03-11T03 Lu xa +138.99
2055-03-13T06 Lu p 0.002384
2055-03-13T08 Lu o +172.79
2055-03-13T10 Lu v +173.69
2055-03-14T10
** 
S +187.87
2055-03-20T07 Sa a 10.53
2055-03-20T08 Sa c +359.71
2055-03-20T19 Sa v +359.77
2055-03-20T22 Lu d −19.83
2055-03-24T03 Lu xd +318.57
2055-03-25T21 Lu V +339.38
2055-03-26T15 Lu a 0.002717
2055-03-27T05 Me a 1.353
2055-03-28T07 Lu c +7.61
2055-03-29T10
** 
B +138.30
2055-04-01T12 Me o +11.92
2055-04-02T05 Ur V +192.65
2055-04-02T09 Ur o +192.65
2055-04-03T03 Ur p 17.33
2055-04-04T16 Lu +d +19.96
2055-04-06T03 Me v +21.48
2055-04-07T10 Lu xa +137.44
2055-04-08T01 Me xd +25.42
2055-04-10T17 Lu p 0.002397
2055-04-10T22 Lu v +189.79
2055-04-11T18 Lu o +201.84
2055-04-12T23
** 
S +191.68
2055-04-17T06 Lu d −20.05
2055-04-19T20 Ju +d −22.86
2055-04-20T05 Lu xd +316.40
2055-04-22T10 Lu V +342.68
2055-04-23T02 Lu a 0.002712
2055-04-24T21 Ju Rg +278.19
2055-04-26T23 Lu c +36.70
2055-04-27T12 Me e +20.26
2055-04-27T15
** 
B +146.44
2055-05-01T22 Lu +d +20.19
2055-05-03T16 Me +d +23.02
2055-05-04T12 Lu xa +134.67
2055-05-08T11 Me Rg +62.87
2055-05-08T14 Ve +d +26.27
2055-05-08T20 Lu p 0.002427
2055-05-09T04 Lu v +202.39
2055-05-11T02 Lu o +230.41
2055-05-11T22
** 
S +207.58
2055-05-14T10 Pl +d −18.03
2055-05-14T16 Lu d −20.27
2055-05-16T07 Me xa +60.62
2055-05-17T07 Lu xd +313.43
2055-05-19T16 Me c +58.72
2055-05-20T00 Me V +58.53
2055-05-20T07 Lu V +349.47
2055-05-20T19 Lu a 0.002706
2055-05-21T02 Me p 0.5508
2055-05-25T18
** 
B +158.12
2055-05-26T04 Ve e +45.35
2055-05-26T12 Lu c +65.31
2055-05-28T04 Ne v +67.04
2055-05-28T08 Ne c +67.05
2055-05-29T00 Ne a 30.84
2055-05-29T04 Lu +d +20.37
2055-05-31T12 Lu xa +132.00
2055-06-01T07 Me Pg +54.01
2055-06-04T02 Me d +15.05
2055-06-05T06 Lu p 0.002460
2055-06-05T19 Lu v +206.41
2055-06-09T01
** 
S +229.86
2055-06-09T11 Lu o +258.69
2055-06-11T02 Lu d −20.41
2055-06-13T11 Lu xd +311.10
2055-06-14T23 Me e −23.17
2055-06-16T02 Ur +d −3.55
2055-06-16T17 Pl Rg +347.01
2055-06-17T06 Lu V +356.98
2055-06-17T13 Lu a 0.002702
2055-06-17T23 Ur Pg +190.55
2055-06-23T22
** 
B +170.25
2055-06-24T19 Ju o +273.31
2055-06-25T00 Lu c +93.50
2055-06-25T02 Ju V +273.28
2055-06-25T12 Lu +d +20.43
2055-06-26T04 Ju p 4.232
2055-06-26T22
** 
s +181.20
2055-06-27T16 Lu xa +130.42
2055-06-30T11 Lu p 0.002468
2055-06-30T15 Ve xa +136.96
2055-06-30T20 Lu v +175.42
2055-07-05T00 Me xd +91.07
2055-07-08T11 Lu d −20.43
2055-07-08T18
** 
S +246.43
2055-07-08T22 Lu o +286.76
2055-07-09T05 Me +d +23.81
2055-07-10T18 Lu xd +310.17
2055-07-12T23 Me v +107.87
2055-07-13T15 Ve Rg +139.94
2055-07-15T01 Sa +d +1.61
2055-07-15T05 Lu V +4.44
2055-07-15T07 Lu a 0.002703
2055-07-15T12 Me o +113.29
2055-07-17T17 Me a 1.336
2055-07-21T11 Sa Rg +9.66
2055-07-22T22 Lu +d +20.41
2055-07-24T09 Lu c +121.53
2055-07-24T11
** 
B +175.58
2055-07-25T00 Lu xa +130.14
2055-07-27T05 Lu p 0.002439
2055-07-27T06 Lu v +163.06
2055-07-31T23 Ve d +10.48
2055-08-01T13
** 
b +170.02
2055-08-04T03 Ve c +131.78
2055-08-04T04 Ve p 0.2895
2055-08-04T07 Ve V +131.68
2055-08-04T18 Lu d −20.40
2055-08-07T01 Lu xd +310.17
2055-08-07T11 Lu o +314.99
2055-08-08T00
** 
S +256.39
2055-08-12T00 Lu a 0.002709
2055-08-12T03 Lu V +11.12
2055-08-12T06 Me xa +163.50
2055-08-19T07 Lu +d +20.41
2055-08-21T10 Lu xa +130.14
2055-08-22T18 Lu c +149.64
2055-08-22T19
** 
B +185.96
2055-08-24T04 Lu p 0.002408
2055-08-24T07 Lu v +172.74
2055-08-24T15
** 
s +173.00
2055-08-25T07 Ju Pg +268.35
2055-08-25T15 Me e +27.28
2055-08-25T17 Ve Pg +123.50
2055-08-31T23 Lu d −20.45
2055-09-02T05 Ne +d +20.30
2055-09-03T07 Lu xd +309.99
2055-09-05T14 Pl p 41.74
2055-09-06T01 Lu o +343.51
2055-09-06T20
** 
S +266.27
2055-09-08T10 Me Rg +187.28
2055-09-08T11 Pl c +345.90
2055-09-08T13 Lu a 0.002715
2055-09-08T13 Pl V +345.90
2055-09-08T15 Lu V +14.16
2055-09-09T16 Me d −6.64
2055-09-11T16 Ve +d +13.44
2055-09-12T05 Ne Rg +69.61
2055-09-15T16 Lu +d +20.54
2055-09-17T19 Lu xa +129.32
2055-09-19T05 Me p 0.6429
2055-09-20T23 Me V +179.35
2055-09-21T02 Lu c +178.12
2055-09-21T06
** 
B +187.26
2055-09-21T12 Lu p 0.002389
2055-09-21T15 Me c +178.64
2055-09-21T15 Lu v +186.59
2055-09-27T06 Ju xa +270.01
2055-09-28T05 Lu d −20.62
2055-09-29T02 Sa V +6.24
2055-09-29T08 Sa o +6.22
2055-09-29T08 Sa p 8.479
2055-09-30T10 Lu xd +308.61
2055-09-30T18 Me Pg +172.66
2055-09-30T23 Me xd +172.66
2055-10-03T23 Me +d +3.29
2055-10-05T03 Lu V +5.25
2055-10-05T15
** 
S +269.04
2055-10-05T18 Lu a 0.002717
2055-10-05T18 Lu o +12.52
2055-10-07T04 Me e −17.89
2055-10-07T13 Ur a 19.34
2055-10-08T09 Ur c +195.08
2055-10-08T16 Ur v +195.10
2055-10-11T22 Ju d −23.45
2055-10-13T00 Lu +d +20.76
2055-10-14T12 Ve e −46.30
2055-10-15T00 Lu xa +127.00
2055-10-19T23 Lu p 0.002388
2055-10-20T02 Lu v +201.67
2055-10-20T10 Lu c +207.05
2055-10-21T18 Ve xd +162.21
2055-10-22T04
** 
B +176.96
2055-10-23T08 Me v +200.41
2055-10-25T13 Lu d −20.86
2055-10-25T21 Ma a 2.525
2055-10-27T11 Lu xd +305.79
2055-10-27T21 Ma xa +223.94
2055-11-01T00 Lu V +0.77
2055-11-01T21 Lu a 0.002715
2055-11-03T01 Pl d −19.13
2055-11-04T12 Lu o +42.06
2055-11-05T23
** 
S +227.95
2055-11-06T11 Me o +223.99
2055-11-08T05 Me xa +226.80
2055-11-09T06 Lu +d +21.01
2055-11-11T01 Lu xa +123.95
2055-11-11T16 Me a 1.446
2055-11-17T09 Lu p 0.002408
2055-11-17T11 Lu v +215.86
2055-11-18T20 Lu c +236.50
2055-11-21T12
** 
B +153.77
2055-11-21T23 Lu d −21.09
2055-11-23T14 Lu xd +302.85
2055-11-28T09 Pl Pg +344.83
2055-11-28T14 Ma c +246.32
2055-11-28T20 Lu V +6.95
2055-11-29T09 Lu a 0.002709
2055-11-29T19 Ne p 28.84
2055-11-30T05 Ne V +68.19
2055-11-30T10 Ne o +68.19
2055-11-30T23 Sa d −1.16
2055-12-04T05 Lu o +72.02
2055-12-05T20
** 
S +194.56
2055-12-05T23 Sa Pg +2.86
2055-12-06T13 Lu +d +21.17
2055-12-07T04 Me d −25.75
2055-12-08T02 Lu xa +121.64
2055-12-15T10 Lu p 0.002444
2055-12-15T12 Lu v +225.78
2055-12-18T08 Lu c +266.38
2055-12-19T10 Lu d −21.19
2055-12-20T01 Me e +20.20
2055-12-20T17
** 
B +135.12
2055-12-20T21 Lu xd +301.11
2055-12-26T22 Lu V +16.17
2055-12-27T05 Lu a 0.002704
2055-12-27T19 Me Rg +292.84
2055-12-27T22 Me xd +292.83[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2055.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07