AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2054

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2054


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2054] [Q 2054]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2054-01-04T23 Me v +295.47
2054-01-07T19 Lu d −18.77
2054-01-08T22 Lu c +288.88
2054-01-09T00
** 
B +128.07
2054-01-10T05 Lu a 0.002717
2054-01-11T01 Lu V +313.82
2054-01-12T03 Ur d −3.26
2054-01-13T02 Lu xd +338.17
2054-01-13T15 Ur Rg +189.91
2054-01-19T11 Ve Pg +271.21
2054-01-21T23 Lu +d +18.72
2054-01-22T08 Ma d −23.89
2054-01-22T10 Me e +18.62
2054-01-22T21 Ve +d −17.21
2054-01-23T04 Me xd +321.98
2054-01-23T10
** 
S +175.09
2054-01-23T15 Lu v +121.13
2054-01-23T19 Lu p 0.002383
2054-01-23T20 Lu o +124.06
2054-01-25T20
** 
s +75.74
2054-01-26T01 Lu xa +157.73
2054-01-29T01 Me Rg +324.92
2054-02-02T01 Me +d −11.12
2054-02-02T06 Ne d +18.99
2054-02-04T02 Lu d −18.68
2054-02-06T06 Lu a 0.002717
2054-02-06T10 Lu V +303.52
2054-02-06T16
** 
B +125.99
2054-02-06T23 Me c +318.39
2054-02-07T12 Me V +317.74
2054-02-07T18 Lu c +319.22
2054-02-08T22 Me p 0.6492
2054-02-09T07 Lu xd +337.42
2054-02-10T21 Ne Pg +62.30
2054-02-18T09 Lu +d +18.64
2054-02-19T08 Me Pg +309.38
2054-02-19T20 Ve d −18.03
2054-02-20T06
** 
S +168.27
2054-02-21T06 Lu v +138.63
2054-02-21T07 Lu p 0.002395
2054-02-22T06 Lu o +153.88
2054-02-22T12 Lu xa +157.40
2054-02-24T17
** 
b +65.69
2054-02-26T19 Me d −16.49
2054-03-02T11 Me xa +315.05
2054-03-03T09 Lu d −18.64
2054-03-04T11 Pl v +344.02
2054-03-04T12 Pl o +344.02
2054-03-04T15 Me e −27.16
2054-03-05T14 Lu V +302.26
2054-03-05T16 Lu a 0.002713
2054-03-06T14
** 
B +121.83
2054-03-07T09 Pl a 43.35
2054-03-07T10 Sa a 10.64
2054-03-07T13 Sa c +347.20
2054-03-07T17 Sa v +347.22
2054-03-08T13 Lu xd +337.52
2054-03-09T12 Lu c +349.18
2054-03-11T05 Ve e −46.63
2054-03-17T17 Lu +d +18.68
2054-03-19T11 Ju d −20.40
2054-03-21T02
** 
S +166.70
2054-03-21T13 Lu p 0.002425
2054-03-21T17 Lu v +153.86
2054-03-21T22 Lu xa +157.37
2054-03-22T12 Ju Rg +246.47
2054-03-23T17 Lu o +183.33
2054-03-28T08 Ur o +187.87
2054-03-28T15 Ur V +187.86
2054-03-29T03 Ur p 17.32
2054-03-30T16 Lu d −18.73
2054-04-02T09 Lu V +308.18
2054-04-02T10 Lu a 0.002706
2054-04-04T11
** 
B +123.90
2054-04-04T19 Lu xd +337.04
2054-04-07T05 Ve xa +332.95
2054-04-08T04 Lu c +18.57
2054-04-10T18 Ma v +330.93
2054-04-13T20 Me a 1.339
2054-04-13T22 Lu +d +18.83
2054-04-17T11 Me o +27.71
2054-04-18T00 Lu p 0.002461
2054-04-18T05 Lu xa +156.28
2054-04-18T10 Lu v +159.29
2054-04-19T12
** 
S +175.72
2054-04-21T00 Me v +35.20
2054-04-21T04 Me xd +35.48
2054-04-22T04 Lu o +212.30
2054-04-27T01 Lu d −18.92
2054-04-30T05 Lu a 0.002702
2054-04-30T08 Lu V +315.41
2054-05-02T00 Lu xd +335.18
2054-05-03T17
** 
B +136.66
2054-05-07T16 Lu c +47.38
2054-05-11T05 Lu +d +19.02
2054-05-12T04 Lu v +110.31
2054-05-13T01 Pl +d −18.33
2054-05-13T03 Lu p 0.002469
2054-05-15T06 Lu xa +153.86
2054-05-15T11 Me e +21.69
2054-05-16T18 Me +d +25.15
2054-05-18T11
** 
S +193.08
2054-05-21T15 Lu o +240.84
2054-05-22T10 Ju o +241.60
2054-05-22T19 Ju V +241.56
2054-05-23T23 Ju p 4.361
2054-05-24T11 Lu d −19.11
2054-05-25T18 Ne c +64.81
2054-05-25T23 Ne v +64.81
2054-05-26T11 Ne a 30.83
2054-05-27T22 Me Rg +82.67
2054-05-28T00 Lu a 0.002702
2054-05-28T06 Lu V +322.38
2054-05-29T02 Lu xd +332.35
2054-05-29T10 Me xa +82.58
2054-06-02T01
** 
s +132.42
2054-06-02T16
** 
B +142.70
2054-06-06T02 Lu c +75.64
2054-06-07T14 Lu +d +19.16
2054-06-08T10 Lu v +109.41
2054-06-08T13 Me p 0.5498
2054-06-08T21 Me V +78.40
2054-06-08T22 Lu p 0.002440
2054-06-08T22 Me c +78.37
2054-06-10T21 Ur +d −1.64
2054-06-11T07 Lu xa +151.06
2054-06-11T14
** 
b +132.00
2054-06-12T18 Ur Pg +185.77
2054-06-15T05 Pl Rg +345.77
2054-06-15T22
** 
S +192.50
2054-06-20T03 Lu o +269.09
2054-06-20T17 Me d +18.09
2054-06-20T19 Lu d −19.19
2054-06-20T21 Me Pg +74.11
2054-06-24T17 Lu a 0.002708
2054-06-25T02 Lu V +328.44
2054-06-25T04 Lu xd +329.82
2054-06-30T20
** 
B +144.45
2054-07-01T18 Sa +d −3.19
2054-07-03T08 Me e −21.53
2054-07-05T00 Lu +d +19.18
2054-07-05T10 Lu c +103.64
2054-07-06T14 Lu v +121.30
2054-07-06T21 Lu p 0.002409
2054-07-07T20 Sa Rg +356.96
2054-07-08T11 Lu xa +149.12
2054-07-15T08
** 
S +206.69
2054-07-18T03 Lu d −19.17
2054-07-18T03 Me xd +101.57
2054-07-18T08 Ju +d −18.59
2054-07-19T00 Me +d +22.94
2054-07-19T17 Lu o +297.30
2054-07-19T22 Ve +d +22.93
2054-07-22T05 Lu a 0.002714
2054-07-22T09 Lu xd +328.57
2054-07-22T14 Lu V +331.24
2054-07-23T21 Ju Pg +236.61
2054-07-27T14 Me v +120.90
2054-07-29T08 Ve xd +106.30
2054-07-29T23
** 
B +163.04
2054-07-31T12 Me o +129.07
2054-08-01T11 Lu +d +19.12
2054-08-03T17 Lu c +131.65
2054-08-03T18 Me a 1.348
2054-08-04T02 Lu v +137.03
2054-08-04T04 Lu p 0.002391
2054-08-04T20 Lu xa +148.40
2054-08-14T09 Lu d −19.11
2054-08-14T17
** 
S +254.09
2054-08-18T09 Lu o +325.69
2054-08-18T10 Lu a 0.002716
2054-08-18T11 Lu V +326.75
2054-08-18T14 Lu xd +328.41
2054-08-25T09 Me xa +173.92
2054-08-28T21 Lu +d +19.11
2054-08-29T16
** 
B +188.97
2054-08-31T09 Ne +d +19.92
2054-09-01T07 Lu xa +148.46
2054-09-01T11
** 
s +195.65
2054-09-01T14 Lu p 0.002390
2054-09-01T16 Lu v +154.15
2054-09-02T01 Lu c +159.83
2054-09-04T01 Pl p 41.52
2054-09-06T15 Pl V +344.66
2054-09-07T12 Pl c +344.65
2054-09-09T15 Ne Rg +67.37
2054-09-10T15 Lu d −19.13
2054-09-12T03 Me e +26.74
2054-09-14T06 Lu V +321.14
2054-09-14T14 Lu a 0.002713
2054-09-14T21 Lu xd +328.42
2054-09-15T03
** 
S +293.14
2054-09-16T03 Sa V +353.54
2054-09-16T03 Sa o +353.54
2054-09-16T05 Sa p 8.586
2054-09-17T01 Lu o +329.11
2054-09-25T04 Lu +d +19.20
2054-09-25T12 Me Rg +203.90
2054-09-25T19 Me d −12.81
2054-09-28T16 Lu xa +147.98
2054-09-29T23 Lu p 0.002409
2054-09-30T05 Lu v +170.96
2054-09-30T22
** 
B +198.23
2054-10-01T09 Lu c +188.45
2054-10-02T10 Ur a 19.32
2054-10-03T05 Ur v +190.31
2054-10-03T07 Ur c +190.31
2054-10-06T05 Me p 0.6569
2054-10-07T13 Me V +195.64
2054-10-07T22 Lu d −19.28
2054-10-08T01 Me c +195.03
2054-10-10T03 Ve a 1.719
2054-10-10T10 Ma xd +90.55
2054-10-11T18 Lu V +323.70
2054-10-12T01 Lu xd +327.34
2054-10-12T02 Lu a 0.002708
2054-10-13T12 Ve o +200.45
2054-10-14T02 Me xd +189.41
2054-10-15T09
** 
S +294.90
2054-10-16T17 Lu o +23.60
2054-10-17T01 Me Pg +188.62
2054-10-19T12 Me +d −2.36
2054-10-22T10 Lu +d +19.40
2054-10-23T12 Me e −18.22
2054-10-25T21 Lu xa +146.10
2054-10-28T00 Lu p 0.002441
2054-10-28T12 Lu v +184.20
2054-10-30T20 Lu c +217.63
2054-10-31T16
** 
B +196.67
2054-11-01T20 Pl d −19.43
2054-11-04T07 Lu d −19.51
2054-11-08T04 Lu xd +324.83
2054-11-08T15 Lu V +330.22
2054-11-08T18 Ma Rg +95.91
2054-11-08T20 Lu a 0.002703
2054-11-09T23 Me v +217.71
2054-11-15T08 Lu o +53.23
2054-11-17T15
** 
S +274.19
2054-11-17T22 Ve xa +244.83
2054-11-18T17 Lu +d +19.62
2054-11-19T02 Sa d −5.98
2054-11-21T08 Me xa +236.04
2054-11-21T22 Lu xa +143.15
2054-11-23T06 Sa Pg +350.20
2054-11-23T15 Lu p 0.002473
2054-11-24T17 Lu v +182.56
2054-11-26T11 Me o +244.17
2054-11-26T22 Pl Pg +343.58
2054-11-27T09 Ne p 28.84
2054-11-27T23 Ne o +65.94
2054-11-28T00 Ne V +65.94
2054-11-28T21 Me a 1.451
2054-11-29T00 Ve v +258.76
2054-11-29T08 Lu c +247.33
2054-12-01T18 Lu d −19.69
2054-12-04T09
** 
B +173.36
2054-12-05T06 Lu xd +321.74
2054-12-06T15 Lu V +338.14
2054-12-06T16 Lu a 0.002703
2054-12-07T00 Me V +260.65
2054-12-07T04 Ju a 6.301
2054-12-09T06 Ju c +257.40
2054-12-10T04 Ju v +257.61
2054-12-10T22 Ve d −24.28
2054-12-11T11 Ma p 0.5702
2054-12-14T11 Me v +272.34
2054-12-14T22 Lu o +83.17
2054-12-15T06 Me d −25.47
2054-12-15T19 Ma V +87.01
2054-12-16T01 Lu +d +19.74
2054-12-17T22 Ma o +86.19
2054-12-18T03
** 
S +221.15
2054-12-18T04 Lu v +129.31
2054-12-18T16 Lu p 0.002458
2054-12-18T23 Lu xa +140.56
2054-12-25T23 Ma +d +26.42
2054-12-28T23 Lu c +277.48
2054-12-29T03 Lu d −19.76
2055-01-01T10 Lu xd +319.70[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2054.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07