AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2053

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2053


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2053] [Q 2053]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2053-01-02T10 Me a 1.441
2053-01-03T18 Lu +d +18.42
2053-01-03T21 Lu p 0.002392
2053-01-03T22 Lu v +92.53
2053-01-04T17 Lu o +104.85
2053-01-06T02
** 
S +217.07
2053-01-07T02 Ur d −1.35
2053-01-07T11 Me o +287.63
2053-01-08T16 Ur Rg +185.13
2053-01-09T21 Lu xa +178.43
2053-01-10T01 Ve d −23.24
2053-01-12T19 Ve xa +277.92
2053-01-15T16 Lu V +249.35
2053-01-16T08 Lu a 0.002714
2053-01-17T11 Ve v +283.74
2053-01-17T11 Lu d −18.38
2053-01-19T23 Lu c +300.37
2053-01-22T09
** 
B +152.36
2053-01-22T13 Me v +312.89
2053-01-23T02
** 
b +126.61
2053-01-24T11 Lu xd +356.98
2053-01-31T05 Lu +d +18.30
2053-01-31T06 Ne d +18.52
2053-02-01T05 Lu p 0.002421
2053-02-01T05 Lu v +105.79
2053-02-03T05 Lu o +134.86
2053-02-04T20
** 
S +203.57
2053-02-05T07 Me xd +334.81
2053-02-06T03 Lu xa +176.35
2053-02-07T20 Me e +18.21
2053-02-08T10 Ne Pg +60.06
2053-02-12T17 Lu V +257.89
2053-02-13T01 Lu a 0.002708
2053-02-13T19 Lu d −18.24
2053-02-14T09 Me Rg +341.28
2053-02-15T18 Ju d −12.24
2053-02-17T08 Me +d −4.79
2053-02-18T16 Lu c +330.49
2053-02-19T01 Ju Rg +216.06
2053-02-19T23
** 
B +148.71
2053-02-20T15 Lu xd +355.87
2053-02-22T20 Sa v +334.95
2053-02-22T23 Sa a 10.74
2053-02-23T03 Sa c +334.99
2053-02-23T09 Me c +335.25
2053-02-24T02 Me V +334.48
2053-02-26T00 Me p 0.6321
2053-02-27T13 Lu +d +18.19
2053-02-28T19 Lu p 0.002459
2053-02-28T20 Lu v +109.96
2053-03-02T11 Pl o +342.75
2053-03-02T13 Pl v +342.75
2053-03-04T17 Lu o +164.61
2053-03-05T08
** 
S +206.10
2053-03-05T12 Lu xa +175.83
2053-03-05T21 Pl a 43.12
2053-03-08T10 Me Pg +326.48
2053-03-12T20 Lu V +267.52
2053-03-12T21 Lu a 0.002703
2053-03-13T04 Lu d −18.16
2053-03-14T16 Me d −11.87
2053-03-15T14 Me xa +328.89
2053-03-16T12 Ve o +356.38
2053-03-19T23 Lu xd +355.87
2053-03-20T07 Lu c +253.26
2053-03-20T11
** 
B +152.54
2053-03-20T11 Ve a 1.721
2053-03-22T04 Me e −27.72
2053-03-23T03 Ur V +183.09
2053-03-23T06 Ur o +183.09
2053-03-24T01 Ur p 17.30
2053-03-25T18 Lu v +76.61
2053-03-25T21 Lu p 0.002471
2053-03-26T19 Lu +d +18.17
2053-04-01T21 Lu xa +175.86
2053-04-03T06 Lu o +193.99
2053-04-03T11
** 
S +208.21
2053-04-09T12 Lu d −18.22
2053-04-09T17 Lu a 0.002704
2053-04-09T23 Lu V +276.82
2053-04-16T07 Ma +d +25.00
2053-04-16T08 Lu xd +355.65
2053-04-18T18 Lu c +29.19
2053-04-19T08
** 
B +151.19
2053-04-20T19 Ju o +211.19
2053-04-20T22 Ju V +211.17
2053-04-21T12 Lu v +68.91
2053-04-21T14 Lu p 0.002440
2053-04-21T23 Ju p 4.440
2053-04-23T01 Lu +d +18.28
2053-04-27T21
** 
s +151.61
2053-04-29T02 Lu xa +175.19
2053-04-30T23 Me a 1.329
2053-05-02T20 Lu o +222.89
2053-05-03T12 Me o +43.70
2053-05-03T20
** 
S +205.01
2053-05-04T06 Me xd +45.41
2053-05-05T18 Me v +48.60
2053-05-05T23 Ve xd +58.88
2053-05-06T20 Lu d −18.36
2053-05-07T10 Lu a 0.002709
2053-05-07T23 Lu V +284.95
2053-05-11T18 Pl +d −18.62
2053-05-13T15 Lu xd +354.12
2053-05-18T03 Lu c +57.72
2053-05-19T09
** 
B +150.14
2053-05-19T12 Lu v +78.30
2053-05-19T14 Lu p 0.002408
2053-05-20T10 Lu +d +18.42
2053-05-22T18 Ne v +62.54
2053-05-23T05 Ne c +62.56
2053-05-23T21 Ne a 30.83
2053-05-26T04 Lu xa +173.13
2053-05-26T08 Me +d +25.66
2053-06-01T11 Lu o +251.43
2053-06-02T19 Me e +23.34
2053-06-03T04 Lu d −18.49
2053-06-03T07 Ve +d +24.49
2053-06-03T09
** 
S +206.41
2053-06-03T22 Lu a 0.002714
2053-06-04T16 Lu V +289.66
2053-06-05T17 Ur +d +0.28
2053-06-07T14 Ur Pg +180.99
2053-06-09T18 Lu xd +351.38
2053-06-11T13 Me xa +101.88
2053-06-13T18 Pl Rg +344.51
2053-06-16T06 Me Rg +102.72
2053-06-16T10 Lu c +85.79
2053-06-16T19 Lu v +91.34
2053-06-16T21 Lu +d +18.51
2053-06-16T21 Lu p 0.002390
2053-06-17T15
** 
B +152.16
2053-06-18T16 Ju +d −8.88
2053-06-18T18 Sa +d −7.74
2053-06-19T12
** 
b +143.23
2053-06-22T05 Lu xa +170.25
2053-06-22T12 Ju Pg +206.16
2053-06-24T14 Sa Rg +344.57
2053-06-27T01 Me p 0.5582
2053-06-28T14 Me V +98.07
2053-06-29T01 Me c +97.81
2053-06-30T11 Lu d −18.52
2053-07-01T02 Lu o +279.76
2053-07-01T02 Lu a 0.002717
2053-07-01T14 Lu V +285.78
2053-07-02T09
** 
S +213.14
2053-07-04T08 Me d +18.56
2053-07-06T19 Lu xd +348.65
2053-07-10T08 Me Pg +93.58
2053-07-14T08 Lu +d +18.47
2053-07-14T10
** 
s +147.80
2053-07-15T04 Lu v +105.46
2053-07-15T07 Lu p 0.002390
2053-07-15T17 Lu c +113.69
2053-07-16T01
** 
B +159.49
2053-07-19T09 Lu xa +167.85
2053-07-21T04 Me e −20.16
2053-07-27T19 Lu d −18.44
2053-07-28T03 Lu V +277.50
2053-07-28T07 Lu a 0.002714
2053-07-29T04 Me +d +21.64
2053-07-30T17 Lu o +307.99
2053-07-31T06 Me xd +112.46
2053-07-31T18
** 
S +223.13
2053-08-02T22 Lu xd +347.04
2053-08-10T19 Lu +d +18.38
2053-08-11T08 Me v +134.12
2053-08-12T12 Lu v +118.97
2053-08-12T14 Lu p 0.002408
2053-08-14T00 Lu c +141.70
2053-08-15T16
** 
B +159.78
2053-08-15T17 Lu xa +166.77
2053-08-16T12 Me o +144.60
2053-08-21T05 Me a 1.365
2053-08-24T02 Lu d −18.35
2053-08-24T15 Lu V +280.17
2053-08-24T18 Lu a 0.002709
2053-08-25T12 Ve xa +193.06
2053-08-29T07 Lu o +336.47
2053-08-29T10 Ne +d +19.52
2053-08-30T03 Lu xd +346.71
2053-08-31T18
** 
S +215.75
2053-09-02T12 Pl p 41.29
2053-09-03T04 Sa o +341.17
2053-09-03T07 Sa p 8.690
2053-09-03T10 Sa V +341.15
2053-09-05T12 Pl c +343.40
2053-09-05T17 Pl V +343.40
2053-09-07T02 Lu +d +18.32
2053-09-07T04 Ne Rg +65.12
2053-09-07T12 Me xa +183.87
2053-09-09T13 Lu v +129.04
2053-09-09T15 Lu p 0.002439
2053-09-12T03 Lu xa +166.78
2053-09-12T09 Lu c +170.10
2053-09-15T12
** 
B +154.39
2053-09-20T10 Lu d −18.33
2053-09-21T11 Lu a 0.002704
2053-09-21T12 Lu V +286.96
2053-09-26T04 Ma a 2.623
2053-09-26T11 Lu xd +346.76
2053-09-27T06 Ur a 19.31
2053-09-27T21 Lu o +37.61
2053-09-28T04 Ur c +185.53
2053-09-28T08 Ur v +185.54
2053-09-29T15 Me e +25.81
2053-09-30T20
** 
S +204.10
2053-10-04T08 Lu +d +18.38
2053-10-06T00 Lu v +117.40
2053-10-06T09 Lu p 0.002471
2053-10-09T12 Lu xa +166.55
2053-10-11T15 Me d −18.08
2053-10-11T20 Lu c +199.00
2053-10-12T09 Me Rg +220.13
2053-10-15T00
** 
B +147.89
2053-10-16T17 Ma c +203.82
2053-10-17T17
** 
b +95.73
2053-10-17T18 Lu d −18.45
2053-10-19T07 Lu a 0.002703
2053-10-19T13 Lu V +295.14
2053-10-19T20 Ve e +46.80
2053-10-22T19 Me p 0.6673
2053-10-23T18 Lu xd +345.98
2053-10-23T19 Me V +211.74
2053-10-24T04 Me c +211.25
2053-10-27T05 Me xd +207.68
2053-10-27T10 Lu o +34.49
2053-10-29T12
** 
S +201.73
2053-10-30T22 Lu v +84.28
2053-10-31T10 Lu p 0.002460
2053-10-31T14 Lu +d +18.54
2053-10-31T16 Pl d −19.72
2053-11-01T19
** 
s +98.88
2053-11-02T03 Me Pg +204.40
2053-11-04T01 Me +d −7.80
2053-11-05T16 Lu xa +165.12
2053-11-06T13 Ju a 6.407
2053-11-06T16 Ve d −27.58
2053-11-07T11 Sa d −10.45
2053-11-08T12 Ju c +226.55
2053-11-09T01 Me e −18.86
2053-11-09T21 Ju v +226.86
2053-11-10T10 Lu c +228.51
2053-11-10T18 Sa Pg +337.84
2053-11-13T00
** 
B +146.26
2053-11-14T03 Lu d −18.63
2053-11-16T03 Lu a 0.002707
2053-11-16T15 Lu V +303.77
2053-11-19T23 Lu xd +343.64
2053-11-24T21 Ne p 28.83
2053-11-25T08 Pl Pg +342.32
2053-11-25T10 Ne V +63.70
2053-11-25T12 Ne o +63.70
2053-11-25T22 Lu o +64.10
2053-11-27T02
** 
S +188.72
2053-11-27T16 Lu v +90.22
2053-11-27T23 Lu p 0.002423
2053-11-27T23 Lu +d +18.70
2053-12-02T16 Lu xa +162.32
2053-12-03T03 Me v +243.24
2053-12-04T11 Me xa +245.36
2053-12-06T10 Me V +248.44
2053-12-09T13 Ve Rg +286.54
2053-12-09T23 Ma xa +240.92
2053-12-10T03 Lu c +258.56
2053-12-11T11 Lu d −18.77
2053-12-12T03
** 
B +133.43
2053-12-13T20 Lu a 0.002714
2053-12-14T13 Lu V +311.40
2053-12-16T02 Me a 1.450
2053-12-16T16 Ve xd +285.50
2053-12-17T00 Lu xd +340.48
2053-12-17T11 Me o +265.77
2053-12-23T10 Me d −25.11
2053-12-25T09 Lu o +94.04
2053-12-25T11 Lu +d +18.76
2053-12-25T21
** 
S +175.36
2053-12-26T01 Lu v +104.25
2053-12-26T06 Lu p 0.002393
2053-12-29T14 Ve p 0.2647
2053-12-29T18 Lu xa +159.39
2053-12-29T21 Ve V +278.92
2053-12-30T01 Ve c +278.82
2054-01-01T04
** 
b +70.30[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2053.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07