AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2052

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2052


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2052] [Q 2052]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2052-01-01T19
** 
B +149.65
2052-01-02T03 Lu c +281.41
2052-01-03T00 Ur d +0.57
2052-01-04T15 Ur Rg +180.34
2052-01-09T09 Lu xd +18.89
2052-01-09T21 Me d −24.19
2052-01-12T14 Lu p 0.002456
2052-01-13T05 Lu v +73.58
2052-01-14T01 Lu +d +18.74
2052-01-16T02
** 
S +204.15
2052-01-16T04 Lu o +115.75
2052-01-17T09 Ju d −1.18
2052-01-20T18 Ju Rg +186.15
2052-01-21T00 Me a 1.425
2052-01-22T12 Lu xa +197.43
2052-01-23T00 Ma xa +256.94
2052-01-24T07 Lu V +218.78
2052-01-24T12 Lu a 0.002703
2052-01-28T04 Lu d −18.66
2052-01-28T12 Me o +308.50
2052-01-30T06 Ne d +18.01
2052-01-31T14
** 
B +152.44
2052-01-31T18 Lu c +311.58
2052-02-05T10 Lu xd +16.00
2052-02-06T18 Lu p 0.002474
2052-02-06T21 Ne Pg +57.81
2052-02-07T02 Lu v +39.57
2052-02-09T02 Me v +328.99
2052-02-10T09 Lu +d +18.57
2052-02-11T13 Ve xd +6.18
2052-02-11T20 Sa v +323.02
2052-02-11T21 Sa a 10.83
2052-02-12T01 Sa c +323.05
2052-02-14T15 Ma d −23.70
2052-02-14T18 Lu o +145.74
2052-02-15T05
** 
S +211.98
2052-02-18T16 Lu xa +195.03
2052-02-19T10 Me xd +346.80
2052-02-21T08 Lu V +226.92
2052-02-21T09 Lu a 0.002703
2052-02-24T14 Lu d −18.47
2052-02-25T06 Me e +18.06
2052-03-01T05 Pl v +341.48
2052-03-01T07 Lu c +341.44
2052-03-01T12 Pl o +341.49
2052-03-01T13
** 
B +157.83
2052-03-03T01 Me Rg +357.99
2052-03-03T14 Lu xd +14.47
2052-03-03T23 Lu v +20.02
2052-03-04T04 Lu p 0.002443
2052-03-04T08 Pl a 42.90
2052-03-05T05 Me +d +2.09
2052-03-08T14 Lu +d +18.40
2052-03-12T08 Me c +352.46
2052-03-13T03 Me V +351.66
2052-03-14T20 Ve e +46.17
2052-03-15T00
** 
S +218.04
2052-03-15T09 Lu o +175.51
2052-03-15T11 Me p 0.6118
2052-03-16T22 Lu xa +194.27
2052-03-18T04 Ur o +178.30
2052-03-18T09 Ur V +178.29
2052-03-19T01 Ur p 17.29
2052-03-20T04 Lu a 0.002708
2052-03-20T05 Lu V +233.60
2052-03-21T03 Ju o +181.24
2052-03-21T11 Ju V +181.20
2052-03-21T18 Ju p 4.448
2052-03-22T22 Lu d −18.35
2052-03-25T19 Me Pg +344.27
2052-03-28T17 Me xa +344.68
2052-03-29T16
** 
B +159.70
2052-03-30T18 Lu c +93.75
2052-03-31T00 Lu xd +14.30
2052-03-31T10 Me d −6.18
2052-04-01T05 Lu p 0.002409
2052-04-01T06 Lu v +33.05
2052-04-04T21 Lu +d +18.34
2052-04-08T20 Me e −27.69
2052-04-12T12
** 
S +219.36
2052-04-13T05 Lu xa +194.37
2052-04-14T02 Lu o +204.88
2052-04-16T16 Lu V +235.48
2052-04-16T16 Lu a 0.002714
2052-04-17T21 Ma v +317.48
2052-04-19T06 Lu d −18.37
2052-04-26T20
** 
s +156.98
2052-04-27T10 Lu xd +14.23
2052-04-28T02
** 
B +156.48
2052-04-29T03 Lu c +39.55
2052-04-29T11 Ve +d +27.52
2052-04-29T14 Lu p 0.002390
2052-04-29T17 Lu v +48.75
2052-05-02T05 Lu +d +18.41
2052-05-04T01 Ve Rg +73.21
2052-05-10T08 Pl +d −18.91
2052-05-10T10 Lu xa +193.99
2052-05-11T21
** 
S +209.77
2052-05-13T06 Lu V +227.63
2052-05-13T19 Lu o +233.73
2052-05-13T20 Lu a 0.002716
2052-05-16T12 Lu d −18.47
2052-05-17T00
** 
b +155.45
2052-05-17T09 Me xd +55.26
2052-05-17T17 Me a 1.323
2052-05-19T12 Me o +59.81
2052-05-19T13 Ju +d +2.82
2052-05-20T09 Me v +61.75
2052-05-20T15 Ne c +60.31
2052-05-20T22 Ne v +60.33
2052-05-21T09 Ne a 30.83
2052-05-22T12 Ju Pg +176.20
2052-05-24T19 Lu xd +13.12
2052-05-25T08 Ve V +65.02
2052-05-25T10 Ve p 0.2879
2052-05-25T10 Ve c +64.95
2052-05-26T18
** 
B +152.39
2052-05-28T00 Lu p 0.002390
2052-05-28T05 Lu v +64.39
2052-05-28T10 Lu c +67.84
2052-05-29T16 Lu +d +18.49
2052-05-31T12 Ur +d +2.21
2052-06-02T03 Ve xa +60.43
2052-06-02T09 Ur Pg +176.19
2052-06-04T00 Me +d +25.52
2052-06-06T03 Sa +d −11.89
2052-06-06T13 Lu xa +192.28
2052-06-09T06 Lu V +224.46
2052-06-09T22
** 
S +213.17
2052-06-10T01 Lu a 0.002714
2052-06-11T15 Sa Rg +332.46
2052-06-12T05 Pl Rg +343.25
2052-06-12T10 Lu o +262.16
2052-06-12T19 Lu d −18.53
2052-06-15T23 Ve Pg +56.70
2052-06-20T22 Lu xd +10.74
2052-06-21T04 Me e +24.95
2052-06-24T00
** 
B +158.19
2052-06-24T16 Me xa +118.45
2052-06-25T08 Lu p 0.002408
2052-06-25T12 Ve d +16.25
2052-06-25T13 Lu v +78.15
2052-06-26T04 Lu +d +18.52
2052-06-26T17 Lu c +95.86
2052-06-29T03
** 
s +170.11
2052-07-03T14 Lu xa +189.50
2052-07-05T01 Me Rg +122.49
2052-07-06T21 Lu V +228.86
2052-07-07T12 Lu a 0.002709
2052-07-07T22
** 
S +216.61
2052-07-10T03 Lu d −18.50
2052-07-12T00 Lu o +290.38
2052-07-15T02 Me d +15.81
2052-07-15T13 Me p 0.5739
2052-07-17T19 Me V +117.13
2052-07-17T23 Lu xd +7.92
2052-07-18T13 Me c +116.64
2052-07-22T07
** 
B +154.10
2052-07-23T07 Lu p 0.002438
2052-07-23T14 Lu +d +18.43
2052-07-23T14 Lu v +88.17
2052-07-26T01 Lu c +123.78
2052-07-29T06 Me Pg +112.15
2052-07-29T20
** 
b +159.17
2052-07-30T18 Lu xa +186.88
2052-08-03T19 Lu V +236.02
2052-08-04T04 Ve e −45.65
2052-08-04T05 Lu a 0.002703
2052-08-05T11
** 
S +212.18
2052-08-06T12 Lu d −18.37
2052-08-07T10 Me e −19.10
2052-08-09T22 Me +d +19.50
2052-08-10T12 Lu o +318.62
2052-08-13T09 Me xd +123.92
2052-08-14T01 Lu xd +5.94
2052-08-16T04 Ve +d +20.47
2052-08-19T00
** 
B +162.07
2052-08-19T03 Lu p 0.002468
2052-08-19T17 Lu v +85.62
2052-08-19T22 Lu +d +18.29
2052-08-21T10 Sa o +329.08
2052-08-21T14 Sa p 8.786
2052-08-21T14 Sa V +329.06
2052-08-24T11 Lu c +151.98
2052-08-26T07 Me v +147.63
2052-08-27T00 Lu xa +185.44
2052-08-27T09 Ne +d +19.08
2052-08-31T19 Lu V +243.94
2052-08-31T22 Pl p 41.07
2052-09-01T00 Lu a 0.002702
2052-09-01T12 Me o +159.86
2052-09-02T21 Lu d −18.22
2052-09-03T11 Pl c +342.14
2052-09-03T13 Pl V +342.14
2052-09-04T14 Ne Rg +62.88
2052-09-04T15
** 
S +252.92
2052-09-07T23 Me a 1.384
2052-09-09T00 Lu o +342.84
2052-09-10T07 Lu xd +5.25
2052-09-13T06 Lu p 0.002461
2052-09-13T10 Lu v +49.31
2052-09-16T04 Lu +d +18.18
2052-09-17T12
** 
B +188.95
2052-09-20T15 Me xa +193.50
2052-09-22T03 Ur a 19.30
2052-09-22T19 Ma Rg +43.38
2052-09-22T23 Lu c +180.65
2052-09-23T01 Ur c +180.74
2052-09-23T04 Ur v +180.75
2052-09-23T06 Ve xd +140.88
2052-09-23T08 Lu xa +185.20
2052-09-28T19 Lu a 0.002707
2052-09-28T20 Lu V +252.25
2052-09-29T10 Ma +d +12.99
2052-09-30T02
** 
s +196.54
2052-09-30T05 Lu d −18.17
2052-10-05T19
** 
S +288.57
2052-10-07T17 Lu xd +5.23
2052-10-07T18 Ju a 6.452
2052-10-08T10 Lu o +15.88
2052-10-09T02 Ju c +196.53
2052-10-10T09 Ju v +196.80
2052-10-10T15 Lu p 0.002426
2052-10-10T17 Lu v +49.44
2052-10-13T09 Lu +d +18.19
2052-10-17T05 Me e +24.63
2052-10-20T05 Ma p 0.4409
2052-10-20T15 Lu xa +185.23
2052-10-22T15 Lu c +209.92
2052-10-25T12
** 
B +206.61
2052-10-25T16 Ma V +36.43
2052-10-26T12 Lu a 0.002714
2052-10-26T19 Lu V +259.77
2052-10-26T23 Me d −22.12
2052-10-27T03 Sa d −14.40
2052-10-27T13 Lu d −18.25
2052-10-28T06 Ma o +35.55
2052-10-29T00 Me Rg +236.13
2052-10-29T12 Sa Pg +325.76
2052-10-30T10 Pl d −20.01
2052-11-04T02 Lu xd +4.79
2052-11-06T21 Lu o +45.14
2052-11-07T21 Lu p 0.002396
2052-11-07T23 Lu v +61.83
2052-11-08T00
** 
S +294.04
2052-11-08T04 Me p 0.6742
2052-11-08T20 Me V +227.73
2052-11-09T02 Me c +227.39
2052-11-09T08 Me xd +227.05
2052-11-09T18 Lu +d +18.30
2052-11-16T18 Lu xa +184.20
2052-11-18T05 Me Pg +220.11
2052-11-18T20 Ma d +11.27
2052-11-19T13 Me +d −12.67
2052-11-21T09 Lu c +239.78
2052-11-22T09 Ne p 28.83
2052-11-22T10 Ma xd +29.51
2052-11-22T22 Ne V +61.46
2052-11-22T23 Lu a 0.002718
2052-11-23T01 Ne o +61.45
2052-11-23T04 Lu V +261.07
2052-11-23T19
** 
B +189.38
2052-11-23T19 Pl Pg +341.05
2052-11-23T20 Lu d −18.38
2052-11-25T20 Me e −19.78
2052-11-29T06 Ma Pg +29.19
2052-12-01T09 Lu xd +2.76
2052-12-06T07 Lu o +74.88
2052-12-06T08 Lu p 0.002383
2052-12-06T10 Lu v +77.11
2052-12-07T06 Lu +d +18.42
2052-12-07T07
** 
S +254.12
2052-12-13T19 Lu xa +181.60
2052-12-17T14 Me xa +254.83
2052-12-19T06 Lu V +247.36
2052-12-20T00 Lu a 0.002718
2052-12-21T03 Lu d −18.45
2052-12-21T04 Lu c +269.99
2052-12-24T02
** 
B +165.86
2052-12-28T11 Lu xd +359.64
2052-12-31T15 Me d −24.69[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2052.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07