AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2052

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2052


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2052] [Q 2052]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2052-01-01T15 Lu c +281.40
2052-01-02T12 Ur d +0.57
2052-01-04T03 Ur Rg +180.34
2052-01-08T21 Lu xd +18.88
2052-01-09T09 Me d −24.19
2052-01-12T02 Lu p 0.002456
2052-01-12T17 Lu v +73.62
2052-01-13T13 Lu +d +18.74
2052-01-14T08
** 
S +219.20
2052-01-15T16 Lu o +115.74
2052-01-16T21 Ju d −1.18
2052-01-20T06 Ju Rg +186.15
2052-01-20T12 Me a 1.425
2052-01-22T00 Lu xa +197.42
2052-01-22T12 Ma xa +256.94
2052-01-23T19 Lu V +218.77
2052-01-24T00 Lu a 0.002703
2052-01-27T17 Lu d −18.66
2052-01-28T00 Me o +308.50
2052-01-29T06
** 
B +161.97
2052-01-29T18 Ne d +18.01
2052-01-31T06 Lu c +311.57
2052-02-04T22 Lu xd +15.98
2052-02-06T06 Lu p 0.002474
2052-02-06T09 Ne Pg +57.81
2052-02-06T14 Lu v +39.55
2052-02-08T14 Me v +328.99
2052-02-09T21 Lu +d +18.57
2052-02-11T01 Ve xd +6.18
2052-02-11T08 Sa v +323.02
2052-02-11T09 Sa a 10.83
2052-02-11T13 Sa c +323.05
2052-02-14T03 Ma d −23.70
2052-02-14T03
** 
S +255.09
2052-02-14T06 Lu o +145.78
2052-02-18T04 Lu xa +195.02
2052-02-18T22 Me xd +346.80
2052-02-20T20 Lu V +226.91
2052-02-20T21 Lu a 0.002703
2052-02-24T02 Lu d −18.47
2052-02-24T18 Me e +18.06
2052-02-29T19 Lu c +341.43
2052-03-01T05
** 
B +174.34
2052-03-02T13 Me Rg +357.99
2052-03-03T02 Lu xd +14.52
2052-03-03T12 Lu v +20.12
2052-03-03T16 Lu p 0.002443
2052-03-04T17 Me +d +2.09
2052-03-08T02 Lu +d +18.40
2052-03-11T20 Me c +352.46
2052-03-12T15 Me V +351.66
2052-03-14T08 Ve e +46.17
2052-03-14T20
** 
S +269.35
2052-03-14T21 Lu o +175.55
2052-03-14T23 Me p 0.6118
2052-03-16T10 Lu xa +194.26
2052-03-17T16 Ur o +178.30
2052-03-17T21 Ur V +178.29
2052-03-18T13 Ur p 17.29
2052-03-19T16 Lu a 0.002708
2052-03-19T17 Lu V +233.59
2052-03-20T15 Ju o +181.24
2052-03-20T23 Ju V +181.20
2052-03-21T06 Ju p 4.448
2052-03-22T10 Lu d −18.35
2052-03-25T07 Me Pg +344.27
2052-03-28T05 Me xa +344.68
2052-03-29T21
** 
B +175.60
2052-03-30T06 Lu c +93.74
2052-03-30T12 Lu xd +14.28
2052-03-30T22 Me d −6.18
2052-03-31T17 Lu p 0.002409
2052-03-31T18 Lu v +33.04
2052-04-04T09 Lu +d +18.34
2052-04-08T08 Me e −27.69
2052-04-12T17 Lu xa +194.36
2052-04-13T04
** 
S +261.39
2052-04-13T14 Lu o +204.87
2052-04-16T04 Lu V +235.57
2052-04-16T04 Lu a 0.002714
2052-04-17T09 Ma v +317.48
2052-04-18T18 Lu d −18.37
2052-04-26T08
** 
s +156.98
2052-04-26T22 Lu xd +14.22
2052-04-28T15 Lu c +39.54
2052-04-28T23 Ve +d +27.52
2052-04-29T02 Lu p 0.002390
2052-04-29T05
** 
B +163.58
2052-04-29T05 Lu v +48.80
2052-05-01T17 Lu +d +18.41
2052-05-03T14 Ve Rg +73.21
2052-05-09T22 Lu xa +193.98
2052-05-12T18 Lu V +227.72
2052-05-13T00
** 
S +222.55
2052-05-13T07 Lu o +233.72
2052-05-13T08 Lu a 0.002716
2052-05-16T00 Lu d −18.47
2052-05-16T12
** 
b +155.45
2052-05-16T21 Me xd +55.26
2052-05-17T05 Me a 1.323
2052-05-19T00 Me o +59.81
2052-05-19T01 Ju +d +2.82
2052-05-19T21 Me v +61.75
2052-05-20T03 Ne c +60.31
2052-05-20T10 Ne v +60.32
2052-05-20T21 Ne a 30.83
2052-05-22T00 Ju Pg +176.20
2052-05-24T07 Lu xd +13.11
2052-05-24T20 Ve V +65.02
2052-05-24T22 Ve p 0.2879
2052-05-24T22 Ve c +64.95
2052-05-27T12 Lu p 0.002390
2052-05-27T17 Lu v +64.43
2052-05-27T20
** 
B +150.26
2052-05-27T22 Lu c +67.83
2052-05-29T04 Lu +d +18.49
2052-05-31T00 Ur +d +2.21
2052-06-01T15 Ve xa +60.43
2052-06-01T21 Ur Pg +176.19
2052-06-03T12 Me +d +25.52
2052-06-05T15 Sa +d −11.89
2052-06-06T01 Lu xa +192.27
2052-06-08T18 Lu V +224.45
2052-06-09T13 Lu a 0.002714
2052-06-11T03 Sa Rg +332.46
2052-06-11T06
** 
S +215.15
2052-06-11T22 Lu o +262.20
2052-06-12T07 Lu d −18.54
2052-06-15T11 Ve Pg +56.70
2052-06-20T10 Lu xd +10.73
2052-06-20T16 Me e +24.95
2052-06-24T04 Me xa +118.45
2052-06-24T20 Lu p 0.002408
2052-06-25T00 Ve d +16.25
2052-06-25T01 Lu v +78.20
2052-06-25T07
** 
B +150.77
2052-06-25T16 Lu +d +18.52
2052-06-26T05 Lu c +95.84
2052-06-28T15
** 
s +170.11
2052-07-03T02 Lu xa +189.49
2052-07-04T13 Me Rg +122.49
2052-07-06T09 Lu V +228.85
2052-07-07T00 Lu a 0.002709
2052-07-09T06
** 
S +209.67
2052-07-09T15 Lu d −18.50
2052-07-11T12 Lu o +290.37
2052-07-14T14 Me d +15.81
2052-07-15T01 Me p 0.5739
2052-07-17T07 Me V +117.13
2052-07-17T11 Lu xd +7.91
2052-07-18T01 Me c +116.64
2052-07-22T19 Lu p 0.002438
2052-07-23T02 Lu +d +18.43
2052-07-23T02 Lu v +88.21
2052-07-23T08
** 
B +142.23
2052-07-25T13 Lu c +123.82
2052-07-28T18 Me Pg +112.15
2052-07-29T08
** 
b +159.17
2052-07-30T06 Lu xa +186.87
2052-08-03T07 Lu V +235.91
2052-08-03T16 Ve e −45.65
2052-08-03T17 Lu a 0.002703
2052-08-06T00 Lu d −18.37
2052-08-06T14
** 
S +198.90
2052-08-06T22 Me e −19.10
2052-08-09T10 Me +d +19.50
2052-08-10T00 Lu o +318.61
2052-08-12T21 Me xd +123.92
2052-08-13T13 Lu xd +5.92
2052-08-15T16 Ve +d +20.47
2052-08-18T15 Lu p 0.002468
2052-08-19T05 Lu v +85.66
2052-08-19T10 Lu +d +18.29
2052-08-20T12
** 
B +143.14
2052-08-20T22 Sa o +329.08
2052-08-21T02 Sa p 8.786
2052-08-21T02 Sa V +329.06
2052-08-23T23 Lu c +152.02
2052-08-25T19 Me v +147.63
2052-08-26T12 Lu xa +185.42
2052-08-26T21 Ne +d +19.08
2052-08-31T07 Lu V +243.88
2052-08-31T12 Lu a 0.002702
2052-09-01T00 Me o +159.85
2052-09-02T09 Lu d −18.22
2052-09-04T02 Ne Rg +62.88
2052-09-05T18
** 
S +214.27
2052-09-07T11 Me a 1.384
2052-09-08T12 Lu o +342.83
2052-09-09T19 Lu xd +5.24
2052-09-12T18 Lu p 0.002461
2052-09-12T22 Lu v +49.30
2052-09-15T16 Lu +d +18.18
2052-09-18T21
** 
B +157.78
2052-09-20T03 Me xa +193.51
2052-09-21T15 Ur a 19.30
2052-09-22T07 Ma Rg +43.38
2052-09-22T11 Lu c +180.69
2052-09-22T13 Ur c +180.74
2052-09-22T16 Ur v +180.75
2052-09-22T18 Ve xd +140.88
2052-09-22T20 Lu xa +185.24
2052-09-28T07 Lu a 0.002707
2052-09-28T08 Lu V +252.20
2052-09-28T22 Ma +d +12.99
2052-09-29T15
** 
s +196.54
2052-09-29T17 Lu d −18.17
2052-10-05T18
** 
S +250.58
2052-10-07T05 Lu xd +5.27
2052-10-07T06 Ju a 6.452
2052-10-07T22 Lu o +15.87
2052-10-08T14 Ju c +196.53
2052-10-09T21 Ju v +196.80
2052-10-10T03 Lu p 0.002426
2052-10-10T05 Lu v +49.49
2052-10-12T22 Lu +d +18.19
2052-10-16T17 Me e +24.63
2052-10-19T11
** 
B +175.35
2052-10-19T17 Ma p 0.4409
2052-10-20T03 Lu xa +185.21
2052-10-22T03 Lu c +209.91
2052-10-25T04 Ma V +36.43
2052-10-26T00 Lu a 0.002714
2052-10-26T06 Lu V +259.71
2052-10-26T11 Me d −22.12
2052-10-26T15 Sa d −14.40
2052-10-27T01 Lu d −18.25
2052-10-27T18 Ma o +35.55
2052-10-28T12 Me Rg +236.13
2052-10-29T00 Sa Pg +325.76
2052-11-03T15 Lu xd +4.77
2052-11-04T18
** 
S +269.68
2052-11-06T09 Lu o +45.19
2052-11-07T09 Lu p 0.002396
2052-11-07T11 Lu v +61.82
2052-11-07T16 Me p 0.6742
2052-11-08T08 Me V +227.74
2052-11-08T14 Me c +227.40
2052-11-08T20 Me xd +227.05
2052-11-09T06 Lu +d +18.30
2052-11-16T06 Lu xa +184.19
2052-11-17T17 Me Pg +220.11
2052-11-18T08 Ma d +11.27
2052-11-18T10
** 
B +172.20
2052-11-19T01 Me +d −12.67
2052-11-20T21 Lu c +239.77
2052-11-21T21 Ne p 28.83
2052-11-21T22 Ma xd +29.51
2052-11-22T10 Ne V +61.46
2052-11-22T11 Lu a 0.002718
2052-11-22T13 Ne o +61.45
2052-11-22T16 Lu V +261.01
2052-11-23T08 Lu d −18.38
2052-11-25T08 Me e −19.78
2052-11-28T18 Ma Pg +29.19
2052-11-30T21 Lu xd +2.75
2052-12-04T12
** 
S +260.92
2052-12-05T19 Lu o +74.87
2052-12-05T20 Lu p 0.002383
2052-12-05T22 Lu v +77.09
2052-12-06T18 Lu +d +18.42
2052-12-13T07 Lu xa +181.59
2052-12-17T02 Me xa +254.83
2052-12-18T18 Lu V +247.49
2052-12-19T12 Lu a 0.002718
2052-12-20T06
** 
B +170.18
2052-12-20T15 Lu d −18.45
2052-12-20T16 Lu c +270.02
2052-12-27T23 Lu xd +359.63
2052-12-31T03 Me d −24.69[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2052.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19