AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2051

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2051


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2051] [Q 2051]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2051-01-03T23 Lu a 0.002704
2051-01-04T08 Lu V +184.66
2051-01-05T10 Ma xd +8.32
2051-01-07T05 Lu xa +219.37
2051-01-10T12 Lu d −19.77
2051-01-12T18 Lu c +292.52
2051-01-13T17
** 
B +177.58
2051-01-13T20 Me xa +274.48
2051-01-15T08 Lu v +329.42
2051-01-15T19 Lu p 0.002446
2051-01-17T05
** 
b +152.05
2051-01-18T03 Me d −23.54
2051-01-20T03 Lu xd +38.05
2051-01-22T01
** 
s +152.05
2051-01-23T08 Lu +d +19.70
2051-01-26T21 Lu o +126.88
2051-01-27T17
** 
S +241.13
2051-01-28T04 Ne d +17.48
2051-01-31T02 Sa a 10.91
2051-01-31T06 Sa c +311.33
2051-01-31T15 Sa v +311.37
2051-01-31T19 Lu a 0.002708
2051-02-01T08 Lu V +192.76
2051-02-03T07 Lu xa +216.23
2051-02-04T10 Ne Pg +55.56
2051-02-06T22 Lu d −19.57
2051-02-07T21 Me a 1.405
2051-02-08T07 Ve d −21.41
2051-02-11T06 Lu c +322.47
2051-02-12T12 Lu v +340.87
2051-02-12T19 Lu p 0.002410
2051-02-13T01
** 
B +163.95
2051-02-15T11 Me o +326.60
2051-02-16T04 Lu xd +34.96
2051-02-16T09 Ma v +35.68
2051-02-19T08 Ju V +150.93
2051-02-19T10 Ju p 4.384
2051-02-19T14 Ju o +150.89
2051-02-19T14 Lu +d +19.47
2051-02-25T01 Me v +344.32
2051-02-25T14 Lu o +156.94
2051-02-27T06
** 
S +214.92
2051-02-28T08 Lu a 0.002714
2051-02-28T11 Pl o +340.19
2051-02-28T21 Pl v +340.20
2051-03-01T01 Lu V +197.93
2051-03-02T09 Lu xa +213.61
2051-03-03T21 Pl a 42.67
2051-03-04T13 Me xd +358.14
2051-03-06T08 Lu d −19.33
2051-03-10T17 Ve xa +312.91
2051-03-12T16 Lu c +352.07
2051-03-13T00 Lu v +356.64
2051-03-13T05 Lu p 0.002389
2051-03-13T18 Me e +18.23
2051-03-14T02 Ur V +173.50
2051-03-14T03 Ur o +173.50
2051-03-14T15
** 
B +150.69
2051-03-14T23 Ur p 17.29
2051-03-15T10 Lu xd +33.00
2051-03-18T21 Lu +d +19.26
2051-03-21T05 Me Rg +15.18
2051-03-22T11 Me +d +9.05
2051-03-27T09 Lu o +186.65
2051-03-27T12 Lu a 0.002716
2051-03-27T23 Lu V +193.89
2051-03-28T15
** 
S +199.31
2051-03-29T13 Lu xa +212.51
2051-03-30T21 Me c +10.16
2051-03-31T18 Me V +9.43
2051-04-02T14 Lu d −19.19
2051-04-03T08 Me p 0.5903
2051-04-10T14 Lu v +13.84
2051-04-10T16 Lu p 0.002389
2051-04-11T02 Lu c +21.14
2051-04-11T15
** 
B +144.55
2051-04-11T19 Lu xd +32.49
2051-04-11T20 Me xa +3.00
2051-04-13T13 Me Pg +2.86
2051-04-15T05 Lu +d +19.17
2051-04-18T18 Me d +0.18
2051-04-19T23 Ju +d +14.00
2051-04-21T23 Ju Pg +145.85
2051-04-23T15 Lu V +186.57
2051-04-23T16 Lu a 0.002715
2051-04-25T19 Lu xa +212.50
2051-04-26T00
** 
S +192.70
2051-04-26T02 Lu o +215.85
2051-04-27T19 Me e −27.02
2051-04-29T20 Lu d −19.17
2051-05-09T01 Lu p 0.002407
2051-05-09T03 Lu v +30.28
2051-05-09T06 Lu xd +32.50
2051-05-10T00 Pl +d −19.19
2051-05-10T10 Lu c +49.73
2051-05-10T14
** 
B +138.50
2051-05-11T14 Ma +d +24.62
2051-05-12T15 Lu +d +19.18
2051-05-18T15 Ne v +58.05
2051-05-19T01 Ne c +58.06
2051-05-19T18 Ne a 30.83
2051-05-21T01 Lu V +188.67
2051-05-21T05 Lu a 0.002709
2051-05-23T02 Lu xa +212.39
2051-05-25T13
** 
S +184.50
2051-05-25T17 Lu o +244.48
2051-05-25T21 Sa +d −15.49
2051-05-27T03 Lu d −19.22
2051-05-27T08 Ur +d +4.12
2051-05-29T06 Ur Pg +171.40
2051-05-30T23 Sa Rg +320.59
2051-05-31T12 Me xd +65.11
2051-06-04T06 Me a 1.322
2051-06-04T11 Me o +73.77
2051-06-04T22 Me v +74.70
2051-06-05T14 Lu xd +31.86
2051-06-06T00 Lu p 0.002439
2051-06-06T08 Lu v +42.77
2051-06-08T18 Lu c +77.99
2051-06-08T19
** 
B +135.51
2051-06-09T02 Lu +d +19.24
2051-06-11T16 Pl Rg +341.98
2051-06-14T01 Me +d +25.18
2051-06-17T21 Lu V +194.51
2051-06-17T22 Lu a 0.002703
2051-06-19T06 Lu xa +211.07
2051-06-23T11 Lu d −19.23
2051-06-24T06 Lu o +272.74
2051-06-24T17
** 
S +187.66
2051-07-01T20 Ve xd +90.55
2051-07-02T17 Lu xd +29.89
2051-07-02T20 Lu p 0.002468
2051-07-03T09 Lu v +39.09
2051-07-04T22 Ve +d +23.49
2051-07-06T11 Lu +d +19.21
2051-07-08T04 Lu c +106.02
2051-07-08T06
** 
B +140.88
2051-07-08T19 Me xa +132.82
2051-07-10T08 Me e +26.27
2051-07-15T16 Lu a 0.002701
2051-07-15T18 Lu V +201.23
2051-07-16T09 Lu xa +208.48
2051-07-20T13 Ma V +134.78
2051-07-20T20 Lu d −19.15
2051-07-23T16 Lu o +300.83
2051-07-23T21
** 
S +194.31
2051-07-24T08 Me Rg +141.59
2051-07-27T07 Lu v +352.09
2051-07-28T01 Lu p 0.002461
2051-07-29T18 Lu xd +27.11
2051-07-29T22 Me d +10.47
2051-08-02T14 Ve a 1.733
2051-08-02T19 Lu +d +19.07
2051-08-03T21 Me p 0.5938
2051-08-05T12 Ve o +133.12
2051-08-06T05
** 
B +143.81
2051-08-06T09 Me V +135.37
2051-08-06T15 Lu c +134.16
2051-08-07T05 Me c +134.72
2051-08-09T04
** 
b +117.94
2051-08-09T17 Sa V +317.24
2051-08-09T20 Sa o +317.23
2051-08-10T00 Sa p 8.870
2051-08-12T11 Lu a 0.002705
2051-08-12T11 Lu xa +205.68
2051-08-12T16 Lu V +207.89
2051-08-14T20
** 
s +118.01
2051-08-17T06 Lu d −18.95
2051-08-17T09 Me Pg +129.84
2051-08-21T12
** 
S +199.83
2051-08-22T01 Lu o +328.97
2051-08-23T23 Lu v +357.06
2051-08-24T08 Lu p 0.002428
2051-08-24T19 Me +d +16.18
2051-08-25T06 Me e −18.37
2051-08-25T20 Lu xd +24.70
2051-08-26T07 Ne +d +18.61
2051-08-27T12 Me xd +136.13
2051-08-30T01 Lu +d +18.87
2051-08-31T09 Pl p 40.84
2051-09-03T00 Ma a 2.672
2051-09-03T02 Ne Rg +60.63
2051-09-03T09 Pl V +340.86
2051-09-03T12 Pl c +340.85
2051-09-04T14
** 
B +148.44
2051-09-05T04 Lu c +162.61
2051-09-08T15 Lu xa +203.88
2051-09-08T18 Ju a 6.424
2051-09-08T23 Ju v +166.42
2051-09-09T03 Ju c +166.46
2051-09-09T03 Lu a 0.002712
2051-09-09T10 Lu V +213.50
2051-09-10T12 Ma c +167.79
2051-09-11T11 Me v +161.56
2051-09-13T15 Lu d −18.77
2051-09-17T22 Ur a 19.29
2051-09-18T21 Ur v +175.94
2051-09-18T21 Ur c +175.95
2051-09-19T12 Me o +176.67
2051-09-20T10 Lu o +204.17
2051-09-20T13
** 
S +203.63
2051-09-21T08 Lu v +11.54
2051-09-21T12 Lu p 0.002399
2051-09-22T04 Lu xd +23.64
2051-09-26T07 Lu +d +18.72
2051-09-26T20 Me a 1.405
2051-10-04T12 Ve v +207.49
2051-10-04T18 Me xa +202.92
2051-10-04T20 Lu c +191.60
2051-10-05T11
** 
B +149.54
2051-10-05T20 Lu xa +203.47
2051-10-06T15 Lu a 0.002717
2051-10-06T20 Lu V +214.79
2051-10-10T22 Lu d −18.69
2051-10-17T07 Sa d −17.70
2051-10-18T10 Sa Pg +313.92
2051-10-19T14 Lu xd +23.51
2051-10-19T19 Lu o +26.36
2051-10-19T22 Lu p 0.002385
2051-10-19T23 Lu v +28.98
2051-10-20T12
** 
S +203.38
2051-10-21T10 Ve xa +228.47
2051-10-23T15 Lu +d +18.68
2051-10-30T05 Pl d −20.29
2051-11-02T03 Lu xa +203.60
2051-11-02T09 Lu V +206.73
2051-11-02T17 Lu a 0.002717
2051-11-03T14 Lu c +221.15
2051-11-04T20 Me e +23.32
2051-11-04T20
** 
B +148.97
2051-11-07T04 Lu d −18.72
2051-11-11T06 Me d −24.67
2051-11-15T10 Me Rg +251.98
2051-11-16T01 Lu xd +23.33
2051-11-17T10 Lu p 0.002392
2051-11-17T15 Lu v +47.06
2051-11-18T05 Lu o +55.82
2051-11-18T21
** 
S +200.88
2051-11-20T02 Lu +d +18.76
2051-11-20T22 Ne p 28.83
2051-11-21T14 Ne o +59.21
2051-11-21T18 Ne V +59.20
2051-11-22T02
** 
b +94.09
2051-11-23T06 Pl Pg +339.77
2051-11-23T11 Me xd +246.67
2051-11-25T09 Me p 0.6778
2051-11-25T17 Me V +243.69
2051-11-25T20 Me c +243.51
2051-11-26T15 Ve d −24.86
2051-11-29T08 Lu xa +202.87
2051-11-29T12 Lu V +204.99
2051-11-30T00 Lu a 0.002714
2051-12-03T03
** 
B +148.87
2051-12-03T09 Lu c +251.15
2051-12-04T11 Lu d −18.80
2051-12-05T07 Me Pg +235.78
2051-12-05T21 Me +d −16.60
2051-12-13T08 Lu xd +21.79
2051-12-13T22 Me e −20.98
2051-12-15T19 Lu p 0.002418
2051-12-16T04 Lu v +63.55
2051-12-17T09
** 
S +203.17
2051-12-17T14 Lu +d +18.80
2051-12-17T16 Lu o +85.66
2051-12-26T10 Lu xa +200.58
2051-12-27T07 Lu V +210.72
2051-12-27T16 Lu a 0.002707
2051-12-31T17 Me xa +264.50
2051-12-31T19 Lu d −18.80[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2051.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07