AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2050

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2050


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2050] [Q 2050]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2050-01-03T02 Me +d −20.23
2050-01-04T03 Lu xd +59.57
2050-01-05T15 Lu +d +21.26
2050-01-06T19 Me Pg +267.32
2050-01-06T19
** 
S +230.84
2050-01-08T01 Lu o +107.96
2050-01-11T02 Lu a 0.002715
2050-01-11T14 Lu V +149.91
2050-01-17T19 Me e −23.90
2050-01-18T09 Ju p 4.264
2050-01-18T17 Lu xa +238.32
2050-01-19T05 Ju o +119.33
2050-01-19T06 Ju V +119.33
2050-01-19T11 Sa a 10.97
2050-01-19T16 Sa c +299.78
2050-01-20T01 Sa v +299.83
2050-01-20T04 Lu d −21.18
2050-01-22T14
** 
B +164.75
2050-01-23T04 Lu c +303.38
2050-01-23T18 Lu p 0.002388
2050-01-23T19 Lu v +312.88
2050-01-26T00 Ne d +16.92
2050-01-26T14 Me d −22.60
2050-01-26T23 Me xa +284.88
2050-01-31T04 Lu xd +57.26
2050-02-01T21 Ne Pg +53.31
2050-02-01T22 Lu +d +21.11
2050-02-06T05
** 
S +221.88
2050-02-06T20 Lu o +138.26
2050-02-07T06 Lu a 0.002717
2050-02-07T08 Lu V +143.92
2050-02-14T20 Lu xa +235.33
2050-02-16T14 Lu d −20.96
2050-02-21T07 Lu p 0.002385
2050-02-21T07 Lu v +328.33
2050-02-21T15 Lu c +333.19
2050-02-21T23
** 
B +157.04
2050-02-26T00 Me a 1.384
2050-02-26T20 Pl v +338.90
2050-02-27T05 Lu xd +54.13
2050-02-27T12 Pl o +338.91
2050-03-01T05 Lu +d +20.86
2050-03-02T08 Pl a 42.44
2050-03-05T12 Me o +345.29
2050-03-05T18 Lu V +134.02
2050-03-06T08 Lu a 0.002716
2050-03-07T01 Ma xa +268.63
2050-03-08T15 Lu o +168.24
2050-03-08T23
** 
S +208.34
2050-03-09T02 Ur o +168.70
2050-03-09T04 Ur V +168.70
2050-03-09T23 Ur p 17.29
2050-03-12T14 Me v +359.06
2050-03-13T20 Lu xa +232.47
2050-03-15T21 Lu d −20.70
2050-03-16T09 Ma d −23.54
2050-03-17T16 Me xd +8.97
2050-03-20T08 Ju Pg +114.30
2050-03-20T14 Ju +d +21.81
2050-03-21T16 Lu v +342.44
2050-03-21T17 Lu p 0.002404
2050-03-23T00 Lu c +2.56
2050-03-23T16
** 
B +151.15
2050-03-26T10 Lu xd +51.71
2050-03-28T12 Lu +d +20.61
2050-03-30T13 Me e +18.72
2050-04-02T12 Lu V +139.48
2050-04-02T21 Lu a 0.002711
2050-04-07T08 Lu o +197.70
2050-04-07T17
** 
S +204.72
2050-04-07T22 Me +d +15.52
2050-04-08T02 Me Rg +33.02
2050-04-08T11 Ve xd +42.79
2050-04-09T23 Lu xa +231.06
2050-04-12T03 Lu d −20.53
2050-04-18T07 Me c +28.46
2050-04-18T17 Lu v +352.37
2050-04-18T18 Lu p 0.002437
2050-04-19T02 Me V +27.90
2050-04-21T00
** 
B +149.73
2050-04-21T10 Lu c +31.52
2050-04-21T12 Me p 0.5705
2050-04-22T19 Lu xd +50.86
2050-04-24T22 Lu +d +20.50
2050-04-24T22 Me xa +24.08
2050-04-30T12 Lu V +147.83
2050-04-30T15 Lu a 0.002705
2050-05-01T19 Me Pg +22.24
2050-05-05T17
** 
S +206.31
2050-05-06T11 Me d +6.60
2050-05-06T22 Lu o +226.58
2050-05-07T06 Lu xa +230.91
2050-05-08T15 Pl +d −19.47
2050-05-09T08 Lu d −20.49
2050-05-14T00 Sa +d −18.42
2050-05-15T11 Lu v +344.60
2050-05-15T15 Lu p 0.002468
2050-05-16T01 Me e −25.77
2050-05-16T11 Ne c +55.81
2050-05-16T17 Ne v +55.82
2050-05-17T06 Ne a 30.83
2050-05-18T13 Sa Rg +308.92
2050-05-19T01
** 
B +153.94
2050-05-20T04 Lu xd +50.91
2050-05-20T05 Ve +d +25.15
2050-05-20T20 Lu c +60.05
2050-05-22T04 Ur +d +6.01
2050-05-22T07 Lu +d +20.50
2050-05-24T02 Ur Pg +166.60
2050-05-28T10 Lu a 0.002702
2050-05-28T13 Lu V +156.36
2050-06-03T14 Lu xa +230.86
2050-06-03T20
** 
S +218.12
2050-06-05T09 Lu o +254.93
2050-06-05T16 Lu d −20.51
2050-06-09T13 Lu v +313.72
2050-06-09T18 Lu p 0.002461
2050-06-10T05 Pl Rg +340.69
2050-06-13T15 Me xd +75.03
2050-06-16T11 Lu xd +50.57
2050-06-16T20
** 
B +165.72
2050-06-18T15 Lu +d +20.51
2050-06-19T08 Lu c +88.29
2050-06-19T09 Me v +87.52
2050-06-20T12 Me o +89.91
2050-06-20T18 Me a 1.324
2050-06-23T10 Me +d +24.74
2050-06-25T04 Lu a 0.002705
2050-06-25T14 Lu V +164.52
2050-06-29T15 Ma +d −17.44
2050-06-30T22 Lu xa +229.86
2050-07-03T02 Lu d −20.48
2050-07-04T02
** 
S +261.28
2050-07-04T18 Lu o +283.03
2050-07-06T23 Lu v +315.06
2050-07-07T02 Lu p 0.002428
2050-07-10T09
** 
s +206.79
2050-07-13T14 Lu xd +49.04
2050-07-15T05 Ma Rg +326.70
2050-07-15T23 Lu +d +20.45
2050-07-17T09
** 
B +191.20
2050-07-18T21 Lu c +116.44
2050-07-21T22 Me xa +145.56
2050-07-22T19 Lu a 0.002712
2050-07-23T11 Lu V +171.75
2050-07-28T02 Lu xa +227.51
2050-07-28T04 Sa V +305.60
2050-07-28T05 Me e +27.11
2050-07-28T10 Sa o +305.58
2050-07-28T14 Sa p 8.939
2050-07-29T00 Ve xa +171.63
2050-07-30T13 Lu d −20.35
2050-08-03T02 Lu o +310.99
2050-08-04T02 Lu v +326.01
2050-08-04T05 Lu p 0.002400
2050-08-04T07
** 
S +292.10
2050-08-07T15 Ve e +45.78
2050-08-07T18 Ju c +135.49
2050-08-07T22 Ju v +135.52
2050-08-08T15 Ju a 6.330
2050-08-09T15 Lu xd +46.36
2050-08-11T06 Me Rg +159.88
2050-08-12T05 Lu +d +20.27
2050-08-14T07 Ma o +321.75
2050-08-14T14 Me d +3.98
2050-08-14T18 Ma V +321.63
2050-08-15T12 Ma p 0.3741
2050-08-17T11 Lu c +144.79
2050-08-19T06 Lu a 0.002717
2050-08-19T17
** 
B +200.69
2050-08-20T02 Lu V +175.95
2050-08-21T23 Me p 0.6144
2050-08-22T00
** 
b +179.27
2050-08-24T02 Ne +d +18.12
2050-08-24T04 Lu xa +224.59
2050-08-24T06 Me V +152.86
2050-08-25T02 Me c +152.13
2050-08-26T22 Lu d −20.12
2050-08-29T18 Pl p 40.60
2050-08-30T10
** 
s +179.94
2050-08-31T13 Ne Rg +58.38
2050-08-31T21 Ma d −21.55
2050-09-01T09 Lu o +339.19
2050-09-01T10 Lu v +339.97
2050-09-01T11 Pl c +339.57
2050-09-01T14 Lu p 0.002386
2050-09-01T17 Pl V +339.57
2050-09-02T21
** 
S +280.55
2050-09-03T18 Me Pg +146.81
2050-09-05T17 Lu xd +43.61
2050-09-08T11 Lu +d +20.04
2050-09-08T21 Me +d +11.74
2050-09-09T15 Me xd +149.29
2050-09-10T18 Me e −17.95
2050-09-12T18 Ur a 19.29
2050-09-13T10 Ma Pg +316.71
2050-09-13T17 Ur c +171.15
2050-09-14T00 Ur v +171.16
2050-09-15T10 Lu a 0.002718
2050-09-15T19 Lu V +169.44
2050-09-16T03 Lu c +173.51
2050-09-20T04
** 
B +195.90
2050-09-20T06 Lu xa +222.47
2050-09-23T06 Lu d −19.90
2050-09-25T22 Ve Rg +211.45
2050-09-27T00 Me v +175.98
2050-09-29T21 Lu v +355.05
2050-09-30T00 Lu p 0.002391
2050-09-30T09 Ve d −19.04
2050-09-30T17 Lu o +104.78
2050-10-03T00
** 
S +270.77
2050-10-03T00 Lu xd +42.03
2050-10-05T19 Lu +d +19.84
2050-10-06T11 Sa Pg +302.27
2050-10-07T07 Sa d −20.24
2050-10-07T12 Me o +194.80
2050-10-12T13 Lu V +163.53
2050-10-12T16 Lu a 0.002714
2050-10-14T12 Me a 1.424
2050-10-15T20 Lu c +202.70
2050-10-16T19 Ve c +203.66
2050-10-17T01 Ve V +203.52
2050-10-17T10 Lu xa +221.69
2050-10-17T18 Ve p 0.2749
2050-10-17T21 Me xa +212.21
2050-10-18T13
** 
B +182.58
2050-10-19T12
** 
b +144.41
2050-10-20T11 Lu d −19.79
2050-10-28T07 Lu v +9.70
2050-10-28T08 Lu p 0.002416
2050-10-29T00 Pl d −20.57
2050-10-30T03 Lu o +36.89
2050-10-30T11 Lu xd +41.73
2050-11-01T04
** 
S +263.52
2050-11-02T04 Lu +d +19.78
2050-11-06T18 Ve Pg +195.70
2050-11-09T06 Lu V +168.04
2050-11-09T07 Lu a 0.002708
2050-11-13T17 Lu xa +221.77
2050-11-14T13 Lu c +232.40
2050-11-16T17 Lu d −19.80
2050-11-16T23
** 
B +183.91
2050-11-18T10 Ne p 28.83
2050-11-18T20 Ve +d −7.27
2050-11-18T20 Ne V +56.96
2050-11-19T02 Ne o +56.96
2050-11-19T04 Ve xd +198.56
2050-11-21T15 Pl Pg +338.47
2050-11-22T08 Me e +22.01
2050-11-23T01 Me d −25.73
2050-11-25T05 Lu p 0.002452
2050-11-25T06 Lu v +18.64
2050-11-26T21 Lu xd +41.67
2050-11-28T15 Lu o +66.56
2050-11-29T15 Lu +d +19.81
2050-11-30T17
** 
S +265.72
2050-12-01T03
** 
s +151.34
2050-12-01T16 Me Rg +267.79
2050-12-06T14 Me xd +265.63
2050-12-07T02 Lu a 0.002703
2050-12-07T06 Lu V +175.97
2050-12-10T14
** 
b +150.98
2050-12-11T00 Lu xa +221.37
2050-12-11T12 Me p 0.6781
2050-12-11T13 Me c +259.67
2050-12-11T13 Me V +259.67
2050-12-14T01 Lu d −19.83
2050-12-14T05 Lu c +262.39
2050-12-14T20
** 
B +183.34
2050-12-18T02 Ju d +10.29
2050-12-19T16 Lu v +338.45
2050-12-20T16 Lu p 0.002475
2050-12-20T18 Me +d −19.25
2050-12-21T11 Me Pg +251.49
2050-12-21T12 Ju Rg +155.86
2050-12-24T02 Lu xd +40.62
2050-12-27T00 Lu +d +19.82
2050-12-27T10 Ve e −46.85
2050-12-28T05 Lu o +96.67
2050-12-28T08
** 
S +268.88
2050-12-28T22 Ur d +2.48
2050-12-30T04
** 
s +152.17
2050-12-30T15 Ur Rg +175.54
2050-12-31T06 Me e −22.39[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2050.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07