AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2049

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2049


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2049] [Q 2049]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2049-01-01T20 Me xd +299.38
2049-01-02T08 Lu d −22.93
2049-01-02T09 Lu xa +258.50
2049-01-02T20
** 
b +109.69
2049-01-02T22 Me Rg +299.51
2049-01-03T04 Ve e +47.21
2049-01-03T21 Lu p 0.002385
2049-01-04T00 Lu v +283.03
2049-01-04T02 Lu c +284.17
2049-01-07T21 Sa v +288.32
2049-01-07T23 Sa a 11.01
2049-01-08T03
** 
B +136.53
2049-01-08T05 Sa c +288.36
2049-01-11T11 Me +d −18.67
2049-01-12T00 Me c +292.24
2049-01-12T07 Me V +291.85
2049-01-13T00 Me p 0.6680
2049-01-14T01 Ve xd +341.09
2049-01-15T14 Lu +d +22.91
2049-01-15T14 Lu xd +78.21
2049-01-16T10 Lu V +87.79
2049-01-17T01 Lu a 0.002715
2049-01-19T02 Lu o +119.46
2049-01-23T06 Me Pg +283.34
2049-01-23T09
** 
S +189.04
2049-01-23T21 Ne d +16.33
2049-01-26T07
** 
s +119.28
2049-01-29T17 Lu xa +257.25
2049-01-29T18 Lu d −22.83
2049-01-30T10 Ne Pg +51.06
2049-01-31T08 Ju d +22.85
2049-02-01T08 Lu p 0.002402
2049-02-01T15 Lu v +300.20
2049-02-02T13 Lu c +314.14
2049-02-04T09 Me e −25.36
2049-02-05T05 Me d −21.11
2049-02-06T02
** 
B +136.17
2049-02-09T02 Me xa +295.86
2049-02-11T17 Lu xd +76.25
2049-02-11T21 Lu +d +22.74
2049-02-12T23 Lu V +91.10
2049-02-13T12 Lu a 0.002711
2049-02-13T23 Ju Pg +80.96
2049-02-17T13 Ma xd +19.08
2049-02-17T20 Lu o +149.64
2049-02-20T12
** 
S +176.84
2049-02-22T20 Ve Rg +3.87
2049-02-25T11 Pl o +337.59
2049-02-25T20 Lu xa +254.59
2049-02-25T23 Pl v +337.61
2049-02-26T02 Lu d −22.59
2049-02-28T20 Pl a 42.20
2049-03-01T12 Lu p 0.002434
2049-03-01T22 Lu v +313.69
2049-03-02T18 Ve +d +8.28
2049-03-04T00 Lu c +343.84
2049-03-04T01 Ur o +163.91
2049-03-04T02 Ur V +163.90
2049-03-04T22 Ur p 17.30
2049-03-06T09
** 
B +125.28
2049-03-10T19 Lu xd +73.18
2049-03-11T05 Lu +d +22.47
2049-03-12T22 Lu V +98.60
2049-03-13T07 Lu a 0.002705
2049-03-15T10 Ve p 0.2792
2049-03-15T18 Ve V +355.81
2049-03-15T21 Ve c +355.73
2049-03-16T04 Me a 1.364
2049-03-17T12
** 
b +102.48
2049-03-19T12 Lu o +179.35
2049-03-20T23
** 
S +167.65
2049-03-22T12 Me o +2.61
2049-03-24T20 Lu xa +251.62
2049-03-25T07 Lu d −22.33
2049-03-27T19 Me v +13.38
2049-03-28T12 Lu p 0.002468
2049-03-29T08 Lu v +314.80
2049-03-30T19 Me xd +19.43
2049-04-02T11 Lu c +13.16
2049-04-03T09
** 
B +123.21
2049-04-05T18 Ve Pg +347.74
2049-04-06T22 Lu xd +70.58
2049-04-07T13 Lu +d +22.23
2049-04-09T22 Lu V +106.59
2049-04-10T03 Lu a 0.002702
2049-04-16T17 Me e +19.59
2049-04-18T01 Lu o +208.47
2049-04-18T15
** 
S +170.88
2049-04-18T20 Ve d −1.23
2049-04-20T23 Lu xa +249.80
2049-04-21T13 Lu d −22.15
2049-04-22T10 Lu v +270.56
2049-04-22T11 Lu p 0.002463
2049-04-24T04 Me +d +20.80
2049-04-26T18 Me Rg +51.66
2049-04-30T11
** 
s +114.58
2049-05-01T23
** 
B +125.35
2049-05-02T00 Lu c +42.05
2049-05-02T16 Sa +d −20.58
2049-05-04T04 Lu xd +69.44
2049-05-04T21 Lu +d +22.11
2049-05-05T15 Ve xa +1.31
2049-05-06T07 Sa Rg +297.40
2049-05-07T05 Pl +d −19.74
2049-05-07T13 Me c +47.45
2049-05-07T15
** 
b +114.49
2049-05-07T21 Lu V +113.90
2049-05-07T22 Lu a 0.002705
2049-05-08T01 Me xa +47.14
2049-05-08T03 Me V +47.10
2049-05-09T20 Me p 0.5557
2049-05-11T16 Ju +d +23.38
2049-05-13T13 Ne v +53.55
2049-05-13T21 Ne c +53.56
2049-05-14T16 Ne a 30.83
2049-05-16T14
** 
S +170.62
2049-05-17T01 Ur +d +7.86
2049-05-17T11 Lu o +236.98
2049-05-18T07 Lu xa +249.37
2049-05-18T21 Lu d −22.10
2049-05-18T23 Ur Pg +161.80
2049-05-19T19 Lu v +271.40
2049-05-19T19 Lu p 0.002430
2049-05-20T13 Me Pg +42.26
2049-05-24T07 Me d +12.35
2049-05-24T14 Ve e −45.91
2049-05-29T21
** 
B +125.68
2049-05-31T11 Lu xd +69.38
2049-05-31T14 Lu c +70.57
2049-06-01T04 Lu +d +22.10
2049-06-01T08 Ma +d +24.37
2049-06-03T15 Me e −24.15
2049-06-04T14 Lu a 0.002711
2049-06-04T15 Lu V +119.23
2049-06-08T14 Pl Rg +339.40
2049-06-12T02 Ju xd +97.86
2049-06-14T05
** 
S +172.61
2049-06-14T17 Lu xa +249.37
2049-06-15T07 Lu d −22.10
2049-06-15T19 Lu o +265.12
2049-06-16T22 Lu p 0.002401
2049-06-17T01 Lu v +284.02
2049-06-26T18 Me xd +85.10
2049-06-27T17
** 
B +129.06
2049-06-27T17 Lu xd +69.28
2049-06-28T10 Lu +d +22.10
2049-06-30T04 Lu c +98.88
2049-07-01T21 Lu V +119.06
2049-07-02T00 Lu a 0.002717
2049-07-02T16 Ju v +102.49
2049-07-03T00 Me +d +24.20
2049-07-03T22 Me v +100.34
2049-07-04T09 Ju c +102.88
2049-07-05T11 Me o +103.78
2049-07-06T05 Ju a 6.193
2049-07-07T08 Me a 1.330
2049-07-12T03 Lu xa +248.75
2049-07-12T18 Lu d −22.06
2049-07-13T19
** 
S +183.08
2049-07-15T02 Lu o +293.10
2049-07-15T07 Lu p 0.002387
2049-07-15T11 Lu v +298.65
2049-07-15T19 Sa xa +294.10
2049-07-16T03 Sa o +294.08
2049-07-16T06 Sa V +294.07
2049-07-16T08 Sa p 8.989
2049-07-24T21 Lu xd +68.12
2049-07-25T17 Lu +d +22.01
2049-07-27T06
** 
B +140.48
2049-07-28T10 Lu V +110.75
2049-07-29T04 Lu a 0.002718
2049-07-29T20 Lu c +127.16
2049-08-03T18 Ve +d +22.10
2049-08-04T01 Me xa +157.15
2049-08-04T15 Ma c +132.71
2049-08-05T07
** 
s +127.05
2049-08-08T08 Lu xa +246.75
2049-08-09T04 Lu d −21.90
2049-08-10T19 Ma a 2.667
2049-08-12T02
** 
S +198.63
2049-08-12T17 Lu p 0.002391
2049-08-12T20 Lu v +313.25
2049-08-13T09 Lu o +321.10
2049-08-14T20 Me e +27.37
2049-08-20T22 Lu xd +65.62
2049-08-21T21 Ne +d +17.59
2049-08-22T00 Lu +d +21.81
2049-08-24T16 Lu V +110.36
2049-08-25T10 Lu a 0.002714
2049-08-26T10
** 
B +148.33
2049-08-26T18 Ve xd +123.12
2049-08-28T04 Pl p 40.37
2049-08-28T11 Lu c +155.59
2049-08-28T19 Me Rg +177.41
2049-08-29T00 Ne Rg +56.13
2049-08-30T17 Me d −2.80
2049-08-30T23 Pl V +338.27
2049-08-31T12 Pl c +338.26
2049-09-04T10 Lu xa +243.88
2049-09-05T12 Lu d −21.66
2049-09-07T13 Ur a 19.29
2049-09-08T09 Ur v +166.34
2049-09-08T13 Ur c +166.35
2049-09-08T14 Me p 0.6333
2049-09-09T17
** 
S +200.17
2049-09-09T23 Lu p 0.002414
2049-09-10T04 Lu v +326.47
2049-09-10T13 Me V +169.76
2049-09-11T07 Me c +169.01
2049-09-11T17 Lu o +349.43
2049-09-17T00 Lu xd +62.72
2049-09-17T23 Ma V +160.93
2049-09-18T07 Lu +d +21.56
2049-09-20T14 Me Pg +163.27
2049-09-21T10 Ma v +163.15
2049-09-21T11 Lu V +116.34
2049-09-22T00 Lu a 0.002708
2049-09-22T18 Me xd +163.67
2049-09-23T20
** 
B +147.28
2049-09-24T08 Me +d +6.52
2049-09-24T13 Sa Pg +290.77
2049-09-27T02 Lu c +184.42
2049-09-27T02 Me e −17.83
2049-09-29T04 Sa d −21.93
2049-10-01T11 Lu xa +241.39
2049-10-02T17 Lu d −21.43
2049-10-07T20 Lu p 0.002448
2049-10-08T02 Ma V +173.72
2049-10-08T02 Lu v +334.82
2049-10-09T00
** 
S +206.98
2049-10-11T02 Lu o +18.23
2049-10-13T02 Me v +191.20
2049-10-14T06 Lu xd +60.72
2049-10-14T11
** 
b +109.75
2049-10-15T15 Lu +d +21.35
2049-10-19T11 Lu V +124.59
2049-10-19T18 Lu a 0.002703
2049-10-24T02
** 
B +156.47
2049-10-25T11 Me o +212.40
2049-10-26T16 Lu c +213.70
2049-10-27T18 Pl d −20.84
2049-10-28T15 Lu xa +240.25
2049-10-29T17 Ma v +187.47
2049-10-29T22 Lu d −21.30
2049-10-31T00 Me xa +221.43
2049-11-01T00 Me a 1.439
2049-11-02T08 Ma V +189.76
2049-11-02T18 Lu p 0.002474
2049-11-03T05 Lu v +318.67
2049-11-08T06
** 
S +223.10
2049-11-09T15 Lu o +47.71
2049-11-10T14 Lu xd +60.20
2049-11-12T00 Lu +d +21.28
2049-11-15T22 Ne p 28.83
2049-11-16T14 Lu V +133.79
2049-11-16T15 Lu a 0.002704
2049-11-16T15 Ne o +54.71
2049-11-16T20 Ju d +19.48
2049-11-16T20 Ne V +54.70
2049-11-20T02 Pl Pg +337.17
2049-11-20T12 Ju Rg +124.36
2049-11-23T23
** 
B +165.37
2049-11-24T16 Ma v +203.99
2049-11-25T00 Lu xa +240.23
2049-11-25T05 Lu c +243.37
2049-11-26T06 Lu d −21.28
2049-11-28T11 Lu p 0.002450
2049-11-28T12 Lu v +290.77
2049-12-01T22 Me d −25.85
2049-12-05T22 Ma V +211.12
2049-12-07T22 Lu xd +60.24
2049-12-08T20
** 
S +234.89
2049-12-09T07 Lu o +77.64
2049-12-09T08 Lu +d +21.29
2049-12-09T14 Me e +20.81
2049-12-14T11 Lu a 0.002709
2049-12-14T17 Lu V +143.06
2049-12-16T08 Ve xa +261.54
2049-12-16T21 Ma v +218.11
2049-12-17T14
** 
s +124.87
2049-12-17T20 Me Rg +283.61
2049-12-19T17 Me xd +283.27
2049-12-22T10 Lu xa +240.00
2049-12-23T17 Lu d −21.29
2049-12-23T18 Ve v +270.87
2049-12-23T20 Ur d +4.38
2049-12-24T10
** 
B +166.56
2049-12-24T17 Lu c +273.34
2049-12-25T14 Ur Rg +170.75
2049-12-26T06 Ve d −23.76
2049-12-26T09 Lu p 0.002413
2049-12-26T10 Lu v +298.71
2049-12-27T05 Me c +275.90
2049-12-27T09 Me V +275.70
2049-12-27T17 Me p 0.6749
2049-12-29T11 Ve o +278.11
2049-12-30T10
** 
b +123.06
2049-12-30T14 Ve a 1.711[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2049.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07