AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2048

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2048


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2048] [Q 2048]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2048-01-05T09 Ju d +15.53
2048-01-10T01 Ju Pg +45.67
2048-01-12T23 Lu d −24.59
2048-01-13T03 Lu p 0.002431
2048-01-13T05 Lu v +261.93
2048-01-13T05 Me e +18.98
2048-01-14T05 Lu xa +276.81
2048-01-15T11 Lu c +295.00
2048-01-15T23 Me xd +314.05
2048-01-16T13
** 
B +161.20
2048-01-20T01 Me Rg +315.54
2048-01-22T15 Ne d +15.72
2048-01-24T21 Lu a 0.002705
2048-01-24T22 Lu V +56.42
2048-01-24T23 Me +d −14.34
2048-01-26T01 Ve d −22.55
2048-01-26T18 Lu +d +24.56
2048-01-28T06 Lu xd +96.60
2048-01-28T22 Ne Pg +48.81
2048-01-28T23 Me c +308.73
2048-01-29T10 Me V +308.16
2048-01-30T11
** 
S +210.58
2048-01-30T13 Me p 0.6572
2048-01-31T00 Lu o +130.80
2048-02-09T07 Lu d −24.48
2048-02-09T08 Lu p 0.002468
2048-02-09T12 Lu v +261.82
2048-02-09T22 Me Pg +299.69
2048-02-10T12 Lu xa +276.01
2048-02-11T05 Ve xa +295.19
2048-02-13T09
** 
B +149.42
2048-02-14T00 Lu c +324.99
2048-02-18T17 Me d −18.57
2048-02-21T10 Ve v +307.84
2048-02-21T18 Lu a 0.002702
2048-02-21T23 Lu V +64.69
2048-02-22T22 Me e −26.61
2048-02-23T03 Lu +d +24.38
2048-02-23T05 Me xa +307.68
2048-02-24T12 Lu xd +95.00
2048-02-24T19 Pl v +336.27
2048-02-24T22
** 
b +111.18
2048-02-25T12 Pl o +336.29
2048-02-27T04 Ve V +314.94
2048-02-28T00 Ur V +159.12
2048-02-28T01 Ur o +159.12
2048-02-28T02
** 
S +196.48
2048-02-28T06 Pl a 41.97
2048-02-28T22 Ur p 17.31
2048-02-29T14 Lu o +160.66
2048-03-04T08 Lu v +213.68
2048-03-05T03 Lu p 0.002466
2048-03-07T12 Lu d −24.26
2048-03-07T17 Ve v +326.80
2048-03-08T14 Lu xa +273.72
2048-03-13T09
** 
B +141.78
2048-03-14T14 Lu c +354.69
2048-03-20T14 Lu a 0.002705
2048-03-20T23 Lu V +72.68
2048-03-21T11 Lu +d +24.12
2048-03-22T14 Lu xd +92.06
2048-03-28T18
** 
S +190.44
2048-03-30T02 Lu o +190.05
2048-04-01T00 Lu v +218.35
2048-04-01T10 Lu p 0.002430
2048-04-03T02 Me a 1.346
2048-04-03T18 Lu d −24.00
2048-04-04T14 Lu xa +270.74
2048-04-07T11 Me o +18.27
2048-04-11T07
** 
B +143.27
2048-04-11T19 Me v +27.28
2048-04-12T22 Me xd +29.63
2048-04-13T05 Lu c +23.95
2048-04-17T06 Lu a 0.002711
2048-04-17T18 Lu +d +23.89
2048-04-17T19 Lu V +78.82
2048-04-18T16 Lu xd +89.28
2048-04-19T01 Ma xa +259.58
2048-04-22T14 Sa +d −21.88
2048-04-24T07 Sa Rg +285.98
2048-04-27T13
** 
S +203.72
2048-04-28T11 Lu o +218.82
2048-04-29T08 Lu v +232.22
2048-04-29T14 Lu p 0.002401
2048-04-30T16 Ma Rg +260.37
2048-05-01T02 Lu d −23.83
2048-05-01T18 Lu xa +268.51
2048-05-04T09 Me e +20.83
2048-05-05T21 Pl +d −20.00
2048-05-09T00 Me +d +24.17
2048-05-10T19
** 
B +155.27
2048-05-11T07 Ne c +51.30
2048-05-11T08 Ne v +51.31
2048-05-11T22 Ur +d +9.66
2048-05-12T03 Ne a 30.83
2048-05-12T20 Lu c +52.81
2048-05-13T20 Ur Pg +157.02
2048-05-14T16 Lu a 0.002716
2048-05-15T00 Lu +d +23.78
2048-05-15T05 Lu V +80.60
2048-05-15T20 Lu xd +87.78
2048-05-16T01 Me Rg +71.12
2048-05-21T04 Me xa +70.13
2048-05-26T05
** 
S +217.59
2048-05-26T20 Ju v +67.79
2048-05-27T14 Me c +66.97
2048-05-27T18 Me V +66.87
2048-05-27T18 Lu o +247.15
2048-05-27T20 Lu v +248.39
2048-05-28T00 Lu p 0.002387
2048-05-28T06 Me p 0.5492
2048-05-28T11 Ve o +67.76
2048-05-28T12 Lu d −23.76
2048-05-28T22 Ju c +68.28
2048-05-29T03 Lu xa +267.65
2048-05-29T17 Ve a 1.735
2048-05-31T06 Ju a 6.056
2048-06-03T09 Ve xd +74.99
2048-06-03T14 Ma o +253.70
2048-06-06T10 Ma V +252.74
2048-06-07T02 Pl Rg +338.09
2048-06-08T07
** 
B +163.06
2048-06-08T21 Me Pg +62.50
2048-06-10T16 Me d +16.60
2048-06-10T20 Lu a 0.002717
2048-06-10T22 Lu V +74.47
2048-06-11T05 Lu +d +23.77
2048-06-11T12 Lu c +81.28
2048-06-11T15 Ma d −24.79
2048-06-12T01 Lu xd +87.60
2048-06-12T01 Ma p 0.4737
2048-06-18T19 Ve +d +23.97
2048-06-22T03 Me e −22.45
2048-06-24T07
** 
S +237.12
2048-06-24T22 Lu d −23.78
2048-06-25T09 Lu p 0.002393
2048-06-25T10 Lu v +265.19
2048-06-25T14 Lu xa +267.62
2048-06-26T02 Lu o +275.18
2048-06-28T12 Ve V +105.89
2048-06-29T00
** 
s +204.70
2048-07-03T22 Sa o +282.67
2048-07-04T04 Sa p 9.020
2048-07-04T05 Sa V +282.65
2048-07-04T12 Ma +d −24.67
2048-07-07T22 Lu V +71.11
2048-07-08T03 Lu a 0.002714
2048-07-08T04 Ve v +117.72
2048-07-08T12 Lu +d +23.77
2048-07-08T20
** 
B +175.65
2048-07-09T07 Lu xd +87.66
2048-07-09T21 Me xd +95.40
2048-07-10T22 Ma Pg +245.51
2048-07-11T04 Lu c +109.54
2048-07-12T17 Me +d +23.49
2048-07-18T11 Me v +113.26
2048-07-21T12 Me o +119.69
2048-07-22T08 Lu d −23.73
2048-07-22T23 Lu xa +267.31
2048-07-23T16 Lu p 0.002415
2048-07-23T21 Lu v +280.83
2048-07-24T05 Me a 1.341
2048-07-25T09 Lu o +303.16
2048-07-25T11
** 
S +266.13
2048-08-04T12 Lu V +74.79
2048-08-04T17 Lu a 0.002707
2048-08-04T19 Lu +d +23.68
2048-08-05T13 Lu xd +86.83
2048-08-09T17 Lu c +137.80
2048-08-11T05
** 
B +183.92
2048-08-17T04 Me xa +167.92
2048-08-18T16 Lu d −23.58
2048-08-19T04 Lu xa +265.84
2048-08-19T15 Ne +d +17.04
2048-08-20T12 Lu p 0.002447
2048-08-21T00 Lu v +292.10
2048-08-23T18 Lu o +331.30
2048-08-26T07
** 
S +275.03
2048-08-26T12 Ne Rg +53.88
2048-08-26T14 Pl p 40.13
2048-08-29T11 Pl c +336.96
2048-08-29T19 Pl V +336.95
2048-09-01T03 Lu +d +23.47
2048-09-01T08 Lu V +80.95
2048-09-01T09 Me e +27.10
2048-09-01T10 Lu a 0.002702
2048-09-01T16 Lu xd +84.59
2048-09-02T09 Ur a 19.30
2048-09-03T09 Ur c +161.56
2048-09-03T19 Ur v +161.58
2048-09-08T06 Lu c +166.29
2048-09-10T15 Ma d −26.41
2048-09-11T15
** 
B +182.63
2048-09-12T15 Sa Pg +279.36
2048-09-14T21 Lu d −23.34
2048-09-15T00 Me Rg +194.31
2048-09-15T06 Lu xa +263.16
2048-09-15T14 Lu p 0.002473
2048-09-15T21 Me d −9.31
2048-09-16T03 Lu v +275.89
2048-09-16T05
** 
b +139.86
2048-09-22T04 Lu o +286.77
2048-09-22T22 Ve xa +211.65
2048-09-25T16
** 
S +273.54
2048-09-25T19 Me p 0.6492
2048-09-27T08 Me V +186.22
2048-09-27T23 Me c +185.53
2048-09-28T11 Lu +d +23.21
2048-09-28T18 Lu xd +81.65
2048-09-29T06 Lu a 0.002702
2048-09-29T06 Sa d −22.71
2048-09-29T07 Lu V +88.06
2048-10-05T21 Me xd +179.49
2048-10-07T00 Me Pg +179.37
2048-10-07T17 Lu c +195.14
2048-10-09T21 Me +d +0.93
2048-10-10T07
** 
s +149.90
2048-10-10T16 Lu v +237.08
2048-10-10T19
** 
B +189.82
2048-10-11T05 Lu p 0.002453
2048-10-12T03 Lu d −23.10
2048-10-12T07 Lu xa +260.38
2048-10-13T10 Me e −17.99
2048-10-18T15 Ju Rg +91.02
2048-10-21T18 Lu o +29.04
2048-10-25T18 Lu +d +23.01
2048-10-25T21 Lu xd +79.32
2048-10-26T01
** 
S +266.21
2048-10-26T13 Pl d −21.10
2048-10-27T01 Lu a 0.002707
2048-10-27T05 Lu V +95.18
2048-10-30T00 Me v +207.45
2048-11-06T04 Lu c +224.42
2048-11-07T18 Lu v +247.53
2048-11-07T23 Lu p 0.002417
2048-11-08T10 Lu d −22.96
2048-11-08T12 Lu xa +258.82
2048-11-11T09
** 
B +170.15
2048-11-12T20 Ve d −25.73
2048-11-13T03 Me xa +230.64
2048-11-13T09 Ne p 28.83
2048-11-13T20 Ne V +52.46
2048-11-14T03 Ne o +52.45
2048-11-14T12 Me o +232.81
2048-11-18T07 Me a 1.449
2048-11-18T11 Pl Pg +335.85
2048-11-20T11 Lu o +58.80
2048-11-22T01 Lu +d +22.94
2048-11-22T02 Lu xd +78.53
2048-11-23T17 Lu a 0.002714
2048-11-23T23 Lu V +100.26
2048-11-25T18
** 
S +217.24
2048-12-01T00 Ju +d +22.97
2048-12-05T15 Lu c +254.16
2048-12-05T21 Lu d −22.94
2048-12-05T22 Lu xa +258.53
2048-12-06T08 Lu v +264.56
2048-12-06T08 Lu p 0.002391
2048-12-09T23 Me d −25.64
2048-12-11T03
** 
B +148.51
2048-12-15T20 Ju p 4.121
2048-12-16T19 Ju V +86.00
2048-12-17T05 Ju o +85.94
2048-12-18T17 Ur d +6.26
2048-12-19T07 Lu +d +22.95
2048-12-19T09 Lu xd +78.61
2048-12-20T06 Lu o +89.05
2048-12-20T14 Ur Rg +165.95
2048-12-20T20 Lu V +95.82
2048-12-21T00 Lu a 0.002716
2048-12-25T16
** 
S +188.33
2048-12-26T13 Me e +19.78
2048-12-27T01 Ma v +340.39[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2048.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07