AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2047

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2047


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2047] [Q 2047]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2047-01-02T05 Ma v +326.09
2047-01-04T07 Lu V +14.51
2047-01-04T09 Lu a 0.002703
2047-01-09T15 Lu +d +26.10
2047-01-12T01 Lu o +111.71
2047-01-12T07 Lu xd +115.24
2047-01-12T22 Me v +303.01
2047-01-14T16
** 
S +161.15
2047-01-16T22 Lu p 0.002469
2047-01-16T22 Lu v +180.41
2047-01-20T11 Ne d +15.08
2047-01-22T14
** 
b +68.07
2047-01-22T15 Lu d −26.10
2047-01-25T05 Lu xa +295.28
2047-01-26T01 Lu c +306.02
2047-01-26T01 Sa d −22.38
2047-01-26T10 Ne Pg +46.55
2047-01-29T02 Me xd +327.46
2047-01-29T08
** 
B +113.08
2047-01-29T17 Me e +18.41
2047-02-01T06 Lu a 0.002706
2047-02-01T11 Lu V +24.31
2047-02-05T06 Me Rg +331.75
2047-02-06T01 Lu +d +26.07
2047-02-08T17 Lu xd +115.14
2047-02-08T18 Me +d −8.56
2047-02-10T14 Lu o +141.78
2047-02-12T17
** 
S +156.30
2047-02-13T01 Lu p 0.002432
2047-02-13T01 Lu v +177.43
2047-02-14T05 Me c +325.42
2047-02-14T19 Me V +324.72
2047-02-16T10 Me p 0.6423
2047-02-18T21 Lu d −26.02
2047-02-21T11 Lu xa +294.83
2047-02-23T01 Ur o +154.35
2047-02-23T05 Ur V +154.34
2047-02-23T11 Pl o +334.95
2047-02-23T14 Pl v +334.95
2047-02-23T22 Ur p 17.32
2047-02-24T18 Lu c +336.06
2047-02-26T03
** 
B +116.37
2047-02-26T16 Pl a 41.73
2047-02-26T21 Me Pg +316.48
2047-03-01T00 Lu a 0.002712
2047-03-01T11 Lu V +32.87
2047-03-05T10 Lu +d +25.90
2047-03-05T18 Me d −14.71
2047-03-08T01 Lu xd +113.89
2047-03-08T08 Me xa +320.64
2047-03-11T23 Ve xd +25.80
2047-03-12T01 Lu o +171.38
2047-03-12T09 Me e −27.46
2047-03-12T22
** 
S +161.12
2047-03-13T05 Lu p 0.002400
2047-03-13T05 Lu v +189.22
2047-03-18T02 Lu d −25.82
2047-03-20T13 Lu xa +292.95
2047-03-26T11 Lu c +188.58
2047-03-27T06
** 
B +117.10
2047-03-28T10 Lu a 0.002717
2047-03-29T02 Lu V +36.89
2047-04-01T17 Lu +d +25.67
2047-04-02T13 Ma xd +35.01
2047-04-04T04 Lu xd +111.19
2047-04-10T10 Lu o +200.50
2047-04-10T15 Lu v +203.50
2047-04-10T16 Lu p 0.002385
2047-04-10T21
** 
S +161.30
2047-04-13T10 Sa Rg +274.61
2047-04-14T10 Lu d −25.58
2047-04-16T14 Lu xa +289.98
2047-04-21T04 Ju v +31.76
2047-04-21T12 Me a 1.334
2047-04-21T13 Sa +d −22.27
2047-04-22T04 Ju c +32.00
2047-04-24T01 Ju a 5.967
2047-04-24T11 Me o +34.15
2047-04-24T12 Lu V +27.05
2047-04-24T13 Lu a 0.002718
2047-04-25T04 Lu c +34.93
2047-04-25T06
** 
B +119.61
2047-04-27T01 Me xd +39.63
2047-04-27T14 Me v +40.82
2047-04-28T22 Lu +d +25.45
2047-05-01T06 Lu xd +108.23
2047-05-05T10 Pl +d −20.25
2047-05-07T19 Ur +d +11.40
2047-05-08T21 Ve +d +26.22
2047-05-09T00 Lu v +217.96
2047-05-09T02 Lu p 0.002390
2047-05-09T15 Ne v +49.05
2047-05-09T17 Ne c +49.05
2047-05-09T18 Ur Pg +152.24
2047-05-09T18 Lu o +229.10
2047-05-10T08
** 
S +169.97
2047-05-10T14 Ne a 30.82
2047-05-11T19 Lu d −25.40
2047-05-13T18 Lu xa +287.36
2047-05-21T12 Lu V +23.70
2047-05-21T12 Me +d +25.50
2047-05-21T20 Lu a 0.002715
2047-05-23T13 Me e +22.38
2047-05-24T11
** 
B +130.44
2047-05-24T20 Lu c +63.60
2047-05-26T03 Lu +d +25.35
2047-05-28T08 Lu xd +106.40
2047-05-28T14 Ve e +45.35
2047-06-04T07 Me xa +91.05
2047-06-05T12 Me Rg +91.12
2047-06-06T07 Lu v +230.61
2047-06-06T09 Lu p 0.002414
2047-06-06T12 Pl Rg +336.77
2047-06-07T23
** 
S +182.73
2047-06-08T02 Lu o +257.29
2047-06-08T05 Lu d −25.35
2047-06-10T02 Lu xa +286.12
2047-06-16T17 Me p 0.5523
2047-06-17T14 Me V +86.74
2047-06-17T20 Me c +86.60
2047-06-18T06 Lu V +29.21
2047-06-18T10 Lu a 0.002709
2047-06-21T23 Ma +d +24.18
2047-06-21T23
** 
B +137.78
2047-06-22T09 Lu +d +25.35
2047-06-22T18 Sa o +271.31
2047-06-22T20 Sa V +271.30
2047-06-22T23 Sa p 9.030
2047-06-23T10 Lu c +91.95
2047-06-24T13 Lu xd +105.93
2047-06-25T03 Ma c +93.55
2047-06-27T08 Me d +18.64
2047-06-29T12 Me Pg +82.40
2047-07-01T12 Ve xa +138.47
2047-07-04T02 Lu v +237.49
2047-07-04T04 Lu p 0.002447
2047-07-05T14 Lu d −25.36
2047-07-05T22
** 
S +190.74
2047-07-07T10 Lu o +285.26
2047-07-07T11 Lu xa +285.97
2047-07-07T23
** 
s +140.05
2047-07-11T07 Me e −20.91
2047-07-15T23 Ve Rg +142.09
2047-07-16T04 Lu a 0.002703
2047-07-16T05 Lu V +36.81
2047-07-17T20 Ma a 2.607
2047-07-19T17 Lu +d +25.37
2047-07-20T14
** 
B +142.63
2047-07-21T20 Lu xd +105.99
2047-07-22T22 Lu c +120.05
2047-07-23T14 Me +d +22.47
2047-07-24T00 Me xd +106.04
2047-07-29T21 Lu v +216.44
2047-07-30T08 Lu p 0.002471
2047-08-01T22 Lu d −25.34
2047-08-02T06 Ve d +9.66
2047-08-03T03 Me v +126.36
2047-08-03T18
** 
S +197.00
2047-08-03T19
** 
b +135.53
2047-08-03T19 Lu xa +285.87
2047-08-05T20 Lu o +313.40
2047-08-06T10 Ve c +133.94
2047-08-06T12 Ve p 0.2893
2047-08-06T13 Ve V +133.88
2047-08-07T12 Me o +135.38
2047-08-11T11 Me a 1.355
2047-08-12T22 Lu a 0.002702
2047-08-13T05 Lu V +44.92
2047-08-16T02 Lu +d +25.28
2047-08-18T00
** 
B +151.17
2047-08-18T04 Lu xd +105.47
2047-08-18T08 Ne +d +16.47
2047-08-21T09 Lu c +148.26
2047-08-24T16 Lu v +195.61
2047-08-24T22 Ne Rg +51.62
2047-08-25T00 Lu p 0.002453
2047-08-25T22 Pl p 39.89
2047-08-28T02 Ve Pg +125.67
2047-08-28T13 Pl V +335.64
2047-08-29T03 Ur a 19.32
2047-08-29T04 Lu d −25.21
2047-08-29T12 Pl c +335.62
2047-08-29T22 Ur v +156.76
2047-08-30T04 Ur c +156.77
2047-08-31T00 Lu xa +284.79
2047-08-31T07 Me xa +178.12
2047-09-01T12
** 
S +219.67
2047-09-01T17 Sa Pg +267.99
2047-09-04T08 Lu o +341.80
2047-09-09T16 Lu a 0.002707
2047-09-10T05 Lu V +52.98
2047-09-11T10 Ju +d +18.01
2047-09-12T10 Lu +d +25.08
2047-09-13T14 Ve +d +12.97
2047-09-14T09 Lu xd +103.52
2047-09-14T11 Ju Rg +55.69
2047-09-15T21
** 
B +168.59
2047-09-19T18 Lu c +176.74
2047-09-19T21 Me e +26.39
2047-09-21T10 Lu v +201.80
2047-09-21T15 Lu p 0.002419
2047-09-25T09 Lu d −24.98
2047-09-25T17
** 
s +153.58
2047-09-27T01 Lu xa +282.38
2047-09-30T07
** 
S +249.71
2047-10-02T21 Me d −15.14
2047-10-03T00 Me Rg +210.74
2047-10-03T23 Lu o +14.91
2047-10-07T08 Lu a 0.002713
2047-10-08T03 Lu V +60.09
2047-10-09T17 Lu +d +24.83
2047-10-11T12 Lu xd +100.55
2047-10-13T14 Me p 0.6617
2047-10-14T19 Me V +202.41
2047-10-15T06 Me c +201.84
2047-10-15T20
** 
B +173.44
2047-10-16T21 Ve e −46.33
2047-10-19T03 Lu c +205.68
2047-10-19T17 Lu v +214.78
2047-10-19T22 Lu p 0.002393
2047-10-20T00 Me xd +196.90
2047-10-22T16 Ve xd +162.97
2047-10-22T17 Lu d −24.73
2047-10-24T02 Lu xa +279.40
2047-10-24T05 Me Pg +195.25
2047-10-26T07 Pl d −21.35
2047-10-26T10 Me +d −4.68
2047-10-29T07
** 
S +251.52
2047-10-30T20 Me e −18.46
2047-11-02T16 Lu o +40.18
2047-11-03T16 Lu a 0.002717
2047-11-04T12 Lu V +61.42
2047-11-05T23 Lu +d +24.64
2047-11-07T13 Lu xd +97.95
2047-11-11T17 Ju p 4.003
2047-11-11T22 Ne p 28.83
2047-11-12T16 Ne o +50.20
2047-11-12T21 Ne V +50.19
2047-11-13T00 Ju V +50.61
2047-11-13T02 Ju o +50.61
2047-11-14T14
** 
B +181.60
2047-11-17T06 Lu v +230.69
2047-11-17T09 Lu p 0.002385
2047-11-17T13 Lu c +235.11
2047-11-17T18 Sa d −22.69
2047-11-17T20 Pl Pg +334.52
2047-11-18T13 Me v +226.08
2047-11-19T02 Lu d −24.61
2047-11-20T08 Lu xa +277.33
2047-11-27T06 Me xa +239.91
2047-11-30T16 Lu a 0.002716
2047-11-30T18
** 
S +271.45
2047-11-30T19 Lu V +50.43
2047-12-02T11 Lu o +70.21
2047-12-03T04 Lu +d +24.58
2047-12-04T17 Lu xd +96.76
2047-12-06T12 Me o +254.44
2047-12-06T12 Me a 1.451
2047-12-07T05 Me V +255.59
2047-12-14T15 Ur d +8.09
2047-12-15T19 Lu v +247.27
2047-12-15T21 Lu p 0.002399
2047-12-16T13 Lu d −24.58
2047-12-16T13 Ur Rg +161.17
2047-12-16T23 Lu c +264.92
2047-12-17T07
** 
B +176.47
2047-12-17T18 Lu xa +276.71
2047-12-19T02 Me d −25.33
2047-12-24T22 Me v +283.59
2047-12-28T00 Lu V +49.55
2047-12-28T03 Lu a 0.002711
2047-12-28T14 Sa a 11.03
2047-12-28T15 Sa v +276.98
2047-12-28T20 Sa c +277.00
2047-12-30T11 Lu +d +24.59
2047-12-31T23 Lu xd +96.79
2048-01-01T06 Lu o +100.52
2048-01-01T11
** 
S +236.41[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2047.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07