AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2046

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2046


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2046] [Q 2046]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2046-01-01T13 Ve c +281.29
2046-01-04T12 Me d −24.50
2046-01-05T05 Lu d −27.29
2046-01-07T04 Lu c +287.00
2046-01-07T07
** 
B +145.88
2046-01-08T11
** 
b +92.31
2046-01-09T09 Lu xa +313.61
2046-01-10T03 Me a 1.435
2046-01-11T16 Lu a 0.002711
2046-01-11T19 Lu V +342.55
2046-01-16T12 Me o +296.63
2046-01-18T05 Ne d +14.43
2046-01-19T18 Lu +d +27.33
2046-01-21T22 Ve Pg +273.67
2046-01-21T23
** 
S +197.80
2046-01-22T12 Lu o +122.66
2046-01-23T06 Lu xd +133.58
2046-01-23T18 Lu v +140.97
2046-01-23T19 Lu p 0.002403
2046-01-23T23 Ne Pg +44.30
2046-01-24T02 Ve +d −17.02
2046-01-30T01 Me v +319.84
2046-02-01T11 Lu d −27.34
2046-02-04T15
** 
B +146.53
2046-02-05T15 Lu xa +313.62
2046-02-05T23 Lu c +317.30
2046-02-08T04 Lu a 0.002716
2046-02-08T05 Lu V +344.06
2046-02-11T05 Me xd +339.91
2046-02-15T03 Me e +18.11
2046-02-16T04 Lu +d +27.32
2046-02-17T23 Ur V +149.59
2046-02-18T02 Ur o +149.59
2046-02-18T23 Ur p 17.35
2046-02-19T16
** 
S +201.27
2046-02-19T17 Lu xd +133.56
2046-02-20T16 Ve d −17.79
2046-02-20T18
** 
s +109.38
2046-02-20T23 Lu o +152.48
2046-02-21T06 Lu p 0.002385
2046-02-21T09 Lu v +158.74
2046-02-21T17 Me Rg +348.24
2046-02-22T00 Pl v +333.61
2046-02-22T12 Pl o +333.62
2046-02-24T08 Me +d −1.95
2046-02-25T03 Pl a 41.49
2046-02-28T17 Lu d −27.29
2046-03-02T20 Me c +342.41
2046-03-03T14 Me V +341.63
2046-03-04T21 Lu xa +313.43
2046-03-05T10
** 
B +144.38
2046-03-05T17 Me p 0.6238
2046-03-06T16 Lu V +334.62
2046-03-07T06 Lu a 0.002718
2046-03-07T18 Lu c +347.35
2046-03-11T02 Ma Rg +216.23
2046-03-11T06 Ma d −11.27
2046-03-11T10
** 
b +104.06
2046-03-13T16 Ve e −46.61
2046-03-14T09 Ju v +354.88
2046-03-15T12 Lu +d +27.20
2046-03-15T14 Ju c +355.18
2046-03-15T14 Sa d −21.75
2046-03-16T02 Me Pg +333.86
2046-03-16T06 Ju a 5.963
2046-03-19T02 Lu xd +132.74
2046-03-19T15
** 
S +194.95
2046-03-21T11 Me xa +335.23
2046-03-21T18 Lu p 0.002389
2046-03-22T00 Lu v +175.92
2046-03-22T01 Me d −9.60
2046-03-22T09 Lu o +181.93
2046-03-28T00 Lu d −27.11
2046-03-29T23 Me e −27.79
2046-04-01T00 Lu xa +311.97
2046-04-01T13 Sa Rg +263.23
2046-04-02T01
** 
B +145.78
2046-04-02T20 Lu V +333.38
2046-04-03T12 Lu a 0.002715
2046-04-06T11 Lu c +16.84
2046-04-08T03 Ve xa +333.63
2046-04-11T17 Lu +d +26.97
2046-04-15T07 Lu xd +130.43
2046-04-17T17 Ma o +207.90
2046-04-17T20
** 
S +205.44
2046-04-19T02 Lu p 0.002412
2046-04-19T09 Lu v +190.48
2046-04-19T20 Ma V +207.10
2046-04-20T18 Lu o +210.84
2046-04-24T04 Ma p 0.5970
2046-04-24T09 Lu d −26.89
2046-04-28T02 Lu xa +309.19
2046-04-30T14 Lu V +339.32
2046-05-01T04 Lu a 0.002709
2046-05-01T19
** 
B +157.07
2046-05-02T18 Ur +d +13.06
2046-05-04T01 Pl +d −20.50
2046-05-04T16 Ur Pg +147.49
2046-05-06T02 Lu c +45.77
2046-05-07T00 Ne v +46.79
2046-05-07T04 Ne c +46.79
2046-05-08T01 Ne a 30.82
2046-05-08T10 Me a 1.326
2046-05-08T22 Lu +d +26.78
2046-05-10T04 Me xd +49.52
2046-05-10T12 Me o +50.20
2046-05-12T06 Me v +54.09
2046-05-12T07 Lu xd +127.52
2046-05-16T23 Lu p 0.002446
2046-05-17T09 Lu v +199.61
2046-05-18T00
** 
S +228.70
2046-05-20T03 Lu o +239.30
2046-05-21T03 Ma +d −6.82
2046-05-21T18 Lu d −26.73
2046-05-25T04 Lu xa +306.38
2046-05-28T13 Lu V +346.69
2046-05-28T15 Ma Pg +198.10
2046-05-28T22 Lu a 0.002703
2046-05-30T09 Me +d +25.64
2046-06-01T22
** 
B +172.41
2046-06-02T02 Ma xa +198.23
2046-06-04T15 Lu c +74.17
2046-06-04T22 Pl Rg +335.43
2046-06-05T04 Lu +d +26.70
2046-06-08T09 Lu xd +125.33
2046-06-10T08 Sa V +259.95
2046-06-10T15 Sa o +259.93
2046-06-10T19 Sa p 9.019
2046-06-10T22 Me e +24.05
2046-06-12T04 Lu p 0.002471
2046-06-13T00 Lu v +190.21
2046-06-13T13
** 
s +228.27
2046-06-16T19
** 
S +250.62
2046-06-17T10 Me xa +109.15
2046-06-18T02 Lu d −26.71
2046-06-18T13 Lu o +267.48
2046-06-21T10 Lu xa +304.80
2046-06-24T14 Me Rg +111.10
2046-06-25T12 Lu V +354.23
2046-06-25T16 Lu a 0.002702
2046-07-01T23
** 
B +176.93
2046-07-02T12 Lu +d +26.74
2046-07-04T01 Lu c +102.32
2046-07-05T06 Me p 0.5642
2046-07-05T15 Lu xd +124.50
2046-07-07T04 Me V +106.18
2046-07-07T18 Me c +105.82
2046-07-07T18 Lu p 0.002454
2046-07-07T19 Lu v +155.75
2046-07-09T04 Me d +17.82
2046-07-15T05
** 
S +251.54
2046-07-15T09 Lu d −26.75
2046-07-18T00 Lu o +295.62
2046-07-18T17 Lu xa +304.42
2046-07-18T19 Me Pg +101.50
2046-07-20T11 Ve +d +22.91
2046-07-23T10 Lu a 0.002706
2046-07-23T10 Lu V +1.25
2046-07-28T21 Me e −19.67
2046-07-29T22 Lu +d +26.76
2046-07-29T22
** 
B +183.47
2046-07-30T06 Ve xd +106.75
2046-07-30T21 Sa +d −21.36
2046-08-02T00 Lu xd +124.53
2046-08-02T10 Lu c +130.34
2046-08-03T06 Me +d +20.87
2046-08-04T09 Lu p 0.002421
2046-08-04T11 Lu v +160.60
2046-08-04T16 Ju +d +6.09
2046-08-06T03 Me xd +117.17
2046-08-08T03 Ju Rg +19.00
2046-08-11T15 Lu d −26.75
2046-08-14T23
** 
S +302.53
2046-08-15T00 Lu xa +304.54
2046-08-16T00 Ne +d +15.86
2046-08-16T14 Lu o +323.94
2046-08-17T23 Me v +139.71
2046-08-20T01 Lu a 0.002713
2046-08-20T04 Lu V +6.47
2046-08-20T17 Sa Pg +256.60
2046-08-22T09 Ne Rg +49.37
2046-08-23T12 Me o +150.80
2046-08-24T00 Ur a 19.34
2046-08-24T08 Pl p 39.65
2046-08-25T00 Ur c +152.00
2046-08-25T13 Ur v +152.04
2046-08-26T07 Lu +d +26.69
2046-08-27T12 Pl c +334.29
2046-08-27T13 Pl V +334.29
2046-08-29T01 Me a 1.373
2046-08-29T10 Lu xd +124.23
2046-08-31T18 Lu c +158.51
2046-09-01T14 Lu p 0.002395
2046-09-01T17 Lu v +173.30
2046-09-02T13
** 
B +197.58
2046-09-07T21 Lu d −26.64
2046-09-11T05 Lu xa +303.81
2046-09-13T10 Me xa +187.92
2046-09-15T06 Lu o +252.76
2046-09-16T05 Lu V +3.68
2046-09-16T10 Lu a 0.002717
2046-09-19T13
** 
S +286.23
2046-09-22T14 Lu +d +26.52
2046-09-25T17 Lu xd +122.65
2046-09-30T00 Lu p 0.002386
2046-09-30T02 Lu c +187.11
2046-09-30T03 Lu v +188.07
2046-10-05T04 Lu d −26.42
2046-10-05T09
** 
B +174.09
2046-10-06T03 Ju p 3.954
2046-10-06T15 Ju V +14.01
2046-10-07T01 Ju o +13.96
2046-10-07T10 Me e +25.33
2046-10-08T06 Lu xa +301.63
2046-10-12T15 Lu V +354.06
2046-10-12T16 Ve a 1.719
2046-10-13T11 Lu a 0.002716
2046-10-14T23 Lu o +21.81
2046-10-15T11 Ve o +202.27
2046-10-18T13 Me d −19.94
2046-10-19T18 Me Rg +226.86
2046-10-19T20 Lu +d +26.28
2046-10-19T22
** 
S +226.76
2046-10-19T23 Ma d −25.08
2046-10-22T20 Lu xd +119.78
2046-10-25T03 Pl d −21.59
2046-10-28T07
** 
b +110.80
2046-10-28T11 Lu p 0.002397
2046-10-28T14 Lu v +202.77
2046-10-29T11 Lu c +216.21
2046-10-30T02 Me p 0.6707
2046-10-30T23 Me V +218.44
2046-10-31T06 Me c +218.02
2046-11-01T12 Lu d −26.18
2046-11-02T03 Me xd +215.72
2046-11-02T07
** 
B +160.69
2046-11-04T08 Lu xa +298.56
2046-11-05T22
** 
s +111.77
2046-11-09T03 Lu V +356.56
2046-11-09T07 Me Pg +210.99
2046-11-09T09 Ne p 28.82
2046-11-09T20 Lu a 0.002712
2046-11-09T23 Ne V +47.95
2046-11-10T04 Ne o +47.94
2046-11-10T23 Me +d −9.92
2046-11-13T17 Lu o +51.48
2046-11-16T01 Lu +d +26.10
2046-11-16T05 Pl Pg +333.18
2046-11-16T11 Me e −19.21
2046-11-17T08
** 
S +212.10
2046-11-18T20 Ve xa +245.30
2046-11-18T20 Lu xd +116.90
2046-11-25T17 Lu p 0.002427
2046-11-25T20 Lu v +215.42
2046-11-27T21 Lu c +245.80
2046-11-28T02 Ve v +256.91
2046-11-28T22 Lu d −26.08
2046-11-30T17 Ju d +2.26
2046-12-01T12 Lu xa +296.11
2046-12-02T11
** 
B +143.18
2046-12-04T00 Ju Pg +9.06
2046-12-07T03 Lu V +4.71
2046-12-07T12 Lu a 0.002706
2046-12-09T12 Ur d +9.88
2046-12-10T09 Me xa +249.28
2046-12-11T11 Ve d −24.26
2046-12-11T12 Ur Rg +156.40
2046-12-13T07 Lu +d +26.06
2046-12-13T09 Lu o +81.52
2046-12-16T00 Lu xd +115.40
2046-12-16T10
** 
S +180.00
2046-12-17T06 Sa a 11.03
2046-12-17T11 Sa c +265.66
2046-12-17T21 Sa v +265.71
2046-12-23T04 Lu p 0.002464
2046-12-23T08 Lu v +218.17
2046-12-23T18 Me a 1.447
2046-12-26T07 Lu d −26.08
2046-12-27T06 Me d −24.95
2046-12-27T10 Lu c +275.80
2046-12-27T12 Me o +276.12
2046-12-28T21 Lu xa +295.21
2046-12-31T12
** 
B +124.03[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2046.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07