AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2045

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2045


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2045] [Q 2045]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2045-01-02T06 Lu +d +28.07
2045-01-03T10 Lu o +103.42
2045-01-03T14 Lu v +106.29
2045-01-03T19 Lu p 0.002385
2045-01-03T20
** 
S +169.83
2045-01-05T15 Me xa +268.62
2045-01-06T16 Lu xd +152.67
2045-01-10T14 Ve d −23.23
2045-01-12T08
** 
b +51.91
2045-01-12T18 Me d −23.94
2045-01-13T17 Ve xa +278.39
2045-01-15T09 Lu d −28.11
2045-01-16T00 Ne d +13.75
2045-01-16T19 Ve v +282.23
2045-01-17T22 Lu a 0.002718
2045-01-18T04 Lu c +298.46
2045-01-18T11 Lu V +301.97
2045-01-19T05
** 
B +119.50
2045-01-21T00 Lu xa +331.96
2045-01-21T11 Ne Pg +42.04
2045-01-21T19 Ma v +324.96
2045-01-27T20 Me a 1.417
2045-01-29T16 Lu +d +28.17
2045-02-01T05 Lu v +123.77
2045-02-01T08 Lu p 0.002387
2045-02-01T21 Lu o +133.41
2045-02-02T03
** 
S +160.65
2045-02-03T02 Lu xd +151.81
2045-02-04T12 Me o +316.10
2045-02-06T23 Ju a 6.045
2045-02-07T14 Ju c +319.23
2045-02-08T18 Ju v +319.51
2045-02-11T15 Lu d −28.19
2045-02-13T03 Ur o +144.84
2045-02-13T09 Ur V +144.83
2045-02-14T01 Ur p 17.38
2045-02-14T01 Lu V +294.09
2045-02-14T03 Lu a 0.002716
2045-02-15T06 Me v +335.52
2045-02-16T23 Lu c +328.74
2045-02-17T05 Lu xa +331.80
2045-02-17T07
** 
B +115.43
2045-02-20T03 Pl v +332.24
2045-02-20T12 Pl o +332.25
2045-02-23T12 Pl a 41.25
2045-02-24T08 Me xd +351.61
2045-02-26T00 Lu +d +28.20
2045-03-01T18 Lu p 0.002410
2045-03-01T19 Lu v +140.41
2045-03-02T13 Lu xd +151.82
2045-03-03T07 Lu o +163.17
2045-03-03T12
** 
S +160.38
2045-03-03T13 Me e +18.09
2045-03-10T14 Sa d −20.32
2045-03-10T14 Me Rg +5.13
2045-03-10T22 Lu d −28.18
2045-03-12T10 Me +d +5.03
2045-03-13T16 Lu V +298.16
2045-03-13T18 Lu a 0.002709
2045-03-16T12 Lu xa +331.78
2045-03-18T05
** 
B +116.73
2045-03-18T11 Ve o +358.20
2045-03-18T17 Lu c +99.78
2045-03-20T00 Me c +359.82
2045-03-20T17 Sa Rg +251.78
2045-03-20T21 Me V +359.04
2045-03-22T20 Ve a 1.722
2045-03-23T08 Me p 0.6027
2045-03-25T06 Lu +d +28.10
2045-03-29T17 Lu p 0.002445
2045-03-29T22 Lu xd +151.30
2045-03-30T00 Lu v +152.49
2045-03-31T20
** 
S +162.75
2045-04-01T18 Lu o +192.44
2045-04-02T15 Me Pg +351.98
2045-04-03T14 Me xa +352.03
2045-04-07T06 Lu d −28.03
2045-04-08T01 Me d −3.57
2045-04-10T13 Lu a 0.002703
2045-04-10T15 Lu V +305.21
2045-04-12T18 Lu xa +330.59
2045-04-15T08
** 
B +121.76
2045-04-16T18 Me e −27.48
2045-04-17T07 Lu c +27.71
2045-04-21T12 Lu +d +27.92
2045-04-24T11 Lu v +127.13
2045-04-24T22 Lu p 0.002472
2045-04-26T01 Lu xd +149.52
2045-04-27T15 Ur +d +14.63
2045-04-29T15 Ur Pg +142.74
2045-04-29T17
** 
S +170.93
2045-05-01T05 Lu o +221.27
2045-05-02T11 Ma c +42.47
2045-05-02T14 Pl +d −20.74
2045-05-04T14 Ne c +44.54
2045-05-04T15 Lu d −27.83
2045-05-04T18 Ne v +44.55
2045-05-05T12 Ne a 30.82
2045-05-06T21 Ve xd +59.33
2045-05-08T09 Lu a 0.002701
2045-05-08T13 Lu V +312.52
2045-05-09T21 Lu xa +328.10
2045-05-14T09
** 
B +131.19
2045-05-15T14 Ma xd +52.05
2045-05-16T18 Lu c +56.28
2045-05-18T18 Lu +d +27.76
2045-05-19T19 Lu v +99.66
2045-05-20T10 Lu p 0.002455
2045-05-23T02 Lu xd +146.76
2045-05-23T07 Me xd +59.36
2045-05-25T02 Me a 1.322
2045-05-25T11 Me o +64.14
2045-05-26T20 Me v +67.14
2045-05-29T09 Sa V +248.49
2045-05-29T10 Sa o +248.49
2045-05-29T14
** 
S +189.09
2045-05-29T14 Sa p 8.987
2045-05-30T17 Lu o +249.72
2045-05-31T22 Lu d −27.72
2045-06-03T09 Pl Rg +334.08
2045-06-03T20 Ve +d +24.48
2045-06-05T03 Lu a 0.002705
2045-06-05T10 Lu V +319.08
2045-06-05T23 Lu xa +325.21
2045-06-08T03 Me +d +25.40
2045-06-12T23
** 
B +150.67
2045-06-14T21 Ma a 2.496
2045-06-15T02 Lu +d +27.71
2045-06-15T03 Lu c +84.46
2045-06-16T17 Lu v +108.28
2045-06-17T02 Lu p 0.002422
2045-06-19T04 Lu xd +144.22
2045-06-27T07 Ju +d −7.98
2045-06-28T04 Lu d −27.72
2045-06-28T08
** 
S +221.79
2045-06-29T05 Me e +25.57
2045-06-29T07 Lu o +277.98
2045-06-30T13 Me xa +124.70
2045-06-30T23 Ju Rg +342.30
2045-07-02T17 Lu a 0.002711
2045-07-03T02 Lu xa +323.28
2045-07-03T03 Lu V +323.88
2045-07-06T02
** 
s +178.50
2045-07-11T12 Ma +d +24.00
2045-07-12T12 Lu +d +27.77
2045-07-12T23
** 
B +168.71
2045-07-13T05 Me Rg +130.60
2045-07-14T10 Lu c +112.43
2045-07-15T02 Lu v +122.79
2045-07-15T07 Lu p 0.002397
2045-07-16T11 Lu xd +142.95
2045-07-20T22 Me d +13.79
2045-07-22T05
** 
b +177.18
2045-07-23T17 Me p 0.5821
2045-07-25T09 Lu d −27.79
2045-07-26T03 Me V +124.88
2045-07-26T12 Sa +d −19.38
2045-07-26T21 Me c +124.32
2045-07-27T06
** 
S +244.95
2045-07-28T22 Lu o +306.25
2045-07-30T01 Lu a 0.002715
2045-07-30T07 Lu xa +322.71
2045-07-30T08 Lu V +323.04
2045-08-05T23
** 
s +178.67
2045-08-06T09 Me Pg +119.67
2045-08-08T14 Sa Pg +245.14
2045-08-08T22 Lu +d +27.82
2045-08-10T11
** 
B +180.62
2045-08-12T16 Lu v +139.45
2045-08-12T16 Lu p 0.002388
2045-08-12T17 Lu c +140.40
2045-08-12T21 Lu xd +142.78
2045-08-13T15 Ne +d +15.24
2045-08-14T23 Me e −18.76
2045-08-15T22 Me +d +18.26
2045-08-18T18 Ur a 19.36
2045-08-19T06 Me xd +128.92
2045-08-19T13 Ur v +147.23
2045-08-19T19 Ne Rg +47.11
2045-08-19T19 Ur c +147.25
2045-08-21T15 Lu d −27.82
2045-08-22T16 Pl p 39.41
2045-08-25T11 Pl c +332.95
2045-08-25T12 Pl V +332.95
2045-08-25T23 Lu V +315.77
2045-08-26T04 Lu a 0.002715
2045-08-26T10 Ve xa +193.62
2045-08-26T13 Lu xa +322.82
2045-08-26T22
** 
S +290.91
2045-08-27T14 Lu o +334.74
2045-08-30T06 Ju p 3.995
2045-08-30T06 Ju o +337.33
2045-08-30T09 Ju V +337.31
2045-09-02T01 Me v +153.42
2045-09-05T06 Lu +d +27.78
2045-09-08T11 Me o +165.94
2045-09-09T07 Lu xd +142.71
2045-09-10T02 Lu p 0.002398
2045-09-10T06 Lu v +156.58
2045-09-11T01 Lu c +168.76
2045-09-13T00
** 
B +187.96
2045-09-15T21 Me a 1.393
2045-09-17T22 Lu d −27.74
2045-09-22T04 Lu V +315.05
2045-09-22T12 Lu a 0.002711
2045-09-22T19 Lu xa +322.37
2045-09-26T06 Lu o +3.59
2045-09-26T13 Me xa +197.44
2045-09-29T08
** 
S +262.48
2045-10-02T12 Lu +d +27.64
2045-10-06T15 Lu xd +141.53
2045-10-08T07 Lu p 0.002426
2045-10-08T16 Lu v +171.79
2045-10-10T10 Lu c +197.55
2045-10-14T15
** 
B +170.81
2045-10-15T06 Lu d −27.55
2045-10-19T22 Lu V +320.14
2045-10-19T23 Lu xa +320.55
2045-10-20T04 Lu a 0.002705
2045-10-22T06 Ve e +46.84
2045-10-23T20 Pl d −21.82
2045-10-25T01 Me e +24.09
2045-10-25T21 Lu o +32.86
2045-10-25T22 Ju d −11.81
2045-10-28T04 Ju Pg +332.43
2045-10-29T08
** 
S +227.59
2045-10-29T17 Lu +d +27.43
2045-11-02T13 Me d −23.38
2045-11-02T17 Lu xd +139.02
2045-11-04T21 Lu p 0.002461
2045-11-05T07 Me Rg +242.78
2045-11-05T14 Lu v +180.14
2045-11-06T15 Ve d −27.49
2045-11-06T21 Ne p 28.82
2045-11-07T16 Ne o +45.69
2045-11-07T17 Ne V +45.69
2045-11-08T21 Lu c +226.90
2045-11-11T15
** 
b +108.72
2045-11-11T15 Lu d −27.34
2045-11-11T20
** 
B +160.73
2045-11-14T13 Pl Pg +331.83
2045-11-15T05 Me xd +235.32
2045-11-15T09 Me p 0.6762
2045-11-15T22 Me V +234.42
2045-11-16T00 Lu xa +317.54
2045-11-16T02 Me c +234.15
2045-11-16T21 Lu V +327.55
2045-11-17T00 Lu a 0.002702
2045-11-23T06
** 
s +110.13
2045-11-24T11 Lu o +62.62
2045-11-25T08 Me Pg +226.67
2045-11-25T23 Lu +d +27.28
2045-11-26T03
** 
S +223.74
2045-11-26T09 Me +d −14.45
2045-11-29T03 Lu v +127.75
2045-11-29T17 Lu xd +136.04
2045-11-29T18 Lu p 0.002472
2045-12-03T08 Me e −20.26
2045-12-04T11 Ur d +11.59
2045-12-05T20 Sa a 11.00
2045-12-06T00 Sa c +254.28
2045-12-06T06 Sa v +254.31
2045-12-06T12 Ur Rg +151.64
2045-12-08T11 Lu c +256.81
2045-12-08T23 Lu d −27.26
2045-12-10T10
** 
B +155.93
2045-12-12T01 Ve Rg +289.03
2045-12-13T03 Lu xa +314.85
2045-12-14T21 Lu a 0.002705
2045-12-14T21 Lu V +335.61
2045-12-17T13 Ve xd +288.39
2045-12-23T08 Lu +d +27.26
2045-12-23T12 Me xa +258.82
2045-12-24T00 Lu o +92.61
2045-12-24T09
** 
S +203.94
2045-12-26T08 Lu v +126.04
2045-12-26T15 Lu p 0.002437
2045-12-26T21 Lu xd +134.08
2046-01-01T00 Ve p 0.2650
2046-01-01T09 Ve V +281.40[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2045.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07